Return to Video

NEWSNIGHT - Паксман срещу Бранд

 • 0:01 - 0:05
  (Дж.П.) Ръсел Бранд, кой си ти, че да си редактор на политическо списание?
 • 0:05 - 0:09
  (Р.Б.) Предполагам, че съм човек учтиво поканен от една привлекателна жена.
 • 0:09 - 0:11
  Не знам какъв е типичния критерий за това.
 • 0:11 - 0:14
  Не познавам много редактори на политически списания.
 • 0:14 - 0:16
  Борис (Борис Джонсън) също го е правил, не е ли така?
 • 0:16 - 0:19
  Така че аз съм човек с шантава прическа, добро чувство за хумор,
 • 0:19 - 0:21
  не разбирам много от политика, идеален съм!
 • 0:21 - 0:23
  (Дж.П.) Истина ли е, че дори и не гласуваш?
 • 0:23 - 0:25
  (Р.Б.) Да, не гласувам.
 • 0:25 - 0:27
  (Дж.П.) Тогава откъде имаш правото да говориш за политика?
 • 0:27 - 0:32
  (Р.Б.) Не получавам това право от съществуващия от преди образец, който е доста ограничаващ
 • 0:32 - 0:34
  и служи само на малцина души.
 • 0:34 - 0:39
  Поглеждам другаде за алтернативи, които да са в услуга на човечеството.
 • 0:39 - 0:42
  Алтернативи означава алтернативни политически системи.
 • 0:42 - 0:43
  (Дж.П.) И какви са те?
 • 0:43 - 0:45
  (Р.Б.) Ами, още не съм я измислил, Джереми!
 • 0:45 - 0:48
  Миналата седмица работех по списанието, имах доста неща за вършене!
 • 0:48 - 0:50
  Не ето какви неща тя не бива да прави:
 • 0:50 - 0:52
  не бива да унищожава планетата;
 • 0:52 - 0:55
  не бива да създава огромно икономическо неравенство;
 • 0:55 - 0:57
  не бива да игнорира нуждите на хората.
 • 0:57 - 1:01
  Отговорността е върху хората с власт, а не върху хора, които например публикуват списания.
 • 1:01 - 1:05
  (Дж.П.) Как според теб тези хора са получили тази власт?
 • 1:05 - 1:08
  (Р.Б.) Според мен има йерархически системи, които са били запазени поколения наред...
 • 1:08 - 1:10
  (Дж.П.) Получават властта след като е било гласувано за тях...
 • 1:10 - 1:12
  Никой няма да те накара да гласуваш.
 • 1:12 - 1:16
  (Р.Б.) Това е една установена традиция,
 • 1:16 - 1:17
  която се променя в...
 • 1:17 - 1:19
  (Дж.П.) В една демокрация така стоят нещата.
 • 1:19 - 1:23
  (Р.Б.) Не мисля, че тя работи добре, Джереми, имайки предвид, че планетата се унищожава,
 • 1:23 - 1:25
  имайки предвид икономическото неравенство в огромна степен.
 • 1:25 - 1:28
  Казваш, че не съществуват алтернативи? Няма алтернативи?
 • 1:28 - 1:31
  (Дж.П.) Не, казвам само, че ако не можем да те накараме да гласуваш
 • 1:31 - 1:33
  защо тогава да се вслушваме в твоята политическа гледна точка?
 • 1:33 - 1:35
  (Дж.П.) Не сте длъжни да се вслушвате в политическите ми възгледи,
 • 1:35 - 1:37
  но аз не гласувам от апатия,
 • 1:37 - 1:42
  не гласувам от напълно безразличие, и от скука, и преумора
 • 1:42 - 1:45
  от лъжите, измяната, измамите на политическата класа.
 • 1:45 - 1:47
  Това се случва поколения наред
 • 1:47 - 1:49
  и вече достига връхна точка
 • 1:49 - 1:52
  където имаме лишена, разочарована, обезверена подкласа,
 • 1:52 - 1:54
  която сегашната политическа система не представлява,
 • 1:54 - 1:58
  така че да гласуваш за нея е едно безмълвно съучастничество с тази система.
 • 1:58 - 2:00
  Това не е, което предлагам аз.
 • 2:00 - 2:01
  (Дж.П.) Тогава защо не го промениш?
 • 2:01 - 2:03
  (Р.Б.) Опитвам се!
 • 2:03 - 2:04
  (Дж.П.) Защо не започнеш като гласуваш?
 • 2:04 - 2:06
  (Р.Б. смее се) Не мисля че това върши работа! Хората вече са гласували
 • 2:06 - 2:08
  и именно това е създало сегашния образец.
 • 2:08 - 2:09
  (Дж.П.) Кога за последно гласува?
 • 2:09 - 2:10
  (Р.Б.) Никога.
 • 2:10 - 2:12
  (Дж.П.) Никога не си гласувал?
 • 2:12 - 2:13
  (Р.Б.) Не. Мислиш ли че това е много лошо?
 • 2:13 - 2:16
  (Дж.П.) Значи си приел това поведение на колко, на 18?
 • 2:16 - 2:18
  (Р.Б.) Ами по онова време прекалено зает със зависимостта си от наркотиците,
 • 2:18 - 2:20
  защото идвам от типа социални условия, които са влошени
 • 2:20 - 2:24
  от една безразлична система, която реално само се грижи за големи корпорации
 • 2:24 - 2:27
  и игнорира населението, което е гласувало, за да им служи.
 • 2:27 - 2:30
  (Дж.П.) Обвиняваш политическата класа за това, че си имал проблем с наркотиците?
 • 2:30 - 2:33
  (Р.Б.) Не, не, не. Казвам, че бях част от социалната и икономическа класа,
 • 2:33 - 2:36
  за която настоящата политическа система не се грижи
 • 2:36 - 2:39
  и че зависимостта от наркотици е един от проблемите, които биват създавани.
 • 2:39 - 2:43
  Когато имаш едно голямо необгрижено, разорено население хората си създават проблеми с наркотици
 • 2:43 - 2:48
  и също не чувстват, че искат да се ангажират с настоящата политическа система,
 • 2:48 - 2:50
  защото виждат, че тя не работи за тях,
 • 2:50 - 2:53
  виждат, че това не прави разлика, виждат че тя не се грижи за тях.
 • 2:53 - 2:55
  (Дж.П.) Разбира се, че няма да работи за тях ако изобщо не гласуват!
 • 2:55 - 2:59
  (Р.Б.) Джереми миличък, не казвам... безразличието не идва от нас хората.
 • 2:59 - 3:01
  Безразличието идва от политиците, които са безразлични към нуждите ни,
 • 3:01 - 3:04
  интересува ги само грижата за корпорации.
 • 3:04 - 3:10
  Да не би Торите да не съдят ЕС, защото той се опитва да намали бонусите на банките?
 • 3:10 - 3:12
  Да не би това не се случва в момента в страната ни?
 • 3:12 - 3:13
  Не е ли така?
 • 3:13 - 3:15
  Тогава защо да се съгласявам с това?
 • 3:15 - 3:17
  (Дж.П.) Не вярваш в демокрацията, искаш революция, така ли е?
 • 3:17 - 3:20
  (Р.Б.) Планетата се унищожава, създаваме подкласи,
 • 3:20 - 3:23
  екплоатираме бедни хора по целия свят
 • 3:23 - 3:27
  и истинските основателни проблеми, на които политическата класа не обръща внимание.
 • 3:27 - 3:29
  (Дж.П.) Всичко това може да е истина...
 • 3:29 - 3:30
  (Р.Б.) Истина е!
 • 3:30 - 3:33
 • 3:33 - 3:35
 • 3:35 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:47
 • 3:47 - 3:48
 • 3:48 - 3:51
 • 3:51 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 3:58
 • 3:58 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:10
 • 4:10 - 4:15
 • 4:15 - 4:18
 • 4:18 - 4:23
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:29
 • 4:29 - 4:32
 • 4:32 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:43
 • 4:43 - 4:47
 • 4:47 - 4:49
 • 4:49 - 4:52
 • 4:52 - 4:56
 • 4:56 - 4:57
 • 4:57 - 5:00
 • 5:00 - 5:02
 • 5:02 - 5:07
 • 5:07 - 5:09
 • 5:09 - 5:13
 • 5:13 - 5:15
 • 5:15 - 5:17
 • 5:17 - 5:19
 • 5:19 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:25 - 5:26
 • 5:26 - 5:29
 • 5:29 - 5:33
 • 5:33 - 5:36
 • 5:36 - 5:40
 • 5:40 - 5:41
 • 5:41 - 5:48
 • 5:48 - 5:52
 • 5:52 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 5:59 - 6:02
 • 6:02 - 6:06
 • 6:06 - 6:08
 • 6:08 - 6:11
 • 6:11 - 6:15
 • 6:15 - 6:16
 • 6:16 - 6:21
 • 6:21 - 6:22
 • 6:22 - 6:24
 • 6:24 - 6:26
 • 6:26 - 6:29
 • 6:29 - 6:33
 • 6:33 - 6:36
 • 6:36 - 6:38
 • 6:38 - 6:43
 • 6:44 - 6:47
 • 6:47 - 6:52
 • 6:52 - 6:55
 • 6:55 - 6:57
 • 6:57 - 7:00
 • 7:00 - 7:03
 • 7:03 - 7:05
 • 7:05 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:15
 • 7:15 - 7:19
 • 7:19 - 7:23
 • 7:23 - 7:27
 • 7:27 - 7:30
 • 7:30 - 7:33
 • 7:33 - 7:36
 • 7:36 - 7:38
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:46 - 7:48
 • 7:48 - 7:51
 • 7:51 - 7:53
 • 7:53 - 7:54
 • 7:54 - 7:55
 • 7:55 - 7:58
 • 7:58 - 8:01
 • 8:01 - 8:04
 • 8:04 - 8:06
 • 8:06 - 8:08
 • 8:08 - 8:13
 • 8:13 - 8:16
 • 8:16 - 8:20
 • 8:20 - 8:24
 • 8:24 - 8:30
 • 8:30 - 8:35
 • 8:35 - 8:37
 • 8:37 - 8:40
 • 8:40 - 8:44
 • 8:44 - 8:50
 • 8:50 - 8:52
 • 8:52 - 8:58
 • 8:58 - 9:02
 • 9:02 - 9:04
 • 9:04 - 9:10
 • 9:10 - 9:13
 • 9:13 - 9:16
 • 9:16 - 9:21
 • 9:21 - 9:24
 • 9:24 - 9:27
 • 9:27 - 9:31
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:37 - 9:40
 • 9:40 - 9:42
 • 9:42 - 9:46
 • 9:46 - 9:49
 • 9:51 - 9:52
 • 9:52 - 9:56
 • 9:56 - 10:00
 • 10:00 - 10:01
 • 10:01 - 10:04
 • 10:04 - 10:07
 • 10:07 - 10:10
 • 10:10 - 10:14
 • 10:14 - 10:15
 • 10:15 - 10:16
 • 10:16 - 10:18
 • 10:18 - 10:22
 • 10:22 - 10:24
 • 10:24 - 10:30
 • 10:30 - 10:34
 • 10:34 - 10:38
 • 10:38 - 10:40
 • 10:40 - 10:41
 • 10:41 - 10:43
 • 10:43 - 10:44
Title:
NEWSNIGHT - Паксман срещу Бранд
Description:

Newsnight's Jeremy Paxman talks to Russell Brand about voting, revolution and beards...

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
10:46

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions