Return to Video

Hoe beïnvloedt geluid van de mens de leefgebieden in de oceaan

 • 0:01 - 0:06
  Een documentairefilm uit 1956
  geregisseerd door Jacques Cousteau
 • 0:06 - 0:09
  won zowel de Palme d'Or als een Oscar.
 • 0:09 - 0:12
  Deze film heette 'Le Monde Du Silence'
 • 0:12 - 0:14
  of 'The Silent World'.
 • 0:14 - 0:20
  De titel suggereert dat
  het stil was onder water.
 • 0:20 - 0:23
  Nu, 60 jaar later, weten we
 • 0:23 - 0:26
  dat het onder water
  helemaal niet stil is.
 • 0:27 - 0:30
  Ook al zijn de geluiden
  niet hoorbaar boven water,
 • 0:30 - 0:33
  afhankelijk van waar je bent
  en de tijd van het jaar
 • 0:33 - 0:39
  kan het geluidslandschap onder water
  even lawaaierig zijn als een regenwoud.
 • 0:40 - 0:45
  Ongewervelden zoals de pistoolgarnaal,
  vissen en zeezoogdieren
 • 0:45 - 0:46
  gebruiken geluid.
 • 0:46 - 0:49
  Om hun leefgebied te bestuderen,
 • 0:49 - 0:52
  om met elkaar te communiceren,
 • 0:52 - 0:53
  om te navigeren,
 • 0:53 - 0:55
  om roofdieren en prooien te vinden.
 • 0:56 - 1:01
  Door naar geluiden te luisteren,
  verkennen zij hun omgeving.
 • 1:01 - 1:03
  Neem de Noordpool.
 • 1:04 - 1:07
  Het is een uitgestrekte,
  onherbergzame plek,
 • 1:07 - 1:10
  soms beschreven als een woestijn,
 • 1:10 - 1:13
  omdat het er zo koud en afgelegen is
 • 1:13 - 1:15
  en bijna het hele jaar bedekt met ijs.
 • 1:15 - 1:17
  Ondanks dat
 • 1:17 - 1:21
  is er geen plek op aarde waar ik
  liever zou zijn dan op de Noordpool,
 • 1:21 - 1:25
  vooral als de dagen lengen
  en het lente wordt.
 • 1:25 - 1:30
  Voor mij belichaamt
  de Noordpool deze scheiding
 • 1:30 - 1:35
  tussen wat we boven en onder water zien.
 • 1:36 - 1:41
  Je kunt over het ijs kijken
  --wit en blauw en koud--
 • 1:42 - 1:43
  en helemaal niets zien.
 • 1:44 - 1:46
  Maar als je onder water kon luisteren
 • 1:46 - 1:50
  dan zouden de geluiden je eerst verbazen
 • 1:50 - 1:52
  en dan blij maken.
 • 1:52 - 1:56
  Terwijl je ogen kilometers ver
  alleen maar ijs zien,
 • 1:56 - 2:01
  horen je oren de aanwezigheid van
  Groenlandse walvissen en witte dolfijnen,
 • 2:01 - 2:04
  walrussen en baardrobben.
 • 2:05 - 2:07
  Ook het ijs maakt geluid.
 • 2:07 - 2:10
  Het piept en het knarst
  en het knalt en het kraakt
 • 2:10 - 2:15
  als het botst en schuift door wisselingen
  in temperatuur, stroming en wind.
 • 2:16 - 2:20
  En midden in de winter, onder 100% zee-ijs
 • 2:21 - 2:23
  zingen de Groenlandse walvissen.
 • 2:24 - 2:26
  Je verwacht het niet
 • 2:26 - 2:28
  want de mens
 • 2:28 - 2:31
  is erg visueel ingesteld.
 • 2:31 - 2:34
  De meesten van ons, niet allemaal,
 • 2:34 - 2:37
  vinden met onze ogen
  de weg in onze wereld.
 • 2:38 - 2:40
  Voor zeezoogdieren die onder water leven,
 • 2:40 - 2:44
  waar chemische signalen en licht
  slecht doorgelaten worden,
 • 2:44 - 2:48
  is geluid het zintuig waarmee zij zien.
 • 2:48 - 2:51
  Geluid verplaatst zich erg goed in water,
 • 2:51 - 2:53
  veel beter dan in lucht,
 • 2:53 - 2:56
  dus geluidssignalen worden
  over grote afstanden opgevangen.
 • 2:56 - 2:59
  Dit is vooral belangrijk op de Noordpool,
 • 2:59 - 3:03
  waar deze zeezoogdieren
  niet alleen elkaar moeten horen
 • 3:03 - 3:06
  maar ook naar signalen uit
  de omgeving moeten luisteren
 • 3:06 - 3:10
  die op een dikke laag ijs
  of open water duiden.
 • 3:11 - 3:14
  Want ook al brengen zij een groot deel
  van hun leven onder water door,
 • 3:14 - 3:16
  het zijn wel zoogdieren
 • 3:16 - 3:18
  dus moeten zij naar boven
  om adem te halen.
 • 3:18 - 3:22
  Ze letten misschien op geluidssignalen
  die duiden op dun ijs of geen ijs
 • 3:22 - 3:25
  of ze vangen echo's op van ijs vlakbij.
 • 3:27 - 3:32
  Arctische zeezoogdieren leven in een rijk
  en gevarieerd onderwatergeluidslandschap.
 • 3:33 - 3:34
  In de lente
 • 3:34 - 3:36
  kan het een kakofonie van geluiden zijn.
 • 3:37 - 3:41
  (geluiden van zeezoogdieren)
 • 3:53 - 3:56
  Maar als het ijs stijf bevroren is
 • 3:56 - 4:00
  en er zijn geen grote verschillen in
  temperatuur of stromingen
 • 4:00 - 4:04
  dan heeft de Noordpool onder water een
  van de laagste omgevingsgeluidsniveau's
 • 4:04 - 4:06
  van alle oceanen op wereld.
 • 4:06 - 4:07
  Maar dit verandert.
 • 4:07 - 4:11
  Dat komt vooral door een afname
  van seizoensgebonden zee-ijs,
 • 4:12 - 4:15
  wat een direct gevolg is van de uitstoot
  van broeikasgassen door de mens.
 • 4:16 - 4:19
  In feite zijn we met klimaatverandering
 • 4:19 - 4:23
  een volledig ongecontroleerd experiment
  met onze planeet aan het uitvoeren.
 • 4:24 - 4:26
  De laatste 30 jaar
 • 4:26 - 4:30
  slinkt het seizoensgebonden zee-ijs
  op sommige plaatsen op de Noordpool
 • 4:30 - 4:34
  gedurende zes weken tot vier maanden.
 • 4:35 - 4:37
  Deze afname in omvang van zee-ijs
 • 4:37 - 4:41
  wordt ook wel een toename
  van het open waterseizoen genoemd.
 • 4:41 - 4:45
  Dat is het jaargetijde dat de Noordpool
  toegankelijk is voor schepen.
 • 4:46 - 4:49
  Niet alleen is de hoeveelheid
  ijs aan het veranderen
 • 4:49 - 4:53
  maar ook de leeftijd en de dikte ervan.
 • 4:53 - 4:55
  Je hebt misschien gehoord
 • 4:55 - 4:58
  dat door het slinken van zee-ijs
  het leefgebied kleiner wordt
 • 4:58 - 5:00
  van dieren die hiervan afhankelijk zijn
 • 5:00 - 5:04
  zoals zeehonden, walrussen of ijsberen.
 • 5:05 - 5:10
  De afname van zee-ijs veroorzaakt
  ook een toename van kusterosie,
 • 5:10 - 5:13
  en zorgt voor minder prooien
  voor zeevogels en zoogdieren.
 • 5:14 - 5:17
  Klimaatverandering en slinkend zee-ijs
 • 5:17 - 5:22
  veranderen ook het geluidslandschap
  van de Noordpool.
 • 5:23 - 5:25
  Wat bedoel ik met geluidslandschap?
 • 5:26 - 5:29
  Mensen die professioneel
  de oceanen afluisteren,
 • 5:29 - 5:31
  gebruiken daarvoor hydrofoons.
 • 5:31 - 5:33
  Dat zijn onderwatermicrofoons
 • 5:33 - 5:35
  waarmee we omgevingsgeluid opnemen--
 • 5:35 - 5:37
  het geluid om ons heen.
 • 5:37 - 5:40
  Het geluidslandschap beschrijft
  de elementen die bijdragen
 • 5:40 - 5:42
  aan dit geluidsveld.
 • 5:43 - 5:45
  Wat we op onze hydrofoons horen,
 • 5:45 - 5:49
  zijn de waarneembare geluiden
  van klimaatverandering.
 • 5:50 - 5:52
  We horen die veranderingen
  op drie fronten:
 • 5:53 - 5:55
  vanuit de lucht,
 • 5:55 - 5:56
  vanuit het water,
 • 5:56 - 5:57
  en vanaf het land.
 • 5:58 - 6:01
  Als eerste: lucht.
 • 6:02 - 6:05
  Wind op water maakt golven.
 • 6:05 - 6:06
  Deze golven maken belletjes,
 • 6:06 - 6:08
  de bellen barsten
 • 6:08 - 6:11
  en als dat gebeurt, maakt dat geluid.
 • 6:11 - 6:14
  Dit klinkt als gesis of geruis
  op de achtergrond.
 • 6:15 - 6:18
  Op een met ijs bedekte Noordpool
 • 6:18 - 6:22
  bereikt het meeste windgeluid
  niet de onderwaterwereld
 • 6:22 - 6:27
  omdat het ijs als een buffer fungeert
  tussen de atmosfeer en de zee.
 • 6:27 - 6:28
  Dit is een van de redenen
 • 6:28 - 6:32
  waarom de Noordpool zeer lage
  omgevingsgeluidsniveau's kan hebben.
 • 6:33 - 6:35
  Maar door het slinken van het zee-ijs
 • 6:35 - 6:40
  is er niet alleen meer van dit
  golfgeluid op de Noordpool,
 • 6:40 - 6:44
  maar ook het aantal stormen
  en de intensiteit ervan
 • 6:44 - 6:45
  neemt toe.
 • 6:46 - 6:50
  Dit zorgt allemaal voor meer geluid
  in een voorheen geluidloze oceaan.
 • 6:51 - 6:53
  Ten tweede: water.
 • 6:54 - 6:56
  Vanwege het afnemen van seizoensijs
 • 6:56 - 6:59
  migreren subarctische
  soorten naar het noorden,
 • 6:59 - 7:04
  en profiteren van de nieuwe leefomgeving
  die is ontstaan door meer open water.
 • 7:05 - 7:08
  Arctische walvissen,
  zoals deze Groenlandse walvis,
 • 7:08 - 7:09
  hebben geen rugvin
 • 7:09 - 7:14
  omdat ze zich aangepast hebben
  aan zwemmen in water bedekt met ijs.
 • 7:14 - 7:17
  En dan is iets wat uitsteekt
  op je rug niet handig
 • 7:17 - 7:19
  als je onder ijs door zwemt.
 • 7:19 - 7:23
  Wellicht weerhoudt dat in feite
  andere dieren ervan hier te zwemmen.
 • 7:24 - 7:26
  Maar overal waar we nu luisteren,
 • 7:27 - 7:30
  horen we de geluiden van
  vinvissen, bultrugwalvissen
 • 7:30 - 7:31
  en orka's
 • 7:31 - 7:33
  die steeds verder noordelijk migreren
 • 7:33 - 7:35
  steeds later in het seizoen.
 • 7:36 - 7:37
  Eigenlijk horen we
 • 7:37 - 7:41
  een invasie van de Noordpool
  door subarctische soorten.
 • 7:42 - 7:44
  En we weten niet wat dit betekent.
 • 7:44 - 7:49
  Zal er een strijd om voedsel zijn
  tussen Arctische en subarctische dieren?
 • 7:49 - 7:54
  Zullen deze subarctische soorten
  ziektes of parasieten met zich meebrengen?
 • 7:55 - 7:58
  Wat zullen de nieuwe geluiden
  die zij produceren,
 • 7:58 - 8:00
  doen met het geluidslandschap onder water?
 • 8:01 - 8:03
  Ten derde: land.
 • 8:03 - 8:05
  En met land...
 • 8:05 - 8:06
  bedoel ik de mens.
 • 8:07 - 8:10
  Door meer open water is er meer
  menselijke activiteit op de Noordpool.
 • 8:11 - 8:13
  Afgelopen zomer
 • 8:13 - 8:17
  voer een enorm cruiseschip
  door de Noordwestelijke Doorvaart--
 • 8:17 - 8:20
  de eens zo mystieke route
  tussen Europa en de Stille Oceaan.
 • 8:21 - 8:28
  Afnemend zee-ijs zorgt ervoor dat de mens
  vaker toegang krijgt tot de Noordpool.
 • 8:28 - 8:33
  De exploratie en winning
  van olie en gas neemt toe,
 • 8:33 - 8:35
  de kansen voor de commerciële
  zeevaart groeien
 • 8:35 - 8:37
  en het toerisme is in opkomst.
 • 8:38 - 8:43
  Lawaai van schepen zorgt voor een toename
  van stresshormonen bij walvissen
 • 8:43 - 8:45
  en kan voedingsgedrag verstoren.
 • 8:46 - 8:51
  Seismische luchtkanonnen
  met hun harde, laagfrequente geluid
 • 8:51 - 8:54
  dat iedere 10 tot 20 seconden klinkt,
 • 8:54 - 8:57
  heeft het zwem- en zanggedrag
  van walvissen veranderd.
 • 8:58 - 9:03
  Door al deze geluidsbronnen
  slinkt de akoestische ruimte
 • 9:03 - 9:06
  waarin de Arctische zeezoogdieren
  kunnen communiceren.
 • 9:07 - 9:11
  Arctische zeezoogdieren
  zijn wel gewend aan veel geluid
 • 9:11 - 9:13
  in bepaalde seizoenen.
 • 9:13 - 9:17
  Maar dit komt meestal
  van andere dieren of het zee-ijs,
 • 9:17 - 9:20
  en het zijn geluiden waarmee
  zij geëvolueerd zijn,
 • 9:20 - 9:23
  en deze geluiden zijn onmisbaar
  voor hen om te overleven.
 • 9:23 - 9:27
  Deze nieuwe geluiden
  klinken hard en zijn onbekend.
 • 9:27 - 9:29
  Ze beïnvloeden het milieu wellicht
 • 9:29 - 9:32
  op manieren die we denken te begrijpen,
 • 9:32 - 9:35
  maar ook op manieren
  die we niet begrijpen.
 • 9:37 - 9:42
  Denk eraan dat geluid het belangrijkste
  zintuig is voor deze dieren.
 • 9:42 - 9:46
  Niet alleen de natuurlijke leefomgeving
  van de Noordpool verandert snel,
 • 9:46 - 9:49
  maar ook de akoestische habitat.
 • 9:49 - 9:53
  Het lijkt wel alsof we deze dieren
  van het rustige platteland plukken
 • 9:53 - 9:56
  en midden in de grote stad
  neerzetten tijdens het spitsuur.
 • 9:56 - 9:58
  En zij kunnen niet ontsnappen.
 • 10:00 - 10:02
  Dus wat kunnen wij doen?
 • 10:03 - 10:05
  We hebben geen invloed op de wind
 • 10:05 - 10:09
  en kunnen dieren niet verbieden
  naar het noorden te migreren.
 • 10:09 - 10:11
  Maar we kunnen wel aan
  lokale oplossingen werken
 • 10:11 - 10:14
  om onderwatergeluid veroorzaakt
  door de mens te reduceren.
 • 10:15 - 10:18
  Bijvoorbeeld door schepen
  langzamer te laten varen
 • 10:18 - 10:20
  in het noordpoolgebied,
 • 10:20 - 10:23
  want langzame schepen zijn stille schepen.
 • 10:24 - 10:28
  We kunnen toegang beperken
  in seizoenen en gebieden
 • 10:28 - 10:32
  die belangrijk zijn tijdens het paren,
  voeden en migreren.
 • 10:32 - 10:36
  We kunnen stillere schepen ontwikkelen
 • 10:36 - 10:39
  en op andere manieren
  de zeebodem exploreren.
 • 10:40 - 10:42
  Het goede nieuws is
 • 10:42 - 10:44
  dat mensen hier al mee bezig zijn.
 • 10:46 - 10:48
  Maar uiteindelijk
 • 10:48 - 10:51
  moeten wij heel hard werken
 • 10:51 - 10:55
  om de door de mens veroorzaakte
  atmosferische veranderingen
 • 10:55 - 10:57
  om te keren of op z'n minst af te remmen.
 • 10:57 - 11:02
  Laten we terugkeren naar dit idee
  van een stille onderwaterwereld.
 • 11:03 - 11:05
  Het is goed mogelijk
 • 11:05 - 11:08
  dat veel walvissen die nu
  rond de Noordpool zwemmen,
 • 11:08 - 11:11
  vooral de soorten die lang leven
  zoals de Groenlandse walvis--
 • 11:11 - 11:15
  waarvan de Inuit zeggen dat ze
  tweemaal zo lang leven als de mens--
 • 11:15 - 11:19
  het is goed mogelijk dat
  deze walvissen al leefden in 1956
 • 11:19 - 11:21
  toen Jacques Cousteau zijn film maakte.
 • 11:22 - 11:24
  En achteraf gezien,
 • 11:24 - 11:28
  als we het geluid in aanmerking nemen
  dat we nu maken in de oceanen,
 • 11:29 - 11:32
  was het misschien wèl 'The Silent World'.
 • 11:33 - 11:34
  Dankjewel
 • 11:34 - 11:37
  (Applaus)
Title:
Hoe beïnvloedt geluid van de mens de leefgebieden in de oceaan
Speaker:
Kate Stafford
Description:

De oceanograaf Kate Stafford dompelt ons onder in de met geluiden gevulde dieptes van de Noordelijke IJszee waar ijs gromt, walvissen over grote afstand met elkaar communiceren door gezang en waar klimaatverandering en geluid van de mens de omgeving beïnvloeden op manieren die wij niet begrijpen. Kom meer te weten over waarom dit geluidslandschap onder water belangrijk is en wat we kunnen doen om het te beschermen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:51

Dutch subtitles

Revisions