Return to Video

RSA Animate - Changing Education Paradigms

 • 0:02 - 0:09
  RSAnimate uvádza
 • 0:10 - 0:14
  Sir Ken Robinson
  Zmena paradigmy vzdelávania
 • 0:15 - 0:19
  Všetky krajiny na svete v súčasnosti
  reformujú svoje školstvo a vzdelávanie.
 • 0:19 - 0:21
  Majú na to dva dôvody.
 • 0:21 - 0:23
  Prvý z nich je ekonomický.
 • 0:23 - 0:27
  Snažíme sa prísť na to,
  ako vzdelávať naše deti,
 • 0:27 - 0:30
  aby sa dokázali zaradiť
  do ekonomiky 21. storočia.
 • 0:30 - 0:33
  Ako to však spravíme,
  keď ani netušíme,
 • 0:33 - 0:37
  ako bude vyzerať ekonomika
  na konci tohto týždňa?
 • 0:37 - 0:40
  Výborne to napríklad
  ukázala nedávna kríza.
 • 0:40 - 0:42
  Ako to teda spraviť?
 • 0:42 - 0:44
  A druhý dôvod je kultúrny.
 • 0:44 - 0:46
  Každá krajina na svete
  sa snaží prísť na to,
 • 0:46 - 0:50
  ako vzdelávať deti, aby mali aj
  kultúrne povedomie a identitu,
 • 0:50 - 0:54
  aby sme deťom odovzdali
  kultúrne dedičstvo našich komunít
 • 0:54 - 0:58
  a zároveň sa dokázali uplatniť vo svete,
  ktorý je stále viac globalizovaný.
 • 0:58 - 1:00
  Ako dokážeme tieto snahy skĺbiť?
 • 1:00 - 1:04
  Problémom je, že sa snažíme
  pripraviť ich na budúcnosť tým,
 • 1:04 - 1:06
  čo sme robili v minulosti
 • 1:06 - 1:08
  a týmto spôsobom si
  odcudzujeme milióny detí,
 • 1:08 - 1:11
  ktoré nevidia zmysel
  v chodení do školy.
 • 1:11 - 1:14
  Keď som ja ešte chodieval do školy,
  motivovali nás tvrdením,
 • 1:14 - 1:17
  že keď sa budeme usilovať,
  dostaneme na konci štúdia titul
 • 1:17 - 1:18
  a vďaka nemu dobrú prácu.
 • 1:18 - 1:20
  Naše deti tomu už neveria.
 • 1:20 - 1:22
  A robia správne.
 • 1:22 - 1:24
  A aj keď je lepšie,
  keď človek titul má,
 • 1:24 - 1:25
  prácu mu to negarantuje.
 • 1:25 - 1:29
  A neveria tomu hlavne preto,
  že škola potláča skoro všetky aktivity,
 • 1:29 - 1:31
  ktoré človeku dávajú
  zmysel a zaujímajú ho.
 • 1:31 - 1:34
  Niektorí ľudia vravia, že by
  sme mali zvyšovať štandardy.
 • 1:34 - 1:37
  Určite áno, mali by sme.
 • 1:37 - 1:39
  Prečo by sme ich znižovali?
 • 1:39 - 1:44
  Nestretol som sa so žiadnym
  argumentom pre ich zníženie.
 • 1:44 - 1:46
  Samozrejme, že by
  sme ich mali zvyšovať.
 • 1:46 - 1:49
  Problémom je, že súčasný
  systém vzdelávania
 • 1:49 - 1:55
  navrhli a vytvorili pre inú dobu.
 • 1:55 - 2:02
  Vznikol v intelektuálnej
  kultúre osvietenstva
 • 2:02 - 2:06
  a v ekonomických podmienkach
  priemyselnej revolúcie.
 • 2:06 - 2:08
  Pred prvou polovicou 19. storočia
 • 2:08 - 2:10
  neexistovali systémy
  verejného vzdelávania.
 • 2:10 - 2:13
  Je pravda, že ste sa mohli
  vzdelávať u Jezuitov,
 • 2:13 - 2:15
  ak ste na to mali peniaze.
 • 2:15 - 2:17
  Ale verejné školstvo platené z daní,
 • 2:17 - 2:21
  povinné pre všetkých a zadarmo
  v čase, keď sa daný človek vzdeláva
 • 2:21 - 2:23
  - to bola revolučná myšlienka.
 • 2:23 - 2:25
  A mnohí ľudia voči nej protestovali.
 • 2:25 - 2:28
  Vraveli, že nie je možné,
  aby deti ulice
 • 2:28 - 2:31
  a pracujúce deti mohli mať
  nejaký úžitok z verejného školstva.
 • 2:31 - 2:33
  Že nie sú schopné
  naučiť sa čítať a písať
 • 2:33 - 2:35
  a prečo by sme nimi
  mali strácať čas?
 • 2:35 - 2:39
  Do tohto modelu sa zabudovali
  celé kopy predpokladov
 • 2:39 - 2:41
  o usporiadaní spoločnosti
  a o schopnostiach detí.
 • 2:41 - 2:44
  Tento systém vznikol na základe
  ekonomických požiadaviek doby
 • 2:44 - 2:50
  a jeho základom sa stal
  intelektuálny model ľudskej mysle,
 • 2:50 - 2:53
  a týmto spôsobom sa v tom čase
  vnímala inteligencia.
 • 2:53 - 2:57
  Inteligencia pozostávala
  zo schopnosti dedukcie a uvažovania
 • 2:57 - 2:59
  a zo znalostí klasických diel.
 • 2:59 - 3:03
  Dnes to poznáme pod pojmom
  akademické predpoklady.
 • 3:03 - 3:06
  A školský systém má v svojich koreňoch
  zakotvený predpoklad,
 • 3:06 - 3:07
  že existujú dva druhy ľudí.
 • 3:07 - 3:09
  Akademické a neakademické typy.
 • 3:09 - 3:11
  Múdri ľudia a hlúpi ľudia.
 • 3:11 - 3:15
  Dôsledkom toho je, že mnohí
  skvelí ľudia si o sebe myslia,
 • 3:15 - 3:20
  že sú hlúpi, pretože ich porovnávali
  práve s touto predstavou o ľudskej mysli.
 • 3:20 - 3:23
  Školstvo teda stojí na dvoch pilieroch -
  ekonomickom a intelektuálnom.
 • 3:23 - 3:27
  Podľa mňa však tento
  model spôsobil chaos
 • 3:27 - 3:30
  v životoch mnohých ľudí.
 • 3:30 - 3:31
  Niektorým to vyhovovalo.
 • 3:31 - 3:34
  Niektorí ľudia v takom
  vzdelávaní získali mnoho.
 • 3:34 - 3:35
  Ale väčšina ľudí vôbec nie.
 • 3:35 - 3:38
  Namiesto toho trpia týmto neduhom.
 • 3:38 - 3:40
  Toto je moderná
  detská epidémia,
 • 3:40 - 3:42
  ktorá je taká nepochopená
  ako je fiktívna.
 • 3:42 - 3:47
  Nazýva sa ADHD.
  (Porucha pozornosti a hyperreaktivita)
 • 3:47 - 3:50
  Toto je mapa USA,
  ktorá znázorňuje
 • 3:50 - 3:54
  množstvo predpisov
  na lieky proti ADHD.
 • 3:54 - 3:56
  Nechcem tým vôbec povedať,
 • 3:56 - 3:59
  že ADHD neexistuje.
 • 3:59 - 4:02
  Nie som kvalifikovaný,
  aby som sa k existencii ADHD vyjadroval.
 • 4:02 - 4:05
  Viem, že väčšina psychológov a pediatrov
 • 4:05 - 4:07
  si myslí, že ADHD existuje,
 • 4:07 - 4:10
  ale stále sa o tom ešte diskutuje.
 • 4:10 - 4:15
  Naisto však viem,
  že sa nejedná o epidémiu.
 • 4:15 - 4:19
  Týmto deťom dávame lieky tak rutinne,
 • 4:19 - 4:23
  ako sme im kedysi vyberali mandle,
  len na základe toho,
 • 4:23 - 4:27
  že to je dnes v móde.
 • 4:27 - 4:31
  Pritom naše deti žijú
  v najviac stimulujúcej dobe
 • 4:31 - 4:33
  v histórii zeme.
 • 4:33 - 4:36
  Zo všetkých strán sú obkľúčené
  informáciami a snahou
 • 4:36 - 4:39
  upútať ich pozornosť.
 • 4:39 - 4:43
  Počítače, mobily, reklamy,
 • 4:43 - 4:46
  stovky televíznych programov,
  a my tie deti trestáme,
 • 4:46 - 4:48
  že sa nedokážu sústrediť.
 • 4:48 - 4:50
  A na čo sa majú sústrediť?
 • 4:50 - 4:54
  Predovšetkým na nudné hodiny v škole.
 • 4:54 - 4:57
  Myslím, že to nie je náhodou,
 • 4:57 - 4:59
  že výskyt ADHD stúpol
  súbežne s nárastom
 • 4:59 - 5:01
  štandardizovaného testovania.
 • 5:01 - 5:04
  Deťom predpisujú Ritalin a Adderall
 • 5:04 - 5:07
  a ďalšie, často dosť silné lieky,
 • 5:07 - 5:10
  aby sa dokázali sústrediť a upokojiť sa.
 • 5:10 - 5:14
  Ale podľa tejto mapy výskyt ADHD stúpa
 • 5:14 - 5:16
  v smere zo západu na východ USA.
 • 5:16 - 5:20
  Ľudia začnú strácať záujem v Oklahome,
 • 5:25 - 5:28
  V Arkansase už nedokážu poriadne myslieť
 • 5:28 - 5:29
  a vo Washingtone
 • 5:29 - 5:32
  sú už úplne mimo.
 • 5:32 - 5:36
  A myslím, že pre to
  existujú aj ďalšie dôvody.
 • 5:36 - 5:39
  Je to fiktívna epidémia.
 • 5:39 - 5:43
  Ak sa na tým zamyslíme,
  umenie, avšak nielen umenie,
 • 5:43 - 5:47
  ale platí to aj pre predmety ako
  matematika a prírodné vedy,
 • 5:47 - 5:51
  ale hlavne umenie je obeťou
  tejto školskej mentality.
 • 5:51 - 5:53
  Hlavne umenie.
 • 5:53 - 5:59
  Umenie oslovuje človeka
  a vyvoláva estetický zážitok.
 • 5:59 - 6:01
  To je taký, kedy vaše zmysly
 • 6:01 - 6:04
  vnímajú na maximum,
 • 6:04 - 6:06
  a vy sa ponoríte
  do prítomného momentu,
 • 6:06 - 6:08
  rezonujete s tým,
  čo sa deje okolo vás,
 • 6:08 - 6:12
  plne zažívate, naplno žijete.
 • 6:12 - 6:16
  Anestetikum vytvára
  presný opak, tlmí zmysly
 • 6:16 - 6:19
  a umŕtvuje vnímanie,
  čo sa deje okolo vás.
 • 6:19 - 6:22
  Mnohé z liekov na ADHD
  tlmia nervovú činnosť.
 • 6:22 - 6:26
  Deti prechádzajú naším
  vzdelávaním pomocou anestetík.
 • 6:26 - 6:28
  Podľa mňa by sme mali
  robiť presný opak.
 • 6:28 - 6:29
  Nemali by sme ich uspávať,
 • 6:29 - 6:32
  mali by sme ich prebúdzať,
  aby rozvíjali to, čo majú v sebe.
 • 6:32 - 6:34
  Ale tento model je, aký je.
 • 6:34 - 6:41
  Súčasné školstvo je založené
  na potrebách priemyslu
 • 6:41 - 6:44
  a bolo stvorené na jeho obraz.
 • 6:44 - 6:45
  Uvediem pár príkladov.
 • 6:45 - 6:49
  Školy stále pripomínajú
  priemyselnú výrobu.
 • 6:49 - 6:54
  Zvončeky, rozličné oddelenia,
  špecializácia na rôzne predmety.
 • 6:54 - 6:57
  Deti vzdelávame podľa ročníkov.
 • 6:57 - 7:00
  Prechádzajú školou len s deťmi
  rovnakého veku.
 • 7:00 - 7:02
  Prečo to tak robíme?
 • 7:02 - 7:05
  Prečo predpokladáme,
  že to najdôležitejšie,
 • 7:05 - 7:08
  čo deti majú spoločné,
  je ich vek?
 • 7:08 - 7:10
  Vyzerá to tak,
  že najdôležitejší
 • 7:10 - 7:12
  je dátum ich výroby.
 • 7:12 - 7:14
  Ja však poznám deti,
  ktoré sú šikovnejšie
 • 7:14 - 7:16
  ako ich rovesníci v určitej oblasti
 • 7:16 - 7:19
  alebo v rôznych častiach dňa,
 • 7:19 - 7:21
  alebo v malých skupinách,
  alebo vo veľkých skupinách,
 • 7:21 - 7:22
  alebo niekedy samostatne.
 • 7:22 - 7:24
  Ak chcete pokrokový
  vzdelávací systém,
 • 7:24 - 7:26
  nemôžete ho založiť
  na pásovej výrobe.
 • 7:26 - 7:29
  Náš systém sa však
  snaží o uniformitu,
 • 7:29 - 7:33
  presadzuje stále viac štandardných
  testov a štandardných osnov,
 • 7:33 - 7:36
  chce stále viac štandardizovať.
 • 7:36 - 7:38
  Myslím si, že potrebujeme vykročiť
  presne opačným smerom.
 • 7:38 - 7:40
  Presne to myslím
  zmenou paradigmy.
 • 7:40 - 7:44
  Prednedávnom sa uskutočnila
  štúdia divergentného myslenia.
 • 7:44 - 7:46
  Zverejnili ju pred pár rokmi.
 • 7:46 - 7:49
  Divergentné myslenie nie je
  to isté ako kreativita.
 • 7:49 - 7:52
  Kreativita znamená,
  že prichádzate na nové
 • 7:52 - 7:55
  originálne myšlienky,
  ktoré majú hodnotu.
 • 7:55 - 7:58
  Divergentné myslenie
  nie je kreativitou,
 • 7:58 - 8:02
  ale je to nevyhnutný
  predpoklad pre kreativitu.
 • 8:02 - 8:06
  Je to schopnosť vidieť viacero
  možných odpovedí na otázku,
 • 8:06 - 8:08
  viacero možných
  interpretácii otázky.
 • 8:08 - 8:12
  Dalo by sa to tiež nazvať
  laterálnym alebo paralelným myslením,
 • 8:12 - 8:17
  nemyslieť len lineárne
  alebo konvergentne.
 • 8:17 - 8:20
  Vidieť viacero možných
  odpovedí, nie len jednu.
 • 8:20 - 8:22
  Máme na to tiež rôzne testy.
 • 8:22 - 8:24
  Jedným z nich je
  napríklad táto úloha:
 • 8:24 - 8:28
  Na čo všetko sa dá použiť
  spinka na papier?
 • 8:28 - 8:29
  Jedna bežná otázka.
 • 8:29 - 8:32
  Niektorí ľudia vymyslia 10-15 vecí.
 • 8:32 - 8:35
  Niektorí môžu vymyslieť 200.
 • 8:35 - 8:37
  A to napríklad tak,
  že si povedia:
 • 8:37 - 8:39
  Mohla by spinka mať 30 metrov
  a byť vyrobená z gumy?
 • 8:39 - 8:42
  Nemusí to predsa byť len taká
  spinka, ako ju bežne poznáme?
 • 8:42 - 8:46
  Vedci teda túto schopnosť testovali
  na 1500 dobrovoľníkoch,
 • 8:46 - 8:49
  svoj pokus popísali v knihe
  "Bod zlomu a po ňom",
 • 8:49 - 8:52
  a ak ste podľa protokolu získali
  určitý počet bodov,
 • 8:52 - 8:56
  boli by ste boli géniom
  divergentného myslenia.
 • 8:56 - 9:02
  Hádajte, koľko percent z 1500 ľudí
 • 9:02 - 9:06
  by boli géniami
  divergentného myslenia.
 • 9:06 - 9:08
  Ešte vám o nich
  prezradím jednu vec.
 • 9:08 - 9:10
  Boli to škôlkari.
 • 9:10 - 9:12
  Tak čo si myslíte?
 • 9:12 - 9:15
  Koľko percent géniov?
 • 9:15 - 9:15
  80?
 • 9:17 - 9:18
  98%!
 • 9:18 - 9:22
  Jednalo sa o prospektívnu štúdiu,
 • 9:22 - 9:25
  takže rovnaké deti otestovali
  o 5 rokov neskôr
 • 9:25 - 9:27
  vo veku 8-10 rokov.
 • 9:27 - 9:28
  Čo myslíte?
  50%?
 • 9:28 - 9:30
  32%.
 • 9:30 - 9:33
  O 5 rokov neskôr testovali znova
 • 9:33 - 9:36
  vo veku 13-15 rokov (10%).
 • 9:36 - 9:39
  Je tu vidieť istý trend, však?
 • 9:39 - 9:43
  A to je zaujímavé,
 • 9:43 - 9:45
  pretože by ste možno čakali,
 • 9:45 - 9:47
  že to bude naopak.
 • 9:47 - 9:49
  Začínate ako začiatočník
 • 9:49 - 9:50
  a zlepšujete sa časom.
 • 9:50 - 9:54
  Toto však poukazuje na dve veci:
  1. Všetci máme túto schopnosť.
 • 9:54 - 9:57
  2. Časom ju strácame.
 • 9:57 - 10:01
  Týmto deťom sa za tie roky
  stali mnohé veci, kým dospeli.
 • 10:01 - 10:06
  Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré
  sa im stali bolo, že sa stali vzdelanými.
 • 10:06 - 10:10
  Strávili 10 rokov v škole, kde im vraveli,
  že je len jedna správna odpoveď,
 • 10:10 - 10:13
  že je vzadu v knižke
  a že sa nemajú dívať.
 • 10:13 - 10:16
  A že nemajú opisovať,
  lebo to je podvádzanie.
 • 10:16 - 10:19
  Mimo školy sa to
  volá spolupráca,
 • 10:19 - 10:21
  ale v školách nie.
 • 10:21 - 10:23
  A to nie je tak preto,
  že to tak chcú učitelia.
 • 10:23 - 10:26
  Je to tak, pretože
  máme taký systém.
 • 10:26 - 10:30
  Je to v ňom hlboko
  zakorenené.
 • 10:30 - 10:33
  Musíme o ľudských schopnostiach
  začať rozmýšľať inak.
 • 10:33 - 10:36
  Musíme opustiť starý koncept
  delenia schopností
 • 10:36 - 10:41
  na akademické, neakademické,
  abstraktné, teoretické, odborné,
 • 10:41 - 10:44
  a uvedomiť si, že je
  to celé len mýtus.
 • 10:44 - 10:48
  Musíme si tiež všimnúť,
  že najlepšie sa nám učí v skupinách
 • 10:48 - 10:51
  a že spolupráca
  je základom vzdelávania.
 • 10:51 - 10:54
  Ak ľudí rozdelíme
  a posudzujeme oddelene,
 • 10:54 - 11:00
  vytvárame prekážku medzi nimi
  a ich prirodzeným vzdelávacím prostredím.
 • 11:00 - 11:04
  A je tiež zásadné, aby sme vnímali
  a menili kultúru našich inštitúcií,
 • 11:04 - 11:08
  ich zaužívané zvyky
  a prostredie, ktoré vytvárajú.
 • 11:24 - 11:28
  Slovenské titulky: Peter Ščigulinský
 • 11:28 - 11:33
  www.slobodaucenia.sk
  www.svobodauceni.cz
Title:
RSA Animate - Changing Education Paradigms
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:41

Slovak subtitles

Revisions