YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← "Hva skjer med kroppen din når du er død?"

Uansett hva du tror på, de fleste er enige om at kroppen som blir igjen etter et menneskes død er bare en haug med kjøtt og bein. Men hva skjer med restene? Hvis naturen får gå sin gang går kroppen får gjennom en ganske standard forråtningsprosess som kan ta fra to uker til to år.

Get Embed Code
53 Languages

Leave a comment

0 Comments