Vietnamese subtitles

← 5 Amazing Exoplanets! - The Countdown #33

Get Embed Code
16 Languages

Showing Revision 1 created 11/01/2018 by Christian Taylor.

 1. Có thêm một hành tinh mới ngoài
  hệ mặt trời của chúng tôi hả? Ngáp...
 2. Từ năm 2010 chúng ta đã tìm được
  tầm 100 ngoại hành tinh hàng năm
 3. và cái bảng liệt kê này
 4. càng dài càng nhàm cháng.
 5. Để làm các ngoại hành
  tinh được thú vị hơn,
 6. Chúng tôi đã tìm những hành tin hay nhất
  ,lạ nhất, và kinh khủng nhất vaf cực đoan
 7. Tôi là Sophie cà chào bạn
  đến The Countdown
 8. Trái Đất của chúng tôi là một hành
  tinh màu xanh mà mưa nước
 9. HD 189773b là một hành tinh màu xanh mà mưa kiến
 10. ngang!
 11. Gần đầu năm nay,
  kính viễn vọng Hubble