Return to Video

NEWSNIGHT - پکسمن در برابر برند (مصاحبه کامل)

 • 0:01 - 0:05
  راسل برند، چرا تو، در جایگاه ویراستار یک مجلۀ سیاسی؟
 • 0:05 - 0:09
  خب، فکر کنم مثل وقتی میمونه که یه خانم جذاب بهت پیشنهاد میده!
 • 0:09 - 0:11
  من نمی دونم معیارهای معمول چطوریه.
 • 0:11 - 0:14
  آدمای زیادی رو نمی شناسم که ویراستار مجلۀ سیاسی باشن
 • 0:14 - 0:16
  بوریس {شهردار لندن: بوریس جانسون} یکی از اونهاست. نه؟
 • 0:16 - 0:19
  پس من، با موهای آشفته ام و شوخ طبعیم ...
 • 0:19 - 0:21
  ... که چیزی هم از سیاست سر درنمیارم، ایده آلم!
 • 0:21 - 0:23
  اما، این درسته که تو حتی رأی نمیدی؟
 • 0:23 - 0:25
  آره. نه. رأی نمیدم.
 • 0:25 - 0:27
  خب پس چطور این قدرت رو برای خودت قائلی که راجع به سیاست حرف بزنی؟
 • 0:27 - 0:32
  من این قدرت رو از الگوهای پیشینی که پیش از این بوده و کوته بینانه ...
 • 0:32 - 0:34
  و برای عده کمیه نمیگیرم
 • 0:34 - 0:39
  من به راهکارهای جایگزینی که ممکنه برای خدمت به بشریت مناسب باشه، رو میارم.
 • 0:39 - 0:42
  منظورم از جایگزینی، نظام های سیاسی جایگزینه.
 • 0:42 - 0:43
  که اونا چی هستن؟
 • 0:43 - 0:45
  خب جرمی، من هنوز ابداعشون نکردم
 • 0:45 - 0:48
  هفتۀ پیش باید مجله رو آماده می کردم. خیلی بار رو دوشمه.
 • 0:48 - 0:50
  ولی حرف من اینه که کاری که باید بکنن اینه که :
 • 0:50 - 0:52
  نباید کره ی زمین رو داغون کنن.
 • 0:52 - 0:55
  نباید شکاف عظیم اقتصادی (اختلاف طبقاتی) ایجاد کنن،
 • 0:55 - 0:57
  نباید نیازهای مردم رو نادیده بگیرن.
 • 0:57 - 1:01
  . بار سنگین «اثبات کردن» رو دوش کساییه که قدرتو در دست دارن، نه کسانی که به تازگی شروع به کار در مجله کردن!
 • 1:01 - 1:05
  در تصورت، مردم چه جوری می تونن قدرتو به دست بگیرن؟
 • 1:05 - 1:08
  خب، من فکر می کنم، یک سری نظام های سلسله مراتبی در طول زمان از طریق نسل ها،حفظ شده ...
 • 1:08 - 1:10
  اونا قدرت رو از طریق کسب رأی به دست میارن.
 • 1:10 - 1:12
  - خب، تو اینو میگی جرمی. ولی...
  - حتی از تو درخواست نمیشه که رأی بدی.
 • 1:12 - 1:16
  این خیلی کوته بینانه ست. یه جور ملاک تجویز شدۀ کوته بینانه ای ...
 • 1:16 - 1:17
  ... که در طول ...
 • 1:17 - 1:19
  در دموکراسی، شیوۀ کار همینه.
 • 1:19 - 1:23
  خب، فکر نمی کنم این شیوۀ کار خوب پیش بره، جرمی. با توجه به این که کره زمین مون داره از بین میره،
 • 1:23 - 1:25
  با توجه به این که شکاف اقتصادی به بالاترین حد رسیده.
 • 1:25 - 1:28
  چیزی که تو میگی اینه که هیچ آلترناتیوی وجود نداره؟ هیچ جایگزینی نیست؟ فقط همین سیستم و لاغیر؟
 • 1:28 - 1:31
  نه. من اینو نمی گم. من میگم وقتی نمیشه از تو بخوایم که رأی بدی،
 • 1:31 - 1:33
  چرا باید ازمون خواسته بشه به نقطه نظر سیاسی تو گوش بدیم؟!
 • 1:33 - 1:35
  مجبور نیستی به نقطه نظر سیاسی من گوش بدی
 • 1:35 - 1:37
  اینطور نیست که من از روی بی علاقگی رأی نمیدم.
 • 1:37 - 1:42
  رأی ندادنم به خاطر خستگی و درماندگیمه.
 • 1:42 - 1:45
  خستگی از این همه دروغ، خیانت و فریب طبقۀ سیاسی ایه ...
 • 1:45 - 1:47
  ... که در نسل های کنونی هست ...
 • 1:47 - 1:49
  ... و در حال حاضر به اوج رسیده.
 • 1:49 - 1:52
  طبقۀ پایین محروم و سرخورده ای وجود داره که ...
 • 1:52 - 1:54
  ... در این نظام سیاسی بازنمایی نمیشه.
 • 1:54 - 1:58
  بنابراین، رأی دادن، به معنی همدستی با این نظامه ...
 • 1:58 - 2:00
  ... و این چیزی نیست که من پیشنهادش کنم.
 • 2:00 - 2:01
  خب اگه اینطوره، پس چرا تغییرش نمی دی؟
 • 2:01 - 2:03
  راستش، دارم سعیمو می کنم.
 • 2:03 - 2:04
  خب، چرا با رأی دادن شروع نمی کنی؟
 • 2:04 - 2:06
  فکر نمی کنم کارساز باشه. مردم تا به حال رأی دادن ...
 • 2:06 - 2:08
  ... و همینه که الگوی کنونی رو ساخته.
 • 2:08 - 2:09
  آخرین باری که رأی دادی کِی بود؟
 • 2:09 - 2:10
  هیچ وقت.
 • 2:10 - 2:12
  تو هیچ وقت، تا به حال رأی ندادی؟
 • 2:12 - 2:13
  نه. فکر می کنی خیلی بده؟
 • 2:13 - 2:16
  یعنی این اعتقاد قلبی رو از قبل از 18 سالگی داشتی؟
 • 2:16 - 2:18
  خب، من اون موقع درگیر اعتیادم بودم!
 • 2:18 - 2:20
  چون من از شرایط اجتماعی میام که خونش به جوش اومده ...
 • 2:20 - 2:24
  ... از نظام بی تفاوتی که فقط به شرکت های بزرگ می پردازه و ...
 • 2:24 - 2:27
  ... جمعیتی رو که قرار بوده بهش خدمت کنه، به کلی نادیده میگیره.
 • 2:27 - 2:30
  تو طبقۀ سیاسی رو به خاطر اعتیادت سرزنش می کنی؟
 • 2:30 - 2:33
  نه، نه، نه. من میگم که بخشی از طبقۀ اجتماعی-اقتصادی ای بودم ...
 • 2:33 - 2:36
  ... که در نظام سیاسی کنونی محروم مونده و ...
 • 2:36 - 2:39
  ... اعتیاد، یکی از مسائلیه که به وجود میاره.
 • 2:39 - 2:43
  به دلیل محرومیت شدید و جمعیت فقیر، مردم به اعتیاد رو میارن.
 • 2:43 - 2:48
  همچنین، ضرورتی برای تعامل با نظام سیاسی فعلی احساس نمی کنن ...
 • 2:48 - 2:50
  ... چرا که می بینن این نظام براشون کاری نکرده.
 • 2:50 - 2:53
  می بینن که هیچ فرقی نمی کنه. می بینن که بهشون خدمتی نمیشه.
 • 2:53 - 2:55
  خب معلومه که کاری براشون انجام نمیشه اگر رأی ندن.
 • 2:55 - 2:59
  جرمی عزیز، من نمی گم که این بی تفاوتی از ما (به عنوان مردم) نیست.
 • 2:59 - 3:01
  این بی تفاوتی از جانب سیاستمداران میاد. اونها به نیازهای ما بی تفاوتن.
 • 3:01 - 3:04
  اونا فقط به شرکت های بزرگ سرویس میدن.
 • 3:04 - 3:10
  اینکه توریز (محافظه کاران) به دادگاه کشیده نمیشن و اتحادیه اروپا به دادگاه میاد، دلیلش چیه؟
  به خاطر اینه که دارن سعی می کنن حق الامتیاز بانکی رو محدود کنن؟
 • 3:10 - 3:12
  این اون چیزیه که داره به سر کشورمون میاد.
 • 3:12 - 3:13
  اینطور نیست؟
 • 3:13 - 3:15
  پس من چرا باید اهمیت بدم؟!
 • 3:15 - 3:17
  تو به دموکراسی اعتقاد نداری. چیزی که میخوای انقلابه. نه؟
 • 3:17 - 3:20
  کرۀ زمین در حال ویران شدنه. ما در حال به وجود آوردن طبقۀ فرودست هستیم.
 • 3:20 - 3:23
  مردم رو در سراسر دنیا استثمار می کنیم ...
 • 3:23 - 3:27
  ... و به هیچ یک از نیازهای واقعی و مشروع مردم توسط
  طبقۀ سیاسی مسلط، بها داده نمیشه.
 • 3:27 - 3:29
  همۀ اینا شاید درست باشه.
 • 3:29 - 3:30
  درست هست.
 • 3:30 - 3:33
  اما چیزایی که گفتی... دربارۀ خیلی از اونا باهاتون بحث نمی کنم.
 • 3:33 - 3:35
  چطوره که اینقدر باهات اختلاف دارم؟
 • 3:35 - 3:38
  نمیشه به خاطر ریشت باشه. چون به نظرم خیلی قشنگه!
 • 3:38 - 3:40
  و اگر به نظر Daily Mail خوب نیست، به نظر من هست!
 • 3:40 - 3:43
  من علیه اونام.
  بذار بلند و بلندتر بشه.
 • 3:43 - 3:46
  خیلی بی مزه ای.
 • 3:46 - 3:47
  فکر می کنی من مبتذلم؟
 • 3:47 - 3:48
  بله!
 • 3:48 - 3:51
  یه دقیقه پیش بهم پریدی چون دنبال انقلاب بودم.
  الآن مبتذلم.
 • 3:51 - 3:53
  انگار دارم همه جا جست و خیز می کنم!
 • 3:53 - 3:56
  من بهت نپریدم به خاطر اینکه دنبال انقلابی. خیلی از مردم انقلاب می خوان.
 • 3:56 - 3:58
  ولی ازت می پرسم که این انقلاب چطور خواهد بود؟
 • 3:58 - 4:00
  خب، میتونم بگم قراره چطور نباشه.
 • 4:00 - 4:03
  قرار نیست شکاف عظیمی بین ثروتمندان و فقرا بیفته.
 • 4:03 - 4:10
  مثلاً همینکه ثروت 300 آمریکایی معادل ثروت 85 میلیون آمریکاییه فقیره.
 • 4:10 - 4:15
  یا مثلاً در حالی که طبقۀ فرودست استثمار میشه
  و به طور مداوم نادیده انگاشته میشه،
 • 4:15 - 4:18
  کامرون و آزبورن به دادگاه میرن ...
 • 4:18 - 4:23
  ... تا از حقوق بانکداران برای گرفتن حق الامتیاز بانکی دفاع کنن!
  این همۀ حرف منه.
 • 4:23 - 4:26
  سؤال من اینه که طرح و نقشه چیه ؟
 • 4:26 - 4:29
  مبهم دربارۀ انقلاب حرف میزنی. منظورت چیه؟
 • 4:29 - 4:32
  برابری طلبی سوسیالیستی مبتنی بر توزیع مجدد ثروت ...
 • 4:32 - 4:37
  مالیات های سنگین برای شرکت ها ...
 • 4:37 - 4:39
  ... و مسئولیت عظیم برای شرکت های انرژی و هر شرکتی ...
 • 4:39 - 4:41
  که ازمحیط زیست بهره کشی می کنه.
 • 4:41 - 4:43
  من فکر می کنم مفهوم «سود» باید شدیداً کاهش پیدا کنه.
 • 4:43 - 4:47
  دیوید کامرون می گفت : "سود کلمۀ کثیفی نیست."
  من می گم سود کثیفه.
 • 4:47 - 4:49
  چرا که هر جا سود وجود داشته باشه،
  از یه طرف ضرر (کسری بودجه) به وجود میاد.
 • 4:49 - 4:52
  و نظام فعلی به این مفاهیم نمی پردازه.
 • 4:52 - 4:56
  پس چرا کسی رأی بده ؟
  چرا کسی علاقه داشته باشه به این موضوع ها؟
 • 4:56 - 4:57
  چرا باید این مالیات ها رو تحمیل کرد؟
 • 4:57 - 5:00
  فکر می کنم که لازمه. همونطور که نیاز به یک نظام اداری
  متمرکز هست. که ساخته شده مبتنی بر...
 • 5:00 - 5:02
  حکومت چی؟ چی به سر حکومت میاد؟
 • 5:02 - 5:07
  خب بهتره یه جور دیگه ازش نام ببریم. مثلاً adminbot (روبوت مدیرتی) که خودشون رو گم نکنن!
 • 5:07 - 5:09
  درسته. و چطور انتخاب میشن؟
 • 5:09 - 5:13
  جرمی... ازم نخواه که با تو بشینم تو یه هتل لعنتی برای مصاحبه ...
 • 5:13 - 5:15
  ... و یک سیستم آرمانی جهانی طراحی کنم!
 • 5:15 - 5:17
  نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که صرفاً وضعیت کنونی...
 • 5:17 - 5:19
  تو خواستار انقلابی!
 • 5:19 - 5:23
  بله. کاملاً. من خواستار تغییرم. خواستار آلترناتیو های اساسی.
 • 5:23 - 5:25
  آدمای زیادی باهات موافقن.
 • 5:25 - 5:26
  چه خوب!
 • 5:26 - 5:29
  نظام فعلی، درگیر هرجور مشکلی نیست و بله. اونا بی تفاوتن. بی تفاوت
 • 5:29 - 5:33
  بله
 • 5:33 - 5:36
  اگر قرار بود تو رو جدی بگیرن و رأی ندن...
 • 5:36 - 5:40
  آره. نباید رأی بدن. اونا باید، تنها کاری که باید انجام بدن
  اینه که خودشونو با رأی دادن اذیت نکنن!
 • 5:40 - 5:41
  چون برای هر کسی یه نقطه ای وجود داره که ...
 • 5:41 - 5:46
  ... وقتی بهش میرسی ...
 • 5:46 - 5:51
  ... با خودت میگی :" آها. الآن دیگه کافیه."
 • 5:51 - 5:55
  رأی ندین. تظاهر کردن رو کنار بذارین. بیدار شین.
  بیاین به واقعیت. وقتشه که حقیقت رو دریابیم.
 • 5:55 - 5:59
  چرا رأی؟ می دونیم که هیچ فرقی نمی کنه.قرار نیست فرقی بکنه.
  اینو از قبل می دونیم.
 • 5:59 - 6:02
  - چرا. فرق می کنه.
  - پس مثل اینکه تأثیر حرفام روی «وست هم یونایتد» بیشتر بوده و ...
 • 6:02 - 6:06
  ... خوشحالشون کرده و اونا به «سیتی» باختن متأسفانه!
 • 6:06 - 6:08
  شوخ طبعیت گل کرده!
 • 6:08 - 6:11
  خب، شوخ طبعی به اندازۀ جدی بودن ارزش داره.
 • 6:11 - 6:15
  فکر کنم به اشتباه، جدی بودن رو اشتباه گرفتی با...
 • 6:15 - 6:16
  نمی تونی مشکلات دنیارو با شوخ طبعی و بذله گویی حل کنی!
 • 6:16 - 6:21
  با نظام کنونی هم نمی تونیم حلشون کنیم.
  حداقل شوخ طبعی باحاله!
 • 6:21 - 6:22
  گاهی اوقات!
 • 6:22 - 6:24
  آره، آره. بعضی وقتا، جرمی.
 • 6:24 - 6:26
  بیا با رویکرد خوشبینانه بهش نگاه کنیم.
 • 6:26 - 6:29
  تو همۀ زندگی شغلیتو صرف کردی برای
  سرزنش کردن سیاستمدارا و نطق کردن براشون.
 • 6:29 - 6:32
  و وقتی یه کمدین مثل من میگه : " آره. اینا بی ارزشه...
 • 6:32 - 6:34
  ...چرا خودمونو باهاش درگیر کنیم؟"
 • 6:34 - 6:36
  تو به من می پری چون که من دیگه فقیر نیستم. خب. عذر میخوام ازت..!
 • 6:36 - 6:38
  من راجع به این بهت نپریدم.
 • 6:38 - 6:43
  فقط دارم ازت می پرسم که چرا باید جدی بگیریمت،
  وقتی انقدر ناواضح حرف می زنی دربارۀ...
 • 6:44 - 6:47
  اولاً برام مهم نیست که منو جدی بگیری.
 • 6:47 - 6:52
  من فقط اینجام که توجه ها رو به یه سری ایده جلب کنم.
  فقط میخوام یه کم بخندم.
 • 6:52 - 6:55
  حرف من اینه که آدمایی وجود دارن که ایده های
  آلترناتیو خیلی بهتری از من دارن...
 • 6:55 - 6:57
  ... و مهم تر از من،
 • 6:57 - 7:00
  بهتر از کسایی که مسئولیت کارها رو به عهده دارن. چرا؟
 • 7:00 - 7:03
  چون تلاشی برای حل مشکلات نمی کنن
 • 7:03 - 7:05
  بلکه تلاش می کنن رضایت مردمو به دست بیارن.
 • 7:05 - 7:09
  دقیقاً بر خلاف اقداماتی که مثلاً برای تغییرات آب و هوایی
  صورت می گیره که کاملاً بی تأثیره ...
 • 7:09 - 7:11
  ... و مشکلی رو حل نمی کنه.
 • 7:11 - 7:15
  خب فکر نمی کنی این امکان وجود داره که اگر اهمالی
  صورت گرفته به خاطر مقیاس مشکلاته؟
 • 7:15 - 7:19
  نه واقعاً. ممکنه که باشه ولی منظورم اینه که معناش این نیست.
 • 7:19 - 7:23
  ...
 • 7:23 - 7:27
  ببین دوست من، این چیزیه که با ورود به پارلمان متوجهش شدم :
 • 7:27 - 7:30
  دقیقاً دکوراسیون داخلیش مثل «اِتون» بود.
  همینطور مثل «آکسفورد».
 • 7:30 - 7:33
  بنابراین، یه سری افراد با ورود به اونجا فکر می کنن که :
  "اوه. این داره عصبیم می کنه."
 • 7:33 - 7:36
  و گروه دیگه ای که وارد میشن میگن : "همونطوریه که باید باشه."
 • 7:36 - 7:38
  من فکر می کنم این باید تغییر کنه.
 • 7:38 - 7:42
  ما دیگه نمی تونیم نظام هایی فریبکارانه و پر از غلط داشته باشیم
 • 7:42 - 7:46
  مگر اینکه این نظام ها در خدمت کرۀ زمین و ساکنینش باشه.
 • 7:46 - 7:48
  اجازه بقا داده بشه
 • 7:48 - 7:51
  نه نظامی که فقط به قشر خاصی (نخبگان) می پردازه،
 • 7:51 - 7:53
  و این چیزیه که الآن داره اتفاق می افته.
 • 7:53 - 7:54
  تو واقعاً به این باور نداری.
 • 7:54 - 7:55
  اوه. کاملاً باور دارم.
 • 7:55 - 7:58
  به من اینجوری نگاه نکن با این ریشت!
 • 7:58 - 8:01
  «اِد» - منظورم «اِد میلی بند» جزء قشر الیت (نخبگان) نبود.
 • 8:01 - 8:04
  هومم.. به همون مدرسه ای می رفت که بوریس میرفت. نه؟
 • 8:04 - 8:06
  آره ولی بعد از اون رفت به یه مدرسه در شمال لندن.
 • 8:06 - 8:08
  خیلی هم خوب.
 • 8:08 - 8:13
  ولی حرف من اینه که در الگوی موجود، تغییر به اندازۀ کافی
  بار دراماتیک نداره. به اندازۀ کافی رادیکال نیست.
 • 8:13 - 8:16
  اختلالات و نارضایتی عمومی، کاملاً قابل درکه...
 • 8:16 - 8:20
  ... تا زمانی که آلترناتیو اساسی پیشنهاد نشه.
 • 8:20 - 8:24
  من میگم اگر جایگزینی اساسی به وجود اومد، اون وقت میشه رأی داد...
 • 8:24 - 8:30
  ... ولی تا اون زمان چرا خودمونو اذیت کنیم؟ چرا تظاهر کنیم؟
  چرا در این توهم احمقانه شریک بشیم؟
 • 8:30 - 8:35
  برای اینکه اگر کسی سر کار بیاد که ارزش رأی دادن داشته
  (و تو رأی نداده باشی) اون وقته که ممکنه خیلی دیر شده باشه.
 • 8:35 - 8:37
  من اینطور فکر نمی کنم چون زمانش رسیده.
 • 8:37 - 8:40
  این جنبش داره اتفاق می افته؛ همه جا.
 • 8:40 - 8:44
  ما در زمانی زندگی می کنیم که ارتباطاتِ آنی در
  همۀ اجتماعات و همه جای دنیا وجود داره.
 • 8:44 - 8:50
  این جنبش، تأثیر خودش رو میذاره حتی اگه ...
 • 8:50 - 8:52
  ... 1% در مقابل 99% باشه.
 • 8:52 - 8:58
  مردم برای اولین بار از بهره کشی شرکت های بزرگ
  و استثمار اقتصادی آگاه شده اند.
 • 8:58 - 9:02
  این حرف ها بی معنی نیست و
  به این موضوعات تا به حال پرداخته نشده.
 • 9:02 - 9:04
  هیچ کس به فکر در رفتن از زیر مالیات نیست.
 • 9:04 - 9:10
  هیچ کس فکری به حال وابستگی اقتصادی و
  وابستگی مالی حزب محافظه کار نمی کنه.
 • 9:10 - 9:13
  پس تا زمانی که مردم به حقیقت رو نیارن،
 • 9:13 - 9:16
  چرا شوخ طبع نباشم؟
  چرا جدی بگیرم؟
 • 9:16 - 9:21
  چرا در حوزۀ انتخاباتی به جوان هایی که رأی دادن هیچ فرقی
  به حالشون نمی کنه، بگم رآی بدن؟
 • 9:21 - 9:24
  چرا آخه؟ شما حوصله ت سر نرفته؟
  بیشتر از همه خسته نشدی؟
 • 9:24 - 9:27
  این تو نیستی که این همه سال به دروغ ها و
  حرف های بی معنیشون گوش میدی؟
 • 9:27 - 9:31
  این یکی قدرت رو دست می گیره، اون یکی سر کار میاد
  ولی مشکلات همچنان ادامه داره؟
 • 9:31 - 9:35
  چرا به این سطحی نگری دامن بزنیم؟
 • 9:35 - 9:37
  برام عجیبه که وقتی عصبانی هستی هم بذله گوییت همچنان سرجاشه!
 • 9:37 - 9:40
  بله. من عصبانیم. من عصبانیم.
 • 9:40 - 9:42
  چون برای من واقعیته.
 • 9:42 - 9:46
  چون برای من یه چیز ثانویه نیست که هر ازگاهی یادش بیافتم.
 • 9:46 - 9:49
  برای من چیزیه که به بودنم ربط پیدا می کنه.
  چیزیه که برام مهمه.
 • 9:51 - 9:52
  امیدی داری؟
 • 9:52 - 9:56
  آره، کاملاً. حتماً انقلاب در راهه.
  حتماً اتفاق می افته.
 • 9:56 - 10:00
  حتی ذره ای شک ندارم. این پایانه.
 • 10:00 - 10:01
  زمان بیداری رسیده.
 • 10:01 - 10:04
  یادم میاد اون برنامه ای که توش بودی،
  زمانی که به نیاکانت نگاه می کردی و
 • 10:04 - 10:07
  مثلاً مادربزرگت رو میدیدی که توسط اشراف چه زجری می کشه،
 • 10:07 - 10:10
  ...
 • 10:10 - 10:14
  اشکت در میومد چون میدونستی انصاف نیست، ظلمه.
 • 10:14 - 10:15
  این چند وقت پیش بود؟ یک قرن پیش؟
 • 10:15 - 10:16
  این چیزیه که الآن هم داره اتفاق می افته.
 • 10:16 - 10:18
  من الآن هم زنی رو سراغ دارم که...
 • 10:18 - 10:22
  ... همین بدرفتاری ها در حقش شده.
 • 10:22 - 10:24
  ...
 • 10:24 - 10:30
  ...
 • 10:30 - 10:34
  اگر درگیر این احساس بشیم و چیزها رو تغییر بدیم، چرا این کارو نکنیم؟
 • 10:34 - 10:38
  چرا ساده اندیشانه به نظر میاد ؟ چرا این حق من نیست؟ چون من یه بازیگرم؟
 • 10:38 - 10:40
  من حق رو اونطور که هست می پذیرم.
 • 10:40 - 10:41
  نیازی نیست حقوقم رو از تو بگیرم.
 • 10:41 - 10:43
  نه از تو، نه از هیچ کس.
 • 10:43 - 10:44
  من به حقم می رسم.
Title:
NEWSNIGHT - پکسمن در برابر برند (مصاحبه کامل)
Description:

مجری برنامه NewsNight جرمی پکسمن با راسل برند درباره ی رای دادن، انقلاب و ریش (!) صحبت می کند ...

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
10:46

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions