Swedish subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Så, Damspel ä ett intressanr spel.
 2. Här är ett typiskt Dambräde.
 3. Dina pjäser kanske ser ut så här,
 4. och din motståndares pjäser kan se ut så här.
 5. Och bortsett från några väldigt kryptiska regler i Dam,
 6. Som jag inte tänker gå närmare in på här, säger brädet i princip
 7. allt som finns att ceta om Damspel, så det är fullt observerbart.
 8. Det är deterministiskt eftersom ditt och din motståndares drag
 9. mycket tydligt påverkar brädets tillstånd på ett sätt som
 10. helt saknar slumpmässighet.
 11. Det är också diskret eftersom det finns ändligt många möjliga drag
 12. och ändligt många möjliga positioner på brädet,
 13. och självklart, det är en fientlig miljö, eftersom din motståndare är ute efter dig.