Return to Video

"چه اتفاقی برای بدن شما بعد از مرگ رخ می دهد؟"

 • 0:00 - 0:04
  چه اتفاقی برای بدن شما بعد از مرگ رخ میدهد
 • 0:04 - 0:08
  زمانی که مرگ به شما خوش امد میگه!
 • 0:10 - 0:13
  اما به طرز شگفت انگیز برای بدن شما بعد از مرگ چه اتفاقی رخ می دهد؟
 • 0:13 - 0:15
  بنابراین ما قصد داریم به شما نشان دهیم
 • 0:15 - 0:17
  نگران نباشید. این خیلی پیچیده و بزرگ نیست
 • 0:18 - 0:20
  زمانی که نفس کشیدن یک نفر متوقف میشود
 • 0:20 - 0:22
  رسیدن اکسیژن به بدنش متوقف میشود
 • 0:22 - 0:26
  اما سلول ها برای چند دقیقه به زندگیشان ادامه می دهند
 • 0:26 - 0:27
  تولید دی اکسید کربن
 • 0:27 - 0:29
  دی اکسید کربن اسیدی است
 • 0:29 - 0:32
  و کیسه های داخل سلول ها رو پاره میکند
 • 0:32 - 0:35
  این کیسه ها شامل آنزیمها هستند
 • 0:35 - 0:38
  که از داخل شروع به هضم سلولها میکنند
 • 0:38 - 0:41
  این یک تاول مثل مایع غنی از مواد مغذی ایجاد میکند
 • 0:41 - 0:42
  بعد از یک هفته آن مواد مغذی
 • 0:42 - 0:45
  یک دسته از باکتری ها و قارچ ها تجدید نیرو میکنند
 • 0:45 - 0:47
  که بیشتر اندام ها و ماهیچه هارو به مایع تبدیل میکنند
 • 0:47 - 0:50
  این میکروبها به بافت ها حمله میکنند
 • 0:50 - 0:54
  صفی از400 ماده شیمیایی و گازهای سردرگم را تولید میکنند
 • 0:54 - 0:56
  انها شامل فرئون هستند.درسته!
 • 0:56 - 0:58
  همون ماده خنک کننده در یخچال فریزها.
 • 0:58 - 1:01
  بنزن یک جز قدرتمند در بنزین میباشد
 • 1:01 - 1:04
  گوگرد که بوی مرداب وو تخم مرغ گندیده میدهد
 • 1:04 - 1:07
  و مولکولی که به عنوان تتراکلرید کربن شناخته شده
 • 1:07 - 1:10
  همانی که در خاموش کننده ها و مواد شوینده خشک استفاده می شود
 • 1:10 - 1:12
  تا زمانیکه دانشمندان ان رو بسیار سمی کشف کردند
 • 1:12 - 1:15
  در این مرحله گوشت بسیار کمی وجود دارد
 • 1:15 - 1:17
  و مصرف میشود بوسیله اینجا که می اید
 • 1:17 - 1:20
  کرم ها و سوسکها
 • 1:20 - 1:22
  حشرات تنها پشت استخوانها رو ترک میکنند
 • 1:22 - 1:26
  در طول زمان پروتئین در استخوان نیز تجزیه میشود
 • 1:26 - 1:29
  ترک کردن فقط مواد معدنی استخوان نامیده میشود: هیدروکسی اپاتیت
 • 1:29 - 1:31
  که سرانجام تبدیل به خاک میشود
 • 1:33 - 1:35
  و ما به ارامش میرسیم در حقیقت
 • 1:35 - 1:37
  که همه ان مواد شیمیایی و مواد مغذی حتی خاک
 • 1:37 - 1:41
  تامین میکنند مواد حیاتی را که خاک حاصلخیز را میسازند
 • 1:41 - 1:43
  جوانه های گیاهان و زدندگی جدید دیگر
 • 1:43 - 1:45
  بعد از تمام شدن زندگی ما
 • 1:45 - 1:49
  خاکستر برای خاکستر.گردو غبار برای گردو غبار
 • 1:49 - 1:56
  مترجم:اعظم عیسی بگلو
Title:
"چه اتفاقی برای بدن شما بعد از مرگ رخ می دهد؟"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Project:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Persian subtitles

Revisions Compare revisions