Return to Video

The Internet: Cybersecurity & Crime

 • 0:02 - 0:07
  Internet: Počítačová bezpečnosť a
  kriminalita
 • 0:07 - 0:11
  Ahoj, volám sa Jenny Martin a som
  riaditeľka pre vyšetrovanie počítačovej
 • 0:11 - 0:16
  bezpečnosti v spoločnosti Symantec.Súčasná
  počítačová kriminalita spôsobuje
 • 0:16 - 0:23
  obrovské problémy pre spoločnosť, po
  ľudskej, finančnej stránke, aj vo veciach
 • 0:23 - 0:27
  národnej bezpečnosti. Len za posledných
  niekoľko rokov boli ukradnuté stovky mil
 • 0:27 - 0:31
  čísel kreditných kariet, ohrozených
  desiatky miliónov čísel sociálneho
 • 0:31 - 0:35
  zabezpečenia a zdravotných záznamov,
  dokonca napadnuté nukleárne centrifúgy,
 • 0:35 - 0:40
  a unesené vzdušné bezpilotné lietadlá. To
  všetko zneužívaním zraniteľností hardvéru
 • 0:40 - 0:45
  a softvéru alebo častejšie využívaním
  neúmyselných rozhodnutí ľudí,ktorí softvér
 • 0:45 - 0:53
  používajú. Ľudia,ktorí sa dopúšťajú týchto
  počítačových zločinov, nemajú profil ani
 • 0:53 - 0:58
  motiváciu, môže to byť ktokoľvek od
  medzinárodného teroristu po tínedžera,
 • 0:58 - 1:03
  ktorí súťažia o najväčšie ego. Najväčšie
  krajiny dnes majú nielen bežnú armádu,
 • 1:03 - 1:09
  ale majú aj dobre ozbrojenú počítačovú
  armádu. V skutočnosti sa v budúcej
 • 1:09 - 1:12
  svetovej vojne nemusí bojovať s
  tradičnými zbraňami,ale s počítačmi,
 • 1:12 - 1:17
  ktoré sa použijú na zastavenie dodávok
  vody, energetických sietí a dopravných
 • 1:17 - 1:25
  systémov. Ahoj, volám sa Parisa a som
  Google princezná pre bezpečnosť. Pracovala
 • 1:25 - 1:30
  som na mnohých rôznych produktoch a na
  mnohých rôznych spôsoboch, ako urobiť náš
 • 1:30 - 1:34
  softvér čo najbezpečnejším.
 • 1:34 - 1:37
  Pozrime podrobnejšie, ako funguje
  počítačová kriminalita,
 • 1:37 - 1:41
  dozviete o softvérových vírusoch, útokoch
  po odmietnutí služby a podvodoch typu
 • 1:41 - 1:46
  phishing. V biológii vírus predstavuje
  organizmus, ktorý sa šíri kašľom,
 • 1:46 - 1:49
  kýchaním alebo fyzickým kontaktom.
 • 1:49 - 1:53
  Vírusy pôsobia tak, že infikujú bunky,
  vstrekujú ich genetický materiál a tieto
 • 1:53 - 1:59
  bunky používajú na rozmnožovanie. Môžu
  spôsobiť, že ľudia naozaj ochorejú a budú
 • 1:59 - 2:04
  sa šíriť na ďalších ľudí. Podobne funguje
  aj počítačový vírus. Vírus je program,
 • 2:04 - 2:10
  ktorý sa inštaluje, zvyčajne neúmyselne,
  a poškodzuje používateľa a jeho počítač.
 • 2:10 - 2:16
  Je tiež možné, že sa vírus rozšíri do
  ďalších počítačov. Ako sa vírus dostane
 • 2:16 - 2:20
  do vášho počítača? Útočník môže infikovať
  váš počítač niekoľkými spôsobmi.
 • 2:20 - 2:25
  Môžu nalákať obeť na inštaláciu programu,
  pritom ju zavádzať o účele programu, napr.
 • 2:25 - 2:29
  veľa vírusov sa skrýva za bezpečnostné
  aktualizácie. Je tiež možné, že softvér vo
 • 2:29 - 2:36
  vašom počítači obsahuje chybu zabezpečenia
  takže útočník vírus môže nainštalovať bez
 • 2:36 - 2:39
  toho, aby na to potreboval výslovné
  povolenie.
 • 2:39 - 2:44
  Keď je vírus v počítači, môže ukradnúť
  alebo odstrániť ľubovoľný z vašich
 • 2:44 - 2:48
  súborov, ovládať iné programy, dokonca
  dovoliť niekomu inému vzdialene ovládať
 • 2:48 - 2:50
  váš počítač.
 • 2:50 - 2:56
  Pomocou počítačových vírusov môžu hackeri
  prevziať kontrolu nad miliónmi počítačov
 • 2:56 - 3:01
  na celom svete a potom ich použiť ako
  digitálnu armádu, inak známu ako botnet,
 • 3:01 - 3:07
  na zničenie webov. Tento druh útoku sa
  nazýva distribuované odmietnutie služby.
 • 3:07 - 3:10
  Odmietnutie služby sa stane, keď
  hackeri ovládnu webovú stránku
 • 3:10 - 3:15
  príliš veľkým počtom žiadostí a
  a útok prichádza z viacerých
 • 3:15 - 3:17
  počítačov naraz.
 • 3:17 - 3:22
  Väčšina webových stránok je pripravená
  odpovedať na milióny žiadostí denne, ale
 • 3:22 - 3:25
  ak ste ich zasiahli miliardami alebo
  biliónmi žiadostí prichádzajúcich z
 • 3:25 - 3:32
  rôznych miest, počítače sú preťažené a
  prestanú reagovať. Ďalším trikom, ktorý
 • 3:32 - 3:36
  používajú počítačoví zločinci, je
  zasielanie veľkého množstva nevyžiadanej
 • 3:36 - 3:39
  e-mailovej správy v snahe prinútiť
  ľudí,aby zdieľali citlivé osobné
 • 3:39 - 3:45
  informácie. Volá sa podvod typu phishing,
  keď dostanete e-mail, ktorý sa tvári
 • 3:45 - 3:50
  dôveryhodne a žiada vás, aby ste sa
  prihlásili do svojho účtu, kliknutím na
 • 3:50 - 3:52
  e-mail sa dostanete na falošnú webovú
 • 3:52 - 3:56
  stránku. Ak sa napriek tomu prihlásite,
  podvodom od vás dostanú vaše heslo.
 • 3:56 - 4:00
  Hackeri potom môžu použiť vaše
  prihlasovacie údaje na prístup k vašim
 • 4:00 - 4:06
  skutočným účtom,aby vám ukradli informácie
  alebo dokonca ukradli vaše peniaze.
 • 4:06 - 4:10
  Našťastie existuje veľa spoločností,
  zákonov a vládnych organizácií, ktoré
 • 4:10 - 4:15
  pracujú na zvyšovaní bezpečnosti
  internetu, hoci toto úsilie nestačí.
 • 4:15 - 4:18
 • 4:18 - 4:23
 • 4:23 - 4:27
 • 4:27 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:47
 • 4:47 - 4:52
Title:
The Internet: Cybersecurity & Crime
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:02

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions