Vietnamese subtitles

← 07-75 How Many Columns Can We Fit?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/22/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Chúng ta muốn tìm ra có bao nhiêu cột
  trong mỗi hàng,
 2. và mảnh đất rộng 1900m.
 3. Nhưng có vẻ như nó còn phụ thuộc vào việc
  ta cắt chỗ này ở đâu nữa.
 4. Một số hàng sẽ có chiều dài khác những
  cái còn lại.
 5. Tôi đã làm một số phép toán cho bạn đây.
 6. Vòng tròn đầu tiên ở hàng thứ 2 cách cạnh
  trái 400m.
 7. Hãy đặt tên cho 2 loại hàng này nhé.
 8. Hàng thứ nhất và thứ 3 là hãng lẻ, hàng
  thứ 2 và 4 là hàng chẵn.
 9. Có bao nhiêu cột trong mỗi hàng lẻ?
  Và bao nhiêu trong mỗi hàng chẵn?