Nepali subtitles

← What Happens to Your Body After You Die?

Get Embed Code
70 Languages

Showing Revision 1 created 06/25/2020 by Moktsya Poudyal.

  1. मृत्यु अप्रिय हुन्छ!
  2. तर मृत्युपश्चात् हाम्रो शरीरमा हुने प्रक्रिया भने रोचक हुन्छन् ।
  3. त्यसैले हामी यस बारे तपाईलाई दर्साउन गहिरहेका छौं।
  4. चिन्ता नगर्नुहोस् , यो त्यति
    पनि घिनलाग्दो हुँदैन।
  5. एक पटक जब एक मानिसको साँस रोकिन्छ,