Return to Video

מה קורה לגוף שלכם אחרי שאתם מתים?

 • 0:07 - 0:08
  מוות זה מבאס!
 • 0:10 - 0:14
  אבל מה שמתרחש בגוף אחרי המוות זה מרתק!
 • 0:14 - 0:15
  וזה מה שאנחנו הולכים להראות לכם.
 • 0:15 - 0:18
  אל תדאגו, זה לא יהיה דוחה... מדי.
 • 0:18 - 0:20
  ברגע שאדם מפסיק לנשום
 • 0:20 - 0:23
  התאים בגופו מפסיקים לקבל חמצן,
 • 0:23 - 0:25
  אבל הם ממשיכים לחיות עוד מספר דקות
 • 0:25 - 0:27
  ומייצרים פחמן דו-חמצני.
 • 0:27 - 0:29
  פחמן דו חמצני הוא חומצי,
 • 0:29 - 0:32
 • 0:33 - 0:35
 • 0:35 - 0:38
 • 0:38 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
 • 0:44 - 0:46
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:50
 • 0:50 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:08
 • 1:08 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:13 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:30
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:52
 • 1:53 - 1:56
 • 1:57 - 2:01
Title:
מה קורה לגוף שלכם אחרי שאתם מתים?
Description:

לא משנה במה אתם מאמינים, נראה כי מרבית האנשים מסכימים על כך שאחרי שאנחנו עוזבים את מעגל בני התמותה, כל מה שנותר מהגוף הוא רק ערימה של עור ועצמות. אבל מה קורה עם השאריות הללו? בהנחה שנותנים לטבע לעשות את שלו, הגוף שלנו עובר תהליך סטנדרטי למדי של פרוק שיכול להימשך שבועיים עד שנתיים.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Project:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions