Return to Video

Sêri bài học OTP 03: Tìm kiếm các video để thực hiện

 • 0:06 - 0:10
  [Tìm kiếm các video để thực hiện]
 • 0:10 - 0:13
  Thông thường có hai cách để tìm kiếm
  các công việc.
 • 0:13 - 0:18
  Bạn có thể bắt đầu với một video nhất định
  hoặc tìm kiếm trên các tác vụ sẵn có.
 • 0:19 - 0:22
  Làm sao để tìm được
  video mà bạn muốn?
 • 0:23 - 0:26
  Tìm một video của TEDTalk, TEDxTalk
  hoặc TED-Ed
 • 0:26 - 0:28
  mà bạn cảm thấy thích thú.
 • 0:28 - 0:30
  Nhớ hãy xem video trước,
 • 0:30 - 0:33
  để chắc chắn nó không quá ngắn,
  hay quá dài
 • 0:33 - 0:36
  quá chuyên môn, hoặc có thể
  là không đủ chuyên môn cho bạn!
 • 0:37 - 0:39
  Khi đã quyết định chọn,
 • 0:39 - 0:41
  sao chép tựa đề
  hoặc tên diễn giả,
 • 0:41 - 0:43
  truy cập vào Amara.org,
 • 0:43 - 0:45
  và làm lại các thao tác trên
  trên giao diện trang web.
 • 0:47 - 0:51
  Đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã
  đăng nhập vào bằng tài khoản TED.
 • 0:53 - 0:57
  Sau đó đưa chuột
  đến phần tên đăng nhập
 • 0:58 - 1:01
  và chọn "TED" ở cuối danh mục
  các nhóm mà bạn tham gia.
 • 1:05 - 1:09
  Trên trang của nhóm,
  nhấp vào thẻ "Task" (nhiệm vụ).
 • 1:14 - 1:17
  Tại đây, bạn sẽ tìm thấy
  rất nhiều các bộ lọc hữu hiệu
 • 1:17 - 1:20
  sẽ giúp bạn tìm đường
  tới video của mình.
 • 1:23 - 1:26
  Các video được chia thành
  vài nhóm dự án:
 • 1:28 - 1:35
  TEDTalks, TEDxTalks, TED-Ed,
  OTP Resources và Best of TEDxTalks.
 • 1:36 - 1:38
  Thiết lập mặc định ở đây là
  "TEDTalks",
 • 1:38 - 1:42
  nhưng nếu bạn không tìm kiếm
  một video của TEDTalk,
 • 1:42 - 1:45
  hãy chọn một trong những dự án khác
  có trong danh sách
 • 1:45 - 1:48
  hoặc nhấp chuột vào "any project"
  (dự án bất kỳ) để tìm kiếm ở mọi nơi.
 • 1:50 - 1:53
  Sau khi danh sách tác vụ
  được cập nhật,
 • 1:53 - 1:58
  dán tên của diễn giả
  hoặc tựa đề bài nói vào ô tìm kiếm
 • 1:58 - 1:59
  và nhấn Enter.
 • 2:02 - 2:06
  Bạn sẽ thấy các tác vụ có sẵn
  dành cho ngôn ngữ của mình.
 • 2:08 - 2:11
  Giờ thì đơn giản là đi tới video đó,
 • 2:12 - 2:15
  và nhấn "Start now."
  (bắt đầu ngay)
 • 2:16 - 2:18
  Để tôi cho bạn một gợi ý nhé!
 • 2:18 - 2:20
  Trong khi tìm kiếm
  trong mục TEDTalks,
 • 2:20 - 2:24
  hãy chỉ tìm với tên diễn giả
  hoặc chỉ với tựa đề,
 • 2:24 - 2:28
  hoặc bỏ đi dấu hai chấm
  trong tựa đề đầy đủ, như thế này.
 • 2:29 - 2:32
  Nếu bạn tìm kiếm theo tựa đề đầy đủ
  cùng với dấu hai chấm trong đó,
 • 2:32 - 2:37
  đôi khi có thể gây lỗi hệ thống
  khiến bạn không tìm thấy kết quả nào.
 • 2:38 - 2:42
  Ngoài ra, nếu không tìm thấy
  bất kỳ tác vụ nào cho video mà bạn muốn,
 • 2:43 - 2:46
  thì thường là do tình nguyện viên khác
  đang làm việc trên video đó.
 • 2:47 - 2:50
  Đừng bỏ cuộc, hãy tìm
  một bài thuyết trình thú vị khác!
 • 2:52 - 2:56
  Giờ hãy nói về cách khác
  để tìm việc để làm,
 • 2:56 - 2:58
  bằng cách tìm
  các tác vụ có sẵn,
 • 3:00 - 3:03
  Nếu bạn không có bất kỳ
  video mong muốn nào trong đầu,
 • 3:03 - 3:05
  bạn có thể tìm các tác vụ có sẵn
  trong các dự án của chúng tôi.
 • 3:07 - 3:09
  Hãy cùng vui một chút với
  các bộ lọc ở đây.
 • 3:09 - 3:12
  Đầu tiên,
  dựa trên những gì bạn muốn làm,
 • 3:12 - 3:15
  chọn loại tác vụ
  mà bạn muốn.
 • 3:15 - 3:18
  Ví dụ, tác vụ "Translating" (dịch).
 • 3:21 - 3:24
  Rồi chọn dự án.
 • 3:24 - 3:26
  Mặc định "TEDTalks",
 • 3:26 - 3:28
  nhưng có nhiều thứ hay hơn
  để làm ở đây.
 • 3:29 - 3:33
  Thêm vào đó là TEDxTalks
  và TED-Ed.
 • 3:33 - 3:37
  bạn có thể làm phụ đề cho
  video hướng dẫn như cái này,
 • 3:37 - 3:39
  trong "OTP Resources",
 • 3:39 - 3:43
  hoặc bạn có thể tìm video nổi bật
  đã được lựa chọn cẩn thận
 • 3:43 - 3:46
  từ các video ấn tượng nhất
  trong bộ sưu tập chung của TEDxTalks,
 • 3:46 - 3:49
  trong dự án " Best of TEDxTalks".
 • 3:52 - 3:56
  Chọn một dự án, và bạn sẽ có
  một danh sách video cần sự trợ giúp.
 • 3:57 - 3:59
  Nếu bạn không thể tìm thấy
  tác vụ nào trống,
 • 3:59 - 4:02
  hãy chọn một dự án khác
  có trong danh sách.
 • 4:05 - 4:08
  Và bây giờ, chúc bạn
  dịch bài và làm phụ đề vui vẻ!
Title:
Sêri bài học OTP 03: Tìm kiếm các video để thực hiện
Description:

Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng giao diện Amara tìm kiếm các video TEDTalks, TEDxTalks và TED-Ed để tạo phụ đề, dịch hoặc kiểm tra lại. Video này được tạo dành cho các tình nguyện viên tham gia Dự án dịch thuật mở (Open Translation Project) của TED. Dự án dịch thuật mở của TED mang TEDTalks vượt ra khỏi thế giới nói tiếng Anh bằng cách cung cấp phụ đề, các bản dịch tương tác và cho phép bất kỳ bài nói chuyện nào cũng được biên dịch bởi các tình nguyện viên khắp thế giới.
Xem thêm tại http://www.ted.com/pages/287

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
04:09

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions