Serbian subtitles

← Neočekivano sredstvo za razumevanje nejednakosti - apstraktna matematika

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 9 created 06/10/2019 by Ivana Korom.

 1. Svet je prepun razdornih rasprava,
 2. konflikata,
 3. lažnih vesti,
 4. žrtava,
 5. iskorišćavanja, predrasuda,
  netrpeljivosti, okrivljavanja, vikanja
 6. i suženog opsega pažnje.
 7. Ponekad se čini da smo osuđeni
  da zauzimamo stranu,
 8. da budemo zaglavljeni u eho-komorama
 9. i da se nikada više ne složimo.
 10. Ponekad se može činiti kao trka do dna,
 11. gde svi prozivaju nekog zbog privilegija
 12. i nadmeću se da pokažu
  da su prošli najgori tretman
 13. od svih uključenih u razgovor.
 14. Kako da nađemo smisao
 15. u svetu koji nema smisla?
 16. Imam sredstvo za razumevanje
  ovog našeg zbunjujućeg sveta,

 17. sredstvo koje možda niste očekivali:
 18. apstraktnu matematiku.
 19. Ja sam čisti matematičar.

 20. Tradicionalno, čista matematika
  je kao teorija matematike,
 21. gde se primenjena matematika
  upotrebljava za stvarne probleme
 22. poput izgradnje mostova, letova aviona
 23. i kontrole protoka saobraćaja.
 24. Ali ja ću govoriti o načinu
  na koji se čista matematika
 25. direktno primenjuje
  u našem svakodnevnom životu
 26. kao način razmišljanja.
 27. Ne rešavam kvadratne jednačine
  da mi pomognu u svakodnevnom životu,
 28. ali koristim matematičko razmišljanje
  da bi mi pomoglo da razumem argumente
 29. i da saosećam sa drugima.
 30. Tako mi čista matematika pomaže
  sa čitavim svetom ljudi.
 31. Ali, pre nego što počnem da govorim
  o čitavom svetu ljudi,

 32. moram da govorim
  o nečemu što možda smatrate
 33. nevažnom školskom matematikom:
 34. o činiocima brojeva.
 35. Počećemo razmatranjem činilaca broja 30.
 36. Ako vas ovo tera da se naježite
 37. zbog loših sećanja
  na časove matematike u školi,
 38. saosećam sa vama, jer sam i ja mislila
  da su časovi matematike dosadni.
 39. Ali prilično sam sigurna
  da ćemo sa ovim otići u pravcu
 40. koji se vrlo razlikuje
  od onog što se odvijalo u školi.
 41. Dakle, koji su činioci broja 30?

 42. Pa, to su brojevi
  kojima je broj 30 deljiv.
 43. Možda možete da se setite. Navešćemo ih.
 44. To su jedan, dva, tri,
 45. pet, šest,
 46. 10, 15 i 30.
 47. To baš i nije zanimljivo.
 48. To je gomila brojeva na pravoj liniji.
 49. Možemo da ovo učinimo zanimjivijim
 50. ako razmislimo koji od ovih brojeva
  su takođe činioci jedni drugima
 51. i tako što ćemo nacrtati sliku,
  nalik porodičnom stablu,
 52. da bismo prikazali te odnose.
 53. Dakle, broj 30 će biti na vrhu
  kao neki pradeda.
 54. Brojevi 6, 10 i 15 su delitelji broja 30.
 55. Broj 5 je delitelj brojeva 10 i 15.
 56. Brojem 2 su deljivi brojevi 6 i 10.
 57. Broj 3 je delitelj brojeva 6 i 15.
 58. A brojem jedan možemo podeliti
  brojeve dva, tri i pet.
 59. Sada vidimo da broj 10
  nije deljiv brojem 3,
 60. ali to su temena kocke,
 61. što je, rekla bih, malo zanimljivije
  od gomile brojeva na pravoj liniji.
 62. Ovde možemo videti nešto više.
  Postoji hijerarhija.

 63. Na donjem nivou je broj jedan,
 64. zatim su tu brojevi dva, tri i pet,
 65. a oni nisu deljivi nijednim brojem
  osim broja jedan i samim sobom.
 66. Možda se sećate da to znači
  da su prosti brojevi.
 67. Na sledećem nivou imamo 6, 10 i 15,
 68. a svaki od njih je proizvod
  dva prosta činioca.
 69. Dakle, šest je dva puta tri,
 70. deset je dva puta pet,
 71. petnaest je tri puta pet.
 72. A potom na vrhu imamo 30,
 73. koji je proizvod tri prosta činioca -
 74. dva puta tri puta pet.
 75. Tako mogu da ponovo nacrtam
  ovaj dijagram koristeći ove brojeve.
 76. Vidimo da imamo brojeve
  dva, tri i pet na vrhu,
 77. imamo parove brojeva na sledećem nivou,
 78. imamo pojedinačne elemente
  na sledećem nivou
 79. i zatim prazan prostor na dnu.
 80. Svaka od ovih strelica
  pokazuje gubitak jednog broja u skupu.
 81. Možda će biti jasno

 82. da nije bitno koji su to brojevi.
 83. Zapravo, nije bitno koji su.
 84. Zato ih možemo zameniti,
  recimo, sa A, B i C,
 85. i dobijamo istu sliku.
 86. Ovo je sad postalo vrlo apstraktno.

 87. Brojevi su se pretvorili u slova.
 88. Ali, ova apstrakcija ima poentu,
 89. a to je da sada odjednom ovo postaje
  vrlo široko primenjivo,
 90. jer A, B i C mogu biti bilo šta.
 91. Na primer, mogu biti
  tri vrste privilegija:
 92. biti bogat, belac i muškarac.
 93. Onda na sledećem nivou imamo bogate belce.
 94. Ovde imamo bogate muškarce.
 95. Ovde imamo bele muškarce.
 96. Onda imamo bogate, belce i muškarce.
 97. I najzad, ljude bez ijedne
  od tih privilegija.
 98. Ubaciću i ostatak prideva
  radi naglašavanja.
 99. Dakle, ovde imamo bogate belce
  koji nisu muškarci,
 100. da nas podseti da postoje nebinarni ljudi
  koje moramo uključiti.
 101. Ovde imamo bogate muškarce
  koji nisu bele rase.
 102. Ovde imamo bele muškarce koji nisu bogati,
 103. one koji su bogati
  a nisu belci ni muškarci,
 104. one koji nisu bogati,
  belci su i nisu muškarci
 105. i one koji nisu bogati ni belci,
  a muškog su pola.
 106. I na kraju, sa najmanje privilegija,
 107. su ljudi koji nisu bogati,
  nisu belci i nisu muškarci.
 108. Prešli smo sa dijagrama činilaca broja 30

 109. na dijagram interakcija
  različitih vrsta privilegija.
 110. Postoji mnogo stvari koje možemo naučiti
  sa ovog dijagrama, rekla bih.
 111. Prva je da svaka strelica predstavlja
  direktan gubitak jedne vrste privilegija.
 112. Ponekad ljudi pogrešno misle
  da privilegije belaca podrazumevaju
 113. da svi belci bolje prolaze
  od svih koji nisu belci.
 114. Neki ljudi ukazuju na sportske zvezde
  koji su veoma bogati crnci i kažu:
 115. „Vidite? Oni su baš bogati.
  Belačke privilegije ne postoje.“
 116. Ali to nije ono o čemu govori
  teorija o privilegijama belaca.
 117. Ona kaže da, kada bi ta prebogata
  sportska zvezda imala iste osobine,
 118. ali takođe bila i bele rase,
 119. očekivali bismo da će imati
  bolji položaj u društvu.
 120. Postoji još nešto što možemo
  uvideti sa ovog dijagrama

 121. ako pogledamo duž jednog reda.
 122. Ako pogledamo drugi red odozgo,
  gde ljudi imaju dve vrste privilegija,
 123. možda ćemo moći da vidimo
  da nisu svi naročito jednaki.
 124. Na primer, bogate žene bele rase
  verovatno mnogo bolje prolaze u društvu
 125. nego siromašni beli muškarci,
 126. a bogati muškarci crne rase
  su verovatno negde između,
 127. tako da je u stvari više nakrivljen ovako,
 128. a isto je i na donjem nivou.
 129. Ali zapravo možemo ići i dalje

 130. i pogledati interakcije
  između ta dva srednja nivoa.
 131. Jer bogatim ljudima koji nisu belci
  i nisu muškarci možda bolje ide u društvu
 132. nego siromašnim belim muškarcima.
 133. Pomislite na ekstremne primere
  kao što su Mišel Obama
 134. i Opra Vinfri.
 135. Definitivno su u boljoj situaciji
 136. nego siromašni, beli,
  nezaposleni muškarci beskućnici,
 137. tako da je u stvari dijagram
  više iskrivljen ovako.
 138. A ta napetost postoji
 139. između slojeva privilegija na dijagramu
 140. i apsolutnih privilegija
  koje ljudi doživljavaju u društvu.
 141. Ovo mi je pomoglo da razumem
  zašto su neki siromašni beli muškarci
 142. trenutno toliko ljuti u društvu.
 143. Zato što se smatra da se nalaze visoko
  u ovom kvadru privilegija,
 144. ali u smislu apsolutnih privilegija
  zapravo ne osećaju efekat toga.
 145. Smatram da je razumevanje
  izvora tog besa mnogo produktivnije
 146. nego prosto zauzvrat se ljutiti na njih.
 147. Sagledavanje ovih apstraktnih struktura
  nam može pomoći i da promenimo kontekst

 148. i vidimo da su različiti ljudi
  na vrhu u različitim kontekstima.
 149. Na našem prvobitnom dijagramu,
 150. bogati beli muškarci su bili na vrhu,
 151. ali ako bismo ograničili pažnju
  na one koji nisu muškarci,
 152. videli bismo da su ovde,
 153. i sada su na vrhu bogati ljudi
  koji su beli i nisu muškarci.
 154. Možemo preći na čitav kontekst žena,
 155. i naše tri vrste privilegija
  sada mogu biti bogati, beli i cisrodni.
 156. Upamtite da „cisrodni“ znači
  da se vaš rodni identitet poklapa
 157. sa rodom koji vam je dodeljen pri rođenju.
 158. Sada vidimo da bogate i bele cis žene
  zauzimaju sličnu situaciju
 159. kao i bogati beli muškarci
  u širem društvu.
 160. Ovo mi je pomoglo da razumem
  zašto je toliko besa usmereno
 161. prema bogatim ženama bele rase,
 162. naročito u nekim delovima
  feminističkog pokreta trenutno,
 163. jer su možda sklone
  da sebe vide kao manje privilegovane
 164. u odnosu na bele muškarce
 165. i zaborave koliko su više privilegovane
  u odnosu na žene koje nisu bele rase.
 166. Svi mi možemo koristiti
  ove apstraktne strukture

 167. da nam pomognu da razlikujemo situacije
 168. u kojima smo više ili manje privilegovani.
 169. Svi mi smo više privilegovani od nekoga
 170. i manje privilegovani od nekog drugog.
 171. Na primer, znam i osećam da sam,
  kao osoba azijskog porekla,
 172. manje privilegovana od ljudi bele rase
 173. zbog privilegija belaca.
 174. Ali takođe shvatam
 175. da sam verovatno među najprivilegovanijima
  u grupi ljudi koji nisu belci,
 176. a to mi pomaže da se orijentišem
  između ta dva konteksta.
 177. A u pogledu bogatstva,
 178. mislim da nisam mnogo bogata.
 179. Nisam bogata kao ljudi
  koji ne moraju da rade.
 180. Ali mi dobro ide,
 181. i to je mnogo bolja situacija
 182. u odnosu na ljude koji se baš muče,
 183. koji su možda nezaposleni
  ili rade za minimalnu platu.
 184. Vršim te preokrete u svojoj glavi

 185. da bi mi pomogli da razumem iskustva
  sa stanovišta drugih ljudi,
 186. što me dovodi do možda
  iznenađujućeg zaključka,
 187. da je apstraktna matematika
  izuzetno značajna za naš svakodnevni život
 188. i da nam čak može pomoći
  da razumemo druge i saosećamo sa njima.
 189. Moja želja je da svi pokušaju
  da bolje razumeju druge ljude
 190. i sarađuju sa njma
 191. umesto da se nadmeću
 192. i pokušavaju da pokažu da nisu u pravu.
 193. Verujem da nam apstraktno
  matematičko razmišljanje
 194. može pomoći da to postignemo.
 195. Hvala.

 196. (Aplauz)