Vietnamese subtitles

← 03-12 Tạo Ứng Dụng Thiệp Sinh Nhật - Cách Làm

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/17/2015 by Hai Anh Vu.

 1. Ok, tôi thấy vài chữ ở đây,
  và vài chữ ở đây nữa,
 2. tức là mình có liên quan đến TextView.
 3. Và chữ nằm ở vị trí khác nhau
  trên màn hình,
 4. nên tôi nghĩ có 2 TextView khác nhau.
 5. Ở phần hình nền,
  tôi thấy tấm hình Android,
 6. tức là định dạng hình,
  nên tôi đặt tên nó là ImageView.