Return to Video

INT: Nate (Câu hỏi số 11)

 • 0:00 - 0:04
  Có một vài cái bẫy khá phổ biến
  các nhà phát triển nên tránh,
 • 0:04 - 0:07
  Đầu tiên và quan trọng nhất là
  sử dụng phân tích không đúng,
 • 0:07 - 0:12
  Ví dụ điển hình là
  dựa trên chỉ số vô nghĩa,
 • 0:12 - 0:15
  Chỉ số vô nghĩa như hoạt động
  hàng ngày của người dùng,
 • 0:15 - 0:20
  Số có thể cực lớn, số hấp dẫn,
  100,000, một triệu người
 • 0:20 - 0:24
  nhưng không cho bạn biết
  ứng dụng, trò chơi hoạt động ra sao,
 • 0:24 - 0:29
  Bạn có thể có nhiều người
  nhưng không ai thực sự kiếm tiền,
 • 0:29 - 0:32
  hoặc tỷ lệ người
  đang kiếm tiền,
 • 0:32 - 0:35
  mặc dù doanh thu trung bình
  của mỗi người dùng là rất cao,
 • 0:35 - 0:39
  tỷ lệ tổng số người
  đang mua hàng là cực thấp,
 • 0:39 - 0:41
  Bạn đang để tiền trên bàn,
 • 0:41 - 0:44
  Hãy chắc chắn bạn không
  dựa những chỉ số vô nghĩa,
 • 0:44 - 0:47
  Hãy chắc chắn bạn đang
  theo dõi đúng đối tượng,
 • 0:47 - 0:51
  Chỉ dùng số liệu xác định
  sẽ kiếm được tiền hay không
 • 0:51 - 0:52
  hoặc giữ chân người dùng,
 • 0:52 - 0:56
  Sẽ là thú vị khi xem có bao nhiêu
  người thích tính năng
 • 0:56 - 1:00
  nhiều người chơi trong trò chơi
  của bạn nhưng nó không
 • 1:00 - 1:04
  góp phần kiếm tiền, vào tỷ lệ
  người mua hàng hoặc
 • 1:04 - 1:08
  người xung quanh hoặc
  chia sẻ trò chơi với bạn bè
 • 1:08 - 1:11
  thì nên loại ra khỏi
  phân tích của bạn,
 • 1:11 - 1:13
  Cuối cùng, khi nhìn các phân tích,
 • 1:13 - 1:15
  đảm bảo rằng bạn không
  quá chú ý tiểu tiết,
 • 1:15 - 1:19
  Trong nhiều trường hợp, sẽ có
  mức độ nhiễu lớn nhưng
 • 1:19 - 1:24
  không phải nhiều tín hiệu, đặc biệt
  tín hiệu có ý nghĩa thống kê,
 • 1:24 - 1:27
  Hãy chắc chắn cuối cùng,
  nếu bạn thấy lượng nhỏ mỗi ngày
 • 1:27 - 1:32
  hay biến động mỗi tuần
  bạn cần tác động
 • 1:32 - 1:35
  tới con số thay đổi
  đáng kể đó,
 • 1:35 - 1:41
  Một lỗi ta thấy nhiều,
  là nhà phát triển dựa trên
 • 1:41 - 1:45
  1 mạng quảng cáo cụ thể,
  1 phương pháp kiếm tiền cho tất cả,
 • 1:46 - 1:48
  Bạn không muốn đưa tất cả
  trứng vào một giỏ,
 • 1:48 - 1:52
  Kể cả bạn có mối quan hệ tốt
  với ai bán cho bạn
 • 1:52 - 1:56
  phương pháp đó
  thì cũng cần có dự phòng
 • 1:56 - 1:57
  trong trường hợp có rắc rối,
 • 1:57 - 1:59
  Cuối cùng, đừng dùng cảm xúc
 • 1:59 - 2:03
  không dựa vào cảm xúc
  để đưa ra quyết định,
 • 2:03 - 2:06
  Hãy làm mọi việc
  dựa vào các con số,
 • 2:06 - 2:09
  Có dữ liệu tuyệt vời trên mạng
  để xác định đúng thứ phù hợp với bạn
 • 2:09 - 2:11
  việc cần làm là tìm ra nó.
Title:
INT: Nate (Câu hỏi số 11)
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
02:12

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions