Return to Video

PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V

 • 0:00 - 0:06
  הופה באנרס סטייל
 • 0:10 - 0:11
  הופה באנרס סטייל
 • 0:14 - 0:16
  ראג' עם סטייל
 • 0:18 - 0:22
  נאג'י מתחיל את היום עם קצת יוגה
 • 0:22 - 0:26
  כי כשאין תזוזה מחשבתי מתחילה לנדודה
 • 0:26 - 0:29
  אבל מיד ראשי מתפנה לקצת קיטוריאדה
 • 0:29 - 0:32
  ובקבוצה מיד אעלה איזה פוסט בשביל הדודה
 • 0:33 - 0:34
  אני מזן אחר
 • 0:34 - 0:38
  כזה שלא שם קצוץ על איש, אני זן אחר
 • 0:38 - 0:41
  כזה שלא רואה אף אחד ממטר, זן אחר
 • 0:41 - 0:45
  כזה שקם בבוקר ומה שחשוב לו הוא, לקטר
 • 0:45 - 0:47
  כולי זן אחר
 • 0:47 - 0:51
  ואחרי זה אני מרגיש טוב. כולי מרגיש וואו
 • 0:51 - 0:54
  תוקע נאד. הי !. ועוד פעם נאד. הי !
 • 0:54 - 0:58
  ואחרי זה יושב בפייסבוק וכותב
 • 0:58 - 1:02
  עוד שאלה הי! עוד בעיה. הי!
 • 1:02 - 1:07
  שכולם כולם ידעו שאני קייםםםםם
 • 1:09 - 1:11
  הופה באנרס סטייל
 • 1:14 - 1:16
  ראג' עם סטייל
 • 1:17 - 1:19
  הופה כריס עם סטייל
 • 1:21 - 1:22
  גם לי יש סטייל
 • 1:24 - 1:26
  הופה נאגס סטייל
 • 1:26 - 1:30
  הי. סקסי ליידי
 • 1:31 - 1:33
  עלק גוגל סטייל
 • 1:33 - 1:37
  הי. גוגל בייבה ...
 • 1:40 - 1:44
  במקום לספור כבשים אני סופר בלילה חבילות תנועה
 • 1:44 - 1:47
  לבן שלי קניתי פנל אדום במתנה
 • 1:47 - 1:51
  נמאס לי לחפש כבר חרוז שמתאים ליוג'ה ..
 • 1:51 - 1:53
  אז במקום זאת אקח את הבן שלי לגן ולא ליוגה
 • 1:54 - 1:56
  כי זה גן אחר
 • 1:56 - 1:59
  זה גן עם תנועות כאלו מגונות ... גן אחר
 • 1:59 - 2:03
  פנלים שלא גומרים בזמן, פנלים לא מוסמכים
 • 2:03 - 2:07
  ויש מזגן אחר. עם גז שממסטל ילדים. מזגן אחר
 • 2:07 - 2:08
  כדי שיהיה על מה לקטר. מזגן אחר
 • 2:09 - 2:13
  וגם בסוליד וגם בפייזה
 • 2:13 - 2:16
  אני בודק הי. כל יום בודק. הי
 • 2:16 - 2:20
  חבל שאין עוד ארנקים לבאנרס
 • 2:20 - 2:24
  כדי שאוכל עוד לקטר. הי. לקטר. הי
 • 2:24 - 2:28
  יאלה ראג'י תביא תנועה מאיזה קמפייןןןןןןןן
 • 2:31 - 2:33
  הנה ריקוד מפגר בלי סטייל
 • 2:35 - 2:37
  קבוצה עם סטייל !
 • 2:39 - 2:41
  יוסי וענונו סטייל
 • 2:43 - 2:45
  ועוד הרבה עם סטייל
 • 2:46 - 2:48
  הופה תמיר עם סטייל
 • 2:48 - 2:51
  הי. פיני בייבה
 • 2:53 - 2:55
  הופה. למחוק תגובה בסטייל
 • 2:55 - 2:59
  הי. סקסי רגל
 • 3:02 - 3:05
  סופסוף נוטריון. תהיי לי נוטריון,
 • 3:07 - 3:09
  בייבי בייבי אני צריך אישור ממך יא נטוריון ...
 • 3:09 - 3:12
  ווקטור ביקשה רק נוטריון
 • 3:13 - 3:16
  בייבי בייבי, רק חתימה קטנה ממך על המסמך
 • 3:16 - 3:17
  ולוקח את זואי איתי לסייללל
 • 3:17 - 3:19
  הופה זואי סטייל
 • 3:20 - 3:24
  הייי חיים בסרט
 • 3:26 - 3:28
  הופה טראפיק סטייל
 • 3:28 - 3:31
  הי. sexy credit
 • 3:35 - 3:37
  הופ נגמר הזמן...
 • 4:05 - 4:07
  הופה מג'נון עם סטייל
 • 4:07 - 4:25
  סוף
Title:
PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V
Description:

more » « less
Video Language:
Korean
Duration:
04:13

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions