Return to Video

שינוי התפיסה החינוכית

 • 0:15 - 0:17
  כל מדינה בעולם, כרגע,
 • 0:17 - 0:19
  מפעילה רפורמות בחינוך.
 • 0:19 - 0:21
  ישנן שתי סיבות לכך.
 • 0:21 - 0:23
  הראשונה שבהן היא כלכלית.
 • 0:23 - 0:24
  אנשים מנסים למצוא דרך
 • 0:25 - 0:28
  ללמד את הילדים
 • 0:28 - 0:30
  כיצד לתפוס את מקומם בכלכלות של המאה ה -21.
 • 0:30 - 0:31
  איך עושים את זה?
 • 0:32 - 0:34
  הרי אין לנו כל דרך לדעת
 • 0:34 - 0:35
  כיצד תיראה הכלכלה
 • 0:35 - 0:36
  בשבוע הבא,
 • 0:37 - 0:40
  בשל השינויים המהירים שמתרחשים.
 • 0:40 - 0:42
  איך עושים את זה?
 • 0:42 - 0:44
  הסיבה השנייה היא תרבותית.
 • 0:44 - 0:46
  כל מדינה בעולם מנסה להבין
 • 0:46 - 0:49
  כיצד נוכל לחנך את ילדינו
 • 0:49 - 0:50
  ולפתח אצלם תחושה של זהות תרבותית,
 • 0:50 - 0:51
  על מנת
 • 0:51 - 0:54
  להעביר להם את הגנים התרבותיים שלנו
 • 0:54 - 0:57
  כמו גם להיות חלק מתהליך הגלובליזציה.
 • 0:57 - 1:00
  איך מרבעים את העיגול הזה?
 • 1:00 - 1:03
  הבעיה היא שהגישה היא לנסות להתכונן לעתיד
 • 1:03 - 1:05
  בהתאם למה שנעשה בעבר.
 • 1:05 - 1:08
  בדרך זו יוצרים ניכור בקרב מיליוני ילדים,
 • 1:08 - 1:10
  שלא מוצאים כל טעם בלימודים בביה"ס.
 • 1:10 - 1:12
  כשאנחנו הלכנו לבית ספר,
 • 1:12 - 1:14
  סיפרו לנו
 • 1:14 - 1:16
  שאם נשקיע מאמצים, נתאמץ
 • 1:16 - 1:17
  ונשיג תואר אקדמי,
 • 1:17 - 1:18
  נוכל להשיג עבודה.
 • 1:18 - 1:20
  הילדים שלנו לא מאמינים בזה.
 • 1:20 - 1:21
  והם צודקים.
 • 1:21 - 1:23
  מוטב להיות בעל תואר מאשר חסר תואר,
 • 1:23 - 1:25
  אך התואר עצמו לא מבטיח דבר יותר,
 • 1:25 - 1:29
  ובטח לא כשהמסלול להשגתו מחייב להתפשר
 • 1:29 - 1:31
  על רוב הדברים שחשובים לך בנוגע לעצמך.
 • 1:31 - 1:33
  יש הטוענים שעלינו להעלות את הדרישות,
 • 1:33 - 1:34
  כאילו שמדובר באיזה רעיון מהפכני.
 • 1:34 - 1:37
  מה, באמת? כן, כדאי.
 • 1:38 - 1:39
  מדוע שנרצה להוריד אותן?
 • 1:39 - 1:42
  עוד לא נתקלתי בתשובה
 • 1:42 - 1:43
  ששכנעה אותי.
 • 1:43 - 1:46
  אבל להעלות אותם? כמובן שכדאי.
 • 1:46 - 1:47
  הבעיה היא
 • 1:47 - 1:49
  שאת מערכת החינוך הקיימת
 • 1:49 - 1:53
  עיצבו, בנו ויצרו
 • 1:53 - 1:55
  לתקופה אחרת.
 • 1:55 - 1:57
  היא נוצרה לראשונה
 • 1:57 - 2:01
  בתרבות האינטלקטואלית של תקופת הנאורות,
 • 2:02 - 2:04
  ובנסיבות הכלכליות
 • 2:04 - 2:06
  של המהפכה התעשייתית.
 • 2:06 - 2:08
  לפני אמצע המאה ה-19
 • 2:08 - 2:10
  לא הייתה מערכת חינוך ציבורית.
 • 2:10 - 2:11
  לא באמת.
 • 2:11 - 2:13
  ניתן היה לרכוש השכלה אצל הישועים
 • 2:13 - 2:14
  אם היה לך מספיק כסף,
 • 2:14 - 2:18
  אך חינוך ציבורי שנשען על מיסים,
 • 2:18 - 2:19
  שכולם חייבים לשלם אותם,
 • 2:19 - 2:20
  חינוך שניתן בחינם,
 • 2:20 - 2:22
  זה היה רעיון מהפכני,
 • 2:22 - 2:25
  ואנשים רבים התנגדו לו.
 • 2:25 - 2:25
  הם טענו
 • 2:25 - 2:29
  שילדי הרחוב הרבים,
 • 2:29 - 2:30
  ילדי מעמד הפועלים
 • 2:30 - 2:31
  לא ירוויחו דבר מחינוך ציבורי.
 • 2:31 - 2:33
  הם לא מסוגלים ללמוד לקרוא ולכתוב.
 • 2:33 - 2:35
  מדוע לבזבז על זה משאבים?
 • 2:35 - 2:36
  כלומר, הם יצקו לתוך העניין
 • 2:36 - 2:38
  הרבה מאוד הנחות
 • 2:38 - 2:40
  שקשורות למבנה חברתי ולמסוגלות.
 • 2:41 - 2:43
  המניע היה הכורח הכלכלי של אותה תקופה,
 • 2:44 - 2:45
  אך בבסיס העניין
 • 2:46 - 2:50
  עמד דגם אינטלקטואלי של המוח,
 • 2:50 - 2:51
  שהיה למעשה,
 • 2:51 - 2:53
  האופן שבו ה"נאורות" ראתה אינטליגנציה.
 • 2:53 - 2:55
  הם האמינו שאינטליגנציה מתקיימת
 • 2:55 - 2:57
  רק בסוג מסוים של הסקה דדוקטיבית
 • 2:57 - 2:59
  והכרת הקלאסיקות,
 • 2:59 - 3:03
  מה שאנחנו מכנים יכולת אקדמית.
 • 3:03 - 3:06
  תפיסה זו מקובעת עמוק בחינוך הציבורי.
 • 3:06 - 3:07
  מבחינתם יש שני סוגי אנשים,
 • 3:07 - 3:09
  אקדמאים וכאלה שאינם אקדמאים,
 • 3:09 - 3:11
  אנשים חכמים ואנשים שאינם חכמים,
 • 3:11 - 3:12
  וכתוצאה מכך,
 • 3:12 - 3:15
  אנשים מבריקים רבים חושבים שאינם כאלה,
 • 3:15 - 3:17
  מפני ששופטים אותם
 • 3:17 - 3:19
  על בסיס תפיסה מחשבתית זו.
 • 3:20 - 3:21
  כלומר, מדובר בשני עמודי תווך,
 • 3:21 - 3:23
  הכלכלי והאינטלקטואלי.
 • 3:23 - 3:25
  אני טוען
 • 3:25 - 3:28
  שהדגם הזה גרם לכאוס
 • 3:28 - 3:30
  בחייהם של אנשים רבים.
 • 3:30 - 3:31
  הוא הועיל מאוד למעטים.
 • 3:31 - 3:31
  יש אנשים
 • 3:31 - 3:33
  שגישה זו עשתה עבורם נפלאות,
 • 3:33 - 3:35
  אבל עבור רוב האנשים, לא.
 • 3:36 - 3:37
  במקום זאת, הם נאלצו לסבול את זה.
 • 3:38 - 3:39
  זוהי המגיפה המודרנית,
 • 3:39 - 3:41
  והיא לא מובנת
 • 3:41 - 3:42
  כפי שהיא לא נכונה.
 • 3:42 - 3:46
  זוהי מגיפת הפרעות הקשב.
 • 3:46 - 3:51
  זוהי מפת הפרעות הקשב באמריקה,
 • 3:51 - 3:53
  או מפת מרשמי הפרעות הקשב.
 • 3:54 - 3:55
  אל תטעו,
 • 3:55 - 3:58
  אני לא טוען שאין דבר כזה
 • 3:58 - 4:00
  הפרעת קשב.
 • 4:00 - 4:02
  איני מוסמך לקבוע שאין דבר כזה.
 • 4:02 - 4:04
  אני יודע שרובם הגדול
 • 4:04 - 4:05
  של הפסיכולוגים ורופאי הילדים
 • 4:05 - 4:07
  חושבים שבהחלט יש דבר כזה,
 • 4:07 - 4:10
  אבל זה עדיין נושא שנוי במחלוקת.
 • 4:11 - 4:13
  הדבר היחיד שאני יודע בוודאות
 • 4:13 - 4:15
  הוא שלא מדובר במחלה מדבקת.
 • 4:15 - 4:18
  הילדים האלה מקבלים תרופות באופן שגרתי
 • 4:18 - 4:21
  כפי שנהגו פעם להוציא לנו את השקדים,
 • 4:21 - 4:23
  על אותו בסיס גחמני,
 • 4:23 - 4:26
  ומאותן סיבות ונהלים רפואיים.
 • 4:26 - 4:28
  הילדים שלנו חיים
 • 4:28 - 4:30
  בתקופה שופעת גירויים רבים יותר
 • 4:30 - 4:33
  מבכל זמן אחר בהיסטוריה.
 • 4:33 - 4:36
  הם "מופצצים" במידע
 • 4:36 - 4:39
  שמושך את תשומת לבם מכל עבר.
 • 4:39 - 4:40
  מחשבים,
 • 4:40 - 4:41
  טלפונים ניידים,
 • 4:41 - 4:43
  פרסומות,
 • 4:43 - 4:44
  מאות ערוצי טלוויזיה.
 • 4:45 - 4:46
  ועכשיו אנחנו מענישים אותם
 • 4:46 - 4:48
  על כך שדעתם מוסחת.
 • 4:48 - 4:50
  מוסחת מפני מה?
 • 4:50 - 4:51
  מפני דברים משעממים,
 • 4:51 - 4:54
  בעיקר בבית הספר.
 • 4:54 - 4:56
  נדמה לי שאין זה צירוף מקרים
 • 4:57 - 4:58
  שאחוזי הפרעות הקשב עולים
 • 4:58 - 5:01
  ביחס ישיר לתפוצת המבחנים האחידים.
 • 5:01 - 5:03
  אנחנו נותנים לילדים האלה
 • 5:03 - 5:05
  רטלין ותרופות אחרות,
 • 5:05 - 5:07
  לפעמים חומרים מסוכנים למדי,
 • 5:07 - 5:10
  כדי להרגיע ולשפר את הריכוז שלהם.
 • 5:10 - 5:13
  אך לפי הנתונים, אחוז הפרעות הקשב
 • 5:13 - 5:16
  גדל ככל שנעים מזרחה בארצנו.
 • 5:16 - 5:22
  אנשים מתחילים לאבד עניין באוקלהומה,
 • 5:24 - 5:27
  בקושי מסוגלים לחשוב בארקנסו,
 • 5:27 - 5:29
  ועד שהם מגיעים לוושינגטון,
 • 5:29 - 5:31
  הם "מאבדים את זה" לגמרי.
 • 5:31 - 5:35
  לכך יש סיבות אחרות, לדעתי.
 • 5:36 - 5:38
  זוהי מגיפה בדויה.
 • 5:38 - 5:41
  אם חושבים על זה, האמנויות,
 • 5:41 - 5:43
  וזה לא נכון רק לגמרי אמנויות,
 • 5:43 - 5:45
  אני חושב שזה נכון גם לגבי מדע
 • 5:45 - 5:45
  ומתמטיקה,
 • 5:45 - 5:46
  אבל הרשו לי...
 • 5:46 - 5:47
  אני מתייחס לאמנויות
 • 5:47 - 5:50
  כי זה תחום שנפגע מסוג המחשבה הזה,
 • 5:50 - 5:51
  בעיקר.
 • 5:52 - 5:54
  תחום האמנות
 • 5:54 - 5:59
  קשור ישירות לרעיון החוויה האסתטית.
 • 5:59 - 6:00
  חוויה אסתטית היא כזו
 • 6:00 - 6:03
  שבה החושים שלנו פועלים בשיאם.
 • 6:03 - 6:05
  שאנחנו "נוכחים" ברגע ההווה,,
 • 6:05 - 6:08
  כשאנחנו חשים את הריגוש
 • 6:08 - 6:10
  שבחוויה שעוברת עלינו,
 • 6:10 - 6:12
  כשאנחנו חווים את החיים במלואם.
 • 6:12 - 6:16
  "חוויה מרדימה היא כאשר החושים "כבים,
 • 6:16 - 6:19
  ואנחנו חירשים למה שקורה סביבנו.
 • 6:19 - 6:22
  כך פועלות רוב התרופות האלה.
 • 6:22 - 6:24
  אנחנו שולחים את הילדים שלנו ללמוד
 • 6:24 - 6:26
  כאשר אנחנו מרדימים אותם,
 • 6:26 - 6:28
  ואני חושב שצריך לעשות בדיוק ההיפך.
 • 6:28 - 6:29
  אנחנו לא צריכים להרדים אותם,
 • 6:29 - 6:30
  אנחנו צריכים להעיר אותם
 • 6:30 - 6:32
  כדי שיחוו את מה שיש בתוכם.
 • 6:32 - 6:34
  אבל זה הדגם שיש לנו.
 • 6:34 - 6:36
  אני חושב שמערכת החינוך שלנו
 • 6:36 - 6:41
  מבוססת על אינטרסים תעשייתיים
 • 6:41 - 6:43
  ובנויה בדמותם,
 • 6:43 - 6:45
  אתן לכם כמה דוגמאות.
 • 6:45 - 6:46
  בתי הספר שלנו
 • 6:46 - 6:48
  עדיין מאורגנים כמו מפעלים.
 • 6:48 - 6:49
  פעמונים מצלצלים,
 • 6:49 - 6:50
  מבנים נפרדים,
 • 6:51 - 6:53
  לתחומים נפרדים.
 • 6:53 - 6:56
  אנחנו עדיין מלמדים את הילדים שלנו בקבוצות.
 • 6:57 - 7:00
  הם עוברים דרך המערכת לפי קבוצות גיל.
 • 7:00 - 7:01
  מדוע אנחנו עושים זאת?
 • 7:01 - 7:03
  מדוע אנחנו מניחים
 • 7:03 - 7:06
  שהדבר החשוב ביותר שמשותף לילדים
 • 7:06 - 7:07
  הוא הגיל שלהם?
 • 7:07 - 7:09
  זה כאילו שהדבר החשוב ביותר אצלם
 • 7:09 - 7:11
  הוא תאריך הייצור שלהם.
 • 7:12 - 7:14
  אני מכיר ילדים טובים יותר מילדים אחרים
 • 7:14 - 7:16
  מאותו גיל בתחומים שונים,
 • 7:16 - 7:18
  בשעות שונות של היום,
 • 7:18 - 7:21
  או טובים בקבוצות קטנות יותר מאשר בגדולות.
 • 7:21 - 7:22
  או שלפעמים הם רוצים להיות לבד.
 • 7:22 - 7:24
  אם רוצים לחשוב על דגם של לימוד,
 • 7:24 - 7:26
  יש לזנוח את גישת קו הייצור הזאת.
 • 7:26 - 7:29
  מדובר למעשה בקונפורמיות,
 • 7:29 - 7:29
  וזו מהות העניין.
 • 7:29 - 7:31
  כשמסתכלים על המבחנים האחידים
 • 7:31 - 7:33
  ותוכניות הלימודים האחידות,
 • 7:33 - 7:35
  רואים שמדובר בהאחדה.
 • 7:35 - 7:38
  אני חושב שעלינו לפנות בכיוון הנגדי.
 • 7:38 - 7:40
  זו כוונתי בשינוי תבנית המחשבה.
 • 7:40 - 7:42
  יש מחקר נפלא
 • 7:42 - 7:44
  בנושא חשיבה מסועפת
 • 7:44 - 7:46
  שפורסם לפני כמה שנים.
 • 7:46 - 7:49
  חשיבה מסועפת אינה זהה ליצירתיות.
 • 7:49 - 7:51
  אני מגדיר יצירתיות
 • 7:51 - 7:53
  כתהליך העלאת רעיונות מקוריים
 • 7:53 - 7:54
  בעלי ערך.
 • 7:54 - 7:56
  חשיבה מסועפת אינה מילה נרדפת,
 • 7:57 - 8:02
  אלא מסוגלות חיונית ליצירתיות.
 • 8:02 - 8:03
  זו היכולת
 • 8:03 - 8:06
  למצוא פתרונות רבים לשאלה אחת,
 • 8:06 - 8:08
  דרכים שונות רבות לפירוש השאלה,
 • 8:08 - 8:12
  "חשיבה שאדוארד דה בונו היה מכנה "אופקית,
 • 8:12 - 8:17
  לא רק חשיבה ליניארית או מכונסת.
 • 8:17 - 8:19
  לראות פתרונות רבים יותר מאחד.
 • 8:20 - 8:21
  יש ניסויים בנושא הזה.
 • 8:21 - 8:22
  דוגמה אחת תהיה
 • 8:22 - 8:24
  לבקש מאנשים לחשוב
 • 8:24 - 8:27
  כמה שימושים יש לאטב נייר?
 • 8:28 - 8:29
  שאלות שגרתיות.
 • 8:29 - 8:31
  רוב האנשים ימצאו 10 או 15 שימושים.
 • 8:32 - 8:34
  מי שטוב בזה ימצא 200 שימושים.
 • 8:34 - 8:36
  הם עושים זאת כשהם חושבים,
 • 8:36 - 8:38
  אולי האטב הזה יהיה ענקי
 • 8:38 - 8:39
  ויהיה עשוי מגומי מוקצף?
 • 8:39 - 8:42
  האם הוא חייב להיות האוטב המוכר לנו, ג'ים?
 • 8:42 - 8:44
  יש ניסויים בעניינים האלה.
 • 8:44 - 8:46
  ערכו ניסוי עם 1,500 אנשים
 • 8:46 - 8:49
  "בספר שנקרא "נקודת השבירה ומעבר לה,
 • 8:49 - 8:50
  ובניסוי שהם ערכו,
 • 8:50 - 8:53
  אם קיבלת ציון מעל לרמה מסוימת,
 • 8:53 - 8:56
  אתה נחשב לגאון בחשיבה מסועפת.
 • 8:56 - 8:57
  בסדר?
 • 8:57 - 8:59
  אז השאלה שאני שואל היא
 • 8:59 - 9:03
  כמה מקרב 1,500 הנסיינים שהשתתפו
 • 9:03 - 9:06
  הגיעו לדרגת גאונות בחשיבה מסועפת?
 • 9:06 - 9:08
  ואתם צריכים לדעת עליהם עוד פרט אחד.
 • 9:08 - 9:10
  כולם היו ילדי גן.
 • 9:10 - 9:12
  מה דעתכם?
 • 9:12 - 9:13
  מה אחוז הגאונים שנמצא?
 • 9:14 - 9:16
  שמונים אחוזים? תודה.
 • 9:16 - 9:17
  שמונים אחוזים. בסדר.
 • 9:17 - 9:18
  תשעים ושמונה אחוזים.
 • 9:18 - 9:20
  אחד הדברים שחשוב לדעת
 • 9:20 - 9:21
  הוא שזה היה מחקר אורכי,
 • 9:21 - 9:25
  כך שהם בחנו את אותם ילדים אחרי 5 שנים
 • 9:25 - 9:27
  כשהיו בני שמונה עד עשר.
 • 9:28 - 9:29
  מה דעתכם? חמישים אחוזים?
 • 9:29 - 9:32
  בחנו אותם שוב 5 שנים לאחר מכן,
 • 9:32 - 9:35
  כשהיו בני 13 עד 15.
 • 9:35 - 9:39
  אתם רואים כאן נטייה, נכון?
 • 9:39 - 9:43
  זה מעניין,
 • 9:43 - 9:46
  כי לא חשבתם שהכיוון יהיה הפוך, נכון?
 • 9:47 - 9:48
  שמתחילים במקום נמוך יחסית
 • 9:48 - 9:50
  ומשתפרים ככל שמתבגרים.
 • 9:50 - 9:51
  אבל זה מוכיח שני דברים.
 • 9:51 - 9:53
  ראשית, לכולנו יש את היכולת הזאת,
 • 9:54 - 9:57
  ושנית, היא בעיקר מדרדרת.
 • 9:57 - 9:58
  הרבה מאוד דברים
 • 9:58 - 9:59
  קרו לילדים אלה בהתבגרותם.
 • 10:00 - 10:01
  המון.
 • 10:01 - 10:03
  אחד הדברים החשובים ביותר שקרו להם,
 • 10:03 - 10:04
  אני בטוח בכך לגמרי,
 • 10:04 - 10:06
  שבינתיים הם כבר משכילים.
 • 10:06 - 10:08
  הם בילו עשר שנים בבית הספר
 • 10:08 - 10:09
  ושם אמרו להם שיש רק תשובה אחת.
 • 10:09 - 10:10
  היא רשומה מאחור,
 • 10:11 - 10:12
  ואל תסתכלו.
 • 10:12 - 10:14
  ואל תעתיקו.
 • 10:14 - 10:16
  זה נקרא לרמות.
 • 10:16 - 10:17
  מחוץ לכותלי בית הספר
 • 10:17 - 10:18
  זה נקרא שיתוף פעולה.
 • 10:18 - 10:20
  אבל בבית הספר זה לא כך,
 • 10:21 - 10:23
  זה לא מפני שכך המורים רוצים,
 • 10:23 - 10:25
  אלא מפני שכך זה קורה.
 • 10:26 - 10:30
  זה כך מפני שמערכת החינוך בנויה כך.
 • 10:30 - 10:32
  חייבים לחשוב אחרת על היכולת האנושית.
 • 10:32 - 10:35
  חייבים לזנוח את התפיסה הישנה
 • 10:35 - 10:37
  של אקדמי, לא אקדמי,
 • 10:37 - 10:39
  מופשט, תיאורתי,
 • 10:39 - 10:40
  מקצועי,
 • 10:40 - 10:42
  ולראות את מה שזה באמת.
 • 10:42 - 10:44
  מיתוס.
 • 10:44 - 10:46
  שנית, חייבים להבין
 • 10:46 - 10:48
  שהלמידה הטובה ביותר קורית בקבוצות.
 • 10:48 - 10:50
  שיתוף פעולה הוא זה שמצמיח.
 • 10:51 - 10:53
  אם אנחנו מפרידים בין אנשים
 • 10:53 - 10:54
  ושופטים אותם בנפרד,
 • 10:54 - 10:57
  אנחנו מעמידים מכשול
 • 10:57 - 11:00
  בינם לבין סביבת הלמידה הטבעית שלהם.
 • 11:00 - 11:01
  ושלישית,
 • 11:01 - 11:04
  מדובר בתרבות הממסדית שלנו,
 • 11:04 - 11:05
  בהרגלים של הממסד שלנו
 • 11:05 - 11:09
  ובסביבת הגידול שהוא לוקח לעצמו.
Title:
שינוי התפיסה החינוכית
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:41

Hebrew subtitles

Revisions