Return to Video

RSA Animate - Veranderende onderwijsparadigma's

 • 0:16 - 0:19
  Elk land op Aarde is op dit moment
 • 0:19 - 0:21
  het publiek onderwijs aan het hervormen.
 • 0:21 - 0:23
  Er zijn twee redenen voor.
 • 0:23 - 0:27
  De eerste is economisch.
 • 0:27 - 0:29
  Mensen zijn op zoek naar manieren
 • 0:29 - 0:30
  om onze kinderen op te leiden
 • 0:30 - 0:34
  voor de economieën van de 21e eeuw.
 • 0:34 - 0:36
  Hoe doen we dat?
 • 0:36 - 0:40
  We kunnen niet anticiperen
 • 0:40 - 0:42
  hoe de economie eruit zal zien
 • 0:42 - 0:44
  op het einde van de volgende week,
 • 0:44 - 0:46
  zoals recent duidelijk is geworden.
 • 0:46 - 0:50
  Hoe doen we dat?
 • 0:50 - 0:53
  De tweede reden is cultureel.
 • 0:53 - 0:56
  Elk land op Aarde probeert uit te vissen
 • 0:56 - 0:57
  hoe we kinderen opleiden
 • 0:57 - 1:00
  zodat ze een gevoel hebben
  van een culturele identiteit,
 • 1:00 - 1:03
  zodat we
 • 1:03 - 1:05
  onze culturele genen van onze maatschappijen
  kunnen doorgeven
 • 1:05 - 1:08
  én deel uitmaken van het proces van globalizering.
 • 1:08 - 1:11
  Hoe maken we die cirkel rond?
 • 1:11 - 1:14
  Het probleem is dat ze de toekomst
  proberen te ontmoeten
 • 1:14 - 1:17
  door te doen wat ze in het verleden deden.
 • 1:17 - 1:18
  Daarmee vervreemden ze miljoenen kinderen
 • 1:18 - 1:20
  die schoolgaan zinloos vinden.
 • 1:20 - 1:22
  Toen wij naar school gingen,
 • 1:22 - 1:23
  hielden ze ons daar met een verhaal:
 • 1:23 - 1:25
  als je hard werkte en goed je best deed
 • 1:25 - 1:29
  en een diploma haalde,
 • 1:29 - 1:31
  dan zou je een baan vinden.
 • 1:31 - 1:33
  Onze kinderen geloven dat niet.
 • 1:33 - 1:34
  Ze hebben gelijk.
 • 1:34 - 1:38
  Het is goed om een diploma te hebben
 • 1:38 - 1:39
  maar het is geen garantie meer.
 • 1:39 - 1:43
  In het bijzonder als de weg ernaartoe
 • 1:43 - 1:44
  de meeste dingen die belangrijk voor je zijn, marginaliseert.
 • 1:44 - 1:46
  Sommige mensen willen de lat hoger leggen
 • 1:46 - 1:50
  alsof dit een geweldig idee is.
 • 1:50 - 1:56
  Echt waar? Ja, dat moeten we.
 • 1:56 - 2:00
  Waarom zou je de lat lager leggen?
 • 2:00 - 2:04
  Ik heb daarvoor nog
  geen overtuigend argument tegengekomen.
 • 2:04 - 2:06
  Ik heb daarvoor nog
  geen overtuigend argument tegengekomen.
 • 2:06 - 2:08
  Maar verhogen? Ja, dat moeten we doen.
 • 2:08 - 2:10
  Het probleem is
 • 2:10 - 2:13
  dat het huidige onderwijssysteem
 • 2:13 - 2:15
  ontworpen en gestructureerd is
 • 2:15 - 2:17
  voor een andere tijd.
 • 2:17 - 2:20
  Het is bedacht
 • 2:20 - 2:23
  in het intellectuele cultuur van de Verlichting.
 • 2:23 - 2:25
  In de economische omstandigheden
 • 2:25 - 2:28
  van de Industriële Revolutie.
 • 2:28 - 2:31
  In de eerste helft van de 19e eeuw.
 • 2:31 - 2:33
  was er geen publiek onderwijs.
 • 2:33 - 2:35
  Niet echt.
 • 2:35 - 2:39
  Je kon onderwezen worden door de Jezuïten
 • 2:39 - 2:41
  als je geld had.
 • 2:41 - 2:43
  Gemeenschappelijk onderwijs,
  betaald via belastingen,
 • 2:43 - 2:49
  verplicht voor iedereen
 • 2:49 - 2:50
  en gratis.
 • 2:50 - 2:52
  Dat was een revoutionair idee.
 • 2:52 - 2:53
  Veel mensen waren er tegen.
 • 2:53 - 2:55
  Ze zeiden:
 • 2:55 - 2:58
  "Het is niet mogelijk voor veel straatkinderen,
 • 2:58 - 2:59
  arbeiderskinderen
 • 2:59 - 3:03
  om te genieten van publiek onderwijs.
 • 3:03 - 3:06
  Ze zijn niet in staat om te leren lezen en schrijven.
 • 3:06 - 3:07
  Waarom zouden we er tijd aan besteden?
 • 3:07 - 3:09
  Zo dachten ze erover.
 • 3:09 - 3:11
  Een hele serie vooroordelen
 • 3:11 - 3:14
  over de sociale structuur en de mogelijkheden.
 • 3:14 - 3:17
  Het ontstond uit de economische van die tijd.
 • 3:17 - 3:20
  Daardoor liep een
 • 3:20 - 3:23
  intellectueel model van het brein
 • 3:23 - 3:28
  dat essentieel was
 • 3:28 - 3:30
  in het beeld van intelligentie in de Verlichting.
 • 3:30 - 3:31
  Echte intelligentie bestaat uit
 • 3:31 - 3:33
  de mogelijkheid
  om op een bepaalde manier te redeneren
 • 3:33 - 3:35
  en de kennis van de originele klassieken.
 • 3:35 - 3:38
  We namen dit aan als academische vaardigheid.
 • 3:38 - 3:40
  Dat zit diep verankerd in de genen
  van het publieke onderwijs.
 • 3:40 - 3:43
  Er zijn twee soorten mensen.
 • 3:43 - 3:47
  Academisch en niet-academisch.
 • 3:47 - 3:50
  Slimme mensen en niet-slimme mensen.
 • 3:50 - 3:54
  Het gevolg is
 • 3:54 - 3:56
  dat vele briljante mensen denken dat ze dat niet zijn.
 • 3:56 - 4:00
  Ze worden beoordeeld
 • 4:00 - 4:02
  op basis van een bepaald beeld van het verstand.
 • 4:02 - 4:04
  We hebben deze twee pilaren:
 • 4:04 - 4:07
  economisch en intellectueel.
 • 4:07 - 4:10
  Mijn visie is
 • 4:10 - 4:15
  dat dit model chaos veroorzaakte
 • 4:15 - 4:19
  in de levens van vele mensen.
 • 4:19 - 4:23
  Het was geweldig voor sommigen.
 • 4:23 - 4:27
  Er waren mensen
 • 4:27 - 4:31
  die hiervan profiteerden.
 • 4:31 - 4:33
  De meesten echter niet.
 • 4:33 - 4:36
  Ze leden eronder.
 • 4:36 - 4:39
  Het is een moderne epidemie.
 • 4:39 - 4:43
  Misplaatst
 • 4:43 - 4:46
  en verzonnen.
 • 4:46 - 4:49
  De ADHD-plaag.
 • 4:49 - 4:50
  Ik heb een kaart die het voorkomen
  van ADHD in Amerika toont.
 • 4:50 - 4:54
  Of de diagnose ADHD.
 • 4:54 - 4:57
  Vergis je niet.
 • 4:57 - 4:59
  Ik bedoel niet dat ADHD niet bestaat.
 • 4:59 - 5:01
  Ik bedoel niet dat ADHD niet bestaat.
 • 5:01 - 5:04
  Ik ben niet onderlegd om dat te beweren.
 • 5:04 - 5:07
  Ik weet dat de overgrote meerderheid van
 • 5:07 - 5:10
  psychologen en kinderartsen
 • 5:10 - 5:14
  denken dat het bestaat.
 • 5:14 - 5:16
  Maar er wordt nog over gediscusieerd.
 • 5:16 - 5:18
  Ik weet wel
 • 5:25 - 5:28
  dat het een epidemie is.
 • 5:28 - 5:30
  Deze kinderen krijgen uit routine medicatie
 • 5:30 - 5:32
  zoals bij ons onze amandelen werden uitgehaald.
 • 5:32 - 5:34
  Op dezelfde grillige basis
 • 5:34 - 5:36
  en dezelfde reden: medische mode.
 • 5:36 - 5:39
  Onze kinderen leven
 • 5:39 - 5:42
  in de meest intens stimulerende periode
 • 5:42 - 5:44
  in de geschiedenis van de Aarde.
 • 5:44 - 5:47
  Ze worden overstelpd met informatie
 • 5:47 - 5:51
  en de roep om hun aandacht vanop elk platform,
 • 5:51 - 5:53
  computers,
 • 5:53 - 5:59
  iPhones,
 • 5:59 - 6:01
  advertenties,
 • 6:01 - 6:04
  en honderden televisiekanalen.
 • 6:04 - 6:06
  We straffen hen
 • 6:06 - 6:08
  omdat ze afgeleid zijn.
 • 6:08 - 6:12
  Van wat?
 • 6:12 - 6:16
  Saaie dingen.
 • 6:16 - 6:19
  Voor het grootste gedeelte op school.
 • 6:19 - 6:22
  Het lijkt mij dat dit niet helemaal een toeval is
 • 6:22 - 6:24
  dat het voorkomen van ADHD gestegen is
 • 6:24 - 6:26
  parallel met de groei van standaardtesten.
 • 6:26 - 6:28
  Onze kinderen krijgen
 • 6:28 - 6:29
  Rilatine en nog van die dingen.
 • 6:29 - 6:31
  Dikwijls gevaarlijke medicijnen
 • 6:31 - 6:32
  om hen te doen focussen en kalm te houden.
 • 6:32 - 6:34
  Volgens deze kaart verhoogt de diagnose van ADHD
 • 6:34 - 6:37
  naarmate je naar het oosten van het land gaat.
 • 6:37 - 6:42
  Mensen beginnen hun interesse
  te verliezen in Oklahoma,
 • 6:42 - 6:44
  ze kunnen niet meer goed denken in Arkansas,
 • 6:44 - 6:45
  en tegen de tijd dat ze in Washington zijn,
 • 6:45 - 6:49
  zijn ze het volledig kwijt.
 • 6:49 - 6:50
  Er zijn verschillende redenen voor:
 • 6:50 - 6:54
  het is een verzonnen epidemie.
 • 6:54 - 6:57
  Kunsten
 • 6:57 - 7:00
  en ik zeg dit niet alleen voor kunsten.
 • 7:00 - 7:02
  Ik denk dat het ook geldt voor wetenschappen
 • 7:02 - 7:05
  en wiskunde.
 • 7:05 - 7:08
  Ik spreek over de kunst in het bijzonder
 • 7:08 - 7:09
  Ik spreek over de kunst in het bijzonder
 • 7:09 - 7:11
  omdat zij het slachtoffer zijn
  van de huidige mentaliteit.
 • 7:11 - 7:14
  In het bijzonder.
 • 7:14 - 7:16
  Kunsten,
 • 7:16 - 7:19
  in het bijzonder de esthetische ervaring.
 • 7:19 - 7:21
  Bij een esthetische ervaring
 • 7:21 - 7:22
  zijn al je zintuigen op zijn scherpst.
 • 7:22 - 7:24
  Als je aanwezig bent in het moment.
 • 7:24 - 7:26
  Als je meetrilt met de opwinding
 • 7:26 - 7:29
  van hetgeen je ervaart.
 • 7:29 - 7:31
  Als je helemaal leeft.
 • 7:31 - 7:33
  Verdoving sluit je zintuigen af
 • 7:33 - 7:36
  en verdooft je voor hetgeen gebeurt.
 • 7:36 - 7:38
  Veel medicijnen doen dat.
 • 7:38 - 7:40
  We sturen onze kinderen verdoofd
  door het onderwijs.
 • 7:40 - 7:44
  We sturen onze kinderen verdoofd
  door het onderwijs.
 • 7:44 - 7:46
  We zouden net het tegendeel moeten doen.
 • 7:46 - 7:49
  We moeten hen niet verdoven.
 • 7:49 - 7:52
  We moeten hen wakker maken
 • 7:52 - 7:55
  voor hetgeen ze in hen hebben.
 • 7:55 - 7:57
  Ons model
 • 7:57 - 8:02
  van onderwijs
 • 8:02 - 8:06
  is gemodelleerd naar de interessen van de industrie
 • 8:06 - 8:08
  en het beeld daarvan.
 • 8:08 - 8:12
  Ik geef een paar voorbeelden.
 • 8:12 - 8:17
  Scholen zijn
 • 8:17 - 8:20
  nog altijd georganiseerd zoals een fabriek:
 • 8:20 - 8:22
  belgerinkel,
 • 8:22 - 8:23
  aparte gebouwen,
 • 8:23 - 8:28
  gespecialiseerde aparte onderwerpen.
 • 8:28 - 8:29
  We onderwijzen kinderen in groepen.
 • 8:29 - 8:32
  We zetten hen samen per leeftijd.
 • 8:32 - 8:35
  Waarom?
 • 8:35 - 8:36
  Waarom veronderstellen we dat
 • 8:36 - 8:39
  het belangrijkste dat kinderen gemeen hebben
 • 8:39 - 8:42
  hun leeftijd is?
 • 8:42 - 8:46
  Het is alsof het belangrijkste aan hen
 • 8:46 - 8:49
  hun fabricagedatum is.
 • 8:49 - 8:51
  Ik ken kinderen die veel beter presteren
 • 8:51 - 8:54
  dan andere kinderen van dezelfde leeftijd
  en in andere vakken.
 • 8:54 - 8:56
  Of op verschillende tijdstippen van de dag.
 • 8:56 - 9:00
  Of beter in kleine groepen dan in grote.
 • 9:00 - 9:05
  Of soms willen ze alleen zijn.
 • 9:05 - 9:06
  Als je geïnteresseerd bent in het leermodel
 • 9:06 - 9:08
  start je niet met een productielijn-mentaliteit.
 • 9:08 - 9:10
  Het gaat meer en meer over conformatie.
 • 9:10 - 9:12
  Het gaat meer en meer over conformatie.
 • 9:12 - 9:15
  Als je kijkt naar standaardtesten
 • 9:15 - 9:15
  en gestandaardiseerde leerprogramma's,
 • 9:15 - 9:16
  gaat het over standaardisering.
 • 9:16 - 9:17
  Ik denk dat we net
  het tegenovergestelde moeten doen.
 • 9:17 - 9:18
  Dat bedoel ik met het paradigma veranderen.
 • 9:18 - 9:22
  Recent werd een groot onderzoek gedaan
 • 9:22 - 9:25
  over divergent denken.
 • 9:25 - 9:27
  Enkele jaren geleden werd het gepuliceerd.
 • 9:27 - 9:28
  divergent denken is niet hetzelfde als creativiteit
 • 9:28 - 9:30
  ik zie creativiteit
 • 9:30 - 9:33
  als het hebben van originele ideeën
 • 9:33 - 9:36
  met waarde.
 • 9:36 - 9:39
  Divergent denken is niet hetzelfde.
 • 9:39 - 9:44
  Het is een essentiële vaardigheid voor creativiteit:
 • 9:44 - 9:45
  de mogelijkheid
 • 9:45 - 9:47
  om talrijke antwoorden op een vraag te bedenken.
 • 9:47 - 9:48
  Veel verschillende manieren
  om een vraag te interpreteren
 • 9:48 - 9:50
  om, zoals De Bono het uitdrukt,
  lateraal te kunnen denken,
 • 9:50 - 9:54
  niet slechts lineair of convergent te denken.
 • 9:54 - 9:57
  Meerdere antwoorden zien.
 • 9:57 - 9:59
  Er bestaan mogelijkheden om dit te toetsen
 • 9:59 - 10:01
  bijvoorbeeld
 • 10:01 - 10:03
  vraag aan mensen:
 • 10:03 - 10:04
  wat kun je allemaal doen met een paperclip?
 • 10:04 - 10:07
  Routinevragen.
 • 10:07 - 10:09
  De meeste mensen komen met 10 of 15 antwoorden.
 • 10:09 - 10:12
  Mensen die hier erg goed in zijn,
  bedenken wel 200 antwoorden.
 • 10:12 - 10:16
  Ze vragen zich af:
 • 10:16 - 10:18
  kan de paperclip ook 60m hoog zijn
 • 10:18 - 10:21
  en uit schuimrubber bestaan?
 • 10:21 - 10:23
  Moet het werkelijk een gewone paperclip zijn?
 • 10:23 - 10:26
  Er bestaan testen voor.
 • 10:26 - 10:31
  1500 mensen deden deze test
 • 10:31 - 10:33
  in een boek Breakpoint & Beyond.
 • 10:33 - 10:36
  De test liep als volgt:
 • 10:36 - 10:40
  als je boven een bepaald niveau scoorde,
 • 10:40 - 10:44
  werd je gezien als een genie in divergent denken
 • 10:44 - 10:47
  Oké?
 • 10:47 - 10:49
  Ik vraag aan jullie
 • 10:49 - 10:51
  welk percentage van de 1500 deelnemers
 • 10:51 - 10:53
  scoorde op het geniale niveau
  van divergent denken?
 • 10:53 - 10:58
  Belangrijk om weten:
 • 10:58 - 11:00
  het waren peuters.
 • 11:00 - 11:04
  Wat denk je?
 • 11:04 - 11:08
  Welk percentage was geniaal?
 • Not Synced
  80%?
 • Not Synced
  80%. Oké.
 • Not Synced
  98% van de peuters bleek geniaal.
 • Not Synced
  Het ging om een langdurende test,
 • Not Synced
  Het ging om een langdurende test,
 • Not Synced
  waarin ze dezelfde kinderen
  vijf jaar later nog eens testten
 • Not Synced
  op de leeftijd van 8 tot 10 jaar.
 • Not Synced
  Wat denk je dat de uitslag was?
  Inderdaad 50%?
 • Not Synced
  5 jaar later werden ze opnieuw getest
 • Not Synced
  op de leeftijd van 13 tot 15 jaar
 • Not Synced
  Je voelt het al aankomen?
 • Not Synced
  Dit vertelt een interessant verhaal.
 • Not Synced
  Je zou immers veronderstellen
  dat het divergent denken toeneemt.
 • Not Synced
  Eerst ben je er niet echt goed in,
 • Not Synced
  naarmate je ouder wordt,
  wordt je beter.
 • Not Synced
  Dit laat ons twee dingen zien:
 • Not Synced
  iedereen heeft deze vaardigheid in huis.
 • Not Synced
  En deze vaardigheid verslechtert
  naarmate we opgroeien
 • Not Synced
  Er gebeurden een hoop dingen
 • Not Synced
  met deze kinderen.
 • Not Synced
  Veel
 • Not Synced
  Een van de meest cruciale aspecten,
 • Not Synced
  daar ben ik van overtuigd:
 • Not Synced
  ze werden geschoold.
 • Not Synced
  Ze brengen 10 jaar op school door
 • Not Synced
  en worden voorgekauwd
  dat er één antwoord is
 • Not Synced
  en het staat achterin het boek.
 • Not Synced
  Je mag niet gaan kijken
 • Not Synced
  en je mag ook niet overschrijven,
 • Not Synced
  want dat is spieken
 • Not Synced
  Buiten de schoolomgeving
 • Not Synced
  wordt dit samenwerken genoemd
 • Not Synced
  maar niet binnen de scholen.
 • Not Synced
  Het is niet zo omdat docenten dat willen.
 • Not Synced
  Het gebeurt gewoon op die manier.
 • Not Synced
  Het zit in het onderwijs ingebakken.
 • Not Synced
  We moeten anders gaan denken
  over menselijke capaciteiten.
 • Not Synced
  We moeten de tweedeling
 • Not Synced
  academisch/niet academisch loslaten
 • Not Synced
  abstract/theoretisch
 • Not Synced
  beroepsonderwijs.
 • Not Synced
  Deze tweedelingen zien voor wat ze zijn:
 • Not Synced
  mythes.
 • Not Synced
  Dan moeten we beseffen
 • Not Synced
  dat écht leren in groepen gebeurt.
 • Not Synced
  Samenwerking is de kern van groei.
 • Not Synced
  Als we mensen individualiseren, ze opdelen
 • Not Synced
  en apart beoordelen,
 • Not Synced
  creëren we een bepaald onderscheid
 • Not Synced
  tussen hen en de natuurlijke leeromgeving
 • Not Synced
  en tenslotte
 • Not Synced
  draait het vooral om de cultuur van onze instituten,
 • Not Synced
  hun gewoontes
 • Not Synced
  en de omgeving waarin ze zich bevinden
Title:
RSA Animate - Veranderende onderwijsparadigma's
Description:

In deze talk van RSA animatie, legt Sir Ken Robinson de link tussen 3 verontrustende trends: stijgende drop-out cijfers, afnemend belang van kunst en ADHD. Een belangrijke en indringende talk voor ouders en leerkrachten.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:41

Dutch subtitles

Revisions