Return to Video

Ki sa k rive kò nou lè n mouri?

 • 0:07 - 0:08
  Lanmò dwòl!
 • 0:11 - 0:14
  Bon, n ap kontan konnen
  sa k rive kò nou lè nou mouri.
 • 0:14 - 0:15
  Nou pral montre w sa kounye a.
 • 0:15 - 0:15
 • 0:15 - 0:18
  Ou pa bezwen pè, li pap fè w pè... twòp
 • 0:18 - 0:20
 • 0:20 - 0:23
 • 0:23 - 0:25
 • 0:25 - 0:27
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:32
 • 0:33 - 0:35
 • 0:35 - 0:38
 • 0:38 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
 • 0:44 - 0:46
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:50
 • 0:50 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:22
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:30
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:45
 • 1:46 - 1:49
 • 1:53 - 1:56
 • 1:57 - 2:00
Title:
Ki sa k rive kò nou lè n mouri?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Project:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Creole, Haitian subtitles

Revisions Compare revisions