Dutch subtitles

← Waarom ik het land liefheb dat mij verraadde

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 7 created 10/15/2014 by Els De Keyser.

 1. Ik ben een veteraan
  van het ruimteschip de Enterprise.
 2. Ik vloog hoog door de melkweg
 3. in een enorm ruimteschip.
 4. Mijn bemanning bestond uit mensen
 5. uit alle hoeken van de wereld.
 6. Talrijke rassen, verschillende culturen,
 7. verschillende achtergronden
 8. werkten allemaal samen.
 9. Onze missie was het verkennen
  van vreemde nieuwe werelden,
 10. om op zoek te gaan naar nieuw leven
  en nieuwe beschavingen,
 11. om moedig te gaan waar niemand ooit kwam.
 12. Welnu —
 13. (Applaus)

 14. Mijn grootouders waren immigranten uit Japan,
 15. die naar Amerika kwamen.
 16. Dapper betraden ze
  een vreemde, nieuwe wereld,
 17. nieuwe kansen tegemoet.
 18. Mijn moeder is geboren
  in Sacramento in Californië.
 19. Mijn vader komt uit San Francisco.
 20. Ze ontmoetten elkaar
  en trouwden in Los Angeles
 21. en daar werd ik geboren.
 22. Toen ik vier jaar oud was,

 23. werd Pearl Harbor gebombardeerd
 24. door Japan, op 7 december 1941.
 25. Van de ene op de andere dag
 26. was de wereld in staat van oorlog.
 27. In Amerika brak plotseling
 28. hysterische paniek uit.
 29. Japanse Amerikanen,
 30. Amerikaanse burgers van Japanse afkomst,
 31. werden met wantrouwen
 32. en angst bekeken,
 33. en met openlijke haat,
 34. enkel en alleen omdat we leken
 35. op de mensen
  die Pearl Harbor bombardeerden.
 36. De paniek nam steeds meer toe.
 37. In februari 1942
 38. gaf de president van de Verenigde Staten,
 39. Franklin Delano Roosevelt,
 40. het bevel om alle Japanse Amerikanen
 41. aan de Westkust van Amerika
 42. terstond aan te houden
 43. zonder aanklacht of rechtszaak,
 44. zonder inachtneming van rechten.
 45. Het respecteren van rechten
  is een steunpilaar
 46. van ons rechtssysteem.
 47. Dit alles verdween.
 48. We moesten bijeengejaagd worden
 49. en opgesloten worden
  in 10 gevangenenkampen
 50. op de meest verlaten plekken van Amerika:
 51. de bloedhete woestijn van Arizona,
 52. de benauwende moerassen van Arkansas,
 53. de onbewoonbare gebieden van
  Wyoming, Idaho, Utah, Colorado,
 54. en twee verlaten plekken in Californië.
 55. Op 20 april vierde ik mijn vijfde verjaardag.

 56. Een paar weken na mijn verjaardag
 57. wekten mijn ouders mijn jongere broer,
 58. mijn kleine zusje en mij
 59. heel vroeg in de ochtend.
 60. Ze kleedden ons haastig aan.
 61. Mijn broer en ik waren in de woonkamer
 62. en keken door het voorraam.
 63. We zagen twee soldaten het pad oplopen.
 64. Ze hadden bajonetten aan hun geweren.
 65. Ze stampten over de veranda
 66. en bonsden op de deur.
 67. Mijn vader deed open
 68. en de soldaten bevalen ons
  het huis te verlaten.
 69. Mijn vader gaf mij en mijn broer
 70. wat bagage om te dragen.
 71. We liepen naar buiten
  en wachtten op de oprit
 72. totdat onze moeder naar buiten zou komen.
 73. Toen mijn moeder uiteindelijk
  naar buiten kwam,
 74. droeg ze mijn kleine zusje op de ene arm
 75. en een grote plunjezak met de andere arm.
 76. De tranen stroomden over haar wangen.
 77. Ik kan dat beeld nooit vergeten.
 78. Het staat in mijn geheugen gegrift.
 79. We werden weggehaald uit ons huis

 80. en in treinwagons geladen,
 81. samen met andere
  Japans-Amerikaanse families.
 82. Er stonden bewakers
 83. bij de uiteinden van elke wagon,
 84. alsof we misdadigers waren.
 85. We werden diep het land in gebracht,
 86. een reis van vier dagen en drie nachten
  in een schuddende trein
 87. naar de moerassen van Arkansas.
 88. Ik kan me het hek nog herinneren
 89. met prikkeldraad, die mij omsloot.
 90. Ik herinner me de hoge wachttoren
 91. met machinegeweren
  die op ons gericht waren.
 92. Ik kan me het zoeklicht herinneren
  dat mij volgde
 93. toen ik 's nachts rende
 94. van mijn barak naar de toiletten.
 95. Als vijfjarig jongetje
 96. was ik blij dat ze me de weg wezen
 97. zodat ik kon gaan plassen.
 98. Ik was een kind,
 99. nog te jong om de reden te begrijpen
 100. waarom ik daar was.
 101. Kinderen hebben
  een groot aanpassingsvermogen.

 102. Wat normaal gesproken ongerijmd was,
 103. werd voor mij gewoon
 104. in de krijgsgevangenenkampen.
 105. Het werd gewoon om driemaal
  per dag op appel te staan
 106. en waardeloos voedsel te eten
  in een rumoerige eetzaal.
 107. Het werd normaal om met mijn vader
 108. te douchen in de groepsdouche.
 109. In een gevangenis wonen,
  omsloten met prikkeldraad,
 110. werd voor mij gewoon.
 111. Toen de oorlog voorbij was,

 112. werden we vrijgelaten.
 113. We ontvingen een enkeltje
 114. naar waar we wilden
  in de Verenigde Staten.
 115. Mijn ouders besloten
  terug naar huis te gaan
 116. in Los Angeles,
 117. maar we werden niet warm
  ontvangen in Los Angeles.
 118. We hadden geen rooie cent.
 119. Alles hadden ze ons afgenomen.
 120. De vijandigheid was sterk voelbaar.
 121. Ons eerste huis was in Skid Row,
 122. in het laagste gedeelte van de stad.
 123. We woonden tussen zwervers, alcoholisten
 124. en gestoorde mensen.
 125. Overal stonk het naar urine:
 126. in de straat, in de steeg,
 127. in de gang.
 128. Het was een vreselijke ervaring.
 129. Voor ons, de kinderen,
  was het angstaanjagend.
 130. Ik weet nog dat er een keer
 131. een dronken man naar beneden wankelde
 132. en vlak voor ons neerviel
 133. en overgaf.
 134. Mijn kleine zusje zei,
  'Mama, laten we terug naar huis gaan,'
 135. want achter het prikkeldraad
 136. was voor ons
 137. thuis.
 138. Mijn ouders werkten hard

 139. om opnieuw iets op te bouwen.
 140. Alles hadden we verloren.
 141. Zij stonden midden in het leven
 142. en begonnen opnieuw.
 143. Ze werkten zich uit de naad
 144. en slaagden er uiteindelijk in
 145. om voldoende geld bijeen te brengen
 146. om een huis met drie slaapkamers
  te kopen in een goede buurt.
 147. Ik was een tiener
 148. en ik werd nieuwsgierig
 149. naar mijn gevangenschap als kind.
 150. Ik had maatschappijleerboeken gelezen
 151. die spraken over de idealen
  van de Amerikaanse democratie.
 152. Alle mensen zijn gelijkwaardig.
 153. We hebben een onontvreemdbaar recht
 154. op leven, vrijheid en het najagen van geluk.
 155. Dit kon ik niet rijmen
 156. met mijn gevangenschap als kind.
 157. Ik las geschiedenisboeken
 158. en daarin kon ik er niets over vinden.
 159. Ik ging gesprekken aan met
  mijn vader na het avondeten,
 160. die lang waren en soms hoog opliepen.
 161. We hadden veel zulke gesprekken.
 162. Wat ik ervan leerde,
 163. was de wijsheid van mijn vader.
 164. Hij had het meest geleden
 165. onder de gevangenschap.
 166. Toch begreep hij
  de Amerikaanse democratie.
 167. Hij vertelde me dat onze democratie
 168. een democratie van mensen is.
 169. Deze kan zo goed zijn als de mensen,
 170. maar ook zo zwak als mensen zijn.
 171. Hij vertelde me
  dat de Amerikaanse democratie
 172. afhankelijk is van goede mensen,
 173. die de idealen van ons systeem koesteren
 174. en zich actief inzetten
 175. om onze democratie te laten slagen.
 176. Hij nam me mee naar
  het hoofdkantoor van een campagne.
 177. De gouverneur van Illinois was toen
  verkiesbaar voor het presidentschap.
 178. Mijn vader liet me kennismaken
  met Amerikaanse verkiezingspolitiek.
 179. Hij vertelde me ook
 180. over jonge Japanse Amerikanen
 181. tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 182. Nadat Pearl Harbor gebombardeerd was,

 183. snelden Japanse Amerikanen
  net als andere jonge Amerikanen
 184. naar het leger,
 185. om vrijwillig voor hun land te vechten.
 186. Deze blijk van vaderlandsliefde
 187. werd beantwoord
  met een klap in het gezicht.
 188. Militaire dienst werd ons geweigerd
 189. en ze noemden ons
  'vijandige niet-vreemdeling'.
 190. Het is schandelijk dat
  ze je een vijand noemen,
 191. als je vrijwillig voor je land wilt vechten.
 192. Het woord 'niet-vreemdeling'
  maakte dit nog erger.
 193. Dit woord betekent
 194. burger, negatief gesteld.
 195. Ze hebben ons zelfs
  het woord burger afgenomen.
 196. Ze sloten hen een jaar op.
 197. Toen besefte de regering

 198. dat er een tekort aan mankracht
  was door de oorlog.
 199. Zo vlot als ze ons aanhielden,
 200. stelden ze het leger open
 201. voor jonge Japanse Amerikanen.
 202. Het was totaal onlogisch.
 203. Wonderbaarlijk genoeg,
 204. verbazingwekkend genoeg,
 205. kwamen duizenden jonge
 206. Japans-Amerikaanse mannen en vrouwen
 207. achter het prikkeldraad vandaan
 208. en trokken hetzelfde uniform aan
  als hun bewakers.
 209. Ze lieten hun familie
  in gevangenschap achter,
 210. om voor dit land te vechten.
 211. Ze zeiden dat ze zouden vechten

 212. om hun familie vrij te krijgen,
 213. achter de hekken met prikkeldraad vandaan,
 214. en ook omdat ze het ideaal koesterden
 215. waar onze regering voor staat,
 216. of voor zou moeten staan,
 217. en dat werd beschadigd
 218. door wat er gedaan werd.
 219. Alle mensen zijn gelijkwaardig geschapen.

 220. Ze gingen vechten voor dit land.
 221. Ze werden in een aparte
 222. Japans-Amerikaanse eenheid geplaatst
 223. en naar het slagveld in Europa gestuurd.
 224. Ze gingen er vol voor.
 225. Ze vochten met geweldige,
 226. ongelofelijke moed en durf.
 227. Ze werden op de
  gevaarlijkste missies gestuurd.
 228. Ze leden de grootste
  verliezen in het gevecht
 229. in vergelijking met andere eenheden.
 230. Er is één strijd die dit illustreert,

 231. namelijk de strijd om de Gotische Linie.
 232. De Duitsers hadden zich verschanst
 233. op een berghelling,
 234. een rotsachtige helling,
 235. in onneembare grotten.
 236. Drie geallieerde bataljons
 237. hadden hadden er op los gevuurd
 238. zes maand lang.
 239. Ze bevonden zich in een patstelling.
 240. Het 442-ste regiment werd gemobiliseerd
 241. ter versterking.
 242. Het 442-ste regiment
 243. bedacht een uniek
 244. maar gevaarlijk plan.
 245. De achterzijde van de berg
 246. was een steile rotswand.
 247. De Duitsers dachten dat
  een aanval van achteren
 248. onmogelijk was.
 249. Het 442-ste regiment
  koos voor het onmogelijke.
 250. In een donkere, maanloze nacht
 251. klommen ze omhoog langs de rotswand,
 252. met 300 meter afgrond onder zich,
 253. in volle wapenuitrusting.
 254. Ze klommen de hele nacht door
 255. langs die steile rotswand.
 256. In het duister
 257. verloren sommigen hun greep op de rots
 258. of glipten weg.
 259. Ze vielen te pletter
 260. in het ravijn.
 261. Ze vielen allemaal in stilte.
 262. Niemand slaakte een kreet
 263. om hun positie niet te verraden.
 264. De mannen klommen
  acht uur aan één stuk door.
 265. Degenen die de top haalden,
 266. wachtten daar tot zonsopkomst.
 267. Bij het eerste daglicht
 268. openden ze de aanval.
 269. De Duitsers werden overrompeld
 270. en ze veroverden de berg.
 271. De Gotische Linie was doorbroken.
 272. Een zes maanden durende patstelling
 273. werd doorbroken door het 442-ste regiment,
 274. in 32 minuten.
 275. Het was een indrukwekkende daad.

 276. Na de oorlog
 277. keerde het 442-ste regiment
  terug naar de Verenigde Staten.
 278. Ze ontvingen de meeste onderscheidingen
 279. van alle eenheden
  in de Tweede Werledoorlog.
 280. Ze werden verwelkomd voor het Witte Huis
 281. door president Truman, die hun zei:
 282. "Jullie hebben niet alleen
  tegen de vijand gevochten,
 283. maar ook tegen vooroordelen
  en jullie hebben gewonnen."
 284. Zij zijn mijn helden.

 285. Ze hielden vast aan hun geloof
 286. in de schitterende idealen van dit land.
 287. Ze bewezen dat Amerikaan zijn
 288. niet weggelegd is voor enkelen
 289. en dat Amerikaan zijn
  niet bepaald wordt door ras.
 290. Ze verbreedden het begrip Amerikaan,
 291. zodat Japanse-Amerikanen erbij hoorden,
 292. die gevreesd, gewantrouwd en gehaat werden.
 293. Ze brachten een verandering teweeg
 294. en lieten voor mij
 295. een erfenis na.
 296. Zij zijn mijn helden
 297. en mijn vader is mijn held.
 298. Hij begreep democratie
 299. en was een gids voor mij.
 300. Ze lieten mij een erfenis na.
 301. Bij die erfenis hoort
  een verantwoordelijkheid.
 302. Ik zet mij in
 303. om van mijn land
 304. een nog beter Amerika te maken,
 305. om onze regering
 306. nog democratischer te maken.
 307. Dank zij mijn helden
 308. en de strijd die we hebben doorgemaakt,
 309. kan ik hier voor jullie staan,
 310. als een Japans-Amerikaanse homo.
 311. Maar boven alles
 312. ben ik een trotse Amerikaan.
 313. Dankjewel.

 314. (Applaus)