Return to Video

Hur människoljud påverkar havets livsmiljö

 • 0:01 - 0:05
  År 1956 vann en dokumentärfilm
  av Jacques Cousteau
 • 0:05 - 0:09
  både Guldpalmen och en Oscar.
 • 0:09 - 0:12
  Filmen hette "Le Monde Du Silence"
 • 0:12 - 0:14
  eller "Den tysta världen".
 • 0:14 - 0:20
  Namnet tydde på att
  undervattensvärlden var tyst.
 • 0:20 - 0:23
  Nu, 60 år senare, vet vi
 • 0:23 - 0:26
  att undervattensvärlden
  är allt annat än tyst.
 • 0:27 - 0:30
  Även om ljud inte hörs
  ovanom vattenytan,
 • 0:30 - 0:33
  beroende på var du är och på årstiden,
 • 0:33 - 0:39
  kan undervattensvärlden vara lika
  bullrig som en djungel eller regnskog.
 • 0:40 - 0:45
  Ryggradslösa djur som räkor,
  fiskar och marina däggdjur
 • 0:45 - 0:46
  använder sig av ljud.
 • 0:46 - 0:49
  De använder ljud för att
  studera sina habitat,
 • 0:49 - 0:52
  för att kommunicera med varandra,
 • 0:52 - 0:53
  för att navigera,
 • 0:53 - 0:55
  och för att upptäcka rovdjur och byten.
 • 0:56 - 1:01
  De använder också ljud för att få
  information om sin omgivning.
 • 1:01 - 1:04
  Låt oss ta Arktis som exempel.
 • 1:04 - 1:07
  De flesta ser det som ett stort,
  ogästvänligt område,
 • 1:07 - 1:10
  det beskrivs ibland som en öken
 • 1:10 - 1:13
  eftersom det är så kallt och avlägset
 • 1:13 - 1:15
  och täckt av is största delen av året.
 • 1:15 - 1:17
  Och trots detta
 • 1:17 - 1:21
  finns det inget ställe jag hellre
  skulle vara på än Arktis,
 • 1:21 - 1:25
  framförallt då dagarna blir längre
  och våren närmar sig.
 • 1:25 - 1:30
  För mig förkroppsligar Arktis skillnaden
 • 1:30 - 1:35
  mellan vad vi ser på ytan
  och vad som sker under ytan.
 • 1:36 - 1:41
  Du kan se över isen -
  allt är vitt, blått och kallt -
 • 1:42 - 1:43
  och inte se något.
 • 1:44 - 1:46
  Men om du lyssnar under ytan
 • 1:46 - 1:50
  skulle ljuden du hör först förvåna dig
 • 1:50 - 1:52
  och sedan glädja dig.
 • 1:52 - 1:56
  Och medan dina ögon bara ser
  kilometer på kilometer av is
 • 1:56 - 2:01
  kan din öron höra
  grönlandsvalar och vitvalar,
 • 2:01 - 2:04
  valrossar och storsälar.
 • 2:05 - 2:07
  Isen ger också ljud ifrån sig.
 • 2:07 - 2:10
  Den gnisslar och knakar
  och smäller och stönar
 • 2:10 - 2:15
  då den krockar och skaver när
  temperatur, ström eller vind ändrar.
 • 2:16 - 2:20
  Och mitt i smällkalla vintern,
  under heltäckande is,
 • 2:21 - 2:23
  sjunger grönlandsvalarna.
 • 2:24 - 2:26
  Och du skulle aldrig förvänta dig det
 • 2:26 - 2:28
  eftersom vi människor
 • 2:28 - 2:31
  brukar vara väldigt visuella varelser.
 • 2:31 - 2:34
  De flesta av oss, men inte alla,
 • 2:35 - 2:37
  navigerar med hjälp av vårt synsinne.
 • 2:38 - 2:40
  För marina däggdjur som lever under ytan,
 • 2:40 - 2:44
  där kemiska signaler och
  ljus har svårt att röra sig,
 • 2:44 - 2:48
  är ljudet deras sätt att se.
 • 2:48 - 2:51
  Och ljud rör sig mycket bra i vatten,
 • 2:51 - 2:53
  mycket bättre än i luften,
 • 2:53 - 2:56
  så att signaler kan höras
  på långa avstånd.
 • 2:56 - 2:59
  I Arktis är detta speciellt viktigt
 • 2:59 - 3:03
  eftersom det inte bara är de arktiska
  marina däggdjuren som ska höra varandra,
 • 3:03 - 3:06
  de måste också lyssna till
  signaler från omgivningen
 • 3:06 - 3:10
  som kan tyda på förestående
  tjock is eller öppet vatten.
 • 3:11 - 3:14
  Kom ihåg, att även om de tillbringar
  största delen av livet under vatten
 • 3:14 - 3:16
  är de däggdjur,
 • 3:16 - 3:18
  och måste komma till ytan för att andas.
 • 3:18 - 3:22
  Så de lyssnar kanske efter
  tunn is eller öppen yta,
 • 3:22 - 3:25
  eller efter ekon från närliggande is.
 • 3:27 - 3:32
  Arktiska marina däggdjur lever i ett rikt
  och varierande undervattensljudlandskap.
 • 3:33 - 3:34
  På våren
 • 3:34 - 3:36
  kan det råda kakofoni under ytan.
 • 3:37 - 3:40
  (Ljud från marina däggdjur)
 • 3:53 - 3:56
  Men när isen fryser igen
 • 3:56 - 4:00
  och temperaturen eller strömmen
  inte skiftar alltför mycket,
 • 4:00 - 4:04
  har Arktis under ytan en av de lägsta
  omgivande ljudnivåerna
 • 4:04 - 4:06
  av alla världens hav.
 • 4:06 - 4:07
  Men det sker ändringar.
 • 4:07 - 4:11
  Främst på grund av minskad havsis,
 • 4:12 - 4:15
  vilket är en direkt följd av
  människans växthusgasutsläpp.
 • 4:16 - 4:19
  I och med klimatförändringen
 • 4:19 - 4:23
  genomför vi ett helt okontrollerat
  experiment på vår planet.
 • 4:24 - 4:26
  Under de senaste 30 åren
 • 4:26 - 4:30
  har issäsongen i Arktis minskat
  på vissa områden
 • 4:30 - 4:34
  med allt från sex veckor
  till fyra månader.
 • 4:35 - 4:39
  Den förkortade issäsongen
  kallas ibland en förlängning
 • 4:39 - 4:41
  av säsongen för öppet hav.
 • 4:41 - 4:45
  Det är tiden på året då
  Arktis är segelbart med fartyg.
 • 4:46 - 4:48
  Det är inte bara isens utbredning
  som ändras,
 • 4:49 - 4:53
  även isens ålder och bredd
  håller på att ändras.
 • 4:53 - 4:55
  Du har säkert hört talas om
 • 4:55 - 4:58
  att den minskade isen utgör
  ett mindre habitat
 • 4:58 - 5:00
  för djur som är beroende av havsis,
 • 5:00 - 5:04
  som arktiska sälar, valrossar
  och isbjörnar.
 • 5:05 - 5:10
  Minskning av isen leder också till
  ökad erosion längs kustbyar
 • 5:10 - 5:13
  och påverkar rovbeståndet för
  marinfåglar och däggdjur.
 • 5:14 - 5:17
  Klimatförändringen och den
  minskade havsisen
 • 5:17 - 5:22
  ändrar också ljudlandskapet
  under vattnet i Arktis.
 • 5:23 - 5:25
  Vad betyder ordet ljudlandskap?
 • 5:26 - 5:29
  Vi som jobbar med att tjuvlyssna på hav
 • 5:29 - 5:31
  använder instrument som kallas hydrofoner.
 • 5:31 - 5:33
  De är undervattensmikrofoner
 • 5:33 - 5:35
  och vi spelar in det omgivande ljudet,
 • 5:35 - 5:37
  ljudet runt omkring oss.
 • 5:37 - 5:40
  Ljudlandskapet beskriver
  de olika faktorerna
 • 5:40 - 5:42
  som påverkar ljudfältet.
 • 5:43 - 5:45
  Det vi hör i våra hydrofoner
 • 5:45 - 5:49
  är ljuden från klimatförändringen.
 • 5:50 - 5:52
  Vi hör ändringarna på tre olika fronter:
 • 5:53 - 5:55
  i luften,
 • 5:55 - 5:56
  i vattnet
 • 5:56 - 5:57
  och på land.
 • 5:58 - 6:01
  För det första: luften.
 • 6:02 - 6:05
  Vind på vatten skapar vågor.
 • 6:05 - 6:06
  Vågorna skapar bubblor;
 • 6:06 - 6:08
  när bubblorna spricker,
 • 6:08 - 6:09
  och det gör de,
 • 6:09 - 6:11
  avger de ljud.
 • 6:11 - 6:14
  Ljudet är som ett pysande
  eller en störning i bakgrunden.
 • 6:15 - 6:18
  När Arktis är täckt av is
 • 6:18 - 6:22
  når största delen av vindens ljud
  inte vattenskiktet
 • 6:22 - 6:27
  eftersom isen fungerar som en buffert
  mellan atmosfären och vattnet.
 • 6:27 - 6:28
  Detta är en av orsakerna
 • 6:28 - 6:32
  till att Arktis kan ha så låga
  omgivningsljudnivåer.
 • 6:33 - 6:35
  Men då havsisen minskar
 • 6:35 - 6:40
  sker det en ökning i vågljudet
 • 6:40 - 6:44
  och även antalet stormar
  och stormarnas intensitet
 • 6:44 - 6:45
  ökar i Arktis.
 • 6:46 - 6:50
  Allt detta höjer ljudnivån
  i ett tidigare tyst hav.
 • 6:51 - 6:53
  För det andra: vatten.
 • 6:54 - 6:56
  Med mindre havsis
 • 6:56 - 6:59
  flyttar subarktiska arter norrut
 • 6:59 - 7:04
  och utnyttjar det nya habitat
  som skapats av det öppna havet.
 • 7:05 - 7:08
  Arktiska valar, likt den här
  grönlandsvalen,
 • 7:08 - 7:09
  har ingen ryggfena,
 • 7:09 - 7:14
  eftersom de utvecklats till att leva
  och simma i istäckta vatten.
 • 7:14 - 7:18
  En utstickande ryggfena
  är väldigt opraktiskt
 • 7:18 - 7:19
  om du ska röra dig genom is
 • 7:19 - 7:23
  och kan, de facto, hålla
  vissa djur borta från isen.
 • 7:24 - 7:26
  Men nu, var vi än lyssnat,
 • 7:27 - 7:30
  hör vi ljuden från sillvalar och knölvalar
 • 7:30 - 7:31
  och späckhuggare,
 • 7:31 - 7:33
  allt längre norrut
 • 7:33 - 7:35
  och allt senare under säsongen.
 • 7:36 - 7:37
  Med andra ord hör vi
 • 7:37 - 7:41
  de subarktiska arternas
  invasion av Arktis.
 • 7:42 - 7:44
  Och vi vet inte vilka följder detta har.
 • 7:44 - 7:49
  Uppstår det en tävlan om mat
  mellan de arktiska och subarktiska djuren?
 • 7:49 - 7:54
  Tar dessa subarktiska arter med sig
  sjukdomar och parasiter till Arktis?
 • 7:55 - 7:58
  Och hur kommer de nya ljuden
  de producerar
 • 7:58 - 8:00
  att påverka ljudlandskapet under vattnet?
 • 8:01 - 8:03
  För det tredje: land.
 • 8:03 - 8:05
  Och med land...
 • 8:05 - 8:06
  menar jag människor.
 • 8:07 - 8:10
  Mer öppet vatten betyder
  mer människonärvaro i Arktis.
 • 8:11 - 8:13
  Förra sommaren
 • 8:13 - 8:17
  kunde ett kryssningsfartyg ta sig
  genom nordvästpassagen -
 • 8:17 - 8:20
  den tidigare mytomspunna rutten
  mellan Europa och Stilla havet.
 • 8:21 - 8:28
  Minskade havsisar har tillåtit människor
  att överta Arktis oftare.
 • 8:28 - 8:33
  Det har lett till ökad olje- och
  gasutforskning och -utvinning,
 • 8:33 - 8:35
  möjligheter för kommersiell sjötrafik
 • 8:35 - 8:37
  och även ökad turism.
 • 8:38 - 8:43
  Vi vet nu att fartygsljud ökar
  valarnas stresshormonnivåer
 • 8:43 - 8:45
  och kan störa deras ätbeteende.
 • 8:46 - 8:51
  Luftkanoner, som producerar höga men
  lågfrekventa omph-ljud
 • 8:51 - 8:54
  var 10:e till 20:e sekund,
 • 8:54 - 8:57
  ändrade valarnas sim- och röstbeteende.
 • 8:58 - 9:03
  Och alla dessa ljudkällor
  förminskar det akustiska utrymme
 • 9:03 - 9:06
  i vilket arktiska marindäggdjur
  kan kommunicera.
 • 9:07 - 9:11
  Arktiska marindäggdjur är ju
  vana vid höga ljudnivåer
 • 9:11 - 9:13
  vissa tider på året.
 • 9:13 - 9:17
  Men ljudet kommer i första hand
  från andra djur eller havsisen,
 • 9:17 - 9:20
  det är ljud som de utvecklats med
 • 9:20 - 9:23
  och som är livsviktiga för
  deras överlevnad.
 • 9:23 - 9:27
  De nya ljuden är höga och främmande.
 • 9:27 - 9:32
  De kan påverka miljön på sätt
  vi tror oss förstå,
 • 9:32 - 9:35
  men också på sätt vi inte förstår.
 • 9:37 - 9:42
  Kom ihåg att hörseln är det viktigaste
  sinnet för dessa djur.
 • 9:42 - 9:46
  Det är inte bara Arktis fysiska habitat
  som ändras fort,
 • 9:46 - 9:49
  det akustiska habitatet ändras också.
 • 9:49 - 9:53
  Det är som om vi plockat djuren upp
  från en tyst landsbygd
 • 9:53 - 9:56
  och släppt ner dem i en storstad
  mitt i rusningstiden.
 • 9:57 - 9:58
  Och de kommer inte undan den.
 • 10:00 - 10:02
  Vad kan vi göra nu?
 • 10:03 - 10:05
  Vi kan inte minska vindstyrkan
 • 10:05 - 10:09
  eller hindra subarktiska arter
  från att migrera norrut,
 • 10:09 - 10:11
  men vi kan utveckla lokala lösningar
 • 10:11 - 10:14
  för att minska undervattensljud
  orsakade av människor.
 • 10:15 - 10:18
  En av lösningarna
  är att sakta ner fartyg
 • 10:18 - 10:20
  som korsar Arktis,
 • 10:20 - 10:23
  eftersom långsammare fartyg är tystare.
 • 10:24 - 10:28
  Vi kan begränsa tillgången under
  säsonger och till områden
 • 10:28 - 10:32
  som är viktiga för parning,
  mat eller migration.
 • 10:32 - 10:36
  Vi kan bygga tystare fartyg
 • 10:36 - 10:39
  och hitta på bättre sätt
  att utforska havsbottnen.
 • 10:40 - 10:42
  Och de goda nyheterna är
 • 10:42 - 10:44
  att det finns människor som
  arbetar med detta just nu.
 • 10:46 - 10:48
  Men slutligen
 • 10:48 - 10:51
  är det vi som måste göra jobbet
 • 10:51 - 10:55
  för att vända på,
  eller åtminstone sakta ner
 • 10:55 - 10:57
  ändringar i atmosfären
  orsakade av människan.
 • 10:57 - 11:02
  Låt oss återgå till tanken om
  en tyst undervattensvärld.
 • 11:03 - 11:05
  Det är alldeles möjligt
 • 11:05 - 11:08
  att många av de valar
  som simmar i Arktis idag,
 • 11:08 - 11:11
  framförallt långlivade arter
  som grönlandsvalen
 • 11:11 - 11:15
  som inuiterna säger har två människoliv -
 • 11:15 - 11:19
  det är möjligt att dessa valar levde 1956
 • 11:19 - 11:21
  när Jacques Cousteau gjorde sin film.
 • 11:22 - 11:24
  Och i återblick,
 • 11:24 - 11:28
  med tanke på allt ljud
  vi producerar i haven idag,
 • 11:29 - 11:32
  kanske det verkligen var
  "Den tysta världen".
 • 11:33 - 11:34
  Tack.
 • 11:34 - 11:37
  (Applåder)
Title:
Hur människoljud påverkar havets livsmiljö
Speaker:
Kate Stafford
Description:

Oceanografen Kate Stafford tar oss till de arktiska havens ljudrika djup där isar stönar, valar sjunger för att kommunicera över stora avstånd - och klimatförändringen och människoljud ändrar på miljön på sätt vi inte kan förstå. Lär dig mera om varför detta undervattensljudlandskap är så viktigt och vad vi kan göra för att skydda det.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:51

Swedish subtitles

Revisions