Hungarian subtitles

← Meglepő eszköz az egyenlőtlenség megértéséhez: az absztrakt matematika

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 26 created 04/27/2019 by Csaba Lóki.

 1. Tele a világ megosztó vitákkal,
 2. konfliktusokkal,
 3. álhírekkel,
 4. sérelmekkel,
 5. kizsákmányolással, előítéletekkel,
  fanatizmussal, vádakkal és fröcsögéssel,
 6. oda nem figyeléssel.
 7. Néha úgy tűnik, arra lettünk ítélve,
  hogy állást foglaljunk valami mellett,
 8. ragadjunk le visszhangkamráinkban,
 9. és soha többé ne jussunk egyezségre.
 10. Néha úgy tűnik, mintha
 11. egy vérre menő verseny zajlana,
 12. melyben mindenki felhánytorgatja
  a másik előjogait,
 13. önmagát pedig sajnáltatja,
 14. Hogyan vihetünk értelmet
  egy olyan világba,
 15. aminek nincs értelme?
 16. Van egy csodaszerem, amivel
  megérthetjük zavaros világunkat,

 17. olyan eszköz, amire nem számítanának:
 18. az absztrakt matematika.
 19. Elméleti matematikus vagyok.

 20. Az elméleti matematika hagyományosan
  csak önmagáért van,
 21. míg az alkalmazott matematika
  a gyakorlati kérdések felé fordul,
 22. olyanok felé, mint hídépítés,
  repülésirányítás,
 23. közlekedés-szabályozás.
 24. Ma azonban arról fogok beszélni,
  hogyan alkalmazható közvetlenül
 25. az elméleti matematika
  mindennapi életünkre
 26. egyfajta gondolkodásmódként.
 27. Nem oldok meg másodfokú egyenleteket,
  hogy könnyebbé tegyem az életem,
 28. de a matematikai gondolkodás igenis
  segít megérteni érveket
 29. és emberi érzéseket.
 30. Így aztán ez a tiszta matek
  segítségemre van a teljes emberi világban.
 31. De mielőtt az teljes emberi
  világról szólnék,

 32. beszélnem kell pár szót arról is,
  amiről esetleg önök úgy vélik:
 33. ide nem illő iskolai matek:
 34. a számok osztóiról.
 35. Először vegyük mondjuk a 30 osztóit.
 36. Ha ez rémes emlékeket ébreszt önökben
  az iskolai matekórákról,
 37. mélyen együtt érzek, ugyanis én is
  halálosan untam ezeket.
 38. De biztos vagyok benne, hogy most
  egészen más megvilágításba kerül majd,
 39. mint ahogy az iskolában tanultuk.
 40. Melyek tehát a 30 osztói?

 41. Azok a számok, melyek maradék nélkül
  megvannak 30-ban.
 42. Talán emlékeznek. Lássuk sorjában.
 43. Egy, kettő, három,
 44. öt, hat,
 45. 10, 15 és 30.
 46. Nem valami izgalmas.
 47. Csak egy rakás szám egy egyenes mentén..
 48. Érdekesebbé tehetjük, ha arra gondolunk,
 49. hogy e számok közül van,
  amelyik osztója egy másiknak,
 50. ezt felrajzoljuk egy ábrában,
  kicsit hasonlóan egy családfához,
 51. hogy megmutassuk
  a köztük lévő kapcsolatot.
 52. A fa tetején ül a 30, akár egy dédszülő.
 53. 30 osztható hattal, tízzel és tizenöttel.
 54. 10 és 15 osztható öttel.
 55. 6 és 10 osztható kettővel.
 56. 6 és 15 osztható hárommal.
 57. 2, 3 és 5 pedig osztható eggyel.
 58. Látjuk tehát, hogy 10
  nem osztható hárommal.
 59. De ez az egész olyan,
  mint egy kocka pontjai és élei,
 60. és így szerintem kicsit érdekesebb,
 61. mint egy rakás szám
  egy egyenes mentén.
 62. Még többet láthatunk itt.
  Hierarchiát láthatunk.

 63. Az alsó szinten áll az egyes szám,
 64. aztán jön 2, 3 és 5,
 65. melyek semmivel sem oszthatók,
  csak 1-gyel és önmagukkal.
 66. Emlékezhetnek, ez azt jelenti,
  hogy ezek prímszámok.
 67. A következő szinten látjuk
  a hatot, tízet és tizenötöt,
 68. mindegyikük két prímszám szorzata.
 69. 2 x 3 = 6,
 70. 2 x 5 = 10,
 71. 3 x 5 = 15.
 72. Aztán ott a csúcson a 30,
 73. ami már három prímszám szorzata –
 74. kétszer háromszor öt.
 75. Így ezekkel a számokkal
  újrarajzolhatom az ábrát.
 76. Mint látjuk, most
  a 2, 3 és 5 került a csúcsra,
 77. a következő szinten
  számpárjaink vannak,
 78. az alatta lévőn az egyes elemek állnak,
 79. a legalsó szint pedig üres halmaz.
 80. A nyilak mind azt mutatják, ahogy
  egy-egy szám elvész a halmazunkból.
 81. Talán máris világossá vált:

 82. nem igazán számít, mik azok a számok.
 83. Sőt, nem is kell, hogy számok legyenek.
 84. Behelyettesíthetjük őket bármivel,
  például legyen A, B és C,
 85. akkor is ugyanazt az ábrát kapjuk.
 86. Mostanra tehát nagyon elvont lett.

 87. A számokat betűkké alakítottuk.
 88. De az absztrakció során
  eljutunk egy olyan ponthoz,
 89. amikor egyszer csak széles körben
  alkalmazhatóvá válik,
 90. mert A, B és C bármivel behelyettesíthető.
 91. Vegyünk például három tulajdonságot,
  ami sokszor előnyös lehet:
 92. gazdag, fehér, férfi.
 93. A következő szinten tehát
  gazdag fehérek vannak;
 94. itt a gazdag férfiak;
 95. itt meg a fehér férfiak.
 96. Aztán – eggyel lejjebb –
  a gazdagok, a fehérek és a férfiak.
 97. Végül legalul mindazok, akikre
  ezek egyike sem teljesül.
 98. Most térjünk vissza a többi jelzőhöz,
  kiemelném a fontosságukat.
 99. Itt vannak tehát a gazdag fehérek,
  akik nem férfiak,
 100. emlékeztetőül, ők nem okvetlen nők,
  de rájuk is kell gondolnunk.
 101. Itt vannak a gazdag, nem fehér férfiak.
 102. Itt a nem gazdag, fehér férfiak;
 103. gazdag, nem fehér, nem férfiak;
 104. nem gazdag, fehér, nem férfiak;
 105. és a nem gazdag, nem fehér férfiak.
 106. A legalsó szinten pedig azok, akiknek
  az előnyös tulajdonságokból nem jutott –
 107. a nem gazdag, nem fehér, nem férfiak.
 108. A 30 osztóinak ábrájától
  eljutottunk

 109. a különféle előnyös tulajdonságokkal
  rendelkezők közti viszonyok ábrázolásáig.
 110. Úgy vélem, sok mindent tanulhatunk
  ebből az ábrából.
 111. Először is, minden nyíl egy-egy
  tulajdonság közvetlen elvesztését jelöli.
 112. Néha tévesen úgy hiszik,
  fehérnek lenni azt jelenti,
 113. hogy tehetősebb a nem fehéreknél.
 114. Egyesek ráböknek a szupergazdag
  fekete sportsztárokra, és azt mondják:
 115. "Látod? Ők aztán igazán gazdagok.
  Nincs olyan, hogy fehér privilégium."
 116. De a fehér privilégium nem erről szól.
 117. Arról szól, hogy két ugyanolyan,
  szupergazdag sportcsillag közül
 118. a fehér jó eséllyel
 119. jobb helyzetben lenne
  fekete társánál.
 120. Másvalamit is megérthetünk
  ebből az ábrából,

 121. ha végignézünk egy sort.
 122. A felülről a második sorban – a két
  előnyös tulajdonsággal rendelkezőkéből –
 123. láthatjuk, hogy nem okvetlen egyenlők.
 124. A gazdag fehér nők valószínűleg
  sokkal jobb körülmények közt élnek,
 125. mint a szegény fehér férfiak,
 126. a gazdag fekete férfiak pedig
  valahol a kettő között.
 127. Tehát nem olyan szép, szabályos
  ez a valóságban, ahogy ez.
 128. Ugyanígy van ez az alsó szinten is.
 129. De tovább is gondolhatjuk,

 130. nézzük a két középső szint
  egymás közti viszonyát.
 131. A gazdag, nem fehér nem férfiak ugyanis
  jobb helyzetben élhetnek a társadalomban,
 132. mint a szegény fehér férfiak.
 133. Gondoljanak kirívó példákra,
  például Michelle Obamára
 134. vagy Oprah Winfrey-re.
 135. Ők jobban élnek, mint a szegény, fehér,
  munkanélküli, hajléktalan férfiak.
 136. Tehát nem olyan szép, szabályos az ábra
  a valóságban, ahogy ez sem az.
 137. Ez a feszültség fennáll az ábrán
 138. a privilégiumok között, ahogyan
 139. a társadalomban megtapasztalt
  előnyök között is.
 140. Ez segített abban, hogy felismerjem:
  miért olyan dühös mostanában
 141. némelyik szegény fehér férfi.
 142. Rájuk ugyanis úgy tekintenek, mint akik
  magasan vannak ezen a kiváltság-téglán,
 143. de valójában nem érzik
  magukat olyan jó helyzetben.
 144. Hiszem, hogy sokkal többre megyünk,
  ha megértjük a düh okát,
 145. mintha viszonoznánk a dühöt.
 146. Absztrakt modelljeink megfigyelése
  segít felismerni az összefüggéseket is,

 147. és láthatjuk, hogy különféle emberek
  más-más összefüggésekben állnak a csúcson.
 148. Eredeti ábránkon
 149. a gazdag fehér férfiak kerültek a csúcsra,
 150. de ha a nem férfiakra szűkítjük
  megfigyelésünket,
 151. láthatjuk, hogy ők itt állnak,
 152. és akkor a gazdag, fehér
  nem férfiak kerülnek a csúcsra.
 153. Most vetítsük át az egész
  összefüggést a nőkre,
 154. legyen a három előnyös tulajdonság
  a gazdag, fehér és cisznemű.
 155. A "cisznemű" ugyebár azt jelenti:
  nemi identitásunk megegyezik
 156. a születésünkkor bejegyzett nemünkkel.
 157. Lássuk hát: a gazdag, fehér cisz nők
  tágabb társadalmi szempontból
 158. hasonló helyzetben vannak,
  mint a gazdag fehér férfiak.
 159. Így megérthetjük, miért árad
  olyan ádáz düh
 160. a gazdag fehér nők felé,
 161. főleg a jelenlegi feminista mozgalom
  egyes ágaiban,
 162. talán mert képtelenek megemészteni,
  hogy hátrányos helyzetűnek látják magukat
 163. a fehér férfiakhoz képest,
 164. elfelejtve, mennyivel jobb a helyzetük
  a nem fehér nőkhöz képest.
 165. Mindannyian használhatjuk
  ezeket az absztrakt struktúrákat

 166. annak kimutatására: hol vagyunk előnyösebb
  vagy hátrányosabb helyzetben.
 167. Mindig van, akihez képest
  jobb helyzetben vagyunk,
 168. és van, akihez képest
  rosszabb a helyzetünk.
 169. Tudom és érzem például,
  hogy ázsiaiként
 170. kevésbé jó a helyzetem
  a fehérekéhez képest,
 171. a fehérek privilégiuma miatt.
 172. De tisztában vagyok vele,
 173. hogy valószínűleg kiváltságos vagyok
  a nem fehérek többségéhez képest,
 174. és ez segít nekem
  a két összefüggés kimutatásában.
 175. Vagyon tekintetében
 176. nem tartom magamat szupergazdagnak.
 177. Nem vagyok olyan gazdag, mint azok,
  akiknek dolgozniuk sem kell.
 178. De köszönöm, megvagyok,
 179. és így sokkal jobb helyzetben vagyok,
 180. mint azok, akiknek küszködni kell,
 181. talán nincs munkájuk,
  vagy minimálbéren dolgoznak.
 182. Forgatom ezeket a modelleket a fejemben,

 183. hogy segítsenek
  mások szemével nézni a világot.
 184. Ez pedig az alábbi, talán meglepő
  következtetéshez vezetett:
 185. az absztrakt matematika
  igen hasznos mindennapjainkban,
 186. még abban is segít, hogy megértsem
  a többieket, és együtt érezzek velük.
 187. Kívánom, hogy mindenki próbálja meg
  jobban megérteni a többi embert,
 188. és együtt dolgozni velük,
 189. ahelyett, hogy versengenének,
 190. és egymás hibáira mutogatnának.
 191. Hiszem, hogy az elvont
  matematikai gondolkodás
 192. segíthet abban, hogy ezt elérjük.
 193. Köszönöm.

 194. (Taps)