Return to Video

Hour of Code - Mark Zuckerburg teaches Repeat Loops

 • 0:00 - 0:04
  דבר אחד שמחשבים ממש טובים בו
  הוא לחזור על פקודות.
 • 0:04 - 0:08
  כבן אדם, אתם יכולים להשתעמם בקלות אם
  תצטרכו לעשות את אותו הדבר הרבה פעמים ברצף.
 • 0:08 - 0:09
  .
 • 0:09 - 0:13
  אבל מחשב יכול לעשות את אותו הדבר
  מיליונים, אולי אפילו מיליארדים של פעמים,
 • 0:13 - 0:15
  מבלי להשתעמם, והוא עושה
  את הכול בצורה מעולה.
 • 0:16 - 0:17
  אז אם, לדוגמה, הייתי רוצה לאחל יום הולדת שמח לכל
 • 0:17 - 0:21
  העובדים בחברת פייסבוק באמצעות המייל (הדואר האלקטרוני),
 • 0:21 - 0:25
  זה כנראה היה לוקח לי למעלה ממאה שנים כדי
  לכתוב את כל המיילים האלה לכולם.
 • 0:25 - 0:25
  .
 • 0:25 - 0:29
  אבל עם כמה שורות פשוטות של קוד,
  אני יכול ליצור מערכת
 • 0:29 - 0:32
  שתשלח מייל לכולם בפייסבוק
  ותאחל להם יום הולדת שמח.
 • 0:32 - 0:34
  אז אלו הן בעצם הלולאות,
  וזו הסיבה לכך שהן כה חיוניות,
 • 0:34 - 0:37
  ואלה דברים שמחשבים יכולים לעשות בצורה מעולה.
 • 0:37 - 0:41
  בדוגמה הזו, המטרה שלכם תהיה
  להזיז את הציפור
 • 0:41 - 0:45
  כדי שתשיג את החזיר. אנחנו הולכים
  להשתמש בבלוק ה"חזור על"
 • 0:45 - 0:49
  כדי לעשות זאת בקלות.
  אתם יכולים לעשות את זה
 • 0:49 - 0:52
  באמצעות פעולת "זוז קדימה"
 • 0:52 - 0:57
  חמש פעמים כדי לקדם את הציפור
  צעד אחד בכל פעם אל עבר החזיר.
 • 0:57 - 1:01
  או שאתם יכולים לומר למחשב
  "זוז קדימה" רק פעם אחת,
 • 1:01 - 1:04
  ואז לומר לו "לחזור" על כך 5 פעמים,
  והציפור תעשה את אותו הדבר בדיוק.
 • 1:04 - 1:08
  אז כדי לעשות את זה,
  גררו את פקודת ה"זוז קדימה",
 • 1:08 - 1:12
  ואז הניחו אותה בתוך בלוק ה"חזור על".
 • 1:12 - 1:16
  אתם יכולים ללחוץ עליו ולומר לו כמה
  פעמים אתם רוצים שיחזור על הבלוק
 • 1:16 - 1:20
  כדי לומר לו כמה צעדים אתם רוצים שהציפור תזוז.
  עוד דבר אחד שרציתי לומר, הוא שאתם
 • 1:20 - 1:24
  יכולים לתת כמה פקודות שתרצו
  בתוך בלוק ה"חזור על".
 • 1:24 - 1:27
  אז בדוגמה הזו, אתם אומרים לה
  לזוז קדימה ואז לפנות שמאלה,
 • 1:27 - 1:31
  והיא תעשה את זה חמש פעמים גם כן.
  אוקיי, עבודה מעולה, תבלו!
 • 1:31 - 1:31
  .
Title:
Hour of Code - Mark Zuckerburg teaches Repeat Loops
Video Language:
English
Duration:
01:35

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions