Vietnamese subtitles

← Instructor Introductions Product Design Udacity

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 3 created 09/28/2015 by nhung phuong nguyen.

 1. (người đàn ông) Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về
  các công ty mới khởi nghiệp này sau.
 2. (Shevat) Trước khi tiếp tục
  chúng tôi xin tự giới thiệu.
 3. Tôi là Amir Shevat.
 4. Hiện làm việc tại bộ phận
  quan hệ phát triển của Google.
 5. Tôi đã cố vấn và làm việc với rất nhiều
  nhà quản lý sản phẩm
 6. và nhà sáng lập trên toàn thế giới,
 7. và cũng từng là một doanh nhân
  trước khi gia nhập Google.
 8. Trong suốt khóa học này,
  tôi sẽ phỏng vấn các chuyên gia và
 9. chia sẻ lời khuyên của mình về cách
  xây dựng các sản phẩm tuyệt vời.
 10. (Chris) Và tôi là Chris.
 11. Tôi là nhà phát triển khóa học tại Udacity.
 12. Trong suốt khóa học này tôi sẽ được
  phỏng vấn các công ty khởi nghiệp,
 13. bàn luận những chủ đề khác nhau,
  và hướng dẫn bạn cách hoàn thành dự án.
 14. (Shevat) Chúng tôi rất mong đợi để chỉ cho
  bạn cách tạo ra những sản phẩm tuyệt vời,
 15. và cũng háo hức muốn xem
  những gì bạn có thể làm.