Return to Video

02ps-12 รังสีขนาน

 • 0:00 - 0:02
  ตอนเราคำนวณเส้นรอบวงของโลก,
 • 0:02 - 0:07
  การคำนวณของเราขึ้นอยู่กับข้อสมมุติที่ว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ที่กระทบ
 • 0:07 - 0:10
  อเลกซานเดรียกับไซเนนั้นขนาน
 • 0:10 - 0:14
  ลองดูกันว่าข้อสมมุตินั้นดีหรือเป็นจริงแค่ไหน
 • 0:14 - 0:17
  ทีนี้, ภาพที่ผมวาดตรงนี้ไม่ได้เป็ดสัดส่วนกันจริง
 • 0:17 - 0:20
  ผมวาดโลกใหญ่มาก และวาดแค่ส่วนเดียวด้วย
 • 0:20 - 0:25
  ผมวาดดวงอาทิตย์เล็กมาก, และใกล้โลกมาก ๆ
 • 0:25 - 0:28
  แต่เพื่อให้เห็นเรขาคณิต, ภาพนี้จะใช้ได้
 • 0:28 - 0:33
  ทีนี้, เรารู้ว่าระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นั้นประมาณ 150,000,000 km
 • 0:33 - 0:37
  อีราโทสธีนิสรู้ระยะห่างจากไซเนถึงอเลกซานเดรีย
 • 0:37 - 0:41
  ระยะทางนี้ยาวประมาณ 5000 สเตเดีย
 • 0:41 - 0:46
  จำไว้ว่า 1 สเตเดีย เท่ากับประมาณ 185 เมตร
 • 0:46 - 0:49
  ผมอยากรู้ว่ามุมนี้คืออะไร
 • 0:49 - 0:51
  สาเหตุที่ผมอยากรู้ว่ามุมนี้เป็นเท่าไหร่
 • 0:51 - 0:55
  เพราะมุมนี้เป็นตัวบอกว่าสองเส้นนี้ขนานกันแค่ไหน
 • 0:55 - 0:59
  หากมันขนานกันจริง, มุมนี้จะเป็นศูนย์องศา
 • 0:59 - 1:04
  เส้นนี้จะออกมาวางตัวเหมือนกับเส้นนี้เป๊ะ
 • 1:04 - 1:07
  การเบี่ยงเบนจาก 0 เป็นการแสดงความคลาดเคลื่อน
 • 1:07 - 1:10
  แล้วเราอยากมั่นใจว่าหากมันต่างไปจากศูนย์
 • 1:10 - 1:13
  มันก็ยังเป็นเลขน้อย ๆ อยู่
 • 1:13 - 1:17
  สำหรับโจทย์นี้, คุณอยากสมมุติว่านี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
 • 1:17 - 1:19
  แม้ว่ามันจะดูไม่ใช่เท่าไหร่
 • 1:19 - 1:25
  หากเราวาดนี่ให้เป็นสัดส่วน, คุณจะเห็นว่านั่นใกล้กับสามเหลี่ยมมุมฉากมากทีเดียว
 • 1:25 - 1:27
  ดังนั้น, เรายังใช้ตรีโกณมิติได้
 • 1:27 - 1:31
  ใช้ความจริงที่ว่าระยะนี้คือ 150 ล้าน km
 • 1:31 - 1:33
  ซึ่งคุณบอกได้ว่าคือความยาวของด้านนี้, ถ้าต้องการ,
 • 1:33 - 1:35
  หรือด้านนี้, เพราะมันเท่ากัน
 • 1:35 - 1:38
  คุณรู้ว่าความยาวนี่คือ 5000 สเตเดีย
 • 1:38 - 1:40
  คุณบอกผมได้ไหมว่ามุมนี่เป็นเท่าไหร่?
 • 1:40 - 1:42
  เราจะเรียกมุมนี้ว่า α
 • 1:42 - 1:44
  เติมคำตอบคุณเป็นองศานะ
 • 1:44 -
  สำหรับปัญหานี้, ผมอยากให้คุณปัดมันเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
Title:
02ps-12 รังสีขนาน
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
01:49
conantee added a translation

Thai subtitles

Revisions