YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

How the Government Tracks You: NSA Surveillance

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 6 created 06/10/2014 by Matinbarzani.

 1. دولت مکالمه های تلفنی خصوصی را نظارت میکند
 2. مکالمات خصوصی کودکان شما و کودکان من
  و ردیابی اینکه همصحبتان آنان کیستند
 3. در ماه ژوئن امسال ما فهمیدیم که زندگی های خصوصی ما دیگر خصوصی نیستند
 4. دولت آمریکا به صورت مخفیانه ایمیل هارا ردیابی میکند
 5. خرید ها ، اس ام اس ها ، مکان و مکالمه های تلفنی از مردم سراسر جهان
 6. اد رونی ، اد ؟ من جورج پترسون هستم
 7. با نام های رمزی مثل Prism و Xkeyscore
 8. این شبکه نظارت برنامه ها
 9. تنها بخشی از بزرگترین سامانه نظارت در تاریخ است
 10. این سامانه نظارتی بی انتها غیر قانونی است و در خفای کامل فعالیت میکند.
 11. تحت پوشش این سامانه ، دولت میتواند بفهمد شما کجا بوده اید ،
 12. کجا هستید ، و به کجا میروید.
 13. این برنامه تنها زمانی فاش شد که پیمانکار سابق آژانس بین الملل امنیت ادوارد سنودن
 14. مدارکی را از مجموعه وسیع اطلاعات به تفصیل فاش کرد
 15. من اطلاعات دارم مرد! ماه داره از پشت ابر میاد بیرون
 16. رئیس جمهور ، آزانس بین المللی امنیت و وکلای آنها سعی کردند توجه عموم از این خطا را منحرف کنند
 17. با تحریف کردن وقایع ، و به اشتباه انداختن عموم درباره پروسه
 18. دادگاه های آمریکا هیچوقت به دولت اجازه نداده بود که برنامه جاسوسی ای با این ابعاد راه اندازی کند.
 19. پس چطور این اتفاق افتاد ؟
 20. خب ، بگذارید برای لحظه ای نگاهی به گذشته بیندازیم.
 21. موسسان آمریکا ازتجسس تعدی گرانه و بی دلیل و تصرفات متنفر بوند.
 22. مسآله اینجا استقلال است.
 23. فهمیدن اینکه حریم خصوصی در قانون اساسی برای تقریبآ هر حقی لازم است،
 24. آنها اصلاحیه متمم چهارم را پایه ریزی کردند.
 25. متمم چهارم به منظور بازداشتن دولت از ردیابی یا جستجوی اطلاعات شخصی شما به وجود آمد ،
 26. مگر اینکه آنها دلیل خوبی داشته باشند که جرمی در حال اتفاق است.
 27. همه چیز خیلی واضح است.
 28. این کار NSA و دولت آمریکا تخطی از والاترین قانون کشور ، قانون اساسی میباشد.
 29. تجسس دولت برای دهه ها انجام میشد ، ولی در سال 2001 همه چیز بدتر شد.
 30. وقتی کنگره آمریکا عمل میهن دوست را رد کرد ،