Hungarian subtitles

← A kapitalizmus piszkos titka – és lehetséges új iránya

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 9 created 10/27/2019 by Zsófia Herczeg.

 1. Kapitalista vagyok,
 2. és 30 éves karrierem alatt
  a kapitalizmusban
 3. háromtucatnyi vállalatba fektettem,
 4. melyek piaci értéke
  több tízmilliárd dollár.
 5. Nemcsak a felső egy százalékba,
  hanem a felső egy ezrelékbe is bekerültem.
 6. Ma azért jöttem, hogy elmondjam
  a sikerünk titkát,
 7. ugyanis mi, gazdag kapitalisták,
  még sosem voltunk ennyire gazdagok.
 8. Szóval a kérdés: hogyan csináljuk?
 9. Hogyan tudunk minden évben
 10. egyre nagyobb szeletet
  kihasítani a tortából.
 11. Talán okosabbak vagyunk,
  mint 30 évvel ezelőtt voltunk?
 12. Többet dolgozunk, mint régebben?
 13. Magasabbak vagyunk, jobban nézünk ki?
 14. Sajnos nem.

 15. Minden egyetlen dologra vezethető vissza:
 16. a közgazdaságtanra.
 17. Van itt egy piszkos titok.
 18. Volt idő, amikor a közgazdász szakma
 19. a köz érdekét szolgálta,
 20. de a neoliberális korszakban,
 21. ma
 22. csak nagyvállalatoknak
 23. és milliárdosoknak dolgozik,
 24. és ez okoz egy kis problémát.
 25. Dönthetnénk olyan
  gazdaságpolitika mellett,
 26. amely megadóztatja a gazdagokat,
 27. szabályozza a befolyásos vállalatokat,
  emeli a dolgozók bérét.
 28. Volt már rá kísérlet.
 29. De a neoliberális közgazdászok riogattak,
 30. hogy minden ilyen intézkedés
  szörnyű hiba lenne,
 31. mert az adóemelés minden esetben
  gátolja a gazdasági növekedést,
 32. a kormányzati szabályozás minden formája
 33. hatástalan,
 34. a munkabérek emelése pedig
  munkahelyeket szüntet meg.
 35. E gondolkodás következményeként
 36. az elmúlt 30 évben, csak az USA-ban,
 37. 21 billió dollárral gazdagodott
  a felső egy százalék,
 38. miközben az alsó 50 százalék
  900 milliárd dollárral szegényebb lett.
 39. Ez a szélesedő jövedelmi egyenlőtlenség
 40. szerte a világban jellemző.
 41. Mégis, miközben a középosztálybeli
  családok a megélhetésükért küszködnek
 42. 40 éve változatlan fizetésből,
 43. a neoliberális közgazdászok továbbra is
  kitartanak amellett,
 44. hogy az egyetlen jó válasz a fájdalmas
  megszorításokra és a globalizációra
 45. a még több megszorítás és globalizáció.
 46. Mi a társadalom teendője?

 47. Számomra teljesen világos,
  hogy mit kell tennünk.
 48. Új szemléletű közgazdaságtanra
  van szükségünk.
 49. A közgazdaságtant "lehangoló
  tudománynak" minősítették,
 50. és jó okkal, mert ahogy ma tanítják,
 51. nem is tudomány,
 52. hiába a káprázatos matematika.
 53. Valójában egyre több elméleti
  és gyakorlati szakember állapítja meg,
 54. hogy a neoliberális gazdaságelmélet
  veszélyesen téves,
 55. és hogy napjaink fokozódó
  egyenlőtlenségi válsága,
 56. növekvő politikai bizonytalansága
 57. a több évtizede regnáló hibás
  gazdaságelmélet egyenes következménye.
 58. Most már tudjuk, hogy az a közgazdaságtan,
  amely engem ilyen gazdaggá tett,
 59. nemcsak hibás, hanem elmaradott is,
 60. mert kiderült,
 61. hogy nem a tőke teremti meg
  a gazdasági növekedést,
 62. hanem az emberek;
 63. nem az önérdek mozdítja elő a közjót,
 64. hanem a kölcsönösség;
 65. nem a verseny biztosítja a jólétünket,
 66. hanem az együttműködés.
 67. Most már látjuk, hogy az a közgazdaságtan,
  amely se nem igazságos, se nem inkluzív,
 68. soha nem lesz képes fenntartani a modern
  társadalom gyarapodásához szükséges
 69. magas szintű társadalmi együttműködést.
 70. Hol rontottuk el?

 71. Úgy tűnik, fájdalmasan nyilvánvalóvá vált,
 72. hogy a neoliberális gazdaságelméletet
  alátámasztó alapvető feltevések
 73. objektíve hamisak,
 74. ezért először szeretnék ma bemutatni
  néhányat e téves feltevések közül,
 75. majd elmondom, hogy a tudomány szerint
  mi a jólét valódi forrása.
 76. Az első számú neoliberális
  gazdasági feltevés,

 77. hogy a piac hatékony
  kiegyensúlyozó rendszer,
 78. tehát ha a gazdaság egyik eleme,
  például a munkabér emelkedik,
 79. akkor egy másik eleme, például
  a foglalkoztatás óhatatlanul csökken.
 80. Például, amikor városomban, Seattle-ben,
 81. 2014-ben az Államokban elsőként
  15 dolláros minimálbért vezettünk be,
 82. a neoliberálisok kifakadtak,
  féltve az értékes egyensúlyt.
 83. "Ha megemeljük a munkaerő árát –
  figyelmeztettek –,
 84. a cégek kevesebbet fognak
  vásárolni belőle.
 85. Több ezer alacsony fizetésű dolgozó
  fogja elveszíteni munkáját.
 86. Az éttermek be fognak zárni."
 87. Csakhogy
 88. nem ez történt.
 89. A munkanélküliségi ráta
  jelentősen csökkent.
 90. Az éttermek forgalma
  Seattle-ben fellendült.
 91. Miért?
 92. Mert nem létezik ilyen egyensúly.
 93. A munkabérek emelése nem megszünteti,
  hanem gyarapítja a munkahelyeket;
 94. ugyanis amikor például
 95. az étteremtulajdonosoknak hirtelen
  annyi bért kell fizetniük dolgozóiknak,
 96. hogy immár ők is megengedhetik maguknak,
  hogy étteremben étkezzenek,
 97. az éttermek forgalma nem csökken,
 98. hanem nyilvánvalóan emelkedik.
 99. (Taps)

 100. Köszönöm.

 101. A második feltevés,

 102. hogy az ár mindig megegyezik
  az adott dolog értékével,
 103. ami azt jelenti, hogy ha ön
  50 000 dollárt keres egy évben,
 104. én pedig 50 millió dollárt,
 105. akkor ennek oka, hogy én ezerszer
  több értéket állítok elő, mint ön.
 106. Hát,
 107. nem meglepő módon,
 108. ez nagyon megnyugtató feltevés,
 109. ha ön vezérigazgatóként
  évi 50 millió dollárt ad saját magának,
 110. viszont éhbért fizet a dolgozóknak.
 111. De kérem, fogadják el tőlem,
  aki tucatnyi céget vezettem már:
 112. ennek semmi értelme.
 113. Az embereket nem az értékük
  alapján fizetik meg,
 114. hanem hogy milyen erős
  a tárgyalási pozíciójuk,
 115. és ha a munkabérek részesedése
  a GDP-ben csökken,
 116. az nem azért van, mert gyengébb
  lett a termelékenységük,
 117. hanem mert a munkaadóknak
  erősebb lett a helyzete.
 118. És...
 119. (Taps)

 120. A neoliberális gazdaságelmélet
  úgy tesz, mintha nem létezne

 121. óriási hatalmi egyensúlytalanság
 122. a tőke és a munkaerő között –
 123. ezáltal a gazdagok védelmezőjévé vált.
 124. A harmadik és messze legkárosabb feltevés

 125. az a viselkedési modell,
 126. amely ún. homo economicusnak
  tekinti az embert.
 127. Ez azt jelenti, hogy teljesen önzők,
 128. teljesen racionalisták
  és folyton önmaximalizálók vagyunk.
 129. De tegyük fel a kérdést:
 130. hihető-e, hogy egész életükben
  minden egyes alkalommal,
 131. amikor jót tettek valakivel,
 132. csakis a saját hasznosságukat
  akarták maximalizálni?
 133. Hihető-e, hogy amikor egy katona gránátra
  veti magát, hogy megmentse a társait,
 134. csak az önös érdekeit nézi?
 135. Ha úgy gondolják, hogy ez agyrém,
 136. és ellentétes minden
  észszerű erkölcsi ítélettel,
 137. ez azért van, mert valóban az,
 138. és a legújabb tudományos álláspont szerint
 139. nem igaz.
 140. Mégis, ez a viselkedési modell áll
 141. a neoliberális gazdaságpolitika rideg
  és kíméletlen középpontjában,
 142. miközben erkölcsileg romboló,
 143. és tudományos szempontból hibás,
 144. mert ha fenntartások nélkül elfogadjuk,
 145. hogy az ember alapvetően önző,
 146. majd megnézzük a világban tapasztalható
 147. egyértelmű felvirágzást,
 148. akkor ebből logikusan az következik,
 149. elméletileg igaznak kell lennie,
 150. hogy milliárdnyi önző egyéni cselekedet
 151. csodálatos módon átváltozik
  jólétté és közjóvá.
 152. Ha mi, emberek pusztán önző
  haszonmaximalizálók vagyunk,
 153. akkor jólétünk az önzésből származik.
 154. E gazdasági logika alapján
 155. a kapzsiság nagyszerű,
 156. a szélesedő egyenlőtlenség hatékony,
 157. és a vállalat egyetlen célja az lehet,
 158. hogy gazdagítsa a részvényeseket,
 159. mert ha másként tenne,
  akkor lassítaná a gazdasági növekedést,
 160. és kárt okozna az egész gazdaságnak.
 161. Az önzés felmagasztalása képezi
 162. a neoliberális gazdaságpolitika
  ideológiai sarokkövét,
 163. ez a gondolkodásmód alakított ki
  olyan gazdaságpolitikát,
 164. mely lehetővé tette, hogy én és a felső
  egy százalékba tartozó többi gazdag
 165. megragadja a növekedés szinte minden
  előnyét az elmúlt negyven év során.
 166. De

 167. ha ehelyett
 168. elfogadjuk a legújabb
  empirikus eredményeket,
 169. a valódi tudományt, amely helyesen
  úgy ábrázolja az embert,
 170. mint kimagaslóan együttműködő,
 171. kölcsönösségre törekvő,
 172. ösztönösen erkölcsös teremtményt,
 173. akkor ebből logikusan következik,
 174. hogy az együttműködés,
 175. nem pedig az önzés
 176. a jólétünk eredője,
 177. és nem az önérdek,
 178. hanem inkább a ránk
  eleve jellemző kölcsönösség
 179. képezi az emberiség
  gazdasági szupererejét.
 180. Tehát az új közgazdaságtan középpontjában
  egy rólunk szóló történet áll,

 181. amely képes arra biztatni,
  hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból,
 182. és ellentétben a régi közgazdaságtannal
 183. ez a történet pozitív,
 184. és megvan az az előnye is, hogy igaz.
 185. Na mármost,

 186. szeretném hangsúlyozni,
  hogy ez az új közgazdaságtan
 187. nem valami olyasmi,
  amit személyesen én találtam ki.
 188. Elméleteit és modelljeit
  most dolgozzák ki és tökéletesítik
 189. a világ különböző egyetemein,
 190. a közgazdaságtan, a komplexitáselmélet,
  az evolúciós elmélet,
 191. a pszichológia, az antropológia
 192. és más területek
  legújabb kutatásaira építve.
 193. Bár ennek az új közgazdaságtannak
  egyelőre nincs tankönyvi megjelenítése,
 194. sem általánosan elfogadott neve,
 195. nagy vonalakban
 196. a következőképpen magyarázza
  a jólét eredetét:
 197. a piaci kapitalizmus
  olyan evolúciós rendszer,

 198. amelyben a jólét
 199. az egyre nagyobb innováció és az egyre
  nagyobb fogyasztói igény közötti
 200. pozitív visszacsatolással valósul meg.
 201. Az innováció az a folyamat, amely
  megoldást nyújt az emberek problémáira,
 202. a fogyasztói kereslet az a mechanizmus,
 203. amelyen keresztül a piac
  kiválasztja a hasznos innovációkat,
 204. és ha több problémát oldunk meg,
  nagyobb jólétben élünk.
 205. De a nagyobb jólét
 206. összetettebb problémákat
 207. és megoldásokat jelent,
 208. és ez a növekvő technikai komplexitás
 209. magasabb szintű társadalmi
  és gazdasági együttműködést kíván
 210. a modern gazdaságra jellemző
 211. rendkívül specializált
  termékek előállításához.
 212. A régi közgazdaságtannak
  természetesen igaza van abban,

 213. hogy a verseny fontos szerepet játszik
  a piacok működésében,
 214. de nem ismeri fel,
 215. hogy ez nagyrészt hatékonyan
  együttműködő csoportok közötti verseny –
 216. vállalatok, vállalathálózatok
  közötti verseny,
 217. nemzetek közötti verseny –
 218. és mindenki, aki vezetett
  valaha sikeres vállalkozást,
 219. tudja, hogy együttműködő csapatot építeni,
  mindenki tehetségét bevonva
 220. szinte mindig jobb stratégia,
  mint egy rakás önző tuskóval dolgozni.
 221. Akkor hogyan hagyjuk magunk
  mögött a neoliberalizmust,

 222. és hogyan építsünk
  fenntarthatóbb, virágzóbb
 223. és egyenlőbb társadalmat?
 224. Az új közgazdaságtan mindössze
  öt ökölszabályt javasol.
 225. Az első, hogy a sikeres gazdaság
  nem dzsungel, hanem kert;

 226. ami azt jelenti, hogy a piacot,
 227. mint a kertet gondozni kell,
 228. továbbá hogy a piac a valaha feltalált
  leghatékonyabb társadalmi technológia
 229. az emberiség problémáinak megoldására,
 230. de mivel nem korlátozzák társadalmi normák
  vagy demokratikus szabályozások,
 231. elkerülhetetlenül több problémát teremt,
  mint amennyit megold.
 232. Éghajlatváltozás
 233. és a 2008-as súlyos pénzügyi válság –
 234. csak hogy két példát említsek.
 235. A második szabály,

 236. hogy a társadalmi bevonás
  gazdasági növekedést teremt.
 237. A neoliberális nézet,
 238. hogy a társadalmi bevonás olyan fényűzés,
 239. amely csak növekedés esetén engedhető meg,
  egyaránt téves és maradi.
 240. A gazdaság alapját az emberek alkotják.
 241. A piacgazdaságban akkor valósul meg
  gazdasági növekedés,
 242. ha több embert vonunk be többféleképpen.
 243. A harmadik szabály,

 244. hogy a vállalat célja nem pusztán
  a részvényesek gazdagítása.
 245. Napjaink gazdasági életének
  legnagyobb hazugsága
 246. az a neoliberális nézet,
 247. hogy a vállalat egyetlen célja
  és a vezetők egyetlen felelőssége
 248. önmaguk és a részvényesek gazdagítása.
 249. Az új közgazdaságtannak ki kell állnia
  amellett – és erre megvan a lehetősége –,
 250. hogy a vállalat célja
 251. valamennyi érdekelt fél
  jólétének javítása,

 252. ideértve az ügyfeleket, dolgozókat,
 253. a helyi közösséget
  és a részvényeseket egyaránt.
 254. A negyedik szabály:

 255. a kapzsiság nem jó.
 256. A mohóságtól nem lesz
  az ember jó kapitalista,
 257. csak szociopata.
 258. (Nevetés)

 259. (Taps)

 260. Az együttműködéstől ilyen erősen
  függő gazdaságban

 261. a szociopátia éppolyan káros
  az üzletre, mint a társadalomra.
 262. Végül az ötödik szabály:

 263. a fizika törvényeivel ellentétben
 264. a gazdaság törvényei
  döntés útján születnek.
 265. A neoliberális gazdaságelmélet
  úgy adta el magát önöknek,
 266. mintha megváltozhatatlan
  természeti törvény lenne,
 267. pedig valójában áltudományon
  alapuló társadalmi normákra
 268. és kitalált narratívákra épül.
 269. Ha valóban egyenlőbb,
 270. virágzóbb és fenntarthatóbb
  gazdaságot akarunk,
 271. valamint jól működő demokráciát
 272. és civil társadalmat,
 273. akkor új közgazdaságtanra van szükségünk.
 274. És van egy jó hírem:

 275. ha új közgazdaságtant akarunk,
 276. nem kell mást tennünk,
  mint eldönteni, hogy akarjuk.
 277. Köszönöm.

 278. (Taps)

 279. Moderátor: Nick, bizonyára sokszor
  megkapod a kérdést:

 280. ha annyira elégedetlen vagy
  a gazdasági rendszerrel,
 281. miért nem ajándékozod el az összes pénzed,
  és csatlakozol a 99%-hoz?
 282. Nick Hanauer: Nem, vagyis igen.

 283. Sokszor megkapom. Sokszor.
 284. "Ha ennyire törődsz az adókkal,
  miért nem fizetsz többet?"
 285. Vagy "ha ennyire törődsz a bérekkel,
  miért nem fizetsz többet?"
 286. Megtehetném.
 287. A probléma az,
 288. hogy nem sokat javítana a helyzeten,
 289. és felfedeztem egy stratégiát,
 290. amely százezerszer jobban működik,
 291. Moderátor: Értem.

 292. NH: úgyhogy olyan narratívák és törvények
  létrehozására fordítom a pénzem,

 293. amelyek megkövetelik,
  hogy minden más gazdag is
 294. adózzon, és jobban
  megfizesse a dolgozókat.
 295. (Taps)

 296. És például

 297. az általunk kezdeményezett
  15 dolláros minimálbér
 298. mára 30 millió dolgozó
  helyzetén segített.
 299. Tehát ez jobb módszer.
 300. Modrátor: Nagyszerű.

 301. Ha meggondolnád magad,
  szerzünk jelentkezőket a vagyonodra.
 302. NH: Rendben. Köszönöm.
  Moderátor: Köszönöm szépen.