Vietnamese subtitles

← 02-07 Visualize_and_Fix_Overdraw_-_Solution

02-07 Visualize_and_Fix_Overdraw_-_Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 4 created 02/23/2016 by sp8.

 1. Do đó cần bốn nền
  không cần thiết
 2. trong các tập tin còn lại.
 3. Hãy tiếp tục và xem xét.
 4. Trong hoạt động cơ sở XML, nhớ rằng,
  chúng ta muốn giữ nền trắng này.
 5. trong tập XML
 6. cho đoạn trò chuyện, ta đã chỉ ra
  nền trắng không cần thiết tại đây.
 7. Ta không cần vì ta sử dụng
  nền trắng từ hoạt động chính.
 8. Nó dành cho tập này.
 9. Giờ trong tập XML
  mục trò chuyện cá nhân,
 10. Ta có ba nền không cần thiết
 11. Ta có một quyền ở đây
  do đó ta không cần
 12. nền trắng này cho
  giao diện văn bản.
 13. Ta tiếp tục và bỏ qua
 14. Tốt. Tuyệt
 15. Hãy xem ta đạt được tiến bộ nào
  liên quan đến vẽ chồng điểm ảnh
 16. Màn hình của bạn
  sẽ giống như vầy
 17. với việc loại bỏ nền thích đáng
 18. Sạch hơn không?
 19. Okay, tốt.
 20. Xong rồi
 21. nhưng thật sự còn
  một tối ưu hóa bạn cần làm.
 22. Thông báo có vẽ chồng
  điểm ảnh ở hình đại diện,
 23. vì ta đang vẽ hình chữ nhật
  và hình đại diện bên trên.
 24. Cố gắng thông minh
  một chút ở đây,
 25. Hãy thiết lập một nền
  khi không tìm được ảnh đại diện.
 26. Làm điều này
  với một số mã có điều kiện.
 27. Tốt.
 28. Giờ nhảy vào mã chuyển đổi
  trò chuyện, chịu trách nhiệm
 29. điền vào mục trò chuyện
  cá nhân khi chúng được tải.
 30. Hãy xem phương pháp
  giao diện của ta.
 31. Bên dưới này chúng ta
  thật sự có logic khi hiển thị
 32. cả hai ảnh đại diên và nền
  cài đặt cùng một lúc.
 33. Hãy xem ta có thêm ít
  thông minh ở đây không.
 34. Hãy viết ra vài mã
  chỉ thiết lập màu nền
 35. Khi ảnh đại diện không có.
 36. Khi có ảnh đại diện, màu nền
  cần được lập trong suốt
 37. và tải đến ảnh đại diện.
 38. Ta có thể làm như vầy.
 39. Ổn rồi, đây là mã cập nhật
  của chúng ta.
 40. Chú ý khi không có ảnh đại diện,
 41. ta sẽ tải màu trong suốt vào vị trí
  thường gặp của ảnh đại diện
 42. và lập màu nền thật
  cho ảnh đại diện.
 43. trong trường hợp khác
  khi có ảnh đại diện
 44. chúng ta sẽ tiếp tục và tải
  ảnh đại diện thích hợp
 45. và ta sẽ thiết lập màu nền
  thành trong suốt.
 46. Cách này giảm
  chồng điểm ảnh
 47. tiếp tục và xem cải tiến này
  sẽ giúp ta thế nào
 48. Tuyệt.
 49. bây giờ bạn có thể
  thấy ảnh đại diện,
 50. ít vẽ chồng điểm ảnh hơn
  khi cập nhật mã.
 51. Đó là tối ưu hóa cuối cùng
  nghĩa là chúng ta đã xong.
 52. Hãy tiếp tục và tóm tắt lại.
 53. Khi bắt đầu, vẽ chồng
  điểm ảnh nổi bật hơn.
 54. Việc đầu tiên là
  lập đường vẽ nền bằng không.
 55. Thứ hai là xóa các khai báo
  không cần thiết từ
 56. XML.
 57. Điều thứ 3 và cuối cùng
  là chỉ hiển thị màu nền
 58. nếu không có ảnh đại diện.
 59. với những thay đổi này,
  chúng ta kết thúc ở đây.
 60. Giờ thì sạch hơn dưới dạng
  hiệu năng vẽ chồng ảnh điểm.
 61. Tuyệt vời.
 62. Hãy nhớ vấn đề hiệu năng này nhé