Hebrew subtitles

ג'יימס טארל

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 2 created 09/07/2016 by elinoara.

 1. ארועים שמימיים יתרחשו באתר המכתש, ולא יהיה ניתן לראותם.
 2. אפשר יהיה לראותם רק מכמה נקודות על כדור הארץ.
 3. בכדי לקבל אור שמש מיוחד שהוא בן שמונה וחצי דקות,
 4. ולחוש אותו באופן פיזי כמו שטועמים דברים,
 5. כך אפשר לעבוד עם אור כזה.
 6. כן רציתי להשתמש באיכויות המאד מיוחדות של האור
 7. לאסוף אור כוכבים, מחוץ למערכת הכוכבים
 8. הקודם בזמן ממערכת השמש.
 9. ואפשר לאסוף את האור הזה ולמקם אותו פיזית
 10. שאפשר יהיה לחוש את הנוכחות שלו.
 11. זה הפתח למכתש
 12. ולכן החלל לשמים הוא אליפטי.
 13. החלל בעצם לוקח אותך אל השמים
 14. והאירועים בשמים יורדים דרך החלל
 15. אל המכתש.