Albanian subtitles

← Unit 1w, 5 Checkers Answer

Unit 1w, 5 Checkers Answer

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Pra, çekers eshte nje loje interesante
 2. Ja nje tabele tipike e lojes çekers
 3. figurat e juaja mund te duken keshtu
 4. dhe figurat e kundershtarit ne kete menyre
 5. dhe ndaras nga disa rregulla te fshehta ne çekers
 6. te cilat nuk do ti diskutojme, tabela na tregon
 7. cdo gje qe duhet te dijme ne lidhje me lojen çekers, pra eshte komplet e dukshme
 8. Eshte e determinueshme sepse levizja juaj, dhe levizja e kundershtarit
 9. shume kjart ndikon ne gjendjen e tabeles ne menyre qe absolutisht
 10. nuk mund te parashikohet
 11. gjithashtu eshte diskrete, ngase ka nje numer te fundshem te zgjedhjeve
 12. dhe numer te fundshem te pozicioneve ne tabele
 13. dhe duket kjart qe eshte e kundershtueshme ngase kundershtari mundohet te fitoj