Vietnamese subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Cờ Đam là một trò chơi thú vị.
 2. Đây là bàn cờ điển hình của trò chơi này.
 3. Quân cờ của bạn có thể trông như thế này,
 4. và cờ của đối thủ thì như thế này.
 5. Ngoài những luật chơi khó hiểu
 6. mà tôi sẽ không bàn ở đây, về cơ bản bàn cờ sẽ nói cho bạn biết
 7. tất cả cần thiết về môn cờ này, nên rất rõ ràng.
 8. Trò chơi mang tính kết quả tất yếu vì nước cờ của bạn và đấu thủ
 9. rõ ràng ảnh hưởng đến thế trận ván cờ một cách
 10. hoàn toàn không ngẫu nhiên.
 11. Nó cũng riêng biệt vì có nhiều lựa chọn hành động hữu hạn
 12. cũng như vị trí bàn cờ,
 13. và rõ ràng là nó mang tính đối lập, vì đấu thủ của bạn muốn đánh bại bạn.