Return to Video

RSA Animate - Changing Education Paradigms - Ken Robinson

 • 0:15 - 0:17
  Yeryüzündeki her ülke, şu anda,
 • 0:17 - 0:19
  eğitim sistemi yeniden şekillendiriyor.
 • 0:19 - 0:21
  Bunun iki nedeni var.
 • 0:21 - 0:23
  Birinci neden ekonomik.
 • 0:23 - 0:24
  İnsanlar, çocuklarımızın 21.yy ekonomilerinde
 • 0:25 - 0:28
  yerlerini alabilmeleri için
 • 0:28 - 0:30
  onları nasıl eğitmemiz gerektiği konusunu düşünüyor.
 • 0:30 - 0:31
  Peki, nasıl yaparız bunu?
 • 0:32 - 0:34
  Ekonominin gelecek hafta sonunda
 • 0:34 - 0:35
  ne halde olacağını
 • 0:35 - 0:36
  tahmin edemeyeceğimize göre,
 • 0:37 - 0:40
  ki son zamanlardaki çalkantı da bunu gösteriyor.
 • 0:40 - 0:42
  Nasıl yaparız bunu?
 • 0:42 - 0:44
  İkinci neden ise kültürel.
 • 0:44 - 0:46
  Yeryüzündeki her ülke
 • 0:46 - 0:49
  çocuklarımızı kültürel kimliklerinin farkında olarak
 • 0:49 - 0:50
  nasıl eğitecebileceğimizi bulmaya çalışıyor.
 • 0:50 - 0:51
  Böylece
 • 0:51 - 0:54
  toplumlarımızın kültürel genlerini sürdürürken
 • 0:54 - 0:57
  bir yandan da küreselleşme sürecinin
  bir parçası olabiliriz.
 • 0:57 - 1:00
  Nasıl çıkacağız bu işin içinden?
 • 1:00 - 1:03
  Sorun şu ki onlar
  geçmişte yaptıklarının aynısını yaparak
 • 1:03 - 1:05
  geleceği karşılamaya çalışıyorlar.
 • 1:05 - 1:08
  Bu uğurda milyonlarca çocuğu yabancılaştırıyorlar,
 • 1:08 - 1:10
  çocuklar okula gitmek için herhangi bir amaç görmüyorlar.
 • 1:10 - 1:12
  Bizim okula gittiğimi zamanlarda
 • 1:12 - 1:14
  orada bir hikaye sayesinde tutulabilirdik:
 • 1:14 - 1:16
  Eğer çok çalışırsan, elinden geleni yaparsan
 • 1:16 - 1:17
  ve üniversiteden mezun olursan
 • 1:17 - 1:18
  bir iş sahibi olursun.
 • 1:18 - 1:20
  Bizim çocuklarımız bu hikayeye inanmıyor.
 • 1:20 - 1:21
  Ve inanmamakta haklılar bu arada.
 • 1:21 - 1:23
  Üniversite mezunu olmanız,
  olmamanızdan daha iyi
 • 1:23 - 1:25
  ama bu artık bir garanti değil.
 • 1:25 - 1:29
  Hele ki bu uğurda, kendinize dair önemli olduğunu
 • 1:29 - 1:31
  düşündüğünüz şeylerden kopuyorsanız.
 • 1:31 - 1:33
  Kimileri, standartlarımızı yükseltmemiz
  gerektiğini söylüyor.
 • 1:33 - 1:34
  Sanki bir ilerleme sağlayacakmış gibi.
 • 1:34 - 1:37
  Öyle mi gerçekten? Evet yükseltmeliyiz.
 • 1:38 - 1:39
  Neden düşüresiniz ki?
 • 1:39 - 1:42
  İlgimi çekecek denli beni ikna edecek
 • 1:42 - 1:43
  bir savla karşılaşmadım.
 • 1:43 - 1:46
  Peki standartlarımızı yükseltmeli miyiz?
  Elbette yükseltmeliyiz.
 • 1:46 - 1:47
  Sorun şu ki
 • 1:47 - 1:49
  halihazırdaki eğitim sistemi
 • 1:49 - 1:53
  başka bir yüzyıl için tasarlandı ve düşünüldü
 • 1:53 - 1:55
  ve yapılandırıldı.
 • 1:55 - 1:57
  Bu eğitim sistemi,
 • 1:57 - 2:01
  Aydınlanma döneminin düşünsel kültüründe
 • 2:02 - 2:04
  ve Sanayi Devriminin ekonomik koşullarında
 • 2:04 - 2:06
  tasarlandı.
 • 2:06 - 2:08
  19. YY'ın ortasına kadar
 • 2:08 - 2:10
  herhangi bir kamu eğitim sistemi yoktu.
 • 2:10 - 2:11
  Hiç yoktu denemez.
 • 2:11 - 2:13
  Cizvitlerden eğitim alabiliyordunuz tabi
 • 2:13 - 2:14
  eğer paranız varsa.
 • 2:14 - 2:18
  Ama kamu eğitiminin masrafları vergilerden karşılandı.
 • 2:18 - 2:19
  herkes için zorunluydu
 • 2:19 - 2:20
  ve hizmet verilirken ücretsizdi.
 • 2:20 - 2:22
  Bu devrim yaratan bir fikirdi.
 • 2:22 - 2:25
  Ve bir çok insan buna karşı çıktı.
 • 2:25 - 2:25
  Onlar,
 • 2:25 - 2:29
  sokak çocuklarının ve işçi sınıfı çocuklarının
 • 2:29 - 2:30
  kamu eğitiminden faydalanmasının
 • 2:30 - 2:31
  mümkün olmadığını söylediler.
 • 2:31 - 2:33
  O çocuklar okuma ve yazmayı öğrenmeye
  muktedir değiller.
 • 2:33 - 2:35
  Neden zamanımızı buna harcıyoruz?
 • 2:35 - 2:36
  Zaten bunlar,
 • 2:36 - 2:38
  sosyal yapı ve kapasiteye dair
 • 2:38 - 2:40
  bir dizi varsayımın tamamına dahil.
 • 2:41 - 2:43
  Bu, zamanın ekonomik zorunluluğu yüzünden yürüdü.
 • 2:44 - 2:45
  Ama bunun içine doğru ilerlemek
 • 2:46 - 2:50
  zihnin düşünsel bir modeliydi.
 • 2:50 - 2:51
  Bu model
 • 2:51 - 2:53
  Aydınlanma döneminin bilgiye dair görüşüydü.
 • 2:53 - 2:55
  Bu gerçek bilgi
 • 2:55 - 2:57
  bir çeşit tümdengelimli akıl yürütmenin gücüne
 • 2:57 - 2:59
  ve klasiklerin özgün bilgisine bağlıydı
 • 2:59 - 3:03
  ki biz bunu akademik beceri olarak düşünüyoruz.
 • 3:03 - 3:06
  Ve bu kamu eğitiminin gen havuzunun dibindedir.
 • 3:06 - 3:07
  İki tür insan vardır.
 • 3:07 - 3:09
  Akademik ve akademik olmayan.
 • 3:09 - 3:11
  Zeki insanlar ve zeki olmayanlar.
 • 3:11 - 3:12
  Ve bunun sonucunda
 • 3:12 - 3:15
  bir çok parlak zekalı insan
  öyle olmadıklarını düşünüyorlar.
 • 3:15 - 3:17
  Çünkü onlar belirli bir akıl görüşüne
 • 3:17 - 3:19
  göre değerlendiriliyorlar.
 • 3:20 - 3:21
  Böylece iki dayanak noktamız oluyor
 • 3:21 - 3:23
  Ekonomik ve düşünsel.
 • 3:23 - 3:25
  Ve bana göre bu model
 • 3:25 - 3:28
  bir çok insanın yaşamında
 • 3:28 - 3:30
  bir karmaşaya sebep oluyor.
 • 3:30 - 3:31
  Bu bazıları için harika.
 • 3:31 - 3:31
  Bundan fevkalade yararlanan
 • 3:31 - 3:33
  insanlar var.
 • 3:33 - 3:35
  Ama çoğu insan bundan yararlanamıyor.
 • 3:36 - 3:37
  Aksine bunun sıkıntısını yaşıyorlar.
 • 3:38 - 3:39
  Bu modern bir salgın.
 • 3:39 - 3:41
  Ve sanki bu yanlış yerleştirilmiş.
 • 3:41 - 3:42
  Ve sanki bu kurgusal.
 • 3:42 - 3:46
  Bu DEHB vebası.
  (Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu)
 • 3:46 - 3:51
  Bu Amerika'daki DEHB örneklerinin bir haritası.
 • 3:51 - 3:53
  Ya da DEHB için yazılan reçetelerin.
 • 3:54 - 3:55
  Beni yanlış anlamayın.
 • 3:55 - 3:58
  Ben Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu
  diye bir şeyin olmadığını
 • 3:58 - 4:00
  söylemiyorum.
 • 4:00 - 4:02
  Böyle bir şeyin olup olmadığını
  söyleyecek yeterlilikte değilim.
 • 4:02 - 4:04
  Psikologların ve çocuk doktorlarının
 • 4:04 - 4:05
  büyük bir çoğunluğunun
 • 4:05 - 4:07
  böyle bir şeyin var olduğunu
  düşündüklerini biliyorum.
 • 4:07 - 4:10
  Ama bu hala bir tartışma konusu.
 • 4:11 - 4:13
  Bu konuda tek bildiğim gerçek
 • 4:13 - 4:15
  bunun bir salgın olmadığı.
 • 4:15 - 4:18
  Bu çocuklara düzenli olarak ilaç veriliyor
 • 4:18 - 4:21
  bademciklerimizi aldırmışız gibi.
 • 4:21 - 4:23
  Ve aynı garip temele dayanarak
 • 4:23 - 4:26
  ve aynı sebeple, tıbbi moda.
 • 4:26 - 4:28
  Çocuklarımız
 • 4:28 - 4:30
  Yeryüzü tarihinde, uyaranların en yoğun olduğu
 • 4:30 - 4:33
  bir dönemde yaşıyorlar.
 • 4:33 - 4:36
  Çocuklarımız bilgi tarafından kuşatılmış
 • 4:36 - 4:39
  ve bilgi onların dikkatini çekmek için
  her türlü ortamdan geliyor.
 • 4:39 - 4:40
  Bilgisayarlardan,
 • 4:40 - 4:41
  iPhone'lardan,
 • 4:41 - 4:43
  reklam panolarından
 • 4:43 - 4:44
  yüzlerce televizyon kanalından.
 • 4:45 - 4:46
  Ve biz onları dikkatlerini vermiyorlar diye
 • 4:46 - 4:48
  cezalandırıyoruz.
 • 4:48 - 4:50
  Neye?
 • 4:50 - 4:51
  Çoğu zaman, okuldaki
 • 4:51 - 4:54
  sıkıcı şeylere.
 • 4:54 - 4:56
  Standartlaşmış testlerin artışına koşut olarak
 • 4:57 - 4:58
  DEHB oranının yükselmesi
 • 4:58 - 5:01
  Bana tamamıyla rastlantıymış gibi gelmiyor.
 • 5:01 - 5:03
  Şimdi bu çocuklara
 • 5:03 - 5:05
  odaklanmalarını sağlamak ve sakinleştirmek için
 • 5:05 - 5:07
  Ritilin ve Adderall veriliyor
 • 5:07 - 5:10
  ve bu tür şeylerin tümü
  çoğunlukla çok tehlikeli ilaçlar.
 • 5:10 - 5:13
  Ama buna göre, Dikkat Eksikliği Sorunu
 • 5:13 - 5:16
  ülkenin doğusuna gittikçe artıyor.
 • 5:16 - 5:22
  İnsanlar Oklahama'da dikkatlerini kaybetmeye başladılar.
 • 5:24 - 5:27
  Arkansas'ta doğru bir şekilde düşünemez oldular,
 • 5:27 - 5:29
  ve Washington'a vardıklarında
 • 5:29 - 5:31
  akıllarını tamamen yitirdiler.
 • 5:31 - 5:35
  Bunun birbirinden ayrı sebepleri olduğuna inanıyorum.
 • 5:36 - 5:38
  Bu kurgusal bir salgın.
 • 5:38 - 5:41
  Sanatı düşündüğünüzde
 • 5:41 - 5:43
 • 5:43 - 5:45
 • 5:45 - 5:45
 • 5:45 - 5:46
 • 5:46 - 5:47
 • 5:47 - 5:50
 • 5:50 - 5:51
 • 5:52 - 5:54
 • 5:54 - 5:59
 • 5:59 - 6:00
 • 6:00 - 6:03
 • 6:03 - 6:05
 • 6:05 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:12
 • 6:12 - 6:16
 • 6:16 - 6:19
 • 6:19 - 6:22
 • 6:22 - 6:24
 • 6:24 - 6:26
 • 6:26 - 6:28
 • 6:28 - 6:29
 • 6:29 - 6:30
 • 6:30 - 6:32
 • 6:32 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:41
 • 6:41 - 6:43
 • 6:43 - 6:45
 • 6:45 - 6:46
 • 6:46 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:50
 • 6:51 - 6:53
 • 6:53 - 6:56
 • 6:57 - 7:00
 • 7:00 - 7:01
 • 7:01 - 7:03
 • 7:03 - 7:06
 • 7:06 - 7:07
 • 7:07 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:12 - 7:14
 • 7:14 - 7:16
 • 7:16 - 7:18
 • 7:18 - 7:21
 • 7:21 - 7:22
 • 7:22 - 7:24
 • 7:24 - 7:26
 • 7:26 - 7:29
 • 7:29 - 7:29
 • 7:29 - 7:31
 • 7:31 - 7:33
 • 7:33 - 7:35
 • 7:35 - 7:38
 • 7:38 - 7:40
 • 7:40 - 7:42
 • 7:42 - 7:44
 • 7:44 - 7:46
 • 7:46 - 7:49
 • 7:49 - 7:51
 • 7:51 - 7:53
 • 7:53 - 7:54
 • 7:54 - 7:56
 • 7:57 - 8:02
 • 8:02 - 8:03
 • 8:03 - 8:06
 • 8:06 - 8:08
 • 8:08 - 8:12
 • 8:12 - 8:17
 • 8:17 - 8:19
 • 8:20 - 8:21
 • 8:21 - 8:22
 • 8:22 - 8:24
 • 8:24 - 8:27
 • 8:28 - 8:29
 • 8:29 - 8:31
 • 8:32 - 8:34
 • 8:34 - 8:36
 • 8:36 - 8:38
 • 8:38 - 8:39
 • 8:39 - 8:42
 • 8:42 - 8:44
 • 8:44 - 8:46
 • 8:46 - 8:49
 • 8:49 - 8:50
 • 8:50 - 8:53
 • 8:53 - 8:56
 • 8:56 - 8:57
 • 8:57 - 8:59
 • 8:59 - 9:03
 • 9:03 - 9:06
 • 9:06 - 9:08
 • 9:08 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:13
 • 9:14 - 9:16
 • 9:16 - 9:17
 • 9:17 - 9:18
 • 9:18 - 9:20
 • 9:20 - 9:21
 • 9:21 - 9:25
 • 9:25 - 9:27
 • 9:28 - 9:29
 • 9:29 - 9:32
 • 9:32 - 9:35
 • 9:35 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:43 - 9:46
 • 9:47 - 9:48
 • 9:48 - 9:50
 • 9:50 - 9:51
 • 9:51 - 9:53
 • 9:54 - 9:57
 • 9:57 - 9:58
 • 9:58 - 9:59
 • 10:00 - 10:01
 • 10:01 - 10:03
 • 10:03 - 10:04
 • 10:04 - 10:06
 • 10:06 - 10:08
 • 10:08 - 10:09
 • 10:09 - 10:10
 • 10:11 - 10:12
 • 10:12 - 10:14
 • 10:14 - 10:16
 • 10:16 - 10:17
 • 10:17 - 10:18
 • 10:18 - 10:20
 • 10:21 - 10:23
 • 10:23 - 10:25
 • 10:26 - 10:30
 • 10:30 - 10:32
 • 10:32 - 10:35
 • 10:35 - 10:37
 • 10:37 - 10:39
 • 10:39 - 10:40
 • 10:40 - 10:42
 • 10:42 - 10:44
 • 10:44 - 10:46
 • 10:46 - 10:48
 • 10:48 - 10:50
 • 10:51 - 10:53
 • 10:53 - 10:54
 • 10:54 - 10:57
 • 10:57 - 11:00
 • 11:00 - 11:01
 • 11:01 - 11:04
 • 11:04 - 11:05
 • 11:05 - 11:09
Title:
RSA Animate - Changing Education Paradigms - Ken Robinson
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:41

Turkish subtitles

Incomplete

Revisions