Vietnamese subtitles

← 07-09 Building Today's List Item

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/03/2015 by Hoàng Vũ.

 1. Hãy để tôi giải thích lý do mà tôi sử dụng khi tôi nhìn vào một new layout mới.
 2. Nó giống như 2 cột trống bằng nhau ở đây,
 3. Nó gợi ý tôi rằng, chúng ta cần Linear layout weight
 4. và mỗi cái weight đều bằng nhau.
 5. Hãy tạo một linear layout nằm ngang.
 6. child view thứ nhất, chúng ta có 3 ngăn text view xếp chồng lên nhau,
 7. vì vậy chúng ta có một linear layout thẳng đứng,
  và một cái tương tự cho child view thứ hai,
 8. gồm 2 thành phần nằm lên nhau.
 9. linear layout đứng sẽ một lựa chọn tốt cho chúng ta.
 10. Và đây là code, chúng ta đã tạo một file listitemforecast today.xml mới
 11. bên dưới thư mục layout.
 12. code troog có vẻ tương tự như của listitemforecast
 13. linear layout nằm ngang là thành phần gốc.
 14. child view thứ nhất là một linearlayout đứng.
 15. với width là 0dp và weight là 1.
 16. Child view thứ hai là một linear layout đứng khác.
 17. với width 0dp và weight là 1.
 18. bằng cách này khoảng trống sẽ được phân chia
 19. cho mỗi child view.
 20. Nếu bạn trở lại Linear Layout đầu tiên,
 21. chú ý rằng chúng ta có 3 textview bên trong nó,
 22. cho ngày, nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.
 23. Chúng ta sẽ định gravity là center theo chiều ngang.
 24. nên mọi thứ trong LinearLayout sẽ được nằm ở giữa.
 25. Mặc định, chúng được canh lê trái của Linear Layout.
 26. Cũng tương tự cho linear layout thứ hai.
 27. Chúng ta sẽ định gravity là center horizontal cho icon
 28. và weather forecast textview cũng như thế.