Return to Video

Ako odfotiť čiernu dieru

 • 0:01 - 0:04
  Vo filme Interstellar
  sme videli pohľad zblízka
 • 0:04 - 0:06
  na supermasívnu čiernu dieru.
 • 0:07 - 0:09
  Na pozadí jasného plynu
 • 0:09 - 0:12
  gravitačná sila čiernej diery
  ťahá svetlo a ohýba ho do tvaru kruhu.
 • 0:12 - 0:16
  Toto však nie je skutočná fotografia,
  ale výtvor počítačovej grafiky,
 • 0:16 - 0:20
  umelecká interpretácia toho,
  ako by čierna diera mohla vyzerať.
 • 0:20 - 0:22
  Pred sto rokmi Albert Einstein
 • 0:22 - 0:25
  prvýkrát publikoval
  teóriu všeobecnej relativity.
 • 0:25 - 0:26
  V nasledujúcich rokoch
 • 0:26 - 0:30
  vedci poskytli mnoho dôkazov,
  ktoré túto teóriu podporovali.
 • 0:30 - 0:35
  Jedna časť tejto teórie, čierne diery,
  však ešte stále nebola priamo pozorovaná.
 • 0:35 - 0:38
  Hoci máme predstavu,
  ako by čierna diera mohla vyzerať,
 • 0:38 - 0:41
  ešte nikdy sme ju neodfotili.
 • 0:41 - 0:45
  Možno vás to prekvapí,
  ale čoskoro sa to možno zmení.
 • 0:45 - 0:49
  Prvú fotografiu čiernej diery
  možno uvidíme už o niekoľko rokov.
 • 0:50 - 0:54
  Či prvú fotografiu čiernej diery získame,
  závisí od tímu medzinárodných vedcov,
 • 0:54 - 0:55
  teleskopu vo veľkosti Zeme
 • 0:55 - 0:58
  a algoritmu, ktorý konečnú fotografiu
  spojí dokopy.
 • 0:58 - 1:01
  Hoci vám dnes nemôžem ukázať
  skutočnú fotografiu čiernej diery,
 • 1:01 - 1:06
  ukážem vám, ako sa snažíme
  prvú fotografiu získať.
 • 1:07 - 1:11
  Volám sa Katie Bouman
  a som doktorandka na MIT.
 • 1:12 - 1:14
  Robím výskum v počítačovom laboratóriu,
 • 1:14 - 1:17
  ktorý pracuje na tom, aby počítače
  vďaka obrázkom a videám videli.
 • 1:17 - 1:20
  Hoci nie som astronómka,
  dnes by som vám chcela ukázať,
 • 1:20 - 1:23
  ako som prispela
  k tomuto úžasnému projektu.
 • 1:23 - 1:26
  Ak sa vyhnete jasným svetlám mesta,
 • 1:26 - 1:29
  možno budete mať šťastie
  a naskytne sa vám pohľad
 • 1:29 - 1:30
  na galaxiu Mliečna cesta.
 • 1:30 - 1:33
  Keď sa pozriete ďalej, za milióny hviezd,
 • 1:33 - 1:36
  26-tisíc svetelných rokov
  k srdcu Mliečnej cesty,
 • 1:36 - 1:40
  nakoniec prídete k zhluku hviezd
  priamo v jej strede.
 • 1:40 - 1:43
  Astronómovia pomocou
  infračervených teleskopov
 • 1:43 - 1:47
  cez galaktický prach pozorujú
  tieto hviezdy už viac ako 16 rokov.
 • 1:47 - 1:50
  Najzaujímavejšie však je to, čo nevidia.
 • 1:51 - 1:54
  Zdá sa, že tieto hviezdy obiehajú
  okolo neviditeľného objektu.
 • 1:54 - 1:57
  Keď astronómovia sledovali
  dráhu týchto hviezd, vyvodili,
 • 1:57 - 2:01
  že jediná vec, ktorá by bola dostatočne
  malá a ťažká, aby pohyb spôsobila,
 • 2:01 - 2:03
  je supermasívna čierna diera –
 • 2:03 - 2:07
  objekt taký hustý, že vtiahne všetko,
  čo sa k nej odváži priblížiť –
 • 2:07 - 2:08
  dokonca aj svetlo.
 • 2:08 - 2:11
  Čo sa však stane,
  ak ju priblížime ešte viac?
 • 2:11 - 2:16
  Je možné uvidieť niečo,
  čo je z jej podstaty nemožné vidieť?
 • 2:17 - 2:20
  Ukázalo sa,
  že ak si priblížime na rádiovlny,
 • 2:20 - 2:22
  môžeme vidieť kruh svetla,
 • 2:22 - 2:24
  spôsobený gravitačným šošovkovaním
  horúcej plazmy,
 • 2:24 - 2:26
  ktorá je okolo čiernej diery.
 • 2:26 - 2:27
  Inými slovami,
 • 2:27 - 2:30
  čierna diera vrhá tieň
  na toto pozadie svetlého materiálu
 • 2:30 - 2:32
  a vyhlbuje tým oblasť tmy.
 • 2:32 - 2:36
  Tento svetlý kruh odhaľuje
  horizont udalostí čiernej diery,
 • 2:36 - 2:39
  kde je gravitačná sila taká silná,
  že neunikne ani svetlo.
 • 2:40 - 2:43
  Einsteinove rovnice predpovedajú
  veľkosť a tvar tohto kruhu,
 • 2:43 - 2:46
  takže ak by sme ho odfotili,
  nebolo by to len fakt super,
 • 2:46 - 2:48
  ale pomohlo by to overiť,
  že tie rovnice sú platné
 • 2:48 - 2:51
  aj v extrémnych podmienkach
  okolo čiernej diery.
 • 2:51 - 2:53
  Lenže táto čierna diera
  je od nás tak ďaleko,
 • 2:53 - 2:57
  že zo Zeme ten kruh vyzerá veľmi malý –
 • 2:57 - 3:00
  asi tak, ako by sme videli pomaranč
  na povrchu Mesiaca.
 • 3:01 - 3:04
  Preto je odfotenie čiernej diery
  nesmierne náročné.
 • 3:05 - 3:06
  Prečo?
 • 3:07 - 3:10
  Má to na svedomí jednoduchá rovnica.
 • 3:10 - 3:14
  Pre jav zvaný difrakcia
  existujú základné limity toho,
 • 3:14 - 3:16
  aké najmenšie objekty môžeme vidieť.
 • 3:17 - 3:20
  Táto hlavná rovnica hovorí,
  že čím menšie objekty chceme vidieť,
 • 3:20 - 3:23
  tým musí byť teleskop väčší.
 • 3:23 - 3:26
  Ale aj s najvýkonnejšími
  optickými teleskopmi na Zemi
 • 3:26 - 3:29
  sa nedokážeme priblížiť tak,
  aby sme mali potrebné rozlíšenie
 • 3:29 - 3:31
  na odfotografovanie povrchu Mesiaca.
 • 3:31 - 3:34
  Tu je fotografia Mesiaca
  s jedným z najväčších rozlíšení,
 • 3:34 - 3:36
  ktorú sme kedy zo Zeme odfotili.
 • 3:36 - 3:38
  Má asi 13-tisíc pixelov
 • 3:38 - 3:43
  a každý pixel by mohol obsahovať
  asi 1,5 milióna pomarančov.
 • 3:43 - 3:45
  Aký veľký teleskop teda potrebujeme,
 • 3:45 - 3:48
  aby sme videli
  pomaranč na povrchu Mesiaca
 • 3:48 - 3:50
  a následne aj našu čiernu dieru?
 • 3:50 - 3:53
  Keď sa pozrieme na čísla,
  dokážeme vypočítať,
 • 3:53 - 3:56
  že potrebujeme teleskop
  veľkosti celej Zeme.
 • 3:56 - 3:57
  (smiech)
 • 3:57 - 3:59
  Ak by sme mohli postaviť
  teleskop veľký ako Zem,
 • 3:59 - 4:02
  mohli by sme vidieť kruh svetla
 • 4:02 - 4:04
  znázorňujúci horizont udalostí
  čiernej diery.
 • 4:05 - 4:07
  Hoci taká fotografia
  by nemala všetky detaily,
 • 4:07 - 4:09
  ktoré vidíme na počítačovej grafike,
 • 4:09 - 4:14
  pomohlo by nám to zazrieť
  bezprostredné okolie čiernej diery.
 • 4:14 - 4:16
  Ako si však viete predstaviť,
 • 4:16 - 4:20
  postaviť rádiový teleskop
  veľkosti Zeme je nemožné.
 • 4:20 - 4:22
  Ale ako hovorí Mick Jagger:
 • 4:22 - 4:23
  „Nemôžeš vždy mať, čo chceš,
 • 4:23 - 4:27
  ale ak sa posnažíš, možno zistíš,
  že si dostal, čo potrebuješ.“
 • 4:27 - 4:29
  Spojením teleskopov po celom svete
 • 4:29 - 4:33
  medzinárodná spolupráca
  zvaná Teleskop horizontu udalostí
 • 4:33 - 4:36
  vytvára počítačový teleskop veľkosti Zeme,
 • 4:36 - 4:39
  ktorý je schopný rozložiť štruktúru
  v mierke horizontu udalostí.
 • 4:40 - 4:43
  Táto sieť teleskopov plánuje odfotiť
 • 4:43 - 4:45
  svoju prvú fotografiu čiernej diery
  už budúci rok.
 • 4:45 - 4:48
  Všetky teleskopy v tejto
  svetovej sieti pracujú spolu.
 • 4:49 - 4:51
  Sú spojené presným načasovaním
  atómových hodín
 • 4:51 - 4:54
  a tím výskumníkov na každom mieste
  zastaví svetlo tým,
 • 4:54 - 4:57
  že zozbiera tisícky terabytov dát.
 • 4:57 - 5:02
  Tieto dáta sa potom spracujú
  v laboratóriu tu v Massachusetts.
 • 5:02 - 5:04
  Ako to teda funguje?
 • 5:04 - 5:07
  Pamätáte, že ak chceme vidieť
  čiernu dieru v strede našej galaxie,
 • 5:07 - 5:10
  potrebujete postaviť tento nemožne
  veľký teleskop o veľkosti Zeme?
 • 5:10 - 5:14
  Na chvíľu si predstavme,
  že taký teleskop postaviť vieme.
 • 5:14 - 5:18
  Zem by sme tým premenili
  na obrovskú točiacu sa diskoguľu.
 • 5:19 - 5:21
  Každé jedno zrkadlo by zbieralo svetlo,
 • 5:21 - 5:23
  ktoré by sme potom spojili
  a vytvorili fotografiu.
 • 5:23 - 5:27
  Čo ak by sme väčšinu zrkadiel odstránili
  a ostalo by ich len zopár?
 • 5:28 - 5:31
  Mohli by sme sa pokúsiť
  dať tie informácie dokopy,
 • 5:31 - 5:33
  ale bolo by tam veľa dier.
 • 5:33 - 5:37
  Tieto zostávajúce zrkadlá
  predstavujú miesta, kde teleskopy máme.
 • 5:37 - 5:42
  Z takého malého počtu merania
  je nemožné urobiť fotografiu.
 • 5:42 - 5:45
  Lenže hoci zbierame svetlo
  len z niekoľkých miest,
 • 5:45 - 5:48
  ako sa Zem točí, získame ďalšie merania.
 • 5:49 - 5:53
  Inými slovami, ako sa diskoguľa otáča,
  tieto zrkadlá menia svoje miesta
 • 5:53 - 5:55
  a môžeme pozorovať iné časti fotografie.
 • 5:56 - 6:00
  Vyvinuli sme algoritmus, ktorý zapĺňa
  chýbajúce medzery na diskoguli
 • 6:00 - 6:03
  a rekonštruuje skrytú fotografiu
  čiernej diery.
 • 6:03 - 6:05
  Ak by sme mali teleskopy
  umiestnené po celej Zemi,
 • 6:05 - 6:09
  inými slovami, po celej diskoguli,
  bolo by to jednoduché.
 • 6:09 - 6:11
  My však vidíme len pár vzoriek,
 • 6:11 - 6:14
  a preto existuje nekonečné množstvo
  možných fotografií,
 • 6:14 - 6:17
  ktoré dokonale zodpovedajú
  našim meraniam teleskopu.
 • 6:17 - 6:20
  Nie všetky fotky sú si rovné.
 • 6:21 - 6:25
  Niektoré fotky
  vyzerajú viac ako fotky, než iné.
 • 6:25 - 6:28
  Mojou úlohou na ceste
  k prvej fotografii čiernej diery
 • 6:28 - 6:31
  je navrhnúť algoritmy,
  ktoré nájdu najlepšiu fotku,
 • 6:31 - 6:34
  ktorá zároveň zapadá do meraní teleskopov.
 • 6:35 - 6:39
  Rovnako ako súdny kreslič,
  ktorý používa obmedzené opisy,
 • 6:39 - 6:42
  aby vytvoril obrázok pomocou
  svojich znalostí štruktúry tváre,
 • 6:42 - 6:45
  algoritmus, ktorý vyvíjam,
  používa naše obmedzené dáta z teleskopov,
 • 6:45 - 6:50
  aby nás naviedol k obrázku,
  ktorý tiež vyzerá ako niečo vo vesmíre.
 • 6:50 - 6:53
  Pomocou týchto algoritmov
  sa nám podarilo poskladať obrázky
 • 6:54 - 6:55
  z týchto riedkych a nejasných dát.
 • 6:56 - 7:00
  Tu vidíte vzorovú rekonštrukciu
  pomocou simulovaných dát,
 • 7:00 - 7:04
  kde sa tvárime, že mierime naše teleskopy
  na čiernu dieru našej galaxie.
 • 7:05 - 7:09
  Hoci to je len simulácia,
  takáto rekonštrukcia nám dáva nádej,
 • 7:09 - 7:13
  že čoskoro budeme spoľahlivo môcť urobiť
  prvú fotografiu čiernej diery
 • 7:13 - 7:16
  a potom určiť veľkosť jej kruhu.
 • 7:16 - 7:19
  Hoci by som vám rada povedala
  o všetkých detailoch tohto algoritmu,
 • 7:19 - 7:21
  našťastie pre vás, nemám na to čas.
 • 7:22 - 7:26
  Aj tak by som vám rada vysvetlila,
  ako určujeme, ako vesmír vyzerá
 • 7:26 - 7:30
  a ako to používame na rekonštruovanie
  a overovanie našich výsledkov.
 • 7:30 - 7:33
  Keďže existuje
  nekonečné množstvo možných fotiek,
 • 7:33 - 7:35
  ktoré dokonale vysvetľujú
  naše merania teleskopmi,
 • 7:35 - 7:38
  musíme si medzi nimi nejako vybrať.
 • 7:38 - 7:40
  Robíme to tým, že obrázky hodnotíme
 • 7:40 - 7:43
  podľa toho, ako veľmi je pravdepodobné,
  že vyzerajú ako čierna diera
 • 7:43 - 7:46
  a potom vyberieme ten,
  ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť.
 • 7:46 - 7:47
  Čo presne tým myslím?
 • 7:48 - 7:50
  Povedzme, že sa snažíme spraviť model,
 • 7:50 - 7:53
  ktorý by nám povedal, ako sa asi fotka
  bude zobrazovať na Facebooku.
 • 7:53 - 7:55
  Asi by sme chceli, aby model povedal,
 • 7:55 - 7:58
  že je nepravdepodobné, že by niekto
  zverejnil zrnitý obrázok naľavo
 • 7:58 - 8:02
  a pravdepodobné, že niekto
  by publikoval selfie ako tú napravo.
 • 8:02 - 8:04
  Obrázok v strede je rozmazaný
 • 8:04 - 8:06
  a hoci je pravdepodobnejšie,
  že ho na Facebooku uvidíme
 • 8:06 - 8:07
  v porovnaní s tým zrnitým,
 • 8:07 - 8:10
  je to menej pravdepodobné
  v porovnaní so selfie.
 • 8:10 - 8:13
  Keď ide o fotky čiernej diery,
 • 8:13 - 8:16
  máme pred sebou skutočný rébus:
  nikdy predtým sme čiernu dieru nevideli.
 • 8:17 - 8:19
  Ako asi bude fotka čiernej diery vyzerať
 • 8:19 - 8:21
  a čo sa môžeme domnievať
  o štruktúre čiernych dier?
 • 8:21 - 8:25
  Mohli by sme použiť fotky
  zo simulácií, ktoré sme spravili,
 • 8:25 - 8:30
  ako obrázok čiernej diery z Interstellaru,
  ale mohlo by to spôsobiť vážne problémy.
 • 8:30 - 8:33
  Čo by sa stalo,
  ak by sa Einsteinove teórie nepotvrdili?
 • 8:34 - 8:37
  Stále by sme chceli zrekonštruovať
  presnú fotografiu toho, čo tam je.
 • 8:38 - 8:41
  Ak Einsteinove rovnice
  do našich algoritmov zavedieme až príliš,
 • 8:41 - 8:43
  nakoniec uvidíme niečo, čo aj očakávame.
 • 8:44 - 8:46
  Inými slovami si chceme nechať
  otvorené možnosti,
 • 8:46 - 8:49
  lebo možno je v strede našej galaxie
  obrovský slon.
 • 8:49 - 8:50
  (smiech)
 • 8:50 - 8:53
  Rôzne druhy fotiek majú rôzne vlastnosti.
 • 8:53 - 8:56
  Vieme ľahko rozlíšiť medzi simulovanými
  fotkami čiernej diery
 • 8:56 - 8:58
  a fotkami, ktoré snímame
  každý deň na Zemi.
 • 8:59 - 9:01
  Potrebujeme spôsob,
  ako algoritmom povedať,
 • 9:01 - 9:05
  ako fotky vyzerajú bez toho,
  aby sme nevnútili istú vlastnosť fotky.
 • 9:06 - 9:10
  Jeden spôsob, ako to spraviť,
  je využiť vlastnosti rôznych fotiek
 • 9:10 - 9:15
  a vidieť, ako ten typ fotky
  ovplyvňuje naše rekonštrukcie.
 • 9:16 - 9:19
  Ak všetky druhy obrázkov
  vytvoria podobné obrázky,
 • 9:19 - 9:21
  budeme si môcť byť istejší,
 • 9:21 - 9:25
  že naše predstavy o fotke
  veľmi neovplyvňujú výslednú fotku.
 • 9:26 - 9:28
  Je to podobné,
  ako by sme dali rovnaký opis
 • 9:28 - 9:31
  trom rôznym kresličom z celého sveta.
 • 9:32 - 9:36
  Ak všetci nakreslia podobnú tvár,
  potom si môžeme byť istejší,
 • 9:36 - 9:39
  že do kresieb nevkladajú
  vlastné kultúrne vplyvy.
 • 9:40 - 9:43
  Jeden spôsob, ako sa snažíme
  vložiť rôzne vlastnosti obrázka,
 • 9:43 - 9:46
  je použitím častí existujúcich obrázkov.
 • 9:46 - 9:48
  Vezmeme si veľkú zbierku obrázkov
 • 9:48 - 9:51
  a rozčleníme si ich na niekoľko
  malých políčok.
 • 9:51 - 9:55
  Každé políčko potom berieme
  ako malý kúsok skladačky.
 • 9:55 - 9:59
  Potom použijeme spoločne videné
  kúsky skladačky a vytvoríme obrázok,
 • 9:59 - 10:02
  ktorý zapadá aj do našich
  meraní teleskopmi.
 • 10:03 - 10:06
  Rôzne druhy obrázkov
  majú osobitné série kúskov skladačky.
 • 10:07 - 10:09
  Čo sa stane, keď vezmeme rovnaké údaje,
 • 10:09 - 10:13
  ale použijeme rôzne série kúskov skladačky
  na rekonštrukciu obrázka?
 • 10:14 - 10:18
  Začnime najskôr s kúskami skladačky
  simulácie čiernej diery.
 • 10:19 - 10:20
  Dobre, toto vyzerá obstojne.
 • 10:20 - 10:23
  Takto očakávame, že čierna diera vyzerá.
 • 10:23 - 10:24
  Získali sme tento obrázok preto,
 • 10:24 - 10:27
  lebo sme doň vložili malé kúsky
  obrázkovej simulácie čiernej diery?
 • 10:27 - 10:29
  Skúsme ďalšie kúsky skladačky
 • 10:29 - 10:32
  z astronomických objektov,
  nie z čiernych dier.
 • 10:33 - 10:35
  Dobre, získali sme podobný obrázok.
 • 10:35 - 10:37
  A čo kúsky každodenných fotiek,
 • 10:37 - 10:40
  ako napríklad tie,
  ktoré odfotíte svojím foťákom?
 • 10:41 - 10:43
  Super, je to rovnaký obrázok.
 • 10:43 - 10:47
  Keď dostaneme rovnaký obrázok
  z rôznych kúskov skladačky,
 • 10:47 - 10:51
  vtedy si môžeme byť istejší,
  že naše predpoklady o fotografii
 • 10:51 - 10:53
  neovplyvňujú konečnú
  fotografiu príliš veľmi.
 • 10:54 - 10:57
  Ďalej môžeme zobrať
  rovnaké kúsky skladačky,
 • 10:57 - 10:59
  ako napríklad tie odvodené
  od každodenných obrázkov,
 • 10:59 - 11:03
  a použiť ich na rekonštrukciu
  rôznych zdrojových obrázkov.
 • 11:03 - 11:06
  V našich simuláciách predstierame,
  že čierna diera
 • 11:06 - 11:08
  vyzerá ako astronomický objekt,
  ktorý nie je čierna diera,
 • 11:08 - 11:12
  rovnako ako každodenné obrázky
  ako slon v strede našej galaxie.
 • 11:12 - 11:15
  Keď výsledky našich algoritmov dole
  vyzerajú podobne,
 • 11:15 - 11:17
  ako pravdivý obrázok
  našej simulácie hore,
 • 11:17 - 11:20
  potom môžeme našim algoritmom viac veriť.
 • 11:21 - 11:25
  Chcem tu skutočne zdôrazniť,
  že všetky tieto obrázky boli vytvorené
 • 11:25 - 11:27
  poskladaním malých kúskov
  každodenných fotografií,
 • 11:28 - 11:30
  aké by sme odfotili svojím foťákom.
 • 11:30 - 11:33
  Takže obrázok čiernej diery,
  ktorý sme nikdy nevideli,
 • 11:33 - 11:37
  môže byť nakoniec vytvorený
  spojením obrázkov, ktoré vidíme stále,
 • 11:37 - 11:40
  obrázkov ľudí, budov,
  stromov, mačiek a psov.
 • 11:40 - 11:45
  Vďaka takémuto snímaniu budeme môcť
  odfotiť prvú fotku čiernej diery.
 • 11:45 - 11:48
  Dúfame, že budeme môcť
  aj potvrdiť slávne teórie,
 • 11:48 - 11:50
  od ktorých vedci každodenne závisia.
 • 11:50 - 11:54
  Samozrejme, získať takéto fotografie
  by nebolo možné
 • 11:54 - 11:58
  bez úžasného tímu vedcov,
  s ktorými mám to privilégium pracovať.
 • 11:58 - 12:00
  Stále ma udivuje,
  že hoci som na tomto projekte
 • 12:00 - 12:03
  začala pracovať
  bez vedomostí z astrofyziky,
 • 12:03 - 12:05
  výsledkom našej jedinečnej spolupráce,
 • 12:05 - 12:08
  by mohlo vyústiť
  do úplne prvej fotografie čiernej diery.
 • 12:08 - 12:10
  Veľké projekty
  ako Teleskop horizontu udalostí
 • 12:10 - 12:14
  sú úspešné vďaka
  interdisciplinárnym kvalifikáciám,
 • 12:14 - 12:16
  ktoré rôzni ľudia do projektu prinášajú.
 • 12:16 - 12:19
  Sme zmesou astronómov, fyzikov,
  matematikov a inžinierov.
 • 12:20 - 12:24
  A toto umožní dosiahnuť niečo,
  čo sme považovali za nedosiahnuteľné.
 • 12:25 - 12:29
  Chcela by som vás všetkých podporiť v tom,
  aby ste pomohli posúvať hranice vedy.
 • 12:29 - 12:33
  Aj keď vám to najskôr
  môže pripadať tajomné ako čierna diera.
 • 12:33 - 12:34
  Ďakujem.
 • 12:34 - 12:37
  (potlesk)
Title:
Ako odfotiť čiernu dieru
Speaker:
Katie Bouman
Description:

V srdci Mliečnej dráhy sa nachádza supermasívna čierna diera, ktorá berie energiu z točiaceho sa kruhu horúceho plynu a vtiahne do seba všetko, čo sa odváži priblížiť príliš blízko – dokonca aj svetlo. Nemôžeme ju vidieť, ale jej horizont udalostí vrhá tieň a fotka toho tieňa by mohla zodpovedať niektoré z dôležitých otázok o vesmíre. Vedci si mysleli, že je na to potrebný teleskop veľkosti Zeme – až kým neprišla Katie Bouman s tímom astonómov, ktorí vymysleli šikovnú alternatívu. V prednáške sa dozviete, ako môžeme vidieť v úplnej tme.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:51

Slovak subtitles

Revisions