Vietnamese subtitles

← 08-02 Problem Solving Vs Planning

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 06/05/2016 by Luna TDK.

 1. Bạn có nhớ cách chúng ta giải quyết vấn đề
 2. Chúng ta có 1 trạng thái thế này,
 3. chúng ta được cho điểm bắt đầu và
 4. một mục tiêu đề tìm kiếm
 5. và chúng ta đã tìm ra con đường
 6. để tìm đến mục tiêu, và có lẽ đó là
 7. đường này.
 8. Bây giờ là cách để agent giải quyết vấn đề
 9. chúng sẽ chỉ làm tất cả những việc
 10. để tìm ra con đường đến mục tiêu
 11. chỉ bằng cách suy nghĩ,
 12. và tiếp đó chúng bắt đầu thực hiện hành trình,
 13. đi hoặc chạy, tuy nhiên bạn muốn là,
 14. đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc,
 15. nhưng nghĩ về điều đã xảy ra
 16. Nếu bạn đang trong cuộc sống thật, nếu tất cả nhũng gì bạn làm
 17. chiến lược của bạn là đi về phía trước, bạn đạt được mục tiêu,
 18. và không cần tác động đến thế giới,
 19. không cần cảm nhận luôn,
 20. bạn đã thực hiện được hành trình.
 21. Vâng điều này thực tế đã được nghiên cứu.
 22. Mọi người đi ra ngoài
 23. và bị bịt mắt, đặt gữa 1 cành đồng
 24. và được lệnh đi thẳng,
 25. kết quả không tốt lắm.
 26. Dưới đây là kết quả với GPS.
 27. Nói chung là họ đi lang thang, chúng tôi để 1 người ở
 28. điểm xuất phát,
 29. và anh ấy bj bjt mắt nên anh ấy không thể
 30. thấy bất kỳ thứ gì,