Return to Video

"Điều gì sẽ xảy đến với cơ thể bạn sau cái chết?"

 • 0:07 - 0:08
 • 0:10 - 0:14
  Nhưng điều xảy đến với cơ thể
  sau khi ta chết thật
 • 0:14 - 0:15
  Chúng tôi sẽ cho các bạn xem.
 • 0:15 - 0:18
  Đừng lo, nó sẽ không gớm ... lắm đâu.
 • 0:18 - 0:20
  Khi một người tắt thở
 • 0:20 - 0:23
  các tế bào trong cơ thể
  sẽ ngừng tiếp nhận khí oxi
 • 0:23 - 0:25
  nhưng chúng sẽ tiếp tục sống vài phút nữa
 • 0:25 - 0:27
  và tạo ra khí CO2.
 • 0:27 - 0:29
  Khí CO2 có tính axit
 • 0:29 - 0:32
 • 0:33 - 0:35
  Những chiếc túi chứa chất men
 • 0:35 - 0:38
  và men sẽ ăn mòn tế bào từ trong ra ngoài.
 • 0:38 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
  Sau khoảng một tuần, chất dinh dưỡng đó
 • 0:44 - 0:46
  tiếp năng lượng cho cả một đội quân
  vi trùng và nấm
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:50
  Những vi trùng tấn công mô
 • 0:50 - 0:54
  tạo thành một mảng kỳ lạ bao hồm 400 hóa chất và khí.
 • 0:54 - 0:56
  Bao gồm có Freon, đúng thế,
 • 0:56 - 0:58
  chất làm lạnh dùng trong các tủ lạnh,
 • 0:58 - 1:01
  Ben-zen, một thành phần mạnh mẽ trong xăng.
 • 1:01 - 1:04
  Khí sul-fua, khí có mùi swamp và trứng thối.
 • 1:04 - 1:08
  Và cả phân tử được biết đến
  với tên Carbon Tetrachloride,
 • 1:08 - 1:10
  từng được dùng trong bình cứu hỏa
  và việc giặt khô
 • 1:10 - 1:13
  cho đến khi các nhà khoa học khám phá ra
  nó vô cùng độc hại.
 • 1:13 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
  Qua thời gian, chất đạm trong xương cũng phân hủy,
 • 1:26 - 1:30
  chỉ để lại phần chất khoáng ở xương
  gọi là Hydroxyapatite,
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:52
 • 1:53 - 1:56
 • 1:57 - 2:01
Title:
"Điều gì sẽ xảy đến với cơ thể bạn sau cái chết?"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Project:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions