Return to Video

Merina soba, filozofski misaoni eksperiment - Elenor Nelsen

 • 0:07 - 0:11
  Zamislite brilijantnu neuronaučnicu
  po imenu Meri.
 • 0:11 - 0:14
  Meri živi u crno-beloj sobi,
 • 0:14 - 0:16
  čita isključivo crno-bele knjige,
 • 0:16 - 0:20
  a njeni ekrani prikazuju
  samo crnu i belu boju.
 • 0:20 - 0:26
  Međutim, iako nikada nije videla boje,
  Meri je ekspert za viđenje boja
 • 0:26 - 0:31
  i zna sve što je ikada otkriveno
  vezano za fiziku i biologiju toga.
 • 0:31 - 0:33
  Zna kako različite
  talasne dužine svetlosti
 • 0:33 - 0:37
  stimulišu tri vrste
  kupastih ćelija u mrežnjači
 • 0:37 - 0:39
  i zna kako električni signali
 • 0:39 - 0:43
  putuju kroz optički nerv do mozga.
 • 0:43 - 0:45
  Tamo stvaraju obrasce nervne aktivnosti
 • 0:45 - 0:50
  koji odgovaraju milionima boja
  koje većina ljudi može razlikovati.
 • 0:51 - 0:52
  Sada zamislite da jednoga dana
 • 0:52 - 0:55
  dođe do greške u funkcionisanju
  Merinog crno-belog ekrana
 • 0:55 - 0:57
  i pojavi se jabuka u boji.
 • 0:57 - 0:59
  Prvi put,
 • 0:59 - 1:03
  ona može da doživi nešto
  za šta je godinama znala.
 • 1:03 - 1:05
  Da li saznaje nešto novo?
 • 1:05 - 1:07
  Postoji li nešto vezano za opažanje boja
 • 1:07 - 1:10
  što nije bilo obuhvaćeno
  celokupnim njenim znanjem?
 • 1:10 - 1:13
  Filozof Frenk Džekson je izneo
  ovaj misaoni eksperiment,
 • 1:13 - 1:17
  zvani Merina soba, 1982. godine.
 • 1:17 - 1:21
  Tvrdio je da, ako je Meri već znala
  sve fizičke činjenice o viđenju boja,
 • 1:21 - 1:25
  a doživljaj boje je ipak uči nečemu novom,
 • 1:25 - 1:27
  onda se mentalna stanja
  poput opažanja boja
 • 1:27 - 1:32
  ne mogu u potpunosti opisati
  fizičkim podacima.
 • 1:32 - 1:33
  Misaoni eksperiment Merine sobe
 • 1:33 - 1:37
  opisuje ono što filozofi nazivaju
  argument saznanja,
 • 1:37 - 1:40
  da postoje svojstva i znanja
  koji nisu fizičke prirode
 • 1:40 - 1:44
  koja se mogu otkriti
  samo kroz svesni doživljaj.
 • 1:45 - 1:48
  Argument saznanja
  protivreči teoriji fizikalizma
 • 1:48 - 1:51
  koja kaže da sve,
  uključujući mentalna stanja,
 • 1:51 - 1:53
  ima fizičko objašnjenje.
 • 1:53 - 1:56
  Za većinu ljudi koji čuju Merinu priču,
 • 1:56 - 1:59
  intuitivno se čini očigledno da će,
  kada zapravo vidi boje,
 • 1:59 - 2:03
  to biti potpuno drugačije
  nego učenje o njima.
 • 2:03 - 2:06
  Prema tome, mora postojati
  neko svojstvo viđenja boja
 • 2:06 - 2:09
  koje nadilazi njegov fizički opis.
 • 2:09 - 2:13
  Argument saznanja se ne odnosi
  samo na viđenje boja.
 • 2:13 - 2:18
  Merina soba koristi viđenje boja
  radi predstavljanja svesnog doživljavanja.
 • 2:18 - 2:22
  Ako fizičke nauke ne mogu
  da u celosti objasne viđenje boja,
 • 2:22 - 2:27
  onda možda ne mogu potpuno objasniti
  ni druga svesna iskustva.
 • 2:27 - 2:29
  Na primer, mogli bismo znati
  svaki fizički detalj
 • 2:29 - 2:33
  o strukturi i funkcijama
  mozga neke druge osobe,
 • 2:33 - 2:38
  a da i dalje ne razumemo
  kako izgleda biti ta osoba.
 • 2:38 - 2:42
  Ova neopisiva iskustva imaju svojstva
  koja se nazivaju kvalija,
 • 2:42 - 2:47
  subjektivne osobine koje se ne mogu
  precizno opisati ili izmeriti.
 • 2:47 - 2:50
  Kvalija je jedinstvena
  za osobu koja je doživljava,
 • 2:50 - 2:52
  kao osećaj svraba,
 • 2:52 - 2:53
  zaljubljenosti
 • 2:53 - 2:55
  ili dosade.
 • 2:55 - 2:59
  Fizičke činjenice ne mogu sasvim objasniti
  mentalna stanja poput ovih.
 • 2:59 - 3:02
  Filozofi koje zanima
  veštačka inteligencija
 • 3:02 - 3:04
  koriste argument saznanja
 • 3:04 - 3:07
  da bi teoretisali
  da ponovno stvaranje fizičkog stanja
 • 3:07 - 3:11
  neće nužno iznova stvoriti
  i odgovarajuće mentalno stanje.
 • 3:11 - 3:12
  Drugim rečima,
 • 3:12 - 3:16
  sklapanje kompjutera koji oponaša
  funkciju svakog pojedinačnog neurona
 • 3:16 - 3:17
  ljudskog mozga
 • 3:17 - 3:22
  neće nužno stvoriti
  svestan kompjuterizovani mozak.
 • 3:22 - 3:27
  Ne slažu se svi filozofi
  da je eksperiment Merine sobe koristan.
 • 3:27 - 3:31
  Neki tvrde da bi joj njeno opsežno znanje
  o viđenju boja omogućilo
 • 3:31 - 3:33
  da stvori isto mentalno stanje
 • 3:33 - 3:35
  koje se proizvodi
  pri stvarnom viđenju boja.
 • 3:35 - 3:39
  Greška na ekranu
  joj ne bi pokazala ništa novo.
 • 3:39 - 3:43
  Drugi kažu da njeno znanje
  otpočetka nije bilo potpuno
 • 3:43 - 3:45
  jer je zasnovano
  samo na onim fizičkim podacima
 • 3:45 - 3:48
  koji se mogu pretočiti u reči.
 • 3:48 - 3:50
  Godinama nakon što ga je izneo,
 • 3:50 - 3:54
  Džekson je zapravo preokrenuo stav
  o svom misaonom eksperimentu.
 • 3:54 - 3:58
  Odlučio je da čak i Merino iskustvo
  viđenja crvene boje i dalje odgovara
 • 3:58 - 4:01
  merljivom fizičkom događaju u mozgu,
 • 4:01 - 4:05
  a ne nepoznatoj kvaliji
  koja je izvan fizičkog objašnjenja.
 • 4:05 - 4:08
  Ipak, i dalje nema konačnog odgovora
 • 4:08 - 4:11
  na pitanje da li bi Meri
  naučila nešto novo
 • 4:11 - 4:13
  kada vidi jabuku.
 • 4:13 - 4:15
  Može li biti da postoje
  suštinska ograničenja
 • 4:15 - 4:19
  toga šta možemo saznati
  o nečemu što ne možemo doživeti?
 • 4:19 - 4:22
  I da li bi to značilo da postoje
  izvesni aspekti univerzuma
 • 4:22 - 4:25
  koji zauvek leže izvan naše spoznaje?
 • 4:25 - 4:31
  Ili će nam nauka i filozofija omogućiti
  da prevaziđemo ograničenja našeg uma?
Title:
Merina soba, filozofski misaoni eksperiment - Elenor Nelsen
Speaker:
Eleanor Nelsen
Description:

Pogledajte celu lekciju: http://ed.ted.com/lessons/mary-s-room-a-philosophical-thought-experiment-eleanor-nelsen

Zamislite neuronaučnicu koja oduvek vidi samo crne i bele stvari, ali je ekspert za viđenje boja i zna sve u vezi sa fizikom i biologijom u toj oblasti. Ako jednoga dana vidi boju, da li će naučiti nešto novo? Postoji li nešto vezano za opažanje boja što nije bilo obuhvaćeno celokupnim njenim znanjem? Elenor Nelsen objašnjava čemu nas ovaj misaoni eksperiment može naučiti o iskustvu.

Lekciju priredila: Elenor Nelsen, animacija: Maksim Djupui.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:52

Serbian subtitles

Revisions