Croatian subtitles

← 06ps-13 Histogram To Pie Chart

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 05/01/2013 by Nevena Kvakic.

  1. Sad ću vam zadati histogram, a vi ćete reći koji tortni dijagram
  2. izgleda kao da bi mogao nastati iz istih podataka.
  3. Je li ovaj, ovaj, ovaj ili ovaj? Izaberite koji god vam izgleda da najbolje odgovara.