Turkish subtitles

← Kapitalizmin kirli sırrı -- ve ileriye yeni bir yol

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 44 created 04/29/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. Ben bir kapitalistim
 2. ve sayısız şirket gezip
 3. onlarca milyar pazar geliri sağladığım
 4. 30 yıllık kapitalist bir kariyerden sonra
 5. tüm kazananlar içinde yalnız yüzde 1
  içinde değil, yüzde 0,01 içindeyim.
 6. Bugün sizlerle başarımızın sırrını
  paylaşmak için buradayım
 7. çünkü benim gibi zengin kapitalistler
  hiç daha zengin olmamıştı.
 8. Soru şu, bunu nasıl yapıyoruz?
 9. Ekonomi pastasından
 10. her yıl daha da büyüyen bir dilim
  almayı nasıl başarıyoruz?
 11. Zenginler bizim 30 yıl önce
  olduğumuzdan daha mı zeki?
 12. Şimdi eskiye göre
  daha mı sıkı çalışıyoruz?
 13. Daha uzun, daha mı yakışıklıyız?
 14. Ne yazık ki hayır.

 15. Yalnızca bir sebebi var:
 16. ekonomi.
 17. İşte o kirli sır.
 18. Ekonomi çevrelerinin
 19. halkın çıkarlarını gözettiği
  bir dönem vardı
 20. ama günümüzde,
 21. neoliberal dönemde,
 22. yalnızca büyük şirketler
 23. ve milyarderler için çalışıyorlar
 24. ve bu küçük bir soruna yol açıyor.
 25. Zenginlerin vergilerini artıran,
 26. nüfuz sahibi şirketlere düzenleme
  getiren, işçilerin maaşlarını yükselten
 27. ekonomik politikalar izleyebiliriz.
 28. Bunu daha önce yaptık.
 29. Ancak neoliberal ekonomistler
 30. tüm bu politikaların ciddi
  hatalar olduğunu söyler
 31. çünkü vergileri yükseltmek
  ekonomik büyümeyi öldürür
 32. ve herhangi bir resmi kısıtlama
 33. verimsiz olacaktır
 34. ve maaşları yükseltmek her
  zaman iş olanaklarını öldürür.
 35. Bu düşüncenin sonucunda
 36. son 30 yılda yalnızca ABD'de
 37. ilk yüzde 1'lik kesim
  21 trilyon dolar zenginleşirken
 38. alt yüzde 50'lik kesim
  900 milyar dolar fakirleşti.
 39. Dünya çapında kendini çokça tekrar eden,
 40. giderek derinleşen eşitsizliğin modeli.
 41. Orta sınıf aileler, yaklaşık 40
  yıldır sabit kalmış maaşlarla
 42. zar zor geçinmeye çalışırken
 43. neoliberal ekonomistler,
  yoksulluk ve küreselleşmenin
 44. acı verici düzensizliğine karşı
  tek makul çözüm önerisi olarak
 45. hala daha fazla yoksulluk
  ve küreselleşmeyi gösteriyor.
 46. Peki toplumun ne yapması gerekiyor?

 47. Yapmamız gereken benim için oldukça açık.
 48. Yeni bir ekonomiye ihtiyacımız var.
 49. Ekonomi, sıkıcı bilim olarak anılır
 50. ve bugün ne kadar o şekilde öğretilse de
 51. uçuşan matematiğin aksine
 52. bir bilim olmamasının sebebi var.
 53. Hatta artan sayıda
  akademisyenler ve uygulayanlar
 54. neoliberal ekonomik kuramın
  tehlikeli boyutta yanlış olduğunda
 55. ve bugünün yükselen eşitsizlik krizi ile
 56. siyasi istikrarsızlığın
 57. yıllarca süren kötü ekonomik kuramın
  sonucu olduğunda hemfikir.
 58. Beni zengin eden ekonomi modeli
  yalnızca yanlış değil,
 59. tamamen ters
 60. çünkü ortaya çıktı ki
 61. ekonomik büyümeyi sağlayan şey
  mali sermaye değil,
 62. insanlar;
 63. kamu yararına olan kişisel çıkar değil,
 64. mütekabiliyet;
 65. refahımızı sağlayan rekabet değil,
 66. iş birliği.
 67. Şu an gördüğümüz, ne adil
  ne de kucaklayıcı olan bir ekonomi
 68. modern bir toplumun
  gelişmesi için gerekli olan
 69. ileri düzey sosyal
  iş birliğini sağlayamaz.
 70. Nerede yanlış yaptık?

 71. Acı verici şekilde apaçık ortada ki
 72. neoliberal ekonomik kuramı
  pohpohlayan temel varsayımlar
 73. tarafsız bir açıdan son derece yanlış.
 74. Bugün sizleri, önce bu hatalı
  varsayımların birkaçına götüreceğim
 75. ve ardından bilimin; refahın aslında
  nereden geldiği önermesini açıklayacağım.
 76. Bir numaralı neoliberal ekonomi varsayımı:

 77. Pazar, verimli bir denge sistemidir.
 78. Yani basitçe, ekonomide bir şey
  yükselirse, örneğin maaşlar,
 79. başka bir şey düşer, mesela iş olanakları.
 80. Örneğin, yaşadığım şehir Seattle'da
 81. 2014'te milletimizin ilk 15 dolarlık
  asgari ücretini ilan ettiğimizde
 82. neoliberaller değerli denge
  sistemleriyle kafayı yediler.
 83. "Eğer iş gücünün bedelini artırırsanız
 84. iş dünyası daha az
  satın alır." diye uyardılar.
 85. "Binlerce düşük gelirli işçi
  işini kaybedecek,
 86. lokantalar kapanacak." dediler.
 87. Ama...
 88. hiçbiri olmadı.
 89. İşsizlik oranında sert bir düşüş yaşandı.
 90. Seattle'da lokantalar patladı.
 91. Neden?
 92. Çünkü denge sistemi diye bir şey yok.
 93. Çünkü maaşları yükseltmek
  iş olanaklarını öldürmez, onları yaratır.
 94. Çünkü, örneğin
 95. lokanta sahipleri, birden çalışanlarına
  yeterli miktarda ücret ödeyince
 96. çalışanların kendileri de
  lokantalarda yiyebiliyor.
 97. Bu, lokanta sektörünü küçültmüyor;
 98. açıkça büyütüyor.
 99. (Alkış)

 100. Teşekkürler.

 101. İkinci varsayım ise

 102. bir şeyin bedeli
  her zaman değeri kadardır.
 103. Basitçe demek oluyor ki eğer siz
  yılda 50.000 dolar kazanıyorken
 104. ben 50 milyon dolar kazanıyorsam,
 105. bunun sebebi benim, sizden
  bin kat fazla değer üretmem.
 106. Şimdi,
 107. eğer kendinize yılda 50
  milyon dolar öderken
 108. işçilere yoksulluk sınırında
  ücretler ödeyen bir CEO iseniz
 109. bunun rahatlatıcı bir
  varsayım olduğunu öğrenmek
 110. sizi şaşırtmayacaktır.
 111. Ama lütfen, bunu sayısız
  iş yürütmüş birinden duyun:
 112. bu saçmalık.
 113. İnsanlara değerleri kadar ödenmiyor.
 114. Pazarlık güçleri kadar ödeniyor
 115. ve maaşların GSYİH'ten azalan payları
 116. işçiler daha az üretken olduğu için değil
 117. işverenler güçlendiği için.
 118. Ve --
 119. (Alkış)

 120. Ve iş gücü ile sermaye arasındaki
  bu devasa dengesizlik

 121. sanki yokmuş gibi davranmasıyla
 122. neoliberal ekonomik kuramı, özünde
 123. zenginler için bir koruma haline geldi.
 124. En kötücül olan üçüncü varsayım,

 125. insanları "homo economicus"
  denen bir şeyle tanımlayan
 126. bir davranış modeli.
 127. Basitçe demek oluyor ki
  hepimiz tamamen bencil,
 128. tamamen mantıksal ve acımasızca
  çıkar gözeten varlıklarız.
 129. Kendinize sorun,
 130. hayatınız boyunca
 131. başkalarına yaptığınız her iyilikte
 132. kendi çıkarınızı gözetiyor
  olmanız mümkün mü?
 133. Bir asker, silah arkadaşlarını korumak
  için bir bombanın üzerine atlarken
 134. aslında yaptığı tek şey kendi
  dar, bireysel çıkarını mı gözetmek?
 135. Bunun, tüm mantıksal
  ahlak sezileriyle çelişen
 136. bir delilik olduğunu düşünüyorsanız
 137. sebebi öyle olması.
 138. Son bilimsel çalışmalara göre
 139. doğru da değil.
 140. Ancak neoliberal ekonomistlerin
  soğuk, zalim kalplerinde
 141. bu ekonomik model yatıyor
 142. ve ahlaki açıdan yıpratıcı olduğu gibi
 143. bilimsel açıdan da yanlış
 144. çünkü insanların,
 145. özünde bencil olduğunu kabul edip,
 146. dünyaya dönüp
 147. içindeki tüm apaçık refaha bakarsak
 148. milyarlarca bencil hareketin
 149. büyülü bir şekilde refaha
  ve ortak menfaate dönüşmesi
 150. mantıksal olmalı,
 151. tanıma göre doğru olmalı.
 152. Eğer biz insanlar basitçe
  bencil, çıkarcı varlıklarsak
 153. o zaman bencilliğimiz, refahımızın sebebi.
 154. Bu ekonomik düşünüşe göre
 155. açgözlülük iyidir,
 156. eşitsizliği derinleştirmek etkilidir
 157. ve şirketlerin tek amacı
 158. hissedarları zenginleştirmek olmalıdır
 159. çünkü aksi durumlar
  ekonomik büyümeyi yavaşlatmak olur
 160. ve bütün ekonomiye zarar verir.
 161. Benim ve ilk yüzde 1'deki
  zengin ahbaplarımın son 40 yılda
 162. büyümenin hemen hemen tüm faydalarını
  kapmamızı sağlayan ekonomik politikaları
 163. üreten düşünce yapısını,
 164. yani neoliberallerin
  ideolojik temel taşını oluşturan şey
 165. bu bencillik dolu müjdeydi.
 166. Ancak

 167. bunun yerine
 168. insanların son derece iş birlikçi
 169. ve karşılıklı olduğunu belirten
 170. son deneysel çalışmaları,
 171. bilimi ve sezgisel ahlaki
  değerleri benimsersek
 172. mantıken,
 173. refahımızın kaynağının
 174. bencillik değil
 175. iş birliği olması gerekiyor
 176. ve insanlığın ekonomik süper gücü
 177. çıkarcılığımız değil
 178. özümüzdeki mütekabiliyet.
 179. Bu yeni ekonomi modelinin kalbinde

 180. olabileceğimizin en iyisi olmamızı
  sağlayacak hikayemiz yatıyor
 181. ve eski ekonomik modelin aksine
 182. bu erdemli bir hikaye,
 183. doğruluk erdemini de barındırıyor.
 184. Şimdi,

 185. bu yeni ekonomik modelin
  kendi düşündüğüm
 186. ya da geliştirdiğim bir şey olmadığının
  altını çizmek istiyorum.
 187. Teorileri ve örnekleri,
  dünya çapında üniversitelerde;
 188. ekonomi üzerine son araştırmalar,
 189. karmaşıklık teorisi, evrim teorisi,
 190. psikoloji, antropoloji
  ve diğer alanlar baz alınarak
 191. geliştirilip ayrıştırılıyor.
 192. Bu yeni model daha kendi kitabına
 193. hatta kararlaştırılmış bir
  ada bile sahip olmasa da
 194. ana hatlarıyla
 195. refahın kaynağını açıklayışı şu şekilde.
 196. Piyasa kapitalizmi, refahın

 197. artan yenilikler
  ve yükselen talep arasındaki
 198. olumlu geri bildirimden ortaya çıktığı
 199. evrimsel bir sistem.
 200. İnovasyon, insani sorunları
  çözdüğümüz işlemdir;
 201. tüketici talebi ise
 202. pazarın, yararlı inovasyonları
  seçtiği mekanizmadır
 203. ve problem çözdükçe daha refah oluruz.
 204. Ancak daha refah oldukça
 205. sorunlarımız ve çözümlerimiz
 206. karmaşıklaşmaya başlar
 207. ve bu artan teknik karmaşıklık,
 208. modern bir ekonomiyi tanımlayacak
  daha da özelleşmiş ürünler üretmek için
 209. daha da yüksek seviyelerde
 210. sosyal ve ekonomik işbirliği gerektirir.
 211. Eski ekonomik model tabii ki doğru;

 212. rekabet, pazarda önemli bir rol oynuyor
 213. ancak göremediği şey ise
 214. bu, büyük kapsamda, yüksek işbirliği
  içindeki gruplar arasındaki bir rekabet --
 215. şirketler arasında rekabet,
  şirket ağları arasında rekabet,
 216. milletler arasında rekabet --
 217. ve başarılı iş yürütmüş herkes bilir ki
 218. herkesin yeteneklerini dahil ederek
  iş birlikçi bir takım oluşturmak
 219. bir avuç bencil ahmaktan
  neredeyse her zaman daha iyidir.
 220. Peki neoliberalizmi geride nasıl bırakıp

 221. daha sürdürülebilir, refah
 222. ve eşit bir toplum oluşturabiliriz?
 223. Yeni ekonomi, yalnızca beş kural öneriyor.
 224. Birincisi: Başarılı ekonomiler
  birer orman değil bahçedir.

 225. Bu, piyasanın tıpkı bahçeler gibi
 226. ilgilenilmesinin gerektiği
 227. ve piyasanın, insanların sorunlarını
  çözmek için icat edilmiş
 228. en harika sosyal teknoloji
  olduğu anlamına gelir.
 229. Ancak sosyal standartlar ve demokratik
  denetimlerden muaf tutulmasıyla
 230. piyasalar, kaçınılmaz olarak
  çözdüğünden fazla sorun yaratıyor.
 231. İklim değişimi,
 232. 2008'deki büyük ekonomik kriz
 233. akla gelen ilk örnekler.
 234. İkinci kural:

 235. Dahil etme, ekonomik büyümeyi doğurur.
 236. Dahil etmenin, varsa, ekonomik
  büyüme zamanında karşılanabilecek
 237. süslü bir lüks olduğu neoliberal düşünüş
 238. hem yanlış hem de tam ters.
 239. Ekonomi insan demektir.
 240. Piyasa ekonomisinde büyümeyi sağlayan şey
 241. çeşitli yollarla daha
  çok insanı dahil etmektir.
 242. Üçüncü prensip:

 243. İş birliğinin amacı, yalnızca
  hissedarları zengin etmek değildir.
 244. Günümüz ekonomik hayatının
  en büyük sahtekarlığı,
 245. iş birliğinin tek amacının
 246. ve yöneticilerin tek sorumluluğunun
 247. kendilerini ve hissedarları zengin etmek
  olduğu neoliberal düşüncedir.
 248. Yeni ekonomi modeli; işbirliğinin amacının
 249. müşteriler, işçiler,
 250. toplum ve hissedarlar beraber olarak
 251. tüm tarafların refahını
  sağlamak olduğu konusunda
 252. diretebilir ve diretmelidir.
 253. Kural dört:

 254. Açgözlülük iyi değildir.
 255. Doymak bilmemek
  sizi bir kapitalist yapmaz,
 256. sizi bir psikopat yapar.
 257. (Kahkaha)

 258. (Alkış)

 259. Bizimki gibi işbirliğine
  bu denli bağımlı bir ekonomide

 260. sosyopati, topluma
  olduğu kadar işe de zararlı.
 261. Beşinci ve son olarak,

 262. fizik kanunlarının aksine
 263. ekonomi kanunları bir seçimdir.
 264. Neoliberal ekonomik kuramı
 265. kendisini size değişmez,
  doğal kural olarak pazarladı.
 266. Oysa ki sosyal normları
  ve kurulduğu hikayeler
 267. sözdebilime dayanır.
 268. Eğer daha adil, daha refah
 269. ve daha sürdürülebilir bir ekonomiyi
  gerçekten istiyorsak;
 270. eğer işleyen demokrasiler
 271. ve sivil toplum istiyorsak
 272. yeni bir ekonomi modelimiz olmak zorunda.
 273. İyi haber ise şu:

 274. yeni bir ekonomi modeli istiyorsak
 275. yapmamız gereken tek şey
  onu uygulamayı seçmek.
 276. Teşekkürler.

 277. (Alkış)

 278. Moderatör: Nick, eminim bu soruyu
  çok fazla duyuyorsundur.

 279. Madem ekonomik sistemden
  bu kadar rahatsızsın
 280. neden paranı bir köşeye atıp
  yüzde 99'luk kesime katılmıyorsun?
 281. Nick Hanauer: Evet, hayır, yani, doğru.

 282. Bu çok duyuluyor. Bu çok duyuluyor.
 283. "Madem vergilerle bu kadar ilgilisin
  neden daha fazla vermiyorsun,
 284. madem maaşlarla bu kadar ilgilisin
  neden daha fazla ödemiyorsun?"
 285. Bunu yapabilirdim.
 286. Ama sorun şu ki
 287. bu ciddi bir fark yaratmıyor
 288. ve tam yüz bin kat daha etkili
  bir strateji geliştirdim.
 289. Moderatör: Pekala.

 290. NH: Paramı açıklamalar oluşturup,

 291. tüm zenginlerin vergi verip
 292. çalışanlara daha iyi ödemelerini
  sağlayacak yasaların geçmesine harcamak.
 293. (Alkış)

 294. Örneğin

 295. ayarladığımız 15 dolarlık asgari ücret
 296. 30 milyon çalışanı etkiledi.
 297. Bu daha çok iş görüyor.
 298. Moderatör: Bu harika.

 299. Fikrini değiştirirsen sana alacak buluruz.
 300. NH: Tamamdır teşekkür ederim.
  Moderatör: Çok teşekkürler.