Dutch subtitles

← Scènes van een zwart trans leven

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 8 created 07/31/2020 by Lisa De Weerdt.

 1. Hallo.
 2. Hey.
 3. (Gelach)

 4. Zoals je net hebt gehoord,

 5. Mijn naam is D-L Stewart,
 6. en ik ben een faculteitslid op de campus
  van Colorado State University
 7. Maar wat het belangrijkste is
  voor jou om over mij te weten nu
 8. is dat ik identificeer als zowel zwart
 9. en als transgender, of trans,
 10. En ja, ik ga vandaag praten over
  hoe zwarte trans levens belangrijk zijn
 11. En terwijl,
 12. ga ik wat momenten delen
  uit mijn eigen leven,
 13. gemengd met de manieren
 14. waarop ras en gender historisch gezien
  en op dit moment samenkomen
 15. om zwarte trans levens te vormen
 16. Klaar?
 17. Publiek: Klaar,

 18. DLS: Eerste scène

 19. Ik ben alleen thuis.
 20. Mijn lichaam, een soeverein land.
 21. Soeverein betekent
 22. het is superlatief in kwaliteit.
 23. Van de meest verheven soort
 24. In het bezit van genezende krachten
  van een ongekwalificeerde natuur,
 25. absoluut,
 26. van groot belang,
 27. bezitter van de opperste kracht,
 28. ongelimiteerd in omvang, absoluut.
 29. Genietend van autonomie,
 30. onafhankelijk,
 31. royaal.
 32. Mijn lichaam tart de restricties
 33. van een maatschappij geconsumeerd
  door hokjes en binariteiten
 34. en "ben je een jongen of een meisje?"
 35. Onafhankelijk van zulke conventies,
 36. klampt mijn lichaam zich vast
  aan langvergeten verhalen
 37. dat zijn magie begreep.
 38. Ik besta uit een pluraliteit.
 39. Uit deze kracht om mezelf te noemen,
 40. mezelf te definiëren en mezelf te zijn,
 41. zet ik een claim tegenover mezelf
 42. en verzamel ik mijn verzet.
 43. Een verzet dat trots zegt
  dat zwarte trans levens van belang zijn.
 44. Mijn lichaam is een soeverein land
 45. en mijn eerste plaats van verzet.
 46. Einde van scène.
 47. Zeggen dat zwarte
  trans levens belangrijk zijn

 48. is een claim van soevereiniteit.
 49. Zoals Black Girl Magic
  en #transisbrilliant,
 50. Black Trans Lives Matter
  is ook een refrein van verzet.
 51. Want zwarte trans levens beginnen
  door onze lichamen te definiëren
 52. als soevereine landen
 53. van waaruit we eerst beginnen
  ons te verzetten tegen de berichten
 54. dat we hier geen plaats hebben.
 55. We duwen hele bewegingen vooruit
  met de kracht van onze visies.
 56. We maken trends
  en creëren nieuwe werelden.
 57. We zijn de voorhoede.
 58. Zwarte trans levens
  waren altijd belangrijk.
 59. En toch,

 60. op het tijdreizende kruispunt
 61. van Juneteenth emancipatie vieringen
 62. en de emancipatiedeclaratie van Stonewall,
 63. worden zwarte trans levens
  zowel gezien als niet gezien.
 64. Ongezien door de anti-zwartheid
  van queer en trans bewegingen.
 65. Ongezien door de transfobie
  en het anti-trans van zwarte bewegingen.
 66. Onze soevereniteit en verzet geblokkeerd
 67. door lagen van systemen en structuren
 68. die altijd gezocht hebben
 69. om zwarte trans lichamen te bezitten,
  te definiëren en te wissen.
 70. Scène twee.

 71. Ik ben bij mijn therapeut.
 72. De man van wiens getuigenis
  ik afhankelijk ben
 73. om me man genoeg te vinden
  om mijn documenten te veranderen.
 74. Degene die geloofd wordt.
 75. Ondanks mijn eigen declaraties
  dat ik niet dit lichaam ben,
 76. dat dit lichaam niet het hare
  of het jouwe is om te definiëren,
 77. Ik zit bij deze dokter.
 78. En ze vult een formulier in.
 79. En na alles wat ik gedaan heb
 80. om mijn gender te bevestigen,
 81. "Is de genderpresentatie van de patiënt
 82. in lijn met hun genderidentiteit?"
 83. Ze besluit dat mijn genderpresentatie
 84. eerder neutraal is.
 85. Terwijl ik daar zit,
 86. van hoofd tot teen gekleed
  in kleren van de afdeling
 87. waar de knoppen van de shirt
  aan de rechterkant staan,
 88. en mijn broek mijn taillemaat toont,
 89. en mijn haar geknipt is zoals
  Denzel's "Man on Fire,"
 90. toch ben ik meer neutraal.
 91. Echt?
 92. Want ze ziet me nog steeds,
 93. net als jullie,
 94. als een zwarte vrouw.
 95. En de lichamen van zwarte vrouwen
  hebben nooit gender gehad.
 96. Einde scène.
 97. Van Mammy en Sapphire,

 98. tot Mandingo en Sambo,
 99. Zwarte lichamen en genders zijn gevangen
  in de verbeelding van blanken.
 100. En deze verbeelding
  van witheid is fantasievol,
 101. en krachtig genoeg
  om zijn grillen in realiteit om te zetten.
 102. Ingebeeld als een ding,
 103. we zijn gemaakt om dat ding te worden,
 104. en zo zijn we gefokt als paarden,
 105. gevoed zoals schildpadden aan alligators,
 106. Gebrandmerkt als vee,
 107. gemelkt als zeugen,
 108. gemaakt als ossen om te ploegen.
 109. Gender was niet van belang,
 110. zolang onze lichaamsdelen,
 111. onze armen en benen en ruggen,
 112. onze borsten en genitaliën
 113. maar in profijt veranderd konden worden.
 114. Het zwarte lichaam was niet blank

 115. en daarom was gender van geen belang.
 116. En onder het gewicht van de tule
 117. en maagdelijke kant waarin
  plantagevrouwen gekleed waren,
 118. werd zwarte vrouwelijkheid
  altijd geweigerd.
 119. In de plaats is ze beest of pornster.
 120. Geen van beide
  een ware gender, ontmenselijkt.
 121. Gemaakt tot sociale dreiging
  die beleefdheid
 122. en de maatschappij in gevaar brengt.
 123. Aan de boze zwarte vrouw
  valt niet te ontsnappen.
 124. Zelfs door de presidentsvrouw van Amerika.
 125. (Nog steeds zien sommigen
  alleen mijn huidskleur)
 126. Ook niet geschikt voor ridderlijkheid

 127. en overtroffen als meesters
  en kapiteinen van het lot,
 128. ligt zwarte mannelijkheid slap
 129. in de handen van
  de dominerende blanke man.
 130. Lichaamsmetingen uitgevoerd,
 131. Snelheid opgemeten,
 132. keuze voorspeld.
 133. Dit is de NFL-bundel.
 134. Lichaamsmetingen uitgevoerd,
 135. tanden en lichaamsholten geïnspecteerd,
 136. nummer toegewezen.
 137. Dit is de opnaamruimte van de gevangenis.
 138. Lichaamsmetingen uitgevoerd,
 139. talenten en vaardigheden geadverteerd,
 140. tanden en lichaamsholtes geïnspecteerd,
 141. naam en waarde toegewezen.
 142. Dit is de koopakte van de slaaf.
 143. Hengst of klucht gemaakt,
  hij bestaat niet voor zijn eigen plezier,
 144. maar voor profijten en grappen.
 145. Atleten en komieken
 146. bedwongen.
 147. Geen bedreiging meer.
 148. "Mijn gender is zwart," zei Hari Ziyad,

 149. want zwarte lichamen
  en onze genders zijn gevangen genomen
 150. door de blanke verbeelding,
 151. en we zijn altijd transgressief geweest.
 152. Transgressief betekent
 153. een overtreding van geaccepteerde
  en opgelegde grenzen
 154. van sociale aanvaardbaarheid.
 155. Zwartheid is transgressief.
 156. En eenmaal vrijgelaten
 157. van wat sociaal acceptabel is,
 158. daagt zwartheid de limitaties uit
  van wat gender kan zijn.
 159. We zijn altijd voortvluchtigen geweest.
 160. Ontsnappend aan gender toezicht
 161. om onze soevereiniteit te eisen
 162. ons recht om te bestaan en vrij te leven,
 163. om mooi te verklaren
 164. dat wat lelijk gemaakt werd.
 165. om conventies te trotseren,
 166. Zwarte levens en trans levens
  en zwarte trans levens.
 167. In deze wereld is het een feit

 168. dat zwarte trans levens
  een verschil maken,
 169. verschillen maken
 170. en belang hebben belang laten hebben
  wordt gedoofd door brandslangen
 171. van ontkenningen, uit het verleden en nu
 172. over onze rechten om te zijn,
  ons te verzetten.
 173. We moeten vechten om gezien te worden
 174. terwijl we door het hek kijken
 175. naar de speeltuinen
  waar we niet binnen mogen.
 176. Scène drie.

 177. Ik ben op school.
 178. De bel gaat, het is speeltijd.
 179. We staan in de rij.
 180. Jongens aan één kant,
 181. meisjes aan de andere kant.
 182. We gaan naar buiten.
 183. De jongens stoppen
  om de afgesloten straat te bezetten.
 184. De meisjes en ik,
 185. steken de straat over.
 186. "Kijk steeds naar voren,"
  wordt er ons gezegt.
 187. Want er is een park aan de overkant.
 188. Maar er is een oud ijzeren hek
  dat het park omheint.
 189. Dit is waar de meisjes en ik spelen.
 190. Ik sta vooral aan de omheining en kijk,
 191. terwijl mijn leeftijdgenoten
  basketballen op straat
 192. en luid zijn
 193. en ruw zijn
 194. en zweten,
 195. en ik zit achter de omheining.
 196. Ervan beschuldigd
  slechte gedachten te hebben.

 197. Ze hebben geen idee.
 198. Einde scène.
 199. Vervrouwelijkt en vermannelijkt,
  we zijn volledig verzonnen.

 200. Jongens in jurken en meisjes in pakken,
 201. het zwarte transgressieve lichaam
 202. gevangen in hokjes en binariteiten
 203. die onze genitalieën
  representatieven maken van ons gender,
 204. en onze maniertjes van onze seksualiteit
 205. Zwarte trans levens zijn daarom
  afgeschreven als vrouwelijke homo's
 206. of lesbische butch.
 207. En de overlap van vrouwelijkheid
  op mannelijk gemarkeerde lichamen,
 208. en daardoor als man,
 209. kleeft zoals een "schop mij" bord,
 210. zij het dat de consequenties
  veel dodelijker zijn.
 211. De meerderheid van vermoorde trans mensen
  in dit land zijn zwarte trans vrouwen.

 212. Want wanneer mannelijkheid
  zich tussen iemands benen bevindt,
 213. en in contrast staat met vrouwelijkheid,
 214. kan wat er tussen iemands benen zit
 215. niet gezien worden
  als iets vrouwelijks
 216. En dit zelfde zuur
  dient om trans mannelijkheid te bleken,
 217. het te laten opgaan in het niets.
 218. Zwarte trans mannen
  worden illusies van mannelijkheid,
 219. vrouwen die een man spelen
  omdat ze geen man kunnen vinden.
 220. Voor altijd in onze plaats gezet,

 221. worden we onuitwisbaar
  gemarkeerd als 'vrouw'.
 222. En op zijn best wordt de dreiging
  van zwarte trans mannelijkheid
 223. gevangen, geënt,
 224. nog neutraler gemaakt, eigenlijk.
 225. Scène vier.

 226. Ik ben bij mijn therapeut.
 227. Ik vertel haar wat ik denk,
 228. terwijl mijn lichaam langzaam verandert
  in een andere versie van zichzelf.
 229. Wat zal er gebeuren als ik ga
 230. van de sociale dreiging
  van boze zwarte vrouwelijkheid
 231. tot de fysieke dreiging
  van zwarte mannelijkheid?
 232. Wanneer zullen mijn buren
  mij en mijn pitbull niet meer herkennen?
 233. Ze hebben ons bijna elke dag gezien,
 234. voor zonsopgang of na schemering,
 235. voor wat tegen dan
  al meer dan twee jaar is.
 236. Wanneer en hoe snel
 237. nadat ik niet langer misgenderde vrouw ben
 238. zal de politie gebeld worden
  om me onschadelijk te maken
 239. en uit te wissen?
 240. Hoe snel voor het vasthouden van de tas,
 241. het oversteken van de straat?
 242. Wat betekent het een bruut te zijn?
 243. Om mijn lichaam te veranderen
  in een ander soort dreiging?
 244. Ze is verrast dat ik dit al begrijp.

 245. Ik kan me niet anders veroorloven.
 246. Einde scène.
 247. Wie kan mij en mijn zwarte trans medemens
  zien hoe we zijn?

 248. Wie durft van ons te houden,
 249. wie houdt ons dichtbij?
 250. Voor wie zijn we van belang
  anders dan voor onszelf?
 251. We zoeken geen verlossers.
 252. We hebben elkaar.
 253. Zoals Lilla Watson zei:
 254. "Als je gekomen bent om me te helpen,
  verspil je je tijd.
 255. Als je gekomen bent omdat je beseft
 256. dat jouw bevrijding
  verbonden is met de mijne,
 257. dan laten we samenwerken."
 258. Laten we samenwerken
  om zwarte trans levens te laten tellen,
 259. de geleefde ervaring
  van zwarte trans mensen
 260. de wereld in te brengen.
 261. En als jij gelooft dat jouw bevrijding
  verbonden is met die van mij,
 262. nodig ik je uit
 263. om Black Trans Lives Matter
  je persoonlijke ethiek te maken
 264. door transformatief te zijn,
 265. luid en bewust.
 266. Je kan dit op drie manieren doen.

 267. Transformeer hoe je denkt
  over zwart zijn en gender.
 268. Wees luid en neem het risico
 269. om valse veronderstellingen, angsten
  en vooroordelen te bestrijden.
 270. Wees bewust, let op en geloof
 271. wat zwarte trans mensen zeggen
  over onze eigen levens.
 272. Luid en bewust transformatief zijn

 273. neemt tijd in beslag.
 274. Zoals iemands voornaamwoorden
  juist te hebben.
 275. De mijne zijn: die, hen, hun,
  en hij, hem, zijn... overigens.
 276. En iemands voornaamwoorden juist hebben

 277. en om luid en bewust
  transformatief te zijn, is van belang.
 278. Want zwarte trans levens zijn belangrijk.
 279. Mijn leven is van belang.
 280. Mijn lichaam is een soeverein land,
 281. en mijn eerste plaats van verzet.
 282. (Applaus)