Hebrew subtitles

Unit 8 2 Problem Solving vs Planning

Unit 8 2 Problem Solving vs Planning

Get Embed Code
5 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. זוכרים איך עבד פתרון בעיות?
 2. יש לנו מרחב מצבים, כמו זה,
 3. וניתן לנו מצב התחלתי
 4. ומטרה אליה צריך להגיע,
 5. ואז חיפשנו מסלול
 6. אל המטרה, ואולי מצאנו
 7. את המסלול הזה.
 8. עכשיו, הצורה בה יעבוד סוכן "פותר בעיות"
 9. היא קודם כל לעשות את כל העבודה
 10. כדי למצוא מהו המסלול אל המטרה
 11. רק על ידי חשיבה,
 12. ואז הוא מוציא את המסלול לפועל
 13. ללכת, או לנסוע, איך שלא תרצו להגיע
 14. ממצב ההתחלה אל מצב המטרה.
 15. אבל תחשבו מה יקרה
 16. אם הייתם עושים את זה בחיים האמיתיים. אילו הייתם
 17. עושים את כל התכנון מראש, היה לכם את המסלול השלם למטרה,
 18. ואז מבלי להגיב להעולם,
 19. מבלי לחוש את המסלול
 20. הייתם מתחילים לבצע אותו.
 21. למען האמת, הנושא הזה, נחקר בעבר.
 22. אנשים יצאו
 23. כיסו את העיניים למטיילים. שמו אותם בשדה
 24. ואז אמרו להם ללכת בקו ישר
 25. והתוצאות אינן יפות.
 26. הנה מעקב הGPS שלהם כדי להוכיח זאת.
 27. אז אנחנו לוקחים מטייל, שמים אותו
 28. בנקודת התחלה, נגיד פה,
 29. ואנחנו מכסים לו את העיניים כך שהוא לא יכול
 30. לראות כלום באופק,
 31. אבל משאירים מספיק מקום שיוכל לראות את הרגליים שלו
 32. כדי שלא יפול או משהו,
 33. ואז אנחנו אומרים להם לבצע את התוכנית: ללכת קדימה
 34. לשים רגל אחת לפני השניה וללכת קדימה בקו ישר,
 35. ואלו המסלולים הטיפוסיים שנראה.
 36. הם מתחילים בללכת ישר לזמן מה
 37. אבל אז הולכים בסיבובים
 38. ומסיימים לא בקו ישר בכלל.
 39. זה כאן, שהתחיל במקום הזה,
 40. אפילו יותר מתפתל.
 41. הם מתחילים ללכת בקו ישר לקצת זמן,
 42. ואז הולכים במעגלים צמודים מאוד.
 43. אז אנשים אינם מסוגלים ללכת בקו ישר
 44. בלי אף משוב מהסביבה.
 45. עכשיו כאן במסלול הצהוב הזה, זה הצליח הרבה יותר טוב,
 46. ולמה זה?
 47. טוב, זה כי המסלולים האלה היו בימים מעוננים,
 48. כך שלא היה שם מידע להתבסס עליו.
 49. בעוד שהמסלול הזה היה ביום שמשי,
 50. כך שאפילו שהמטייל לא יכל
 51. לראות רחוק יותר מכמה מטרים לפניו,
 52. הוא יכל לראות צלליות ולומר,
 53. כל עוד אני אלך ככה שהצל יהיה לאותו כיוון
 54. אני יכול ללכת בקו ישר יחסית.
 55. אז הלקח הוא שאנחנו צריכים משוב כלשהו מהסביבה.
 56. אנחנו לא יכולים פשוט לתכנן מראש ולהמציא תוכנית שלמה.
 57. אנחנו צריכים לשלב תכנון
 58. וביצוע.