Turkish subtitles

← Mary'nin Odası: Felsefi bir düşünce deneyi - Elanor Nelsen

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 5 created 03/24/2017 by Eren Gokce.

 1. Mary adında parlak bir nörolog düşünün.
 2. Mary siyah-beyaz bir odada yaşıyor,
 3. sadece siyah-beyaz kitapları okuyor
 4. ve monitörü sadece siyah-beyaz gösteriyor.
 5. Kendisi renkleri daha önce hiç görmemiş
  olmasına rağmen, Mary renk görüş uzmanı;
 6. renk fizyolojisi ve biyolojisi ile alakalı
  keşfedilen her bilgiden haberdar.
 7. Farklı ışık dalga boylarının, retinadaki
 8. üç farklı koni hücrelerini
  ne şekilde uyardıklarını
 9. ve elektrik sinyallerin
 10. göz sinirlerinden beyne nasıl
  iletildiklerini biliyor.
 11. Orada, insanların algılayabileceği
 12. milyonlarca renge tekabül eden
  sinirsel hareket örüntüsü oluştururlar.
 13. Bir gün,
 14. Mary’nin bilgisayarının bozulup
 15. elmayı renkli gösterdiğini düşünün.
 16. Hayatında ilk defa,
 17. yıllardır bildiği bir şeyi
  deneyim edinme imkânı buluyor.
 18. Yeni bir şey öğrendi mi?
 19. Renk üzerine edindiği fizik bilgisi,
  rengi algılamasında yeterli olmaz mı?
 20. Filozof Frank Jackson, Mary’nin odası
  isimli bu düşünce deneyini
 21. 1982’de ortaya attı.
 22. Jackson, Mary renk fizyolojisine
  tamamen hâkim olsa da,
 23. ilk defa rengi görmesinin
  ona yeni bilgiler kattığını
 24. ve algı gibi bilinçsel öğrenimin,
 25. tamamen fizik bilgisi ile
  kapanmayacağını öne sürdü.
 26. Bu düşünce deneyi,
 27. filozofların sadece bilinçli deneyim ile
  elde edilebilecek soyut varlıklar
 28. ve bilgilerin var olduğunu öne süren
 29. bilgi argümanı ile örtüşüyor.
 30. Bilgi argümanı, ruh hali dâhil
 31. her şeyin fiziksel bir açıklaması
  olduğunu öne süren
 32. fizikalizm teorisi ile ters düşüyor.
 33. Mary’nin hikâyesini duyan çoğu insan,
 34. sezgisel olarak birebir görmenin
  edinilen bilgiden
 35. tamamen farklı olacağını savunuyor.
 36. Bu sebeple, renklerin
 37. fiziksel tanımdan ötede bir
  varlığı olmalı.
 38. Bilgi argümanı sadece rengi
  görmek ile alakalı değil.
 39. Mary’nin odası, renk görmeyi bilinçli
  deneyimi betimlemek için kullanır.
 40. Fiziksel bilim renk görüşünü
  tamamen açıklayamıyorsa,
 41. diğer bilinçli deneyimlerimiz de
  aynı şekilde havada kalır.
 42. Mesela, birinin beyninin
  işlev ve yapısı hakkındaki
 43. bütün fiziksel detayı öğrenebiliriz,
  fakat yine de
 44. o insan gibi olmanın
  ne anlama geldiğini kavrayamayız.
 45. Bu betimlenemeyen deneyimler
  qualia denilen özelliklere sahip,
 46. yani tam olarak ölçülüp
  tarif edilemeyecek kişisel duyumlar.
 47. Qualia’lar, deneyimleyen kişiye özgüdür,
 48. kaşınmak,
 49. âşık olmak
 50. veya sıkılmak gibi.
 51. Fiziksel kanıtlar bu ruh hâllerini
  tam olarak açıklayamaz.
 52. Yapay zekâ filozofları,
 53. fiziksel bir durumu
 54. tekrar oluşturmanın kişide
  illa aynı hisleri uyandırmayacağını
 55. teorileştirme adına
  bilgi argümanını kullandılar.
 56. Diğer bir deyişle,
 57. insan beynindeki her bir nöronu
  taklit eden bir bilgisayar yaratmak,
 58. bilinçli,
 59. bilgisayarlaştırılmış bir beyin yaratmak
  demek değildir.
 60. Mary’nin odası deneyini
  bütün filozoflar faydalı bulmuyorlar.
 61. Kimisi, renk görüşü üzerine edinilen
  kapsamlı bilginin,
 62. rengi bizzat görerek oluşan
  aynı ruh hâlini yaratmasına
 63. olanak sağladığı kanısında.
 64. Ekran arızası ona yeni bir şey öğretmiyor.
 65. Kimisiyse bilgisinin,
 66. yazılı fizik bilgisine dayandığı için,
 67. en başında eksik olduğunu belirtir.
 68. Jackson düşünce deneyini
 69. öne sürmesinden yıllar sonra,
  kendi fikrini değiştirdi.
 70. Mary’nin kırmızı rengi görmesi bile,
 71. beyninde birçok fiziksel tepkimeye
  yol açar ve bu yüzden
 72. bilinemeyen hiçbir qualia fiziksel olarak
  açıklanamaz değildir.
 73. Mary’nin elmayı gördüğünde
 74. yeni bir şey öğrenip
  öğrenmeyeceği sorusuna
 75. hâlâ kesin bir cevap yok.
 76. Deneyimlemediğimiz bir şey için
  öğrenme limitimizin olduğu
 77. söylenebilir mi?
 78. Ve bu, evrende algı sınırımız dışına çıkan
 79. meçhul şeyler olduğunu mu gösterir?
 80. Yoksa bilim ve felsefe zihnimizin
  sınırlarını aşmamıza olanak sağlar mı?