Return to Video

Саймън Бероу: Как да спасите акула, за която не знаете нищо?

 • 0:00 - 0:03
  Гигантските акули са невероятни същества. Направо величествени.
 • 0:03 - 0:05
  Достигат до 10 м. дължина.
 • 0:05 - 0:07
  Твърди се, че и повече.
 • 0:07 - 0:09
  Могат да достигнат до тегло от 2 тона.
 • 0:09 - 0:11
  Според някои до 5.
 • 0:11 - 0:13
  Те са вторите по големина риби в света.
 • 0:13 - 0:16
  В същото време са безобидни животни, хранещи се с планктон.
 • 0:16 - 0:18
  В състояние са да филтрират
 • 0:18 - 0:21
  един кубичен км. вода в час
 • 0:21 - 0:24
  и за да оцелеят изяждат 30 кг. зоопланктон на ден.
 • 0:24 - 0:26
  Фантастични същества.
 • 0:26 - 0:29
  Тук в Ирландия имаме щастието да разполагаме с голяма популация
 • 0:29 - 0:31
  и много шансове да ги изучаваме.
 • 0:31 - 0:33
  Ако се върнем стотици години назад, ще установим колко важни са
 • 0:33 - 0:35
  били за крайбрежните общности,
 • 0:35 - 0:38
  особено около Клада, Дъф (Конемара),
 • 0:38 - 0:40
  където бедни рибари направлявали
 • 0:40 - 0:42
  своите малки открити лодки,
 • 0:42 - 0:44
  понякога далеч от брега до място наречено Сънфиш Банк,
 • 0:44 - 0:46
  намиращо се на около 30 мили от остров Акил,
 • 0:46 - 0:48
  за да ловуват гигантски акули.
 • 0:48 - 0:50
  Това е стара гравюра от 18-19 век.
 • 0:50 - 0:53
  Били са много важни, заради маста извличана от черния им дроб.
 • 0:53 - 0:55
  1/3 от размера на гигантската акула е зает от черния ѝ дроб, пълен с мас.
 • 0:55 - 0:57
  От черния ѝ дроб могат да бъдат извлечени галони мас.
 • 0:57 - 0:59
  Тази мас се употребявала най-вече за осветление,
 • 0:59 - 1:01
  но също и за превързване на рани и за други цели.
 • 1:01 - 1:03
  В действителност уличното осветление през 1742 г.
 • 1:03 - 1:05
  в Гауей, Дъблин и Уотърфорд
 • 1:05 - 1:07
  е било свързано с маста от слънчева риба.
 • 1:07 - 1:09
  "Слънчева риба" е едно от имената на гигантските акули.
 • 1:09 - 1:11
  Така че те били изключително важни животни.
 • 1:11 - 1:14
  Познати много време, те били много важни за крайбрежните общности.
 • 1:14 - 1:17
  Вероятно най-добре документираният улов на гигантски акули
 • 1:17 - 1:19
  е този на о-в Акил.
 • 1:19 - 1:21
  Това е залива Ким на о-в Акил.
 • 1:21 - 1:24
  Акулите влизали в залива,
 • 1:24 - 1:27
  където рибарите опъвали мрежи от носа
 • 1:27 - 1:29
  и ги разполагали успоредно едни на други.
 • 1:29 - 1:32
  Когато акулите се приближели, те се удряли в мрежата,
 • 1:32 - 1:34
  която се оплитала около тях. Понякога се задушавали или се давели.
 • 1:34 - 1:37
  Друг път рибарите се приближавали със своите примитивни лодки
 • 1:37 - 1:39
  и убивали акулата, като я пронизвали с пика в гърба.
 • 1:39 - 1:42
  След това я извличали на буксир до пристанището Пъртийн,
 • 1:42 - 1:44
  сварявали я и извличали маста.
 • 1:44 - 1:47
  Месото използвали за тор,
 • 1:47 - 1:51
  а перките отрязвали.
 • 1:51 - 1:53
  Улова на акули заради перките им е може би
 • 1:53 - 1:55
  най-голямата заплаха за оцеляването им в световен мащаб.
 • 1:55 - 1:57
  Благодарение на "Челюсти" ние често се страхуваме от акулите.
 • 1:57 - 1:59
  Годишно може би 5 или 6 души
 • 1:59 - 2:01
  биват убивани от акули.
 • 2:01 - 2:04
  Последният случай, ако не се лъжа, само преди седмици.
 • 2:04 - 2:07
  Ние убиваме 100 милиона акули годишно.
 • 2:07 - 2:09
  Не знам какъв е годишния баланс, но си мисля, че акулите
 • 2:09 - 2:12
  имат много по-голямо право да се страхуват от нас, отколкото ние от тях.
 • 2:12 - 2:14
  Този улов е добре документиран,
 • 2:14 - 2:16
  и както виждате, достига до връхната си точка през 50-те,
 • 2:16 - 2:18
  когато годишно били убивани 1 500 акули.
 • 2:18 - 2:21
  След което рязко спада -- класически бум и спад на риболова,
 • 2:21 - 2:24
  който говори, че популацията е намаляла
 • 2:24 - 2:26
  или че възпроизводството е много ниско.
 • 2:26 - 2:28
  През този период са убити 12 000 акули
 • 2:28 - 2:31
  буквално само чрез опъване на манилово въже
 • 2:31 - 2:33
  от двата края на залива Ким
 • 2:33 - 2:35
  на о-в Акил.
 • 2:35 - 2:37
  Избиването на акули продължило до средата на 80-те,
 • 2:37 - 2:40
  най-вече на места като Дънмоур Ийст в графство Уотърфорд.
 • 2:40 - 2:43
  До 85 г. около 2 500 - 3 000 акули са избити,
 • 2:43 - 2:45
  много от норвежки плавателни съдове.
 • 2:45 - 2:48
  Черното тук, всъщност не можете да видите, но това са норвежки кораби
 • 2:48 - 2:50
  за улов на акули и черната линия на марса
 • 2:50 - 2:52
  означава, че е кораб за акули,
 • 2:52 - 2:54
  а не е китоловен кораб.
 • 2:54 - 2:57
  Значението на гигантските акули за крайбрежните общности
 • 2:57 - 2:59
  може да се види и в езика.
 • 2:59 - 3:01
  Нямам претенциите да говоря ирландски,
 • 3:01 - 3:04
  но в Кери са познати като "Ainmhide na seolta,"
 • 3:04 - 3:06
  чудовището с платната.
 • 3:06 - 3:09
  Друго наименование е "Liop an da lapa",
 • 3:09 - 3:12
  тромавия звяр с две перки.
 • 3:12 - 3:15
  "Liabhan mor", отнасящо се до голямо животно.
 • 3:15 - 3:17
  И моето любимо, "Liabhan chor greine",
 • 3:17 - 3:19
  голямата риба от слънцето.
 • 3:19 - 3:21
  Това е прекрасно и емоционално наситено име.
 • 3:21 - 3:24
  На о-в Тори, едно странно място, са били познати като Мълдунс,
 • 3:24 - 3:26
  но никой не знае защо.
 • 3:26 - 3:28
  Надявам се, че тук няма никой от Тори...прекрасно място.
 • 3:28 - 3:31
  Най-често били познати по целия остров
 • 3:31 - 3:33
  като слънчеви риби. Наименование, идващо от навика им
 • 3:33 - 3:36
  при слънце да се припичат на повърхността.
 • 3:36 - 3:39
  Съществува сериозна загриженост, че популацията
 • 3:39 - 3:41
  от гигантски акули намалява в световен мащаб.
 • 3:41 - 3:43
  Някои твърдят, че това не е спад в популацията.
 • 3:43 - 3:45
  Може би се дължи на промяната в разпространението на планктона.
 • 3:45 - 3:47
  Предполага се, че гигантските акули могат да бъдат
 • 3:47 - 3:49
  чудесни индикатори за промяната в климата,
 • 3:49 - 3:51
  тъй като в основата си са постоянни наблюдатели на планктона,
 • 3:51 - 3:53
  плуващи наоколо с отворени усти.
 • 3:53 - 3:56
  Сега са в световната "Червена книга" като уязвим вид.
 • 3:56 - 3:59
  Съществуват движения в Европа за опит за спиране на улува им.
 • 3:59 - 4:02
  Сега има забрана върху улова им, дори и с въдица
 • 4:02 - 4:04
  и дори на уловените с въдица по грешка.
 • 4:04 - 4:06
  В Ирландия те не са защитени.
 • 4:06 - 4:08
  Всъщност в Ирландия дори нямат какъвто и да е законодателен статус,
 • 4:08 - 4:10
  въпреки тяхната важност за нас,
 • 4:10 - 4:13
  както и историческият контекст, към който гигантските акули принадлежат.
 • 4:14 - 4:16
  Знаем малко за тях,
 • 4:16 - 4:18
  и повечето от това, което знаем се дължи
 • 4:18 - 4:20
  на навика им да излизат на повърхността.
 • 4:20 - 4:22
  Опитваме се да ги опознаем
 • 4:22 - 4:24
  изучавайки поведението им на повърхността.
 • 4:24 - 4:27
  Едва миналата година научих, на конференция на о-в Ман,
 • 4:27 - 4:30
  колко необичайно е да живееш някъде,
 • 4:30 - 4:33
  където гигантските акули често и предвидимо
 • 4:33 - 4:35
  изплуват на повърхността да се припичат.
 • 4:35 - 4:37
  Това е фантастична възможност за науката
 • 4:37 - 4:39
  да наблюдава гигантските акули,
 • 4:39 - 4:41
  които са едни невероятни същества.
 • 4:41 - 4:44
  Това ни дава фантастична възможност да ги доближим и да ги изучаваме.
 • 4:44 - 4:47
  Това, с което се занимаваме през последните години, и миналата година
 • 4:47 - 4:50
  беше една важна година, е да започнем да ги маркираме,
 • 4:50 - 4:52
  за да можем да опитаме да придобием
 • 4:52 - 4:54
  представа за миграцията им и др.п.
 • 4:54 - 4:56
  Концентрирахме се главно
 • 4:56 - 4:58
  в северен Донегъл и западно Кери
 • 4:58 - 5:01
  като райони, в които главно развивах дейността си.
 • 5:01 - 5:03
  Маркирахме ги простичко без висока технология
 • 5:03 - 5:05
  с помощта на голям дълъг прът.
 • 5:05 - 5:07
  Това е мачов прът
 • 5:07 - 5:09
  с етикет на единия край.
 • 5:09 - 5:12
  Приближаваш се до акулата и я маркираш.
 • 5:12 - 5:14
  Свършихме много добра работа.
 • 5:14 - 5:16
  Успяхме да маркираме 105 акули миналото лято.
 • 5:16 - 5:18
  Маркирахме 50 за три дена
 • 5:18 - 5:20
  в близост до п-в Инишоуен.
 • 5:20 - 5:23
  Най-важно за влизането в контакт е да си на правилното място
 • 5:23 - 5:25
  в точния момент. Техниката е проста и лесна.
 • 5:25 - 5:27
  Ще ви покажа как става.
 • 5:27 - 5:29
  Използваме камера с удължителен прът,
 • 5:29 - 5:31
  за да филмираме акулите.
 • 5:31 - 5:33
  Едно от нещата е да определим пола на акулата.
 • 5:33 - 5:36
  Използвахме и сателитни етикети, което всъщност е
 • 5:36 - 5:38
  висока технология. Това са архивиращи етикети.
 • 5:38 - 5:40
  Това, което правят е да съхраняват информация.
 • 5:40 - 5:42
  За да могат сателитните етикети да пращат сигнал до сателита,
 • 5:42 - 5:44
  трябва да са извън водата.
 • 5:44 - 5:47
  Акулите като риби са под вода през повечето време, разбира се.
 • 5:47 - 5:50
  Така че този етикет всъщност определя местоположението на акулата,
 • 5:50 - 5:53
  в зависимост от часа и движението на слънцето,
 • 5:53 - 5:55
  както и от температурата на водата и дълбочината.
 • 5:55 - 5:58
  След това остава да бъде възстановена траекторията.
 • 5:58 - 6:01
  Етикетът изпраща сигнали през определени периоди от време,
 • 6:01 - 6:03
  в нашия случай през 8 месеца
 • 6:03 - 6:07
  и буквално на деня етикетът изплува, поздравява сателита
 • 6:07 - 6:10
  и изпраща, ако не цялата, то поне достатъчно информация.
 • 6:10 - 6:12
  Това е единствения начин за изследване
 • 6:12 - 6:15
  поведението на акулите, докато се намират под вода.
 • 6:15 - 6:18
  Успяхме да разработим няколко карти.
 • 6:18 - 6:21
  Тази акула, както виждате, беше маркирана в близост до Кери.
 • 6:21 - 6:24
  Прекарала е последните 8 месеца в ирландски води.
 • 6:24 - 6:26
  На Коледа е била в покрайнините на шелфа.
 • 6:26 - 6:28
  Тази, въпреки че все още не е сателитно проследена
 • 6:28 - 6:30
  за дълбочина и температура на повърхността,
 • 6:30 - 6:32
  също е прекарала повече от времето си
 • 6:32 - 6:34
  в Ирландско море.
 • 6:34 - 6:36
  Една от акулите, маркирана миналата година от колеги на о-в Ман,
 • 6:36 - 6:38
  е пропътувала от о-в Ман
 • 6:38 - 6:41
  до Нова Скотия за около 90 дена.
 • 6:41 - 6:44
  Това са 9 500 км. Не знаехме, че това се случва.
 • 6:44 - 6:46
  Друг колега в Щатите маркира около 20 акули
 • 6:46 - 6:49
  в близост до Масачузетс, но етикетите му не са сработили.
 • 6:49 - 6:51
  Знаем само къде ги е маркирал и
 • 6:51 - 6:53
  къде са изплували на повърхността.
 • 6:53 - 6:55
  Негови етикети са изплували на Карибите
 • 6:55 - 6:57
  и дори в Бразилия.
 • 6:57 - 6:59
  А ние смятахме, че гигантските акули предпочитат
 • 6:59 - 7:01
  умерен климат и живеят само в нашите ширини.
 • 7:01 - 7:04
  Всъщност очевидно пресичат и екватора.
 • 7:04 - 7:06
  Това са детайлите, които се опитваме
 • 7:06 - 7:08
  да научим за гигантските акули.
 • 7:08 - 7:11
  Едно от нещата, които смятам за
 • 7:11 - 7:13
  много странно и изненадващо е
 • 7:13 - 7:16
  колко ниско е генетичното ранообразие на акулите.
 • 7:16 - 7:19
  Аз не съм генетик и не претендирам да разбирам от генетика.
 • 7:19 - 7:22
  За това именно е чудесно, че разполагаме със сътрудници.
 • 7:22 - 7:24
  Аз обичам теренното изследване.
 • 7:24 - 7:26
  Обхваща ме паника, ако трябва да прекарам часове
 • 7:26 - 7:29
  с бяла престилка в лабораторията.
 • 7:29 - 7:32
  Така че работим с генетици, които разбират от това.
 • 7:32 - 7:34
  След като те проучиха гените на гигантските акули
 • 7:34 - 7:37
  се оказа, че разнообразието им е изключително ниско.
 • 7:37 - 7:39
  Ако разгледате първата линия, може да видите,
 • 7:39 - 7:42
  че всички тези различни видове акули са много подобни.
 • 7:42 - 7:44
  Смятам, че това в основата си означава, че всички те са акули и че
 • 7:44 - 7:46
  произлизат от един общ правид.
 • 7:46 - 7:49
  Ако погледнете нуклеотидното разнообразие,
 • 7:49 - 7:52
  което се отнася към това как гените преминават от родителите към поколението,
 • 7:52 - 7:55
  може да видите, ако разгледате първото изследване, че
 • 7:55 - 7:57
  разнообразието при гигантските акули е пъти по-ниско
 • 7:57 - 7:59
  от това при други видове акули.
 • 7:59 - 8:01
  Може да видите и че това изследване се осъществи през 2006 г.
 • 8:01 - 8:04
  Преди 2006 г. нямахме представа за генетичните вариации на гигантските акули.
 • 8:04 - 8:07
  Нямахме представа дали се разделят на различни популации,
 • 8:07 - 8:09
  дали съществуват подпопулации,
 • 8:09 - 8:11
  което, разбира се, е много важно, ако искаш да знаеш
 • 8:11 - 8:13
  какъв е размерът на популацията им и статусът на индивидите.
 • 8:14 - 8:16
  Д-р Лес Нобл от университета в Абърдийн
 • 8:16 - 8:18
  сметна, че това е някак трудно за вярване.
 • 8:18 - 8:21
  Той проведе друго изследване
 • 8:21 - 8:24
  с помощта на микросателити,
 • 8:24 - 8:27
  които са много по-скъпи и отнемащи време
 • 8:27 - 8:30
  и за негова изненада стигна до почти идентични резултати.
 • 8:30 - 8:32
  Така че изглежда, че по някаква причина
 • 8:32 - 8:35
  гигантските акули имат изключително ниско генетично разнообразие.
 • 8:35 - 8:37
  Причината е вероятно генетично заприщване
 • 8:37 - 8:39
  случило се преди 12 000 години,
 • 8:39 - 8:42
  което е предизвикало ниските вариации.
 • 8:42 - 8:44
  Ако все пак разгледаме китовите акули,
 • 8:44 - 8:47
  които са другият вид големи акули, хранещи се с планктон,
 • 8:47 - 8:49
  ще видим, че при тях разнообразието е много по-голямо.
 • 8:49 - 8:51
  Няма логика.
 • 8:51 - 8:53
  Откри се, че няма генетични разлики
 • 8:53 - 8:56
  между гигантските акули в световния океан.
 • 8:56 - 8:58
  Т.е. въпреки че гигантските акули се намират на различни места,
 • 8:58 - 9:00
  няма генетични разлики между обитаващите
 • 9:00 - 9:03
  Тихия или Атлантическия океан, Нова Зеландия, Ирландия или Южна Африка.
 • 9:03 - 9:05
  В основата си всички са еднакви.
 • 9:05 - 9:08
  Още веднъж казвам, че това е странно и някак неочаквано.
 • 9:08 - 9:10
  Аз не го разбирам, а и нямам претенциите.
 • 9:10 - 9:12
  Имам съмнението, че и генетиците не го разбират,
 • 9:12 - 9:14
  въпреки че това са техните заключения.
 • 9:14 - 9:16
  Приблизителният размер на популацията може да се изчисли
 • 9:16 - 9:18
  на базата на генетичното разнообразие.
 • 9:18 - 9:21
  Според Ръс Хоулзъл размера на ефективната популация е
 • 9:21 - 9:23
  8 200 екземпляра.
 • 9:23 - 9:25
  Това е всичко.
 • 9:25 - 9:27
  8 000 екземпляра в света.
 • 9:27 - 9:29
  Мислите се, че това е абсурдно.
 • 9:29 - 9:31
  Лес направи по-задълбочено проучване
 • 9:31 - 9:33
  и стигна до числото 9 000.
 • 9:33 - 9:36
  Използването на различни микросателити даде различни резултати.
 • 9:36 - 9:39
  Бе направено общо изчисление от всички изследвания и
 • 9:39 - 9:41
  средната стойност е 5 000,
 • 9:41 - 9:43
  на което аз лично не вярвам,
 • 9:43 - 9:45
  но аз съм скептик.
 • 9:45 - 9:47
  Но дори и ако прибавиш няколко стотици, то тогава е възможно
 • 9:47 - 9:50
  да се стигне до ефективна популация от 20 000 екземпляра.
 • 9:50 - 9:52
  Спомняте ли си колко от тях са били убити на о-в Акил
 • 9:52 - 9:55
  през 70-те и 50-те?
 • 9:55 - 9:57
  Това което изчислението ни говори е, че всъщност
 • 9:57 - 10:00
  сме изправени пред опасността от изчезването на вида,
 • 10:00 - 10:02
  тъй като популацията е много малка.
 • 10:02 - 10:05
  Сметнахме, че от тези 20 000, 8 000 са женски.
 • 10:05 - 10:08
  Има само 8 000 женски гигантски акули на Земята?
 • 10:08 - 10:10
  Не знам. Не го вярвам.
 • 10:10 - 10:12
  Проблемът е, че не се разполагаше с достатъчно
 • 10:12 - 10:14
  проби за изследването.
 • 10:14 - 10:16
  Учените не раполагаха с достаъчно проби
 • 10:16 - 10:18
  за изследване на генетиката
 • 10:18 - 10:20
  в детайли.
 • 10:20 - 10:23
  От къде се взимат проби
 • 10:23 - 10:25
  за генетичните анализи?
 • 10:25 - 10:27
  Един от очевидните източници са умрелите акули.
 • 10:27 - 10:29
  Умрелите акули изхвърлени от морето.
 • 10:29 - 10:32
  Годишно в Ирландия 2 или 3 акули се изхвърлят от морето,
 • 10:32 - 10:34
  ако имаме късмет обаче.
 • 10:34 - 10:36
  Друг източник е случайния улов.
 • 10:36 - 10:39
  Доста акули се улавят случайно в даляните.
 • 10:39 - 10:42
  Това сега е забранено, което е добра новина за акулите.
 • 10:42 - 10:44
  Но все пак някои биват улавяни в мрежи или тралове.
 • 10:44 - 10:47
  Тази акула се озова на пазара в Хоут точно преди Коледа.
 • 10:47 - 10:50
  Незаконно, тъй като това е позволено от законите на ЕС
 • 10:50 - 10:53
  и се продаваше за 8 евро на килограм като филе от акула.
 • 10:53 - 10:56
  Даже имаше рецепта на стената, докато не бяха уведомени,
 • 10:56 - 10:59
  че това е незаконно и в последствие глобени.
 • 10:59 - 11:01
  Ако разгледате изследванията, които ви показах,
 • 11:01 - 11:04
  ще видите, че общият брой проби в целия свят
 • 11:04 - 11:06
  понастоящем е 86.
 • 11:06 - 11:08
  Това е много важна работа
 • 11:08 - 11:10
  и учените могат да задават въпроси
 • 11:10 - 11:12
  или да ни говорят за размера на популацията,
 • 11:12 - 11:15
  подпопулацията и нейната структура,
 • 11:15 - 11:18
  но са ограничени от липсата на проби.
 • 11:18 - 11:20
  Докато маркирахме акулите,
 • 11:20 - 11:23
  ето ни тук как ги маркираме от лодката,
 • 11:23 - 11:25
  в редки случаи акулите реагират.
 • 11:25 - 11:28
  Веднъж при нос Малин в Донегъл
 • 11:28 - 11:31
  една акула удари странично лодката с опашката си,
 • 11:31 - 11:34
  което според мен бе повече от изненада, че лодката я доближи,
 • 11:34 - 11:36
  отколкото от пробождането на етикета.
 • 11:36 - 11:39
  Нищо страшно -- намокрихме се. Без проблеми.
 • 11:39 - 11:41
  Когато по-късно аз и Емет
 • 11:41 - 11:43
  се върнахме на кея на нос Малин,
 • 11:43 - 11:46
  забелязах някаква черна слуз отпред на лодката.
 • 11:46 - 11:48
  Тогава си спомних от опита са на търговски риболовни кораби,
 • 11:48 - 11:50
  че рибарите ми казваха, че могат да разпознаят
 • 11:50 - 11:52
  кога се е хванала гигантска акула в мрежата
 • 11:52 - 11:54
  по черната слуз, която оставя след себе си.
 • 11:54 - 11:56
  Така че си помислих, че трябва да е от акулата.
 • 11:56 - 11:58
  Имахме интерес от събирането на
 • 11:58 - 12:00
  тъканни проби за генетичните изследвания,
 • 12:00 - 12:02
  защото знаехме, че са много ценни.
 • 12:02 - 12:04
  Използвахме традиционни методи -- арбалет.
 • 12:04 - 12:06
  Ето ме тук с арбалет в ръка.
 • 12:06 - 12:09
  Използваме го също и за генетични изследвания на китове и делфини.
 • 12:09 - 12:11
  Опитах този метод, както и много други.
 • 12:11 - 12:13
  Но всичките ми опити бяха напразни,
 • 12:13 - 12:15
  тъй като кожата на акулите е много дебела.
 • 12:15 - 12:17
  Нямаше начин как да се сдобием с проби.
 • 12:17 - 12:20
  Системите ми нямаше да сработят.
 • 12:20 - 12:23
  Когато видях черната слуз по края на лодката,
 • 12:23 - 12:26
  си помислих, че трябва да се възползваме от дадения ни шанс,
 • 12:26 - 12:28
  така че изстъргах слузта.
 • 12:28 - 12:31
  Имах епруведка със спирт, която да изпратя на генетиците.
 • 12:31 - 12:33
  Изстъргах слузта и я пратих в Абърдийн.
 • 12:33 - 12:35
  Предложих им да опитат пробата,
 • 12:35 - 12:37
  но я забавиха с месеци.
 • 12:37 - 12:39
  Беше само заради конференцията на о-в Ман.
 • 12:39 - 12:41
  Но аз продължих да пращам имейли и да питам:
 • 12:41 - 12:43
  “Успя ли да разгледаш моята слуз?“
 • 12:43 - 12:45
  А той отговаряше: “Да, да, да...ще я разгледам.“
 • 12:45 - 12:47
  Тъй като никога не бяхме се срещали,
 • 12:47 - 12:49
  той явно най-сетне реши да свърши работата,
 • 12:49 - 12:51
  вероятно за да не се компрометира пред мен.
 • 12:51 - 12:54
  Изненадващо за него той всъщност намери ДНК в слузта.
 • 12:54 - 12:56
  След направените тестове
 • 12:56 - 12:58
  откриха, че всъщност ставаше дума за ДНК на гигантска акула,
 • 12:58 - 13:01
  което беше извлечено от слузта.
 • 13:01 - 13:03
  В крайна сметка той много се развълнува.
 • 13:03 - 13:06
  Пробата стана известна като акулската слуз на Саймън.
 • 13:06 - 13:09
  А аз си помислих, че мога да разработя метода.
 • 13:09 - 13:11
  Така че решихме да опитаме да излезем
 • 13:11 - 13:13
  и да съберем още слуз.
 • 13:13 - 13:17
  Така след като похарчихме 3 500 за сателитно маркиране,
 • 13:19 - 13:22
  реших да инвестирам 7.95, цената още си стои,
 • 13:22 - 13:25
  и от местната железария в Килръш
 • 13:25 - 13:27
  купих дръжка за парцал,
 • 13:27 - 13:30
  а за още по-малко купих парцали за фурна.
 • 13:30 - 13:33
  Увих парцала около края на дръжката --
 • 13:33 - 13:35
  толкова дълбоко бях отчаян
 • 13:35 - 13:38
  в опита си да се сдобия
 • 13:38 - 13:40
  с няколко проби от акули.
 • 13:40 - 13:42
  Това се случи през август,
 • 13:42 - 13:44
  а обикновено акулите са най-много през юни и юли.
 • 13:44 - 13:46
  И се срещат рядко.
 • 13:46 - 13:49
  Много рядко може да се окажеш на правилното място и
 • 13:49 - 13:51
  да намериш акули през август. Бяхме истински отчаяни.
 • 13:51 - 13:54
  Втурнахме се към Бласкет, веднага след като чухме, че там са забелязани
 • 13:54 - 13:56
  акули и успяхме да намерим някои от тях.
 • 13:56 - 13:58
  Чрез просто отъркване на дръжката в акулата,
 • 13:58 - 14:00
  докато тя минава под лодката --
 • 14:00 - 14:02
  тук виждате как акулата минава под лодката --
 • 14:02 - 14:04
  успяхме да съберем слуз.
 • 14:04 - 14:06
  И ето я тук.
 • 14:06 - 14:09
  Погледнете тази чудесна, черна акулска слуз.
 • 14:09 - 14:12
  За около половин час
 • 14:12 - 14:15
  събрахме 5 проби от 5 различни акули и то само с помощта на
 • 14:15 - 14:18
  системата на Саймън за взимане на проби от акулска слуз.
 • 14:18 - 14:20
  (Смях в залата)
 • 14:20 - 14:25
  (Аплодисменти)
 • 14:25 - 14:28
  Занимавам се с китове и делфини в Ирландия вече 20 г.
 • 14:28 - 14:30
  Работата с тях е някак по-драматична.
 • 14:30 - 14:32
  Може би сте видели размера на гърбатия кит,
 • 14:32 - 14:34
  който уловихме преди един-два месеца в Уексфорд.
 • 14:34 - 14:37
  И човек си мисли, че може би ще остави нещо за поколенията.
 • 14:37 - 14:39
  И вярвах, че в моя случай ще са скоковете на
 • 14:39 - 14:41
  гърбатите китове и делфините.
 • 14:41 - 14:43
  Но понякога съдбата ни праща други дарове и
 • 14:43 - 14:45
  трябва да ги приемаме.
 • 14:45 - 14:47
  Така че вероятно това е моето наследство --
 • 14:47 - 14:49
  акулската слуз на Саймън.
 • 14:49 - 14:51
  Тази година получихме повече пари
 • 14:51 - 14:54
  за събирането на още повече проби.
 • 14:54 - 14:56
  Едно много полезно нещо е употребата на камера с удължител.
 • 14:56 - 14:59
  Това е моята колежка Джоан с камерата с удължител.
 • 14:59 - 15:01
  С тази камера може да се наблюдава корема на акулата.
 • 15:01 - 15:04
  Опитваме да видим дали е мъжка по класперите,
 • 15:04 - 15:07
  които висят под гърба на акулата.
 • 15:07 - 15:09
  Определянето на пола е сравнително лесно.
 • 15:09 - 15:11
  Ако успеем да определим пола на акулата
 • 15:11 - 15:13
  преди да я маркираме
 • 15:13 - 15:16
  можем да кажем на генетиците дали пробата е от мъжка или женска акула.
 • 15:16 - 15:18
  До момента учените нямат метод за
 • 15:18 - 15:20
  генетично определяне на пола,
 • 15:20 - 15:22
  което намирам за изумително,
 • 15:22 - 15:25
  тъй като не знаят кои основни показатели да търсят.
 • 15:25 - 15:27
  Определянето на пола на акулата
 • 15:27 - 15:29
  е много важно
 • 15:29 - 15:32
  за дейности като проследяването на търговията
 • 15:32 - 15:36
  с гигантски акули и други видове,
 • 15:36 - 15:38
  защото търговията с акули е незаконна.
 • 15:38 - 15:40
  В същото време се ловят и продават.
 • 15:40 - 15:42
  Като теренен биолог целта ми е да
 • 15:42 - 15:44
  осъществявам контакти с тези животни.
 • 15:44 - 15:46
  Човек иска да научи за тях колкото се може повече.
 • 15:46 - 15:49
  Често пъти са редки и сезонно ограничени,
 • 15:49 - 15:52
  а ти прости искаш да научиш за тях колкото се може повече
 • 15:52 - 15:54
  и за възможно най-кратко време. Фантастично е,
 • 15:54 - 15:57
  че мога да предложа тези проби
 • 15:57 - 16:00
  на други научни дисциплини, като например на генетиката,
 • 16:00 - 16:03
  която може да извлече толкова полза от тях.
 • 16:03 - 16:05
  Така че, както вече казах, тези шансове се представят неочаквано.
 • 16:05 - 16:08
  Трябва да бъдат използвани своевременно.
 • 16:08 - 16:10
  Това ще приема като мое научно наследство.
 • 16:10 - 16:13
  Надявам се да постигна нещо по-драматично и романтично преди да умра.
 • 16:13 - 16:16
  Но за сега, благодаря ви за това.
 • 16:16 - 16:18
  Дръжте под око акулите.
 • 16:18 - 16:21
  Ако проявявате интерес, нашият уеб сайт за гигантски акули е в процес на изграждане.
 • 16:21 - 16:24
  Благодаря ви за вниманието.
 • 16:24 - 16:26
  (Аплодисменти)
Title:
Саймън Бероу: Как да спасите акула, за която не знаете нищо?
Speaker:
Simon Berrow
Description:

Втори по големина в света, почти изчезнал вид, за който не знаем почти нищо. По време на TEDxDublin Саймън Бероу разказва за фантастичните гигантски акули (“Великата риба от слънцето“ на ирландски), както и за изключителните и прекрасно прости методи, които той използва за изучаването и съхранението им.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:26
Veneta Medarova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions