YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← "What Happens to Your Body After You die?"

Get Embed Code
53 Languages

Showing Revision 1 created 09/17/2017 by Hellioob.

  1. Гадно нещо е смъртта!
  2. Но е очарователно какво се случва с тялото след смъртта.
  3. Ще ви покажа сега.
  4. Не се притеснявай, няма да бъде толкова ужасно.
  5. След като тялото спира да диша,
  6. Клетките в тялото спират да получават кислород,
  7. Но те продължават да живеят още няколко минути.
  8. Произвеждаще въглероден диоксид.