Dutch subtitles

← Een onverwacht middel om ongelijkheid te begrijpen: abstracte wiskunde

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 11 created 03/27/2019 by Peter van de Ven.

 1. De wereld is vol geruzie,
 2. conflicten,
 3. nepnieuws,
 4. zich slachtoffer voelen,
 5. exploitatie, vooroordelen,
  onverdraagzaamheid, verwijten, geschreeuw
 6. en minuscule aandachtsspannen.
 7. Soms lijkt het dat we
  gedoemd zijn om partij te kiezen,
 8. vast te zitten in echokamers
 9. en het nooit meer eens zijn.
 10. Het kan soms lijken
  als een race naar de bodem,
 11. waarbij iedereen de privileges
  van anderen aanhaalt
 12. en in de debatten wil aantonen
  dat zij er het ergst aan toe zijn.
 13. Hoe kunnen we een
  onbegrijpelijke wereld begrijpen?
 14. Ik heb een tool voor het begrijpen
  van deze verwarrende wereld van ons,

 15. een tool die je niet zou verwachten:
 16. abstracte wiskunde.
 17. Ik doe aan zuivere wiskunde.

 18. Traditioneel is zuivere wiskunde
  de theorie van de wiskunde,
 19. terwijl toegepaste wiskunde
  dient voor echte problemen,
 20. zoals het bouwen van bruggen
  en het vliegen van vliegtuigen
 21. en het beheersen van verkeersstromen.
 22. Maar ik ga nu praten
  over hoe zuivere wiskunde
 23. rechtstreeks van toepassing is
  op ons dagelijkse leven
 24. als een manier van denken.
 25. Ik los geen kwadratische vergelijkingen op
  om mij te helpen in mijn dagelijkse leven,
 26. maar ik gebruik wiskundig denken
  om me argumenten te helpen begrijpen
 27. en om me in te leven in andere mensen.
 28. En dus helpt zuivere wiskunde mij
  met de hele menselijke wereld.
 29. Maar voordat ik het heb
  over de hele menselijke wereld,

 30. moet ik het hebben over iets
 31. wat je misschien beschouwt
  als irrelevante schoolwiskunde:
 32. factoren van getallen.
 33. We beginnen met de factoren van 30.
 34. Als je huivert bij de herinnering
  aan schoolwiskunde,
 35. dan voel ik met je mee,
  want ik vond schoolwiskunde ook saai.
 36. Maar we gaan hiermee een richting uit
 37. die heel anders is
  dan wat er op school gebeurde.
 38. Wat zijn de factoren van 30?

 39. De delers van 30.
 40. Misschien ken je ze nog.
  We werken het uit.
 41. Het zijn 1, 2, 3,
 42. 5, 6,
 43. 10, 15 en 30.
 44. Niet bijster interessant.
 45. Een reeks getallen op een rechte lijn.
 46. Het wordt interessanter
 47. als we nadenken over welke getallen
  ook factoren van elkaar zijn,
 48. en we een soort stamboom tekenen
 49. om de verbanden te tonen.
 50. 30 komt bovenaan
  als een soort overgrootouder.
 51. 30 kan je delen door 6, 10 en 15.
 52. 10 en 15 kan je delen door 5.
 53. 6 en 10 kan je delen door 2.
 54. 6 en 15 kan je delen door 3.
 55. 2, 3 en 5 kan je delen door 1.
 56. Nu zien we dat 10 niet deelbaar is door 3,
 57. maar ze zitten op de hoeken van een kubus,
 58. wat denk ik interessanter is
 59. dan een reeks getallen op een rechte lijn.
 60. We zien nog iets.
  Er zit een hiërarchie in.

 61. Op het onderste niveau vind je de 1,
 62. dan komen de getallen 2, 3 en 5,
 63. en die zijn alleen maar deelbaar
  door 1 en zichzelf.
 64. Dat wil dus zeggen
  dat het priemgetallen zijn.
 65. Op het volgende niveau
  vinden we 6, 10 en 15,
 66. en elk daarvan is een product
  van twee priemgetallen.
 67. Dus 6 is 2 keer 3,
 68. 10 is 2 keer 5,
 69. 15 is 3 keer 5.
 70. En dan hebben we bovenaan 30,
 71. wat een product is
  van drie priemgetallen --
 72. 2 keer 3 keer 5.
 73. Ik kan dit diagram
  met deze getallen hertekenen.
 74. Dan krijgen we 2, 3 en 5 bovenaan,
 75. we krijgen getallenparen
  op het volgende niveau,
 76. enkele elementen
  op het daaropvolgende niveau
 77. en onderaan de lege verzameling.
 78. En elk van die pijlen toont het verlies
  van één van je getallen in de verzameling.
 79. Nu is het misschien duidelijk

 80. dat het niet echt uitmaakt
  wat die getallen zijn.
 81. Het maakt ook niet uit wat ze zijn.
 82. Dus zouden we ze kunnen vervangen
  door iets als A, B en C,
 83. en we krijgen hetzelfde beeld.
 84. Nu wordt het wel zeer abstract.

 85. De getallen werden letters.
 86. Maar juist door deze abstractie
 87. wordt het nu ineens zeer breed toepasbaar,
 88. omdat A, B en C van alles kunnen zijn.
 89. Het zouden bijvoorbeeld
  drie soorten privileges kunnen worden:
 90. rijk, wit en man.
 91. Op het volgende niveau
  hebben we dan rijke witte mensen.
 92. Hier hebben we rijke mannen.
 93. Hier hebben we witte mannen.
 94. Dan hebben we rijk, wit en man apart.
 95. En tot slot krijgen we de mensen
  zonder die privileges.
 96. Ik zet de overige adjectieven terug
  om het te beklemtonen.
 97. Hier hebben we rijke, witte,
  niet-mannelijke mensen
 98. om ons eraan te herinneren er ook
  niet-binaire mensen in op te nemen.
 99. Hier hebben we rijke, niet-witte mannen.
 100. Hier hebben we niet-rijke, witte mannen,
 101. rijke, niet-witte, niet-mannelijke mensen,
 102. niet-rijk, wit, niet-mannelijk
 103. en niet-rijke, niet-witte mannen.
 104. En onderaan, met de minste privileges,
 105. niet-rijke, niet-witte,
  niet-mannelijke mensen.
 106. We zijn gegaan van een diagram
  van factoren van 30

 107. naar een schema van de interactie
  van verschillende soorten privileges.
 108. Er zijn veel dingen die we
  kunnen leren van dit diagram, denk ik.
 109. Het eerste is dat elke pijl
  een verlies van één privilege weergeeft.
 110. Soms denkt men ten onrechte
  dat 'wit privilege' betekent
 111. dat alle witte mensen beter af zijn
  dan alle niet-witte mensen.
 112. Sommige mensen wijzen naar de superrijke
  zwarte sporters en zeggen:
 113. "Zie je wel? Ze zijn echt rijk.
  Wit privilege bestaat niet."
 114. Maar dat is niet wat de theorie
  van witte privileges zegt.
 115. Het zegt dat als superrijke sportsterren
  dezelfde kenmerken hadden
 116. maar ze ook wit waren,
 117. we zouden verwachten dat ze
  beter af waren in de maatschappij.
 118. Er is nog iets dat we
  uit dit diagram kunnen opmaken

 119. als we langs een rij kijken.
 120. Langs de tweede rij van bovenaf,
  met mensen met twee soorten privileges,
 121. kunnen we misschien zien
  dat ze niet echt gelijk zijn.
 122. Rijke witte vrouwen zijn waarschijnlijk
  veel beter af in de samenleving
 123. dan arme witte mannen,
 124. en rijke zwarte mannen zitten daar
  waarschijnlijk ergens tussenin.
 125. Dat trekt het wat schever op deze manier,
 126. en hetzelfde op het onderste niveau.
 127. Maar in feite kunnen we
  er verder mee gaan

 128. en kijken naar de interacties
  tussen de twee middelste niveaus.
 129. Omdat rijke, niet-witte niet-mannen
  misschien beter af zijn in de samenleving
 130. dan arme witte mannen.
 131. Denk aan enkele extreme voorbeelden,
 132. zoals Michelle Obama, Oprah Winfrey.
 133. Ze zijn zeker beter af
  dan arme, witte, werkloze, dakloze mannen.
 134. Dus is het schema eigenlijk
  nog schever dan dit.
 135. En die spanning bestaat
 136. tussen de lagen
  van privileges in het diagram
 137. en het absolute privilege
  dat mensen ervaren in de maatschappij.
 138. Dat liet me inzien
  waarom sommige arme witte mannen
 139. nu zo boos zijn in de huidige samenleving.
 140. Omdat ze als hoog worden beschouwd
  in deze kubus van privileges,
 141. maar in termen van absoluut privilege
  voelen ze niet direct het effect ervan.
 142. En ik geloof dat het begrijpen
  van de oorzaak van die woede
 143. veel productiever is dan gewoonweg
  ook boos op hen te zijn.
 144. Het zien van deze abstracte structuren
  kan ook helpen om contexten te verwisselen

 145. en zien dat verschillende mensen
 146. aan de top staan
  in verschillende contexten.
 147. In ons diagram
 148. staan rijke witte mannen aan de top,
 149. maar als we onze aandacht
  beperken tot niet-mannen,
 150. zouden we zien dat ze hier zijn,
 151. en dan staan de rijke, witte
  niet-mannen aan de top.
 152. Zodat we kunnen gaan
  naar een hele context van vrouwen,
 153. en onze drie soorten privileges
  nu rijk, wit en cisgendered kunnen worden.
 154. Onthoud dat ‘cisgendered’ betekent
  dat je genderidentiteit overeenkomt
 155. met het geslacht dat je
  kreeg toegewezen bij je geboorte.
 156. Nu zien we dat rijke, witte cis-vrouwen
  de analoge situatie bezetten
 157. van rijke witte mannen
  in de bredere samenleving.
 158. Dit heeft me geholpen te begrijpen
  waarom er zo veel woede is
 159. tegen rijke witte vrouwen,
 160. vooral nu in sommige delen
  van de feministische beweging,
 161. misschien omdat ze
  zichzelf als kansarm zien
 162. in vergelijking met witte mannen
 163. en vergeten hoezeer ze bevoordeeld
  zijn vergeleken met niet-witte vrouwen.
 164. We kunnen deze abstracte
  structuren gebruiken

 165. om situaties uit verschillende
  perspectieven te zien
 166. waarin we meer en minder bevoorrecht zijn.
 167. Wij zijn allen meer bevoorrecht dan de een
  en minder bevoorrecht dan de ander.
 168. Zo weet en voel ik me als Aziaat
 169. minder bevoorrecht dan witte mensen
 170. door die witte privilegie.
 171. Maar ik begrijp ook
 172. dat ik waarschijnlijk een van de meest
  bevoorrechte niet-witte mensen ben
 173. en dat helpt me om het
  vanuit twee perspectieven te zien.
 174. In termen van welvaart
 175. denk ik niet dat ik superrijk ben.
 176. Ik ben niet zo rijk als de mensen
  die niet hoeven te werken.
 177. Maar ik heb het goed
 178. en dat is een veel betere situatie
 179. dan de mensen
  die het echt moeilijk hebben,
 180. die misschien werkloos zijn
  of voor het minimumloon werken.
 181. Ik speel voor mezelf met die perspectieven

 182. om de standpunten
  van anderen te leren begrijpen
 183. en dat brengt mij tot deze
  mogelijk verrassende conclusie:
 184. dat abstracte wiskunde
  zeer relevant is in ons dagelijkse leven
 185. en ons zelfs kan helpen om andere mensen
  te begrijpen en ons in hen in te leven.
 186. Mijn wens is dat iedereen zou proberen
  om andere mensen beter te begrijpen
 187. en met hen samen te werken,
 188. liever dan om met hen te concurreren
 189. en proberen aan te tonen
  dat ze ongelijk hebben.
 190. Ik geloof dat abstract wiskundig denken
 191. ons kan helpen om dat te bereiken.
 192. Dank u.

 193. (Applaus)