Croatian subtitles

← Kako raznolikost čini timove inovativnijima

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 5 created 11/25/2017 by Retired user.

 1. Prije petnaest godina
 2. mislila sam da raznolikost nije nešto
  oko čega moram brinuti.
 3. To je nešto za što se morala boriti
  starija generacija.
 4. Na mojem fakultetu,
  omjer muškaraca i žena bio je 50:50
 5. i često smo mi žene imale bolje ocjene.
 6. Iako nije sve bilo savršeno,
 7. odluke vezane za raznolikost i vodstvo
 8. bilo je nešto što bi se s vremenom
  prirodno dogodilo, zar ne?
 9. Pa, ne baš posve.

 10. Uspinjući se ljestvicom,
  radeći kao konzultantica za menadžment
 11. po Europi i SAD-u,
 12. počela sam uviđati koliko često sam bila
  jedina žena u prostoriji
 13. i koliko je vodstvo i dalje homogeno.
 14. Mnoge vodeće osobe koje sam upoznala
 15. gledali su na prihvaćanje raznolikosti
  zbog političke korektnosti,
 16. ili, u najboljem slučaju,
  kao na nešto što je ispravno,
 17. no ne i kao na prioritet u poslovanju.
 18. Jednostavno nisu imali razloga vjerovati
 19. da bi im raznolikost pomogla ostvariti
  njihove trenutno najhitnije ciljeve:
 20. ostvariti zadane rezultate,
  pokrenuti novi proizvod,
 21. stvarne ciljeve po kojima
  im se mjeri rezultat.
 22. Moje iskustvo u radu
  s raznolikim timovima govori

 23. da, iako u početku traže nešto više truda,
 24. na kraju donose svježije,
  kreativnije ideje.
 25. Stoga sam željela znati:
 26. Jesu li raznolikije organizacije
  zaista i inovativnije
 27. te može li raznolikost biti nešto više
  od zadovoljavanja forme?
 28. Može li ona biti
  prava kompetitivna prednost?
 29. Zato smo pokrenuli istraživanje
  s Tehničkim sveučilištem u Münchenu.

 30. Imali smo istraživanje među 171 kompanijom
  u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj,
 31. i dok ovo pričam, istraživanje proširujemo
 32. na 1600 kompanija
 33. u još pet zemalja svijeta.
 34. Pitali smo te kompanije
  doslovno dvije stvari:
 35. koliko su inovativni
  i koliko su raznoliki.
 36. Kako bismo izmjerili prvo,

 37. pitali smo ih o prihodu kroz inovacije.
 38. Prihod kroz inovacije
  dio je prometa koji su ostvarili
 39. kroz nove proizvode i usluge
  u zadnje tri godine,
 40. što znači da ih nismo pitali
  koliko kreativnih ideja imaju,
 41. već primjenjuju li se te ideje
  na proizvode i usluge
 42. koje kompaniju čine uspješnom
  danas i za budućnost.
 43. Kod mjerenja raznolikosti
  gledali smo šest čimbenika:
 44. zemlju porijekla,
  dob i spol, među ostalima.
 45. Pripremajući se za izlazak
  na teren s tim pitanjima,

 46. sjela sam sa svojim timom
 47. i popričali smo kakav rezultat
  bismo mogli očekivati.
 48. Blago rečeno, nismo bili optimistični.
 49. Najskeptičnija osoba u timu
  vidjela je realnu mogućnost
 50. da nećemo naći baš ništa.
 51. Većina tima bila je oprezna,
 52. pa smo se svi složili oko "samo ako",
 53. što znači da ćemo možda
  naći neku poveznicu
 54. između inovacija i raznolikosti,
 55. ali ne u svemu,
 56. već samo ako su ispunjeni neki kriteriji,
 57. poput vrlo otvorenog načina vodstva
 58. koji ljudima omogućuje da slobodno
  i sigurno govore te doprinose timu.
 59. Nakon par mjeseci stigli su podaci

 60. i rezultati su razuvjerili
  i najveće skeptike među nama.
 61. Odgovor je bio jednoznačno potvrdan,
 62. bez "ako", bez "ali".
 63. Podaci iz uzorka su pokazali
 64. da su raznolikije kompanije
  jednostavno i inovativnije.
 65. Možemo se ovdje pitati
  je li prvo kokoš ili jaje,

 66. odnosno, jesu li kompanije
  zaista inovativnije
 67. jer imaju raznolikije vodstvo,
 68. ili obrnuto.
 69. Što je od toga točno?
 70. Ne znamo koliko je tu
  povezanosti naspram uzroka,
 71. no, jasno znamo
 72. da u našem uzorku,
  kompanije koje njeguju raznolikost
 73. ujedno su i inovativnije,
 74. a kompanije koje su inovativnije,
 75. isto tako imaju i raznolikije vodstvo.
 76. Zato možemo zaključiti
  da ovo vrijedi u oba smjera,
 77. raznolikost pokreće inovaciju,
  a inovacija raznolikost.
 78. Kada smo objavili rezultate,

 79. bili smo iznenađeni reakcijom u medijima.
 80. Zaista smo privukli pažnju.
 81. A naslovi su bili poput onih činjeničnih,
 82. "Veći udio žena potiče inovacije",
 83. do onih više senzacionalističkih.
 84. (Smijeh)

 85. Kao što možete vidjeti,

 86. "Kućanice koštaju bilijune"
 87. i moj omiljeni naslov,
 88. "Kućanice ubijaju inovaciju."
 89. No, ne postoji loša reklama, zar ne?
 90. (Smijeh)

 91. Nakon tih objava

 92. počeli smo dobivati pozive
  od viših menadžera
 93. koji su željeli saznati više,
 94. naročito - kojeg li iznenađenja -
  o raznolikosti na bazi spola.
 95. Ovakve rasprave
  obično započinjem pitanjem,
 96. "Što mislite o stanju
  u vašoj organizaciji danas?"
 97. A tu je česta reakcija,
 98. "Pa, nismo još posve uspjeli u tome,
  ali nismo ni tako loši."
 99. Jedan voditelj, na primjer, rekao mi je
 100. "Pa nismo tako loši.
 101. U našem odboru
  imamo jednog ženskog člana."
 102. (Smijeh)

 103. Vi se smijete --

 104. (Pljesak)

 105. Vi se smijete, ali on je bio u pravu
  što se ponosio time,

 106. jer u Njemačkoj,
 107. ako imate kompaniju
 108. u kojoj je samo jedna žena u odboru,
 109. dio ste odabrane grupe od 30
 110. od ukupno 100 najvećih
  javno izlistanih kompanija.
 111. Ostalih 70 kompanija
  ima sve muške članove u odboru,
 112. a niti jedna od tih 100 najvećih
  javno izlistanih kompanija
 113. do danas nema ženu
  na poziciji izvršnog direktora.
 114. No, evo ključne stvari.
 115. Tih nekoliko žena članica u odborima
 116. neće ništa promijeniti.
 117. Naši podaci pokazuju, da bi spolna
  raznolikost imala utjecaja na inovacije,
 118. morate imati više od 20 posto žena
  na vodećim pozicijama.
 119. Pogledajmo brojke.
 120. Kao što možete vidjeti,
  uzorak smo podijelili u tri grupe,
 121. a rezultati su prilično dramatični.
 122. Samo u grupi gdje je više od 20 posto žena
  na vodećim pozicijama,
 123. samo tada vidite jasan skok
  u prihodima od inovacija
 124. na iznadprosječne razine.
 125. Dakle, iskustvo i podaci pokazuju
  da trebate kritičnu masu
 126. za vidljivu promjenu
 127. i kompanije poput Alibabe,
  JP Morgana ili Applea
 128. danas su već na tom pragu.
 129. Druga reakcija koju sam često dobivala je,

 130. "Pa, riješit će se to kroz neko vrijeme."
 131. I posve suosjećam s takvim gledištem,
 132. jer sam i ja tako razmišljala.
 133. Pogledajmo sada ponovo ovdje, i to brojke,
 134. uzmimo Njemačku kao primjer.
 135. Prvo dobra vijest.
 136. Udio žena koje su diplomirale
 137. i imaju barem 10 godina
  profesionalnog iskustva
 138. lijepo je narastao u zadnjih 20 godina,
 139. što znači da je masa
  iz koje se mogu birati žene lideri
 140. s vremenom porasla,
 141. što je odlično.
 142. Prema mojoj staroj teoriji,
 143. udio žena na vodećim pozicijama
 144. trebao bi manje-više
  paralelno narasti, zar ne?
 145. Pogledajmo sada što se stvarno dogodilo.
 146. Nije još ni blizu,
 147. što znači da nisam bila u pravu
 148. i da je moja generacija,
 149. vaša generacija,
 150. najbolje obrazovana
  ženska generacija u povijesti,
 151. samo što još nismo uspjele.
 152. Nismo uspjele doći na vodeće pozicije
  u značajnijem broju.
 153. Obrazovanje se jednostavno
  nije preslikalo na vodeće pozicije.
 154. Bila je to za mene bolna spoznaja

 155. uz koju sam shvatila,
 156. da ako to želimo promijeniti,
 157. moramo se uključiti i biti bolje.
 158. I što nam je činiti?
 159. Osvojiti više od 20 posto
  vodećih pozicija kao žene
 160. mnogima se čini
  kao obeshrabrujući zadatak,
 161. što je i razumljivo,
  obzirom na prijašnje brojke.
 162. No, izvedivo je
 163. i mnogo je kompanija danas
  koje u tome ostvaruju napredak
 164. i čine to uspješno.
 165. Uzmimo kao primjer
  softversku kompaniju SAP.
 166. 2011. imali su 19 posto žena
  na vodećim pozicijama,
 167. ipak, odlučili su biti još bolji
 168. i učinili ono što biste vi napravili
  u onom dijelu poslovanja
 169. gdje želite poboljšanje.
 170. Postavili su sebi mjerljiv cilj.
 171. Zadali su si cilj od 25 posto za 2017.
 172. koji su upravo ostvarili.
 173. Pomoću ciljeva su kreativnije razmišljali
  o razvijanju vodećih pozicija
 174. te korištenju novih izvora zapošljavanja.
 175. Već sad su postavili cilj od 30 posto žena
  na vodećim pozicijama za 2022.
 176. Dakle, iskustvo pokazuje da je to izvedivo

 177. i na kraju
 178. sve se svodi na dvije odluke
  koje svakodnevno poduzimaju
 179. mnogi od nas u svakoj organizaciji:
 180. koga zapošljavamo, koga razvijamo
  te kome omogućujemo napredovanje.
 181. Nemam ništa protiv programa za žene,
 182. povezivanja, mentorstva, treninga.
 183. Sve je to u redu.
 184. No, radi se o te dvije odluke
 185. koje na kraju šalju
  najjaču poruku o promjeni
 186. u svakoj organizaciji.
 187. Nikada se nisam postavila
  kao zagovaratelj raznolikosti.

 188. Radim kao poslovna savjetnica.
 189. No, sada je moj cilj
  promijeniti lice vodstva,
 190. da bude raznolikije
 191. ali ne na način da vodeće osobe
  samo označe polja u upitniku
 192. i misle da su time nešto usvojili,
 193. ili da su bili politički korektni,
 194. već zato što razumiju
 195. da raznolikost njihovu organizaciju čini
 196. inovativnijom, boljom.
 197. Prihvaćajući raznolikost
  i raznolike talente,
 198. osiguravamo istinsku priliku za svakoga.
 199. Hvala. Velika vam hvala.

 200. (Pljesak)