Swedish subtitles

← Kapitalismens nakna sanning - och den nya vägen framåt

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 14 created 03/31/2020 by Lisbeth Pekkari.

 1. Jag är en kapitalist.
 2. Efter en 30-årig kapitalistkarriär
 3. omfattande 30-tals företag
 4. med tiotals miljarder dollar
  i omsättning och marknadsvärde
 5. tillhör jag inte bara den rikaste
  procenten, utan topp 0.01% av löntagarna.
 6. Idag har jag kommit
  för att avslöja framgångsreceptet
 7. då förmögna kapitalister likt mig själv
  aldrig har varit rikare.
 8. Frågan är alltså hur vi bär oss åt.
 9. Hur lyckas vi lägga vantarna på
 10. en allt större andel av
  den ekonomiska kakan varje år?
 11. Är rika människor smartare idag
  än för 30 år sedan?
 12. Arbetar vi flitigare än någonsin?
 13. Är vi ståtligare och snyggare?
 14. Dessvärre är svaret nej.

 15. Allt handlar bara om en sak:
 16. ekonomi.
 17. Här kommer den nakna sanningen:
 18. Det fanns en tid då ekonomin
 19. verkade i det allmännas tjänst.
 20. Men i dagens nyliberala era,
 21. gynnar den bara storföretag
 22. och miljardärer.
 23. Det är lite problematiskt.
 24. Vi kunde ha valt att föra
  en ekonomisk politik
 25. med höjd förmögenhetsskatt,
 26. reglering av mäktiga storföretag
  eller ökade arbetsinkomster.
 27. Vi har gjort det förut.
 28. Men nyliberala ekonomer varnade för
 29. att regleringarna vore
  ett fruktansvärt misstag
 30. då skattehöjningar alltid hindrar
  ekonomisk tillväxt,
 31. all statlig inblandning
 32. är ineffektiv
 33. och löneökningar minskar jobbtillfällen.
 34. I efterdyningarna av detta tankesätt
 35. har den rikaste procenten, enbart i USA,
  de senaste 30 åren
 36. blivit 21 biljoner rikare,
 37. medan 50 procent av bottenskiktet
  blivit 900 miljarder fattigare;
 38. ett mönster av ökad ojämlikhet
  som upprepats runtom i världen.
 39. Medan medelklassfamiljer kämpar
  för att klara sig
 40. på löner som inte höjts på 40 år
 41. fortsätter nyliberala ekonomer att
  påpeka att den enda rimliga åtgärden
 42. för upplösta samhällen till följd
  av åtstramningar och globalisering
 43. är ännu större åtstramningar
  och ökad globalisering.
 44. Hur kan ett samhälle agera?

 45. För mig synes det självklart:
 46. vi behöver en ny ekonomi.
 47. Ekonomin har beskrivits som
  en dyster vetenskap
 48. av goda skäl. Trots att det undervisas
  i ämnet idag
 49. är det ingen vetenskap alls,
 50. den imponerande matematiken till trots.
 51. I själva verket drar allt fler akademiker
  och yrkesverksamma
 52. slutsatsen att nyliberal ekonomi varit
  ett allvarligt misstag
 53. och att dagens tilltagande kriser med
  ökad ojämlikhet
 54. och politisk oro
 55. direkt följer ur årtionden av
  usla ekonomiska teorier.
 56. Nu vet vi att ekonomin som gjort mig
  förmögen inte bara är fel,
 57. utan bakåtsträvande
 58. då det visat sig
 59. att det inte är kapitalet som
  skapar ekonomisk tillväxt,
 60. utan människor;
 61. och det är inte egennyttan som
  främjar allmänhetens bästa,
 62. utan ömsesidighet;
 63. det är inte heller konkurrensen som
  skapar vårt välstånd;
 64. utan samarbete.
 65. Det vi nu kan förstå är att en ekonomi
  som varken är rättvis eller inkluderande
 66. aldrig kan upprätthålla de högre graderna
  av social samverkan
 67. ett samhälle idag behöver
  för att kunna frodas.
 68. Vad är det som har gått snett?

 69. Det har blivit smärtsamt tydligt att
 70. premisserna som underbygger
  den nyliberala ekonomiteorin
 71. är objektivt falska.
 72. Därför vill jag först gå igenom några
  av dessa med er idag
 73. för att sedan förklara varur
  välståndet enligt vetenskapen härrör.
 74. Den första nyliberala premissen går ut på

 75. att marknaden är ett effektivt
  utjämningssystem,
 76. vilket innebär att om något i ekonomin,
  till exempel lönerna, stiger
 77. måste något annat i ekonomin, till
  exempel jobben, sjunka.
 78. När vi exempelvis i Seattle, där jag bor,
 79. under 2014 införde landets första
  minimilön på 15 dollar
 80. drabbades nyliberalerna av panik
  över sin högaktade jämvikt –
 81. de varnade för att en prisökning
  av arbetskraften skulle
 82. minska företagens köpkraft av den,
 83. att tusentals låglönearbetare skulle
  bli arbetslösa
 84. och restauranger stänga igen.
 85. Så blev dock
 86. inte fallet.
 87. Arbetslösheten föll drastiskt och
 88. restaurangbranschen blomstrade i Seattle.
 89. Hur kommer det sig?
 90. Det finns nämligen ingen jämvikt.
 91. Löneökningar minskar inte
  arbetstillfällen, utan skapar dem
 92. då till exempel
 93. restaurangägare som måste betala
  rimliga löner för sina anställda
 94. medför att även de får råd att äta
  på restauranger,
 95. vilket tydligen inte gör att branschen
 96. krymper, utan växer.
 97. (Applåder)

 98. Tack.

 99. Den andra premissen är att

 100. priset alltid motsvarar värdet;
 101. om du tjänar 50 tusen dollar per år
 102. och jag tjänar 50 miljoner dollar per år
 103. beror det på att jag skapar tusen gånger
  större värde än dig.
 104. Det är knappast en nyhet att
 105. antagandet är högst bekvämt
 106. för en vd som plockar ut 50 miljoner
  dollar om året i lön
 107. och betalar ut fattiglöner till
  sina anställda.
 108. I egenskap av någon som
  drivit dussintals företag är
 109. detta struntprat.
 110. Människor får inte den lön de förtjänar.
 111. Deras löner fastställs utefter
  förhandlingsramarna
 112. och lönernas minskade andel av BNP
 113. beror inte på att arbetarna blivit
  mindre produktiva,
 114. utan att arbetsgivarna fått större makt.
 115. Och –
 116. (Applåder)

 117. Genom att låtsas som om den enorma
  maktdiskrepansen mellan kapital och

 118. arbetskraft är obefintlig
 119. har den nyliberala ekonomiteorin
  huvudsakligen kommit att bli
 120. en beskyddarverksamhet för rika.
 121. Den tredje, och i särklass
  farligaste, premissen

 122. är en beteendemodell
 123. som framställer människor som
  så kallade "homo economicus".
 124. I grund och botten går den ut på
  att vi alla är fullkomligen egoistiska,
 125. rationella och strängt självmaximerande.
 126. Ni kan fråga er
 127. huruvida ni rimligen, varje gång
  livet igenom
 128. då ni ställt upp för någon
 129. bara hade maximerat er egennytta.
 130. Är det troligt att en soldat som kastar
  sig över en granat för att skydda sina
 131. medsoldater enbart gynnar sitt
  snäva egenintresse?
 132. Om du anser det vara absurt
 133. och moraliskt kontraintuitivt
 134. så stämmer det.
 135. Premissen är enligt den
 136. senaste forskningen felaktig.
 137. Det är snarare beteendemodellen
 138. som ligger till grund för den kallsinnigt
  grymma nyliberala ekonomin
 139. som är moraliskt
 140. såväl som vetenskapligt förkastlig.
 141. För om vi med hull och hår sväljer
 142. att människor i grunden är egoistiska
 143. och tar en titt på
 144. det uppenbara välståndet i världen
 145. blir den logiska följden att
 146. det per definition måste stämma
 147. att själviska handlingar från
  miljardtals människor
 148. på något magiskt vis omsätts i
  välstånd och allmännytta.
 149. Om människor enbart maximerar
  sin egennytta
 150. är således egoismen nyckeln till
  vårt gemensamma välstånd.
 151. Enligt denna ekonomilogik
 152. är girighet gott,
 153. ökad ojämlikhet effektivt,
 154. och företagens enda syfte
 155. att berika sina aktieägare
 156. eftersom allt annat skulle minska
  ekonomisk tillväxt
 157. och överlag skada ekonomin.
 158. Denna själviskhetens absoluta sanning
 159. utgör den nyliberala ekonomins
  ideologiska hörnsten;
 160. en tankegång som gett upphov till
  den ekonomiska politik
 161. som låtit mig och mina rika respektive
  hamna i 1 procent-toppen
 162. och praktiskt taget roffa åt oss alla
  tillväxtvinster de senaste 40 åren.
 163. Men –

 164. om vi istället
 165. godtar den senaste empiriska forskningen,
 166. en riktig forskning, som på korrekt vis
  beskriver människor
 167. som högst samarbetsvilliga,
 168. ömsesidiga
 169. och instinktivt moraliska varelser
 170. blir den logiska följden
 171. att det är samverkan
 172. och inte själviskhet
 173. som leder till välstånd.
 174. Det är inte heller vårt egenintresse,
 175. utan snarare vår ömsesidiga natur
 176. som utgör mänsklighetens ekonomiska
  stormakt.
 177. Essensen i den nya ekonomin

 178. är berättelsen om oss själva
  som låter oss nå vår fulla potential
 179. och till skillnad från den gamla ekonomin
 180. har denna en etisk berättelse
 181. som även har förtjänsten att vara sann.
 182. Jag framhåller att denna nya ekonomi

 183. inte har tänkts ut eller uppfunnits
  av mig personligen.
 184. Dess teorier och modeller utvecklas
  och finjusteras
 185. vid universitet runtom i världen
 186. som bygger vidare på den främsta
  och senaste forskningen inom ekonomi,
 187. komplexitetsteori, evolutionsteori,
 188. psykologi, antropologi och
  andra ämnesområden.
 189. Fastän denna nya ekonomi ännu
  inte utkommit i någon lärobok
 190. och saknar ett gemensamt
  överenskommet namn,
 191. redogör den i stora drag
 192. för att välståndet beror på följande:
 193. Marknadskapitalismen utgörs av ett
  evolutionärt system

 194. där välståndet uppstår
 195. via positiv växelverkan
 196. mellan ökade andelar innovation
  samt konsumentefterfrågan.
 197. Genom innovationsprocessen löser
  vi mänskliga problem
 198. och genom konsumentefterfrågan
  väljer marknaden ut
 199. nyttiga innovationer.
 200. Ju fler problem vi löser
  desto större välstånd får vi.
 201. Men i takt med att vårt välstånd ökar
 202. växer sig våra problem
 203. och lösningar allt mer komplexa.
 204. Denna tekniska inveckling
 205. behöver i allt större utsträckning
  social och ekonomisk samverkan
 206. för att kunna tillverka fler
  specialanpassade produkter
 207. som utmärker en modern ekonomi.
 208. Givetvis har den gamla ekonomin rätt i

 209. att konkurrens spelar en nyckelroll
  i hur marknader fungerar,
 210. men tar miste på
 211. att konkurrensen till stor del sker bland
  grupper med hög samverkansnivå:
 212. mellan företag, affärsnätverk,
 213. och länder.
 214. Alla som någonsin drivit ett
  framgångsrikt företag vet att
 215. det nästan alltid är bättre
  att skapa samarbetsteam där
 216. allas styrkor tas tillvara än att
  enbart ha med egoistiska skitstövlar.
 217. Hur kan vi lämna nyliberalismen bakom oss

 218. och bygga ett mer hållbart, framgångsrikt
 219. och jämlikt samhälle?
 220. I den nya ekonomin föreslås fem tumregler.
 221. Den första går ut på att framgångsrika
  ekonomier är trädgårdar – inte djungler.

 222. Det innebär att marknader,
 223. likt trädgårdar, behöver tyglas;
 224. marknaden är tidernas främsta
  socialteknologiska uppfinning
 225. för mänsklig problemlösning,
 226. men utan tillsyn av sociala normer
  och demokratisk styrning
 227. kommer marknaderna ofrånkomligen
  skapa fler problem än vad de kan lösa:
 228. klimatförändringar
 229. och den stora finanskrisen 2008
 230. är ett par enkla exempel.
 231. Den andra tumregeln är

 232. att inkludering skapar ekonomisk tillväxt.
 233. Den nyliberala synen
 234. om inklusionen som en lyx
 235. enbart förunnad vid tillväxt
  är skev och bakåtsträvande.
 236. Ekonomin utgörs av folket.
 237. Inklusionen av mer människor på fler sätt
 238. genererar ekonomisk tillväxt
  i marknadsekonomier.
 239. Den tredje regeln

 240. är att bolagets mål inte ska gå ut på
  att enbart gynna sina aktieägare.
 241. Samtidsekonomins största bluff går ut på
 242. den nyliberala tanken
  att det enda bolagssyftet
 243. och chefernas enda ansvarsområde
 244. handlar om att berika sig själva
  och delägarna.
 245. Den nya ekonomin kan och bör kräva
 246. att ett bolags mål
 247. ska utgå från att öka välfärden
  för samtliga aktörer:
 248. kunder, personal,
 249. samhälle såväl som delägare.
 250. Fjärde regeln:

 251. Girighet är inte gott.
 252. Snikenhet gör dig inte till kapitalist
 253. – utan en sociopat.
 254. (Skratt)

 255. (Applåder)

 256. I en ekonomi som, i samma utsträckning
  som vår, bygger på samarbete

 257. blir sociopatin lika förödande för
  affärerna som för samhället.
 258. För det femte och sista:

 259. Till skillnad från naturlagarna
 260. är ekonomins lagar valfria.
 261. Teorin om den nyliberala ekonomin
 262. har sålts in till er som en
  orubblig naturlag,
 263. medan nyliberalismens normer och
  uppdiktade berättelser i själva verket
 264. grundas på pseudovetenskap.
 265. Om vi verkligen strävar efter
  en mer jämlik,
 266. framgångsrik och hållbar ekonomi –
 267. om vi önskar oss välfungerande demokratier
 268. och civilsamhällen
 269. måste vi få en ny ekonomi.
 270. Om vi vill ha en ny ekonomi

 271. är den goda nyheten att
 272. vi bara behöver välja den.
 273. Tack.

 274. (Applåder)

 275. Moderator: Du får nog den här frågan
  ofta, Nick.

 276. Om du inte är nöjd
  med det ekonomiska systemet
 277. – varför inte skänka bort alla dina pengar
  och sälla dig till de 99 procenten?
 278. Nick Hanauer: Ja, nej. Jo.

 279. Det händer ganska ofta.
 280. "Om du bryr dig så mycket om skatter
 281. och löner - så varför inte betala mer?"
 282. Det skulle jag kunna.
 283. Problemet är att
 284. det inte gör någon större skillnad
 285. och jag har upptäckt en metod
 286. som funkar långt mycket bättre –
 287. Moderator: Okej.

 288. NH: Den går ut på att investera
  mina pengar i att skapa berättelser

 289. och lagstiftning som förmår resten av de
 290. rika att betala skatter och höja löner.
 291. (Applåder)

 292. Till exempel har

 293. minimilönen på 15 dollar
  som vi verkat för
 294. nu berört 30 miljoner löntagare.
 295. Det funkar alltså bättre.
 296. Moderator: Det låter bra.

 297. Skulle du ändra dig kan vi
  alltid hitta en bidragstagare.
 298. NH: Okej, tack.
  Moderator: Tusen tack.