YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Hour of Code - Mark Zuckerburg teaches Repeat Loops

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 4 created 06/28/2015 by elsapham2015.

 1. Một điều mà máy tính thực sự tốt
  là lặp lại các mệnh lệnh.
 2. Như việc bạn bị buồn chán khi mà cứ phải
  làm đi làm lại một việc quá nhiều lần.
 3. Nhưng máy tính thì có thể làm cùng
  một việc hàng triệu lần hay hàng tỷ lần.
 4. mà không bị chán cũng như làm tốt
  điều đó.
 5. Lấy một ví dụ, nếu tôi muốn
  gửi lời chúc
 6. mừng sinh nhật tới mọi người trên Facebook
  bằng việc gửi cho họ một email,
 7. có lẽ cần tới hơn một thế kỷ để thực sự
  viết điều đó ra và gửi cho mọi người.
 8. Nhưng chỉ với một vài dòng mã hóa,
  tôi có thể một hệ thống
 9. gửi thư điện tử tới mọi người trên Fb
  lời chúc sinh nhật vui vẻ.
 10. Đó là vòng lặp và tại sao chúng có giá trị
 11. và là cái gì đó mà
  máy tính có thể làm rất tốt.
 12. Trong ví dụ này, mục tiêu của bạn là
  di chuyển chú chim
 13. để chạm vào con heo. Giờ ta
  chuẩn bị có thể sử dụng khối "lặp lại"
 14. để có thể làm lại điều đó thật dễ dàng.
  Bạn cũng có thể điều đó bằng cách
 15. đặt lệnh "di chuyển về phía trước"
 16. năm lần để thúc đẩy chú chim
  một bước mỗi lần tiến lại con heo.
 17. Hoặc bạn có thể chỉ cho máy tính
  "di chuyển về phía trước" một lần,
 18. và rồi cho nó "lặp lại" điều trên 5 lần,
  và nó sẽ làm đúng như vậy.
 19. Và để làm điều đó, bạn cần kéo thả
  lệnh "di chuyển về phía trước",
 20. rồi đặt lệnh đó vào trong
  khối "lặp lại".
 21. Và bạn có thể nhấp chuột vào nó và cho nó
  biết số lần lặp lại khối đó
 22. để biết số bước bạn muốn thực hiện
  về phía trước. Giờ một điều nữa là
 23. bạn có thể đặt bao nhiêu lệnh theo ý bạn
  vào trong khối "lặp lại".
 24. Trong ví dụ này, bạn sẽ cho chú chim
  di chuyển về phía trước và rẽ trái
 25. và sẽ thực hiện năm lần.
  Được rồi, làm tốt lắm và chúc vui vẻ :-)