Return to Video

Mary'nin Odası: Felsefi bir düşünce deneyi - Elanor Nelsen

 • 0:07 - 0:11
  Mary adında parlak bir nörolog düşünün.
 • 0:11 - 0:14
  Mary siyah-beyaz bir odada yaşıyor,
 • 0:14 - 0:16
  sadece siyah-beyaz kitapları okuyor
 • 0:16 - 0:21
  ve monitörü sadece siyah-beyaz gösteriyor.
 • 0:21 - 0:26
  Kendisi renkleri daha önce hiç görmemiş
  olmasına rağmen, Mary renk görüş uzmanı;
 • 0:26 - 0:31
  renk fizyolojisi ve biyolojisi ile alakalı
  keşfedilen her bilgiden haberdar.
 • 0:31 - 0:33
  Farklı ışık dalga boylarının, retinadaki
 • 0:33 - 0:37
  üç farklı koni hücrelerini
  ne şekilde uyardıklarını
 • 0:37 - 0:39
  ve elektrik sinyallerin
 • 0:39 - 0:43
  göz sinirlerinden beyne nasıl
  iletildiklerini biliyor.
 • 0:43 - 0:45
  Orada, insanların algılayabileceği
 • 0:45 - 0:51
  milyonlarca renge tekabül eden
  sinirsel hareket örüntüsü oluştururlar.
 • 0:51 - 0:52
  Bir gün,
 • 0:52 - 0:55
  Mary’nin bilgisayarının bozulup
 • 0:55 - 0:58
  elmayı renkli gösterdiğini düşünün.
 • 0:58 - 0:59
  Hayatında ilk defa,
 • 0:59 - 1:04
  yıllardır bildiği bir şeyi
  deneyim edinme imkânı buluyor.
 • 1:04 - 1:05
  Yeni bir şey öğrendi mi?
 • 1:05 - 1:10
  Renk üzerine edindiği fizik bilgisi,
  rengi algılamasında yeterli olmaz mı?
 • 1:10 - 1:13
  Filozof Frank Jackson, Mary’nin odası
  isimli bu düşünce deneyini
 • 1:13 - 1:17
  1982’de ortaya attı.
 • 1:17 - 1:21
  Jackson, Mary renk fizyolojisine
  tamamen hâkim olsa da,
 • 1:21 - 1:25
  ilk defa rengi görmesinin
  ona yeni bilgiler kattığını
 • 1:25 - 1:27
  ve algı gibi bilinçsel öğrenimin,
 • 1:27 - 1:32
  tamamen fizik bilgisi ile
  kapanmayacağını öne sürdü.
 • 1:32 - 1:33
  Bu düşünce deneyi,
 • 1:33 - 1:37
  filozofların sadece bilinçli deneyim ile
  elde edilebilecek soyut varlıklar
 • 1:37 - 1:40
  ve bilgilerin var olduğunu öne süren
 • 1:40 - 1:45
  bilgi argümanı ile örtüşüyor.
 • 1:45 - 1:48
  Bilgi argümanı, ruh hali dâhil
 • 1:48 - 1:51
  her şeyin fiziksel bir açıklaması
  olduğunu öne süren
 • 1:51 - 1:54
  fizikalizm teorisi ile ters düşüyor.
 • 1:54 - 1:56
  Mary’nin hikâyesini duyan çoğu insan,
 • 1:56 - 1:59
  sezgisel olarak birebir görmenin
  edinilen bilgiden
 • 1:59 - 2:03
  tamamen farklı olacağını savunuyor.
 • 2:03 - 2:06
  Bu sebeple, renklerin
 • 2:06 - 2:09
  fiziksel tanımdan ötede bir
  varlığı olmalı.
 • 2:09 - 2:13
  Bilgi argümanı sadece rengi
  görmek ile alakalı değil.
 • 2:13 - 2:18
  Mary’nin odası, renk görmeyi bilinçli
  deneyimi betimlemek için kullanır.
 • 2:18 - 2:22
  Fiziksel bilim renk görüşünü
  tamamen açıklayamıyorsa,
 • 2:22 - 2:27
  diğer bilinçli deneyimlerimiz de
  aynı şekilde havada kalır.
 • 2:27 - 2:29
  Mesela, birinin beyninin
  işlev ve yapısı hakkındaki
 • 2:29 - 2:33
  bütün fiziksel detayı öğrenebiliriz,
  fakat yine de
 • 2:33 - 2:38
  o insan gibi olmanın
  ne anlama geldiğini kavrayamayız.
 • 2:38 - 2:42
  Bu betimlenemeyen deneyimler
  qualia denilen özelliklere sahip,
 • 2:42 - 2:48
  yani tam olarak ölçülüp
  tarif edilemeyecek kişisel duyumlar.
 • 2:48 - 2:50
  Qualia’lar, deneyimleyen kişiye özgüdür,
 • 2:50 - 2:52
  kaşınmak,
 • 2:52 - 2:53
  âşık olmak
 • 2:53 - 2:55
  veya sıkılmak gibi.
 • 2:55 - 2:59
  Fiziksel kanıtlar bu ruh hâllerini
  tam olarak açıklayamaz.
 • 2:59 - 3:02
  Yapay zekâ filozofları,
 • 3:02 - 3:04
  fiziksel bir durumu
 • 3:04 - 3:07
  tekrar oluşturmanın kişide
  illa aynı hisleri uyandırmayacağını
 • 3:07 - 3:11
  teorileştirme adına
  bilgi argümanını kullandılar.
 • 3:11 - 3:13
  Diğer bir deyişle,
 • 3:13 - 3:16
  insan beynindeki her bir nöronu
  taklit eden bir bilgisayar yaratmak,
 • 3:16 - 3:18
  bilinçli,
 • 3:18 - 3:23
  bilgisayarlaştırılmış bir beyin yaratmak
  demek değildir.
 • 3:23 - 3:27
  Mary’nin odası deneyini
  bütün filozoflar faydalı bulmuyorlar.
 • 3:27 - 3:30
  Kimisi, renk görüşü üzerine edinilen
  kapsamlı bilginin,
 • 3:30 - 3:33
  rengi bizzat görerek oluşan
  aynı ruh hâlini yaratmasına
 • 3:33 - 3:35
  olanak sağladığı kanısında.
 • 3:35 - 3:40
  Ekran arızası ona yeni bir şey öğretmiyor.
 • 3:40 - 3:43
  Kimisiyse bilgisinin,
 • 3:43 - 3:46
  yazılı fizik bilgisine dayandığı için,
 • 3:46 - 3:49
  en başında eksik olduğunu belirtir.
 • 3:49 - 3:50
  Jackson düşünce deneyini
 • 3:50 - 3:54
  öne sürmesinden yıllar sonra,
  kendi fikrini değiştirdi.
 • 3:54 - 3:57
  Mary’nin kırmızı rengi görmesi bile,
 • 3:57 - 4:02
  beyninde birçok fiziksel tepkimeye
  yol açar ve bu yüzden
 • 4:02 - 4:06
  bilinemeyen hiçbir qualia fiziksel olarak
  açıklanamaz değildir.
 • 4:06 - 4:08
  Mary’nin elmayı gördüğünde
 • 4:08 - 4:11
  yeni bir şey öğrenip
  öğrenmeyeceği sorusuna
 • 4:11 - 4:13
  hâlâ kesin bir cevap yok.
 • 4:13 - 4:16
  Deneyimlemediğimiz bir şey için
  öğrenme limitimizin olduğu
 • 4:16 - 4:19
  söylenebilir mi?
 • 4:19 - 4:22
  Ve bu, evrende algı sınırımız dışına çıkan
 • 4:22 - 4:25
  meçhul şeyler olduğunu mu gösterir?
 • 4:25 - 4:31
  Yoksa bilim ve felsefe zihnimizin
  sınırlarını aşmamıza olanak sağlar mı?
Title:
Mary'nin Odası: Felsefi bir düşünce deneyi - Elanor Nelsen
Speaker:
Eleanor Nelsen
Description:

Tüm ders için: http://ed.ted.com/lessons/mary-s-room-a-philosophical-thought-experiment-eleanor-nelsen

Hayatında sadece siyah ve beyaz rengi görmüş bir nörolog düşünün, kendisi renk görüş uzmanı ve fizyolojisi-biyolojisi hakkında her bilgiden haberdar. Bir gün, renk görürse, yeni bir şey öğrenmiş olur mu? Bilgisi dâhilinde olmayan rengi algılaması neyle ilgili? Eleanor Nelsen, bu düşünce deneyinin bizlere ''deneyim'' hakkında neler öğretebileceğini açıklıyor.

Ders Eleanor Nelsen; animasyon Maxime Dupuy.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:52

Turkish subtitles

Revisions